Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,10  23,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,1023,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji przedstawiono praktyki dużych miast polskich, które wpisują się w nowy model zarządzania publicznego – współrządzenie. Analiza licznych przykładów współdziałania menedżerów publicznych z interesariuszami instytucjonalnymi w procesach przyciągania inwestorów, turystów i potencjalnych studentów oraz w tworzeniu dobrych warunków do rozwoju lokalnych przedsiębiorców pozwoliła na zobrazowanie sposobów realizacji zasad dobrego współrządzenia przez samorządy miejskie. Przykłady te wzbogacone o przejawy dobrych praktyk wewnątrzorganizacyjnych urzędów wskazujących na ich otwartość, efektywność, nastawienie partycypacyjne i koordynację dają bogaty obraz orientacji rynkowej badanych miast rozumianej jako kultura organizacyjna, w której główną rolę odgrywa responsywna maksymalizacja wartości dostarczanych mieszkańcom i użytkownikom. Tematyka monografii ma duże znaczenie nie tylko dla nauk ekonomicznych, ale i dla pokrewnych, w tym nauk o urbanistyce, architekturze, planowaniu przestrzennym. Autorzy badają tworzenie relacji między marketingiem a współrządzeniem na szczeblu samorządów terytorialnych. Ujmują to w ujęciu modelowym, koncentrując się na skuteczności funkcjonowania tych relacji wobec długotrwałych tendencji, jakie występują w procesie miastotwórczym.


Liczba stron282
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-702-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     8
  Rozdział 1. Procesy ewolucji w zarządzaniu publicznym     12
  1.1. Klasyczny model administracji     14
  1.1.1. Biurokracja idealna według Webera i jej krytyka     15
  1.1.2. Legalizm organizacji biurokratycznej jako pozorna racjonalność     18
  1.1.3. Krytyka biurokracji idealnej w koncepcjach N. Luhmana     21
  1.2. Menedżeryzm – w kierunku nowego zarządzania publicznego     23
  1.2.1. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne rozwoju NZP     24
  1.2.2. Uwarunkowania polityczno-intelektualne rozwoju NZP     26
  1.2.3. Teoretyczne podstawy nowego zarządzania publicznego     27
  1.2.4. Podstawowe elementy modelu NZP     29
  1.3. Współrządzenie (public governance)     35
  1.4. Analiza porównawcza modeli zarządzania publicznego     38
  1.5. Procesy zmian w zarządzaniu publicznym w Polsce     41
  1.6. Podsumowanie     43
  Rozdział 2. Dobre współrządzenie jako koncepcja normatywna w zarządzaniu publicznym     44
  2.1. Operacjonalizacja zasad dobrego współrządzenia     44
  2.2. Jakość usług publicznych w kontekście dobrego współrządzenia     50
  2.3. Koncepcja dobrego współrządzenia w polityce Unii Europejskiej     57
  2.4. Dobre współrządzenie w kontekście przemian w polskiej administracji publicznej     60
  2.5. Podsumowanie     70
  Rozdział 3. Orientacja rynkowa w zarządzaniu publicznym     72
  3.1. Orientacja rynkowa i orientacja marketingowa w działalności organizacji publicznej     72
  3.1.1. Orientacja rynkowa a orientacja marketingowa     74
  3.1.2. Upowszechnianie elementów koncepcji orientacji rynkowej w publikacjach poświęconych administracji publicznej     77
  3.1.3. Próby zastosowania narzędzi pomiaru orientacji rynkowej w badaniach sektora publicznego i non profit     80
  3.2. Ewolucja marketingu w organizacjach publicznych     88
  3.2.1. Wczesne próby wykorzystania marketingu w sektorze publicznym     88
  3.2.2. Podejście transakcyjne w marketingu organizacji publicznych     90
  3.2.3. Podejście relacyjne w marketingu organizacji publicznych     93
  3.2.4. Marketing terytorialny w świetle podejścia transakcyjnego i relacyjnego     96
  3.3. Procesy tworzenia wartości dla interesariuszy organizacji publicznych     100
  3.3.1. Interesariusze organizacji publicznych     100
  3.3.2. Tworzenie i dostarczanie wartości interesariuszom     105
  3.4. Podsumowanie     109
  Rozdział 4. Metodyka badań     112
  4.1. Tło badania     112
  4.2. Pytania badawcze i cele badania     116
  4.3. Dobór przypadków w świetle teorii zależności od zasobów i teorii zasobowej przedsiębiorstwa     118
  4.4. Charakterystyka badanych ośrodków     122
  4.5. Operacjonalizacja pojęć     134
  4.6. Przebieg procesu badawczego     140
  Rozdział 5. Orientacja rynkowa miast     148
  5.1. Możliwości adaptacji koncepcji orientacji rynkowej w kontekście praktyk występujących w badanych miastach     148
  5.1.1. Pozyskiwanie wiedzy o potrzebach użytkowników     149
  5.1.2. Koordynacja współpracy z interesariuszami instytucjonalnymi     154
  5.1.3. Responsywność – kontrola rezultatów procesów przyciągania użytkowników     156
  5.2. Dobre praktyki w zakresie orientacji rynkowej miast     159
  5.2.1. Przykłady dobrych praktyk badanych miast     160
  5.2.2. Skuteczne przyciąganie inwestorów – konsekwencje w działaniach komunikacyjnych i budowaniu wartości dla inwestorów     162
  5.2.3. Skuteczne przyciąganie turystów – konsekwencje w działaniach komunikacyjnych i budowaniu wartości dla turystów     169
  5.2.4. Skuteczne przyciąganie studentów – konsekwencje w działaniach komunikacyjnych i budowaniu wartości dla młodych, podejmujących studia wyższe     176
  5.2.5. Tworzenie sprzyjających warunków dla lokalnych przedsiębiorców     186
  5.3. Podsumowanie     192
  Rozdział 6. Operacjonalizacja zasad dobrego współrządzenia w badanych miastach     194
  6.1. Dobre współrządzenie w dokumentach strategicznych badanych ośrodków     194
  6.2. Znaczenie pojęcia „dobre współrządzenie” wśród menedżerów miejskich     196
  6.3. Realizacja zasad dobrego współrządzenia w jednostkach organizacyjnych urzędów badanych miast     203
  6.3.1. Zasada otwartości     205
  6.3.2. Zasada partycypacji     211
  6.3.3. Zasada efektywności     219
  6.3.4. Zasada spójności     223
  6.4. Podsumowanie     229
  Zakończenie     232
  Bibliografia     240
  Spisy tabel, rysunków, ramek, wykresów, map     252
  Załączniki     256
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia