Kelsenowski model kontroli konstytucjonalności prawa a integracja europejska. Studium wpływu

-20%

Kelsenowski model kontroli konstytucjonalności prawa a integracja europejska. Studium wpływu

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,00  60,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

48,0060,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca dotyczy tematu o bardzo istotnym charakterze, stanowi bowiem analizę przemian, jakie ewolucja integracji europejskiej wywołała w instytucjach tradycyjnego konstytucjonalizmu, na przykładzie scentralizowanego modelu kontroli konstytucyjności ustaw. Jest oczywiste, że przemiany te nabrały, w ciągu ostatniego 25-lecia, bardzo głębokiego charakteru, ich opis i analiza zajmują wiele uwagi doktryny europejskiej i dobrze się stało, że temat ten został, w tak rozbudowanej formie, podjęty także w polskiej literaturze przedmiotu. […] brakowało w Polsce dotąd całościowego i zaktualizowanego przedstawienia problemu. […] monografia stanowi dzieło udane i wartościowe, które wypełnia lukę w polskiej literaturze przedmiotu.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Lecha Garlickiego


Liczba stron602
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3432-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów /    11
  Wstęp /    13
  Rozdział I. Sąd konstytucyjny w multicentrycznym systemie stosowania prawa /    29
  1. Uwagi wstępne /    29
  2. Częściowa decentralizacja kontroli konstytucyjności prawa i jej konsekwencje /    35
  3. Równoległość prejudycjalna. Pytanie prejudycjalne do ETS a pytanie prawne do sądu konstytucyjnego. Spór o pierwszeństwo /    39
  4. Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisu prawa krajowego przez sąd konstytucyjny a skuteczność norm prawa UE /    70
  5. Uwagi podsumowujące /    80
  Rozdział II. Sąd konstytucyjny w państwie UE jako sąd wspólnotowy w rozumieniu art. 267(3) TFUE /    81
  1. Uwagi wstępne /    81
  2. Pojęcie sądu z art. 267(3) TFUE w orzecznictwie ETS oraz w opiniach rzeczników generalnych /    83
  3. Praktyka sądów konstytucyjnych w zakresie korzystania z procedury prejudycjalnej /    85
  4. Uwagi podsumowujące /    122
  Rozdział III. Ustrojowy status sądów konstytucyjnych a ich orzecznictwo w sprawach europejskich /    127
  1. Uwagi wstępne /    127
  2. Status ustrojowy sądu konstytucyjnego jako czynnik kształtujący orzecznictwo w kwestii członkostwa państwa w UE /    131
  2.1. Kognicja sądu konstytucyjnego wobec norm zawartych w umowach międzynarodowych /    132
  2.2. Model skargi konstytucyjnej /    151
  2.3. Kompetencje sądów konstytucyjnych wykraczające poza kontrolę hierarchicznej zgodności norm a członkostwo państwa w UE /    176
  2.4. Organizacja wewnętrzna sądu konstytucyjnego i jej wpływ na orzecznictwo związane z członkostwem w UE /    182
  2.5. Terytorialny ustrój państwa a kompetencje sądów konstytucyjnych w kontekście członkostwa państwa w UE /    188
  3. Uwagi podsumowujące /    195
  Rozdział IV. Ewolucja stanowisk sądów konstytucyjnych w kwestii podstaw prawnych i zakresu dopuszczalnej kontroli konstytucyjności prawa UE /    199
  1. Uwagi wstępne /    199
  2. Ewolucja orzecznictwa sądów konstytucyjnych w kwestii wewnątrzsystemowej legitymacji do badania konstytucyjności prawa UE /    204
  3. Uwagi podsumowujące /    236
  Rozdział V. Specyfika kontroli konstytucyjności aktów prawa UE /    243
  1. Uwagi wstępne /    243
  2. Wzorce kontroli charakterystyczne dla badania konstytucyjności prawa UE i ich specyfika /    244
  2.1. Zakaz działania ultra vires /    245
  2.2. Tożsamość konstytucyjna /    279
  2.3. Uwagi podsumowujące /    295
  3. Różnice między kontrolą prawa pierwotnego i wtórnego UE /    297
  3.1. Uwagi wprowadzające /    297
  3.2. Specyfika kontroli aktów prawa pierwotnego /    302
  3.3. Specyfika kontroli umów międzynarodowych UE zawieranych z państwami trzecimi /    317
  3.4. Specyfika kontroli aktów prawa wtórnego /    320
  4. Uwagi podsumowujące /    346
  Rozdział VI. Prawo UE jako wzorzec kontroli w postępowaniu przed sądem konstytucyjnym /    351
  1. Uwagi wstępne /    351
  2. Prawo UE jako bezpośredni wzorzec kontroli /    362
  3. Prawo UE jako pośredni wzorzec kontroli /    370
  4. Uwagi podsumowujące /    402
  Rozdział VII. Sąd konstytucyjny a wykładnia norm konstytucyjnych zgodna z prawem UE /    405
  1. Uwagi wstępne /    405
  2. Wykładnia konstytucji w zgodzie z prawem UE – geneza koncepcji, podstawy prawne i granice jej stosowania /    408
  3. Prounijna wykładnia konstytucji a zasada wykładni zgodnej /    415
  4. Prounijna wykładnia konstytucji w orzecznictwie sądów konstytucyjnych – analiza prawno-porównawcza /    427
  5. Uwagi podsumowujące. Prounijna wykładnia konstytucji jako metoda sądowej europeizacji konstytucji /    442
  Rozdział VIII. Sądy konstytucyjne wobec rozwoju systemu ochrony praw podstawowych UE /    447
  1. Uwagi wstępne /    447
  2. Rola sądów konstytucyjnych w kształtowaniu się katalogu praw podstawowych UE /    450
  3. Proces konstytucjonalizacji zasady ochrony praw podstawowych w porządku prawnym UE /    456
  4. Współczesne wyzwania dla sądów konstytucyjnych związane z obowiązywaniem Karty /    460
  5. Sądy konstytucyjne a zakres zastosowania Karty wobec działań państw członkowskich /    464
  5.1. Kwestia zakresu zastosowania praw podstawowych UE przed i po wejściu w życie Karty /    464
  5.2. Wyrok FTK z dnia 24 kwietnia 2013 r. Próba zwężającej wykładni pojęcia implementacji prawa UE /    469
  5.3. Wyrok austriackiego TK z dnia 14 marca 2012 r. Próba monopolizacji stosowania Karty w krajowym porządku prawnym /    474
  5.4. Uwagi podsumowujące problemy wynikające z szerokiej interpretacji art. 51 ust. 1 Karty /    479
  6. Kolizja standardów ochrony praw podstawowych w porządku krajowym i unijnym /    480
  7. Wyroki Akerberg Fransson oraz Melloni a konstytucyjne standardy ochrony praw podstawowych /    488
  7.1. Praktyka konstytucyjna – studium przypadku (wyrok hiszpańskiego TK z dnia 13 lutego 2014 r /    488
  7.2. Zobowiązanie sądów konstytucyjnych do stosowania standardów ochrony wyznaczonych Kartą. Problemy teoretyczne /    496
  8. Uwagi podsumowujące /    501
  Rozdział IX. Klasyczny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego a proces konstytucjonalizacji prawa UE /    505
  1. Uwagi wstępne /    505
  2. Sądy konstytucyjne a heterarchia konstytucyjna współczesnego systemu prawnego UE /    508
  3. Sądy konstytucyjne a dogmat nadrzędnej mocy konstytucji /    518
  4. Sądy konstytucyjne a częściowa decentralizacja kontroli hierarchicznej zgodności norm /    522
  5. Skutek erga omnes orzeczeń sądów konstytucyjnych i jego postępująca erozja /    529
  6. Dekompozycja klasycznego modelu kontroli konstytucyjności prawa a perspektywiczny status sądów konstytucyjnych w UE /    533
  Zakończenie /    539
  Bibliografia /    547
  The Kelsenian model of Constitutional Review of Law and European integration. A study of influence (summary) /    585
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia