Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej

Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej

Szanse wizerunek korzyści

1 opinia

Redakcja:

Agnieszka Hess

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka jest skierowana do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozszerzenie prowadzonej działalności na inne kraje Unii Europejskiej. Dostarcza teoretycznych i praktycznych informacji, które mogą ułatwić start młodym przedsiębiorcom na rynku krajowym i unijnym. Ma im pomóc w realizacji własnych planów biznesowych. Stanowi bardzo cenne kompendium promocji, reklamy i autoprezentacji oraz możliwość pozyskiwania środków finansowych na otwarcie lub poszerzenie działalności gospodarczej. Ze wstępu prof. dr hab. Teresy Sasińskiej - Klass Praca stanowi cenne źródło wiedzy na temat drogi do sukcesu w sferze biznesu, metod eliminacji i ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Jestem przekonana, że książka znajdzie czytelników nie tylko wśród pracowników nauki i studentów, ale także w środowiskach już działających w praktyce gospodarczej, szczególnie w takich jednostkach, które stosują wskazówki teoretyczne do praktyki gospodarczej. Z recenzji prof. dr hab. Janiny Pach


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2339-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Teresa Sasińska-Klas)     11
  Wprowadzenie: INTER GET UP. Geneza – realizacja – efekty (Agnieszka Hess)    13
  Część I MAŁA I ŚREDNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ    21
  Wprowadzenie (Agnieszka Hess)     23
  Rozdział 1. Unia Europejska – podstawowy pakiet informacyjny (Lucyna Słupek)     27
    Zjednoczeni w różnorodności     27
    Początki integracji w Europie     28
    Powstanie Wspólnot Europejskich    31
    Dorobek prawny Unii Europejskiej i zasady prawa wspólnotowego     33
    System instytucjonalny Unii Europejskiej     35
    Członkostwo w Unii Europejskiej     38
    Pogłębienie integracji – wizje i projekty polityków europejskich     39
    W poszukiwaniu tożsamości europejskiej     43
    Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy     44
  Rozdział 2. Rynek Unii Europejskiej – szansa dla polskich przedsiębiorców (Paweł Drobny)     49
    Istota integracji europejskiej     49
    Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej     50
    Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej     52
      Zasada swobodnego przepływu towaru     52
      Zasada swobodnego przepływu osób     54
      Zasada swobodnego przepływu usług     55
      Zasada swobodnego przepływu kapitału     57
      Polityka ochrony konkurencji     57
    Nowa strategia lizbońska     60
    Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące strategii lizbońskiej     63
  Rozdział 3. Prawne ramy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (Bogdan Fischer, Daniel Książek, Michał Biliński)     71
    Przedsiębiorca w prawie polskim     71
      Pojęcie działalności gospodarczej     71
      Przedsiębiorca     72
      Rozpoczęcie działalności     74
      Podstawowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce     78
    Swoboda świadczenia usług oraz podejmowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym     84
      Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a okresy przejściowe     84
      Decyzja co do sposobu wykonywania działalności usługowej w kraju Unii Europejskiej     86
      Definicja małych i średnich przedsiębiorstw    87
      Swoboda przedsiębiorczości – art. 43 (dawny art. 52) traktatu WE    87
      Zakaz dyskryminacji oraz wyjątki od niego     89
    Zakładanie przedsiębiorstwa przez osoby już prowadzące działalność w Polsce. Pojęcia podstawowe     91
      Europejska spółka akcyjna i prywatna     92
    Warunki ogólne zakładania nowych przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej    94
    Prawa przedsiębiorców prowadzących działalność w krajach Unii Europejskiej    94
      Prawo wjazdu (wejścia) i pobytu     95
      Prawo do pozostania po zakończeniu działalności     96
      Prawo do zatrudnienia pracowników, w tym personelu kluczowego    97
      Zabezpieczenia społeczne     97
      Prawo nabycia na własność nieruchomości     98
      Prawo do wolnego wyboru miejsca i formy działania     99
      Prawa usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne     99
    Obowiązki związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej     99
      Kwalifikacje zawodowe     100
      Zezwolenia na założenie działalności gospodarczej (wymogi związane z jej prowadzeniem)    101
      Inne wymogi (dokumenty założycielskie spółki akcyjnej)     102
    Projekt dyrektywy usługowej     102
      Uwagi ogólne     102
      Podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie dyrektywy    103
    Kontakty, szczegółowe informacje     104
  Część II PROMOCJA I REKLAMA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ. KOMUNIKOWANIE SIĘ I AUTOPREZENTACJA     109
  Wprowadzenie (Agnieszka Hess)     111
  Rozdział 4. Public relations jako narzędzie promocji dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości (Agnieszka Szymańska)    113
    Czym jest public relations?     114
    Jakimi narzędziami posługuje się public relations?     117
      Komunikacja z inwestorami/klientami     119
      Lobbing     120
      Wewnętrzne public relations     120
      Udział w targach i wystawach     121
      Media relations     121
      Sponsoring     122
      Komunikacja ze społecznością lokalną/sąsiedzką     123
      Organizacja wydarzeń specjalnych     124
    Przygotowanie kampanii public relations    125
  Rozdział 5. Reklamowanie i konsumpcja w „starej” i „nowej” Europie. Pomiędzy tendencjami globalnymi a lokalną specyfiką kulturową (Małgorzata Lisowska-Magdziarz)     129
    Specyfika współczesnego rynku reklamy     129
    Styl globalny     131
    Style lokalne     132
    Czy istnieje europejska specyfika?     133
      Wspólne cechy nabywców w Unii Europejskiej     133
      Starzenie się europejskich społeczeństw     133
      Schyłek rodziny nuklearnej     134
      Rosnące różnice w dystrybucji dochodów     135
      Napływ imigrantów     136
      Wzrost świadomości ekologicznej     136
      Komunikacja globalna, ujednolicenie modeli kształcenia     136
      Postawy w stosunku do konsumpcji     137
    Konsumenci w Unii Europejskiej – czynniki różnicujące     137
      Nie ma eurokonsumenta – są kultury konsumpcji    138
      Z czego wynikają różnice kulturowe w regionach?     139
      Indywidualizm – kolektywizm     139
      Kultury „męskie” – kultury „kobiece”     139
      Unikanie niepewności – skłonność do ryzyka     140
      Duży dystans społeczny – mały dystans społeczny     140
      Optymizm – pesymizm     141
    Etnocentryzm konsumencki    142
      Efekt kraju pochodzenia     143
      Reklama zagranicznego produktu na rynku etnocentrycznym     144
      Reklama zagranicznego produktu na rynku etnocentrycznym – strategia alternatywna     145
  Rozdział 6. Mały poradnik skutecznej komunikacji (Teresa Sławińska)     147
    Jak cię widzą, tak cię piszą – czyli o tym, jak przemawia ciało    147
      Głos     148
      Ważne elementy perswazji     149
      Oczy i usta – najważniejsze w nawiązaniu kontaktu     149
      Ręce i dotyk, które mówią     151
      Stanie i siedzenie, czyli postawa     152
    Dystans, czyli o twoim i innych terytorium osobistym     156
    Ładnemu we wszystkim ładnie: o wyglądzie fizycznym i nie tylko     157
    Skuteczna komunikacja i nawiązywanie kontaku – inne, ważne porady praktyczne     157
    Pierwsze i, niestety, ostatnie wrażenie. Rady, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie    158
    Magia słowa. Vademecum dobrego rozmówcy     161
      Rozpoznawanie systemu reprezentacji rozmówcy     161
      Słuchanie aktywne     164
      Sztuka konwersacji – jak mówić, żeby być słuchanym i rozumianym     165
  Część III REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM    167
  Wprowadzenie (Agnieszka Hess)     169
  Rozdział 7. Działania przedsiębiorcy w zakresie rejestracji i realizacji niektórych danin publicznoprawnych (Agnieszka Pawlina)     171
    Rejestracja działalności gospodarczej     171
      Uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej     171
      Zgłoszenie powstałej firmy     173
      Zgłoszenie w urzędzie skarbowym     173
    Wybrane zobowiązania publicznoprawne     175
      Formy opodatkowania podatkiem dochodowym     175
      Przystąpienie do podatku VAT     180
      Obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych     181
    Wybrane dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem firmy     183
  Rozdział 8. Biznesplan – twój pierwszy krok w stronę sukcesu (Tomasz Aleksandrowicz, Cyprian Szyszka)     187
    Zamiast wstępu – kilka słów o warsztatach i ich uczestnikach     187
    Jak napisać biznesplan?     188
      Dlaczego warto napisać biznesplan?     188
      Pomysł na biznes     189
      Analiza pomysłu na biznes     190
      Jak pisać biznesplan?     192
    Podstawowe składniki biznesplanu     193
      Prezentacja produktu/usługi     193
      Rynek i konkurencja     194
      Sposób sprzedaży i marketing     195
      Organizacja firmy i systemu jej działania     196
      Zespół zarządzający     197
      Finanse     198
      Szanse i zagrożenia     199
      Harmonogram     200
      Streszczenie     201
    Podsumowanie     201
  Rozdział 9. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Łukasz Frydrych)    203
    Wstęp     203
    Sektor MŚP oraz warunki jego funkcjonowania w Polsce    204
      Podstawowe ograniczenia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw     205
    Charakterystyka finansowania małych i średnich przedsiębiorstw     206
    Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa     206
    Struktura i rodzaje finansowania     207
    Sposoby finansowania działalności gospodarczej z kapitałów własnych     209
      Finansowanie wewnętrzne     209
      Finansowanie zewnętrzne    210
    Charakterystyka źródeł finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw – analiza i przegląd ofert     212
      Kredyty i pożyczki bankowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw    212
      Pozostałe formy finansowania kapitałami obcymi     218
    Finansowanie z funduszy unijnych     226
    Podsumowanie    227
  Załącznik. Fundusze pożyczkowe w Polsce według siedziby głównej w podziale na województwa (stan na 30 czerwca 2006 roku)     229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia