Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski

1 opinia

Redakcja:

Paweł Jokiel

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,00  26,25

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

21,0026,25

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Od dawna wiadomo, że statystyki najlepiej uczyć się na przykładach. Zaproponowany podział treści książki, oparty na gruntownej analizie różnych problemów hydrologicznych, dobrze spełnia ten postulat, a dołączony rozdział metodyczny i bogaty przegląd literatury stanowią wartościowe, praktyczne uzupełnienie. Publikacja przeznaczona jest dla Czytelników, którzy posiadają już podstawową wiedzę ze statystyki matematycznej i hydrologii oraz chcą ją dalej pogłębiać. Będzie ona dobrym źródłem wiedzy dla badaczy pragnących nie tylko poznać nowe zastosowania znanych już sobie metod, lecz także wieloaspektowo zinterpretować obliczone w toku swych badań charakterystyki, miary i modele statystyczne. Może też być zarówno użyteczna dla licencjatów, magistrantów i doktorantów prowadzących badania środowiska (nie tylko wodnego) metodami statystycznymi, jak i dla tych wszystkich badaczy, dla których obliczenie średniej, współczynnika korelacji czy określenie rozkładu zmiennej losowej jest dopiero początkiem dociekań naukowych.


Liczba stron294
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-671-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redaktora (Paweł Jokiel)     9
  
  1. Analiza chwilowych zmian przepływu w małej rzece miejskiej na przykładzie łódzkiej Sokołówki (Adam Bartnik, Przemysław Tomalski)     13
  1.1. Wprowadzenie     13
  1.2. Obszar badań i materiał źródłowy     14
  1.3. Chwilowe zmiany natężenia przepływu     16
  1.4. Maksymalne wzrosty i spadki natężenia przepływu     19
  1.5. Chwilowe zmiany natężenia przepływu w trakcie wezbrań     21
  1.6. Podsumowanie     25
  
  2. Analiza sezonowej zmienności wybranych cech fizykochemicznych wody małych cieków odwadniających obszary o różnym stopniu antropopresji (Adam Bartnik, Piotr Moniewski)     27
  2.1. Wprowadzenie     27
  2.2. Materiał analityczny     30
  2.3. Wskaźniki fizykochemiczne     33
  2.4. Sezonowość cech fizykochemicznych     40
  2.5. Wnioski     45
  
  3. Analiza faz i form odpływu ze zlewni rzecznej na przykładzie Dzierżąznej (Paweł Jokiel, Edmund Tomaszewski)     49
  3.1. Wprowadzenie     49
  3.2. Obszar badań     50
  3.3. Odpływy charakterystyczne     51
  3.4. Roczne nadwyżki i niedobory odpływu     55
  3.5. Wezbrania i niżówki     57
  3.6. Formy odpływu     60
  3.7. Powiązania i korelacje     64
  
  4. Analiza trendów wieloletnich na przykładzie odpływów ekstremalnych ze zlewni środkowej Polski (Paweł Jokiel)     69
  4.1. Wprowadzenie     69
  4.2. Odpływy charakterystyczne w wieloleciu     70
  4.3. Zmienność ekstremalnych odpływów miesięcznych     74
  4.4. Trendy miesięcznych odpływów ekstremalnych     78
  
  5. Analiza przepływów maksymalnych i miar pochodnych na przykładzie rzek Niżu Polskiego (Adam Bartnik, Paweł Jokiel)     87
  5.1. Wprowadzenie     87
  5.2. Podstawy analizy i materiał badawczy     89
  5.3. Obwiednia przepływów maksymalnych     94
  5.4. Odpływy jednostkowe     98
  5.5. Indeksy K (Françou-Rodiera)     101
  5.6. Prawdopodobieństwo wystąpienia skrajnie niekorzystnej sytuacji powodziowej     102
  5.7. Indeksy wysokiej wody IWW     104
  
  6. Analiza czasowej i przestrzennej zmienności niedoborów odpływu niżówkowego w środkowej Polsce (Edmund Tomaszewski)     107
  6.1. Wprowadzenie     107
  6.2. Materiał badawczy     109
  6.3. Zmienność wieloletnia     111
  6.4. Struktura sezonowa     114
  6.5. Pora koncentracji suszy hydrologicznej     118
  
  7. Analiza ekstremalnych stanów wód podziemnych na przykładzie płytkich poziomów wodonośnych środkowej Polski (Przemysław Tomalski)     129
  7.1. Wprowadzenie     129
  7.2. Obszar badań i materiał badawczy     130
  7.3. Rozkłady prawdopodobieństwa ekstremów rocznych     133
  7.4. Współczynniki autokorelacji ekstremów rocznych     142
  7.5. Kwantyle prawdopodobieństwa ekstremów rocznych     146
  7.6. Wieloletnia zmienność ekstremalnych stanów wód podziemnych     148
  7.7. Podsumowanie     151
  
  8. Analiza wydajności źródeł na przykładzie dwóch obiektów z okolic Łodzi (Piotr Moniewski)     153
  8.1. Wprowadzenie     153
  8.2. Pomiary wydajności i ich uzupełnianie     154
  8.3. Wydajność źródlisk     156
  8.4. Sezonowa zmienność wydajności     158
  8.5. Krzywe wysychania     159
  8.6. Bezwładność wydajności     162
  8.7. Synchroniczność wydajności     164
  8.8. Rola źródlisk w zasilaniu cieków     168
  8.9. Podsumowanie     171
  
  9. Wieloaspektowa analiza statystyczna hydrogramu przepływu rzeki na przykładzie Pilicy w Przedborzu (Adam Bartnik, Paweł Jokiel)     173
  9.1. Wprowadzenie     173
  9.2. Materiał analityczny     175
  9.3. Roczny hydrogram przepływu     176
  9.4. Funkcje rozkładu przepływów dobowych i hydrogramy ich prawdopodobieństwa     181
  9.5. Sezonowość przepływu     187
  9.6. Zmiany i zmienność wieloletnia przepływu     191
  
  10. Identyfikacja i analiza sezonów hydrologicznych na przykładzie dwóch rzek z obszaru środkowej Polski (Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski)     201
  10.1. Wprowadzenie     201
  10.2. Materiał hydrometryczny i przygotowanie danych     202
  10.3. Identyfikacja sezonów hydrologicznych     204
  10.4. Sezony hydrologiczne w Nerze i Prośnie     208
  10.5. Porównanie sezonów hydrologicznych i okresów hydrologicznych     211
  10.6. Podsumowanie     213
  
  11. Metody, formuły i wzory obliczeniowe zastosowane w pracy (Przemysław Tomalski, Edmund Tomaszewski)     215
  11.1. Zagadnienia statystyczne     215
  11.1.A. Przygotowanie szeregów pomiarowych do analiz statystycznych     216
  11.1.B. Miary średnie     218
  11.1.C. Miary rozrzutu i zmienności     220
  11.1.D. Miary skośności     225
  11.1.E. Miary koncentracji     226
  11.1.F. Miary sezonowości     227
  11.1.G. Współzmienność     230
  11.1.H. Regresja     234
  11.1.I. Rozkłady statystyczne     238
  11.1.J. Testy statystyczne     245
  11.1.K. Analizy wielowymiarowe     251
  11.2. Zagadnienia hydrologiczne     253
  11.2.A. Charakterystyki pomiarowe     254
  11.2.B. Miary odpływu     256
  11.2.C. Przepływy i odpływy charakterystyczne     257
  11.2.D. Formy odpływu     259
  11.2.E. Fazy odpływu     265
  11.2.F. Charakterystyki środowiskowe     270
  Bibliografia     273
  Wykaz symboli i oznaczeń     283
  Spis tabel i rysunków     289
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia