Wykładnia prawa

Wykładnia prawa

Model ogólny a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

16,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem pracy jest skonfrontowanie ogólnego modelu wykładni prawa, budowanego w literaturze i najpełniej rozwijanego w praktyce orzeczniczej na gruncie prawa krajowego, z właściwościami wykładni dokonywanej w perspektywie ponadkrajowej. Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich ma charakter wprowadzający i odnosi się do podstawowego i wyjściowego do dalszych rozważań modelu wykładni. Problematyka ta przechodzi w części drugiej i trzeciej w budowanie katalogu podstawowych właściwości szczególnych, w pewnym sensie odrębności w stosunku do powyższego modelu podstawowego, w odniesieniu do wybranych aspektów prawa międzynarodowego i ponadnarodowego. Wybór międzynarodowego prawa praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej jako perspektywy wspomnianej na wstępie konfrontacji wynikał zarówno z możliwości, jakie te działy prawa tworzą dla obserwacji i formułowania twierdzeń na temat wykładni w ogóle, jak też z aktualnej roli prawa międzynarodowego i ponadnarodowego w obrocie prawnym, tak międzynarodowym, jak i krajowym. I właśnie fakt bezpośredniego stosowania i wykładni tego prawa przez sądy krajowe z jednej strony łączy poszczególne aspekty ujęte w trzech częściach pracy, natomiast z drugiej - wskazuje na odrębności metodologii wykładni, jakie winny być uwzględniane przez sądy krajowe stosujące i interpretujące prawo unijne i międzynarodowe prawo praw człowieka, nie tylko w obliczu odmiennych sposobów uregulowań normatywnych, ale także roli orzecznictwa sądowego w tych działach prawa.


Liczba stron228
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-060-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Objaśnienia skrótów    8
  Wprowadzenie    9
  Leszek Leszczyński – Część I. Wykładnia prawa – model ogólny    11
    1. Prawo i jego wykładnia    13
      1.1. Wykładnia ogólna a wykładnia operatywna. Rodzaje wykładni    13
      1.2. Cechy wykładni operatywnej    15
      1.3. Walidacyjno−derywacyjne ujęcie wykładni    16
    2. Podmioty wykładni operatywnej    19
      2.1. Sądy a organy administracji. Wykładnia a typy stosowania prawa    19
      2.2. Rodzaje sądów. Sądy krajowe i ponadnarodowe    22
      2.3. Formy komunikacji między podmiotami dokonującymi wykładni    23
    3. Proces wykładni operatywnej    25
      3.1. Przedmiot wykładni i sytuacja interpretacyjna    25
      3.2. Rodzaje reguł i ich funkcje w procesie wykładni    27
      3.3. Kolejność zastosowania reguł w ramach wykładni operatywnej    29
    4. Argumenty walidacyjne wykładni    31
      4.1. Argumentacja walidacyjna w wykładni oraz rodzaje źródeł rekonstrukcji    31
      4.2. Przepisy jako argumenty walidacyjne. Rodzaje przepisów i ich zastosowań    34
      4.3. Precedensy i kryteria otwarte jako argumenty walidacyjne    36
    5. Reguły językowe wykładni prawa    38
      5.1. Miejsce reguł językowych w wykładni    38
      5.2. Rola argumentów semantycznych    40
      5.3. Rola argumentów syntaktycznych    43
    6. Reguły systemowe wykładni prawa    45
      6.1. Miejsce reguł systemowych w wykładni    45
      6.2. Rola reguł systemowo−strukturalnych    46
      6.3. Rola argumentów systemowo−aksjologicznych    50
    7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni prawa    53
      7.1. Miejsce reguł celowościowych i funkcjonalnych w wykładni    53
      7.2. Reguły celowościowe wykładni    55
      7.3. Reguły funkcjonalne wykładni    57
    8. Kryteria aksjologii otwartej w wykładni prawa    60
      8.1. Rodzaje zastosowań kryteriów aksjologii otwartej w wykładni prawa    60
      8.2. Rekonstrukcja treści kryterium otwartego    61
      8.3. Reguły aksjologii otwartej w rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji    64
    9. Inne decyzje (precedensy) w wykładni prawa a prawotwórstwo sądowe    67
      9.1. Rekonstrukcja normy z innej decyzji stosowania prawa    67
      9.2. Precedens w rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji    69
      9.3. Wykładnia a problem prawotwórstwa sądowego    72
    10. Czynniki różnicujące model wykładni prawa    75
      10.1. Właściwości kultury prawnej    76
      10.2. Rodzaj gałęzi prawa i typ procesu decyzyjnego    77
      10.3. Właściwości społecznego otoczenia prawa    81
  Bartosz Liżewski – Część II. Wykładnia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka    85
    1. Międzynarodowe prawo praw człowieka i jego wykładnia    87
      1.1. Ogólna charakterystyka systemu międzynarodowego prawa praw człowieka    87
      1.2. Koncepcja wykładni i źródła prawa w międzynarodowym prawie praw człowieka    90
    2. Podmioty wykładni operatywnej    93
      2.1. Sądy a organy administracji. Wykładnia a typy stosowania prawa    93
      2.2. Sądy krajowe a sądy międzynarodowe    96
      2.3. Aspekty komunikacji „międzypodmiotowej”, rola doktryny    98
    3. Proces wykładni operatywnej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka    101
      3.1. Przedmiot wykładni i sytuacja interpretacyjna    101
      3.2. Rodzaje reguł wykładni i ich funkcje w procesie wykładni    106
      3.3. Kolejność zastosowania reguł w ramach wykładni operatywnej    108
    4. Argumenty walidacyjne wykładni    109
      4.1. Argumentacja walidacyjna w wykładni oraz rodzaje źródeł rekonstrukcji    109
      4.2. Przepisy jako argumenty walidacyjne. Rodzaje przepisów, rodzaje zastosowań    111
      4.3. Precedensy i kryteria otwarte jako argumenty walidacyjne    113
    5. Reguły językowe wykładni prawa    115
      5.1. Miejsce reguł językowych w wykładni    115
      5.2. Rola reguł semantycznych (klaryfikacja znaczeń)    118
      5.3. Rola argumentów syntaktycznych    124
    6. Reguły systemowe wykładni prawa    126
      6.1. Miejsce reguł systemowych w wykładni    126
      6.2. Rola reguł systemowo−strukturalnych    128
      6.3. Rola argumentów systemowo−aksjologicznych    132
    7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni prawa    135
      7.1. Miejsce reguł celowościowych i funkcjonalnych w wykładni    135
      7.2. Reguły celowościowe wykładni    136
      7.3. Reguły funkcjonalne wykładni    138
    8. Kryteria aksjologii otwartej w wykładni prawa    140
      8.1. Rodzaje zastosowań kryteriów aksjologii otwartej w wykładni prawa    140
      8.2. Rekonstrukcja treści kryterium otwartego    142
      8.3. Reguły aksjologii otwartej w rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji    144
    9. Inne decyzje (precedensy) w wykładni prawa a prawotwórstwo sądowe    147
      9.1. Wyroki ETPC jako źródło rekonstrukcji normy    147
      9.2. Precedens w rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji    149
      9.3. Wykładnia a problem prawotwórstwa sądowego    152
    10. Czynniki różnicujące model wykładni prawa    154
      10.1. Właściwości kultury prawnej    154
      10.2. Rodzaj gałęzi prawa i typ procesu decyzyjnego    156
      10.3. Cechy społecznego otoczenia prawa    158
  Anna Kalisz – Część III. Wykładnia prawa Unii Europejskiej    161
    1. Prawo Unii Europejskiej i jego wykładnia    163
      1.1. Pojęcie prawa ponadnarodowego, prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej    163
      1.2. Adekwatna koncepcja wykładni w prawie Unii Europejskiej    167
    2. Podmioty dokonujące wykładni    169
      2.1. Sądy a organy administracji. Wykładnia a typy stosowania prawa    169
      2.2. Rodzaje sądów. Sądy krajowe a sądy ponadnarodowe    169
      2.3. Formy komunikacji między sądami w ramach UE    173
    3. Proces wykładni prawa    177
      3.1. Przedmiot wykładni i sytuacja interpretacyjna    177
      3.2. Rodzaje reguł wykładni i ich funkcje w procesie wykładni    181
      3.3. Kolejność zastosowania reguł w ramach wykładni operatywnej    182
    4. Argumenty walidacyjne wykładni    184
      4.1. Argumentacja walidacyjna w wykładni oraz rodzaje źródeł rekonstrukcji    184
      4.2. Przepisy prawa jako argumenty walidacyjne    187
      4.3. Precedensy i kryteria otwarte jako argumenty walidacyjne    192
    5. Reguły językowe wykładni    195
      5.1. Miejsce reguł językowych w wykładni    195
      5.2. Rola argumentów semantycznych i syntaktycznych    197
      5.3. Czynniki wzmacniające pozajęzykową wykładnię prawa unijnego    198
    6. Reguły systemowe wykładni    201
      6.1. Miejsce reguł systemowych w wykładni    201
      6.2. Rola reguł systemowo−strukturalnych    204
      6.3. Rola argumentów systemowo−aksjologicznych    208
    7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni    209
      7.1. Miejsce reguł celowościowych i funkcjonalnych w wykładni    209
      7.2. Reguły celowościowe wykładni    211
      7.3. Reguły funkcjonalne wykładni    213
    8. Wykładnia aksjologiczna i kryteria aksjologii otwartej w wykładni    215
      8.1. Interpretacyjne argumenty aksjologiczne a kryteria aksjologii otwartej w wykładni prawa    215
      8.2. Źródła i wykładnia kryteriów aksjologii otwartej w prawie unijnym    216
    9. Precedensy w wykładni prawa UE a prawotwórstwo sądowe    221
      9.1. Rekonstrukcja normy z innej decyzji stosowania prawa    221
      9.2. Orzecznictwo TSUE w rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji    221
      9.3. Wykładnia a problem prawotwórstwa sądowego    223
    10. Czynniki różnicowania właściwości modelowych wykładni    225
      10.1. Czynniki dywersyfikujące i ich wpływ na wybór koncepcji wykładni prawa UE    225
      10.2. Właściwości kultury prawnej, materii regulowanej oraz społecznego otoczenia prawa    226
      10.3. Podsumowanie rozważań dotyczących interpretacji prawa UE    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia