Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych

-20%

Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych

Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnychnych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,60  27,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

21,6027,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi głos w debacie na temat strategii rozwoju kraju w wymiarze przestrzennym. Autorki uwypuklają społeczno-ekonomiczną stronę tego rozwoju, piszą o zasobach ludzkich, warunkach bytu oraz społecznych efektach dokonywanych zmian. Czytelnik znajdzie tu potwierdzone analitycznie oceny realizowanej w Polsce polityki spójności oraz rzeczowe argumenty przemawiające za świadomym jej kształtowaniem w przyszłości. Stanisława Golinowska, profesor ekonomii, autorka licznych prac na temat polityki społecznej, rynku pracy oraz ekonomiki zdrowia. Od wielu lat związana z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz Instytutem Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; kierowała kolejno obiema placówkami. Należy do grona założycieli fundacji CASE i jako jej fellow uczestniczy w licznych międzynarodowych projektach badawczych. Prowadzi prace eksperckie na potrzeby rządu, Komisji Europejskiej oraz ONZ, a także małopolskiego samorządu terytorialnego. Ewa Kocot, matematyk i doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w analizach ilościowych z zakresu rozwoju społeczno-ekonomicznego i ochrony zdrowia. Autorka tekstów poświęconych wskaźnikom zdrowotnym oraz determinantom i projekcjom wydatków na zdrowie. Pracuje w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-650-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    9
  Część wprowadzająca
  Koncepcja i metoda analizy     13
  1. Spójność społeczna – treść kategorii     13
  2. Spójność społeczna w polityce Unii Europejskiej     17
  3. Metoda analizy i dane     18
  Schemat analizy     18
  Wybór wskaźników     21
  Regionalny przekrój analizy     27
  Źródła informacji     28
  Część pierwsza
  Zasoby ludzkie – populacja, zdrowie, kapitał ludzki i społeczny     29
  1. Ludność i zmiany demograficzne populacji     30
  2. Miejsce zamieszkania ludności     36
  3. Stan zdrowia i zmiany epidemiologiczne     37
  4. Kapitał ludzki: wykształcenie i kształcenie     46
  Struktura wykształcenia ludności     47
  Wychowanie i edukacja dzieci najmłodszych     48
  Edukacja szkolna     50
  Edukacja na poziomie wyższym     54
  Kształcenie dorosłych     58
  5. Kapitał społeczny     61
  Zaufanie     63
  Część druga
  Zasoby kapitałowe i naturalne     67
  1. Kapitał finansowy w Polsce     69
  Wewnętrzne źródła kapitału     70
  Oszczędności a inwestycje     72
  Napływ kapitału zagranicznego     74
  Fundusze pomocowe UE     75
  2. Infrastruktura     79
  2.1. Infrastruktura techniczna     80
  2.2. Infrastruktura publiczna     81
  2.3. Infrastruktura społeczna     84
  Żłobki i przedszkola     85
  Szkoły     86
  Szpitale i łóżka szpitalne     88
  2.4. Infrastruktura kulturalna i informacyjna     92
  3. Zasoby mieszkaniowe     94
  4. Zasoby naturalne     96
  4.1. Surowce kopalne     96
  4.2. Walory przyrodnicze     98
  4.3. Wody mineralne i surowce lecznicze     99
  Część trzecia
  Działanie     101
  1. Produkcja przemysłowa     102
  2. Rolnictwo     105
  3. Usługi     106
  4. Zatrudnienie     109
  5. Poza zatrudnieniem     113
  6. Mobilność przestrzenna ludności     117
  Migracje wewnętrzne     118
  Migracje zagraniczne     119
  Dojazdy do pracy     122
  7. Przedsiębiorczość     124
  8. Aktywność społeczna     128
  Organizacje społeczne     129
  Część czwarta
  Efekty – obiektywnie i subiektywnie     133
  1. Wzrost gospodarczy     134
  Regionalne zróżnicowanie wzrostu PKB     135
  Wzrost PKB w przyszłości     137
  Poziom osiągniętego PKB     138
  2. Dochody ludności     140
  Wzrost i zróżnicowanie płac     143
  Dochody ze świadczeń społecznych     145
  3. Ubóstwo     147
  Ubóstwo dochodowe     148
  Korzystanie z pomocy społecznej     152
  4. Deprywacja materialna     154
  5. Warunki mieszkaniowe     156
  Zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej ludności     156
  Opłaty mieszkaniowe     159
  6. Dobrostan     160
  Część piąta
  Grupy niezbędnej troski     169
  1. Rodzina i dzieci     170
  Opieka nad dzieckiem     171
  Zdrowie matki i małego dziecka     174
  Ubóstwo dzieci     178
  Polityka państwa wobec rodzin z dziećmi i wobec dzieci     180
  2. Młodzież     182
  Zdrowie młodzieży     183
  Wypadanie młodzieży z systemu edukacji     184
  Wchodzenie młodzieży na rynek pracy     185
  Polityka społeczna wobec młodzieży     190
  3. Osoby z niepełnosprawnością     191
  Edukacja dla dzieci niepełnosprawnych     192
  Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością     192
  Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych     195
  4. Osoby starsze     196
  Z pracy na emeryturę     196
  Poziom świadczeń społecznych dla osób starszych     198
  Życie na emeryturze     199
  Opieka zdrowotna dla osób starszych     200
  Opieka długoterminowa – wyzwanie systemu zabezpieczenia
  społecznego     201
  Polityka społeczna wobec osób starszych     202
  Część szósta
  Profile rozwoju regionów     203
  1. Województwa dynamicznego rozwoju     210
  2. Województwa o różnokierunkowo działających czynnikach rozwoju     217
  3. Województwa z ograniczeniami rozwoju     221
  Część siódma
  Refleksja o spójności społecznej w polityce rozwoju     229
  1. Dokumenty strategiczne powstałe w latach 1990–2012     229
  2. Priorytetowe kierunki rozwoju kraju w dokumentach strategicznych     232
  3. Cele czy środki realizacji     235
  Konkurencyjność     235
  Efektywność i wydajność     238
  Innowacyjność     239
  Kapitał społeczny     242
  Sprawne państwo     243
  4. Społeczne cele rozwoju kraju i kapitał ludzki     245
  5. Spójność terytorialna jako kategoria rozwoju regionalnego
  w polityce europejskiej i krajowej     248
  6. Wdrażanie strategicznych planów i programów rozwoju     251
  7. Weryfikacja koncepcji decentralizacji     253
  Literatura i źródła danych     257
  Spis wykresów     273
  Spis tabel     277
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia