Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej

Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej

Szanse wizerunek korzyści

1 opinia

Redakcja:

Agnieszka Hess

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka jest skierowana do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozszerzenie prowadzonej działalności na inne kraje Unii Europejskiej. Dostarcza teoretycznych i praktycznych informacji, które mogą ułatwić start młodym przedsiębiorcom na rynku krajowym i unijnym. Ma im pomóc w realizacji własnych planów biznesowych. Stanowi bardzo cenne kompendium promocji, reklamy i autoprezentacji oraz możliwość pozyskiwania środków finansowych na otwarcie lub poszerzenie działalności gospodarczej. Ze wstępu prof. dr hab. Teresy Sasińskiej - Klass Praca stanowi cenne źródło wiedzy na temat drogi do sukcesu w sferze biznesu, metod eliminacji i ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Jestem przekonana, że książka znajdzie czytelników nie tylko wśród pracowników nauki i studentów, ale także w środowiskach już działających w praktyce gospodarczej, szczególnie w takich jednostkach, które stosują wskazówki teoretyczne do praktyki gospodarczej. Z recenzji prof. dr hab. Janiny Pach


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2339-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Teresa Sasińska-Klas)    11
  Wprowadzenie: INTER GET UP. Geneza – realizacja – efekty (Agnieszka Hess)    13
  Część I MAŁA I ŚREDNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ    21
  Wprowadzenie (Agnieszka Hess)    23
  Rozdział 1. Unia Europejska – podstawowy pakiet informacyjny (Lucyna Słupek)    27
    Zjednoczeni w różnorodności    27
    Początki integracji w Europie    28
    Powstanie Wspólnot Europejskich    31
    Dorobek prawny Unii Europejskiej i zasady prawa wspólnotowego    33
    System instytucjonalny Unii Europejskiej    35
    Członkostwo w Unii Europejskiej    38
    Pogłębienie integracji – wizje i projekty polityków europejskich    39
    W poszukiwaniu tożsamości europejskiej    43
    Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy    44
  Rozdział 2. Rynek Unii Europejskiej – szansa dla polskich przedsiębiorców (Paweł Drobny)    49
    Istota integracji europejskiej    49
    Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej    50
    Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej    52
      Zasada swobodnego przepływu towaru    52
      Zasada swobodnego przepływu osób    54
      Zasada swobodnego przepływu usług    55
      Zasada swobodnego przepływu kapitału    57
      Polityka ochrony konkurencji    57
    Nowa strategia lizbońska    60
    Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące strategii lizbońskiej    63
  Rozdział 3. Prawne ramy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (Bogdan Fischer, Daniel Książek, Michał Biliński)    71
    Przedsiębiorca w prawie polskim    71
      Pojęcie działalności gospodarczej    71
      Przedsiębiorca    72
      Rozpoczęcie działalności    74
      Podstawowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce    78
    Swoboda świadczenia usług oraz podejmowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym    84
      Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a okresy przejściowe    84
      Decyzja co do sposobu wykonywania działalności usługowej w kraju Unii Europejskiej    86
      Definicja małych i średnich przedsiębiorstw    87
      Swoboda przedsiębiorczości – art. 43 (dawny art. 52) traktatu WE    87
      Zakaz dyskryminacji oraz wyjątki od niego    89
    Zakładanie przedsiębiorstwa przez osoby już prowadzące działalność w Polsce. Pojęcia podstawowe    91
      Europejska spółka akcyjna i prywatna    92
    Warunki ogólne zakładania nowych przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej    94
    Prawa przedsiębiorców prowadzących działalność w krajach Unii Europejskiej    94
      Prawo wjazdu (wejścia) i pobytu    95
      Prawo do pozostania po zakończeniu działalności    96
      Prawo do zatrudnienia pracowników, w tym personelu kluczowego    97
      Zabezpieczenia społeczne    97
      Prawo nabycia na własność nieruchomości    98
      Prawo do wolnego wyboru miejsca i formy działania    99
      Prawa usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne    99
    Obowiązki związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej    99
      Kwalifikacje zawodowe    100
      Zezwolenia na założenie działalności gospodarczej (wymogi związane z jej prowadzeniem)    101
      Inne wymogi (dokumenty założycielskie spółki akcyjnej)    102
    Projekt dyrektywy usługowej    102
      Uwagi ogólne    102
      Podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie dyrektywy    103
    Kontakty, szczegółowe informacje    104
  Część II PROMOCJA I REKLAMA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ. KOMUNIKOWANIE SIĘ I AUTOPREZENTACJA    109
  Wprowadzenie (Agnieszka Hess)    111
  Rozdział 4. Public relations jako narzędzie promocji dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości (Agnieszka Szymańska)    113
    Czym jest public relations?    114
    Jakimi narzędziami posługuje się public relations?    117
      Komunikacja z inwestorami/klientami    119
      Lobbing    120
      Wewnętrzne public relations    120
      Udział w targach i wystawach    121
      Media relations    121
      Sponsoring    122
      Komunikacja ze społecznością lokalną/sąsiedzką    123
      Organizacja wydarzeń specjalnych    124
    Przygotowanie kampanii public relations    125
  Rozdział 5. Reklamowanie i konsumpcja w „starej” i „nowej” Europie. Pomiędzy tendencjami globalnymi a lokalną specyfiką kulturową (Małgorzata Lisowska-Magdziarz)    129
    Specyfika współczesnego rynku reklamy    129
    Styl globalny    131
    Style lokalne    132
    Czy istnieje europejska specyfika?    133
      Wspólne cechy nabywców w Unii Europejskiej    133
      Starzenie się europejskich społeczeństw    133
      Schyłek rodziny nuklearnej    134
      Rosnące różnice w dystrybucji dochodów    135
      Napływ imigrantów    136
      Wzrost świadomości ekologicznej    136
      Komunikacja globalna, ujednolicenie modeli kształcenia    136
      Postawy w stosunku do konsumpcji    137
    Konsumenci w Unii Europejskiej – czynniki różnicujące    137
      Nie ma eurokonsumenta – są kultury konsumpcji    138
      Z czego wynikają różnice kulturowe w regionach?    139
      Indywidualizm – kolektywizm    139
      Kultury „męskie” – kultury „kobiece”    139
      Unikanie niepewności – skłonność do ryzyka    140
      Duży dystans społeczny – mały dystans społeczny    140
      Optymizm – pesymizm    141
    Etnocentryzm konsumencki    142
      Efekt kraju pochodzenia    143
      Reklama zagranicznego produktu na rynku etnocentrycznym    144
      Reklama zagranicznego produktu na rynku etnocentrycznym – strategia alternatywna    145
  Rozdział 6. Mały poradnik skutecznej komunikacji (Teresa Sławińska)    147
    Jak cię widzą, tak cię piszą – czyli o tym, jak przemawia ciało    147
      Głos    148
      Ważne elementy perswazji    149
      Oczy i usta – najważniejsze w nawiązaniu kontaktu    149
      Ręce i dotyk, które mówią    151
      Stanie i siedzenie, czyli postawa    152
    Dystans, czyli o twoim i innych terytorium osobistym    156
    Ładnemu we wszystkim ładnie: o wyglądzie fizycznym i nie tylko    157
    Skuteczna komunikacja i nawiązywanie kontaku – inne, ważne porady praktyczne    157
    Pierwsze i, niestety, ostatnie wrażenie. Rady, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie    158
    Magia słowa. Vademecum dobrego rozmówcy    161
      Rozpoznawanie systemu reprezentacji rozmówcy    161
      Słuchanie aktywne    164
      Sztuka konwersacji – jak mówić, żeby być słuchanym i rozumianym    165
  Część III REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM    167
  Wprowadzenie (Agnieszka Hess)    169
  Rozdział 7. Działania przedsiębiorcy w zakresie rejestracji i realizacji niektórych danin publicznoprawnych (Agnieszka Pawlina)    171
    Rejestracja działalności gospodarczej    171
      Uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej    171
      Zgłoszenie powstałej firmy    173
      Zgłoszenie w urzędzie skarbowym    173
    Wybrane zobowiązania publicznoprawne    175
      Formy opodatkowania podatkiem dochodowym    175
      Przystąpienie do podatku VAT    180
      Obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych    181
    Wybrane dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem firmy    183
  Rozdział 8. Biznesplan – twój pierwszy krok w stronę sukcesu (Tomasz Aleksandrowicz, Cyprian Szyszka)    187
    Zamiast wstępu – kilka słów o warsztatach i ich uczestnikach    187
    Jak napisać biznesplan?    188
      Dlaczego warto napisać biznesplan?    188
      Pomysł na biznes    189
      Analiza pomysłu na biznes    190
      Jak pisać biznesplan?    192
    Podstawowe składniki biznesplanu    193
      Prezentacja produktu/usługi    193
      Rynek i konkurencja    194
      Sposób sprzedaży i marketing    195
      Organizacja firmy i systemu jej działania    196
      Zespół zarządzający    197
      Finanse    198
      Szanse i zagrożenia    199
      Harmonogram    200
      Streszczenie    201
    Podsumowanie    201
  Rozdział 9. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Łukasz Frydrych)    203
    Wstęp    203
    Sektor MŚP oraz warunki jego funkcjonowania w Polsce    204
      Podstawowe ograniczenia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw    205
    Charakterystyka finansowania małych i średnich przedsiębiorstw    206
    Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa    206
    Struktura i rodzaje finansowania    207
    Sposoby finansowania działalności gospodarczej z kapitałów własnych    209
      Finansowanie wewnętrzne    209
      Finansowanie zewnętrzne    210
    Charakterystyka źródeł finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw – analiza i przegląd ofert    212
      Kredyty i pożyczki bankowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw    212
      Pozostałe formy finansowania kapitałami obcymi    218
    Finansowanie z funduszy unijnych    226
    Podsumowanie    227
  Załącznik. Fundusze pożyczkowe w Polsce według siedziby głównej w podziale na województwa (stan na 30 czerwca 2006 roku)    229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia