Samorządowa polityka społeczna

Wyzwania i działania

1 opinia

Format:

ibuk

Książka wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk zachodzących w lokalnych i regionalnych społecznościach. Jej celem jest ukazanie różnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach przysługującego mu prawa do tworzenia własnych rozwiązań i strategii w obszarze polityki społecznej. Autorzy zaprezentowali istotne problemy społeczne i możliwe metody radzenia sobie z nimi w skali lokalnej i regionalnej.


Liczba stron156
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-958-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Justyna Przywojska, Samorządowa polityka społeczna – czyli o czym jest ta książka     9
  
  Aleksandra Strojna, Teoria i geneza polityki społecznej     17
  Wprowadzenie     17
  Geneza polityki społecznej     19
  Cele i zadania polityki społecznej     23
  Modele polityki społecznej     25
  Podsumowanie     26
  Bibliografia     26
  
  Aldona Podgórniak-Krzykacz, Polityka społeczna – kontekst administracyjny     29
  Wprowadzenie     29
  Polityka społeczna – interpretacja w kategoriach polityki publicznej     30
  Administracja publiczna jako komponent instytucjonalny polityki społecznej     33
  Konstrukty modelu administracji publicznej – nowe zarządzanie publiczne i governance     40
  Podsumowanie     42
  Bibliografia     42
  
  Aleksandra Wejt, Polityka społeczna w walce z wykluczeniem społecznym     45
  Wprowadzenie     45
  Wykluczenie społeczne i jego skutki     45
  Formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stosowane w woj. łódzkim     48
  Podsumowanie     53
  Bibliografia     54
  
  Patrycja Chrzanowska, Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego wśród łódzkich dzieci     56
  Wprowadzenie     56
  Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego – ujęcie teoretyczne i ich przyczyny     57
  Przegląd badań na temat biedy i wykluczenia społecznego łódzkich dzieci     59
  Lokalna polityka społeczna wobec nieletnich w zakresie biedy i wykluczenia społecznego     62
  Podsumowanie     64
  Bibliografia     66
  
  Paweł A. Nowak, Serwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu     67
  Wprowadzenie     67
  Strona www jako element włączenia cyfrowego     68
  Zakres i metoda badania     69
  Wsparcie włączenia cyfrowego przez serwisy www podmiotów publicznych – wyniki badań     70
  Podsumowanie     72
  Bibliografia     73
  
  Michał Przybylski, Prekariat w lokalnej polityce społecznej województwa łódzkiego     77
  Wprowadzenie     77
  Prekariat jako nowa grupa społeczna     78
  Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+     80
  Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+     80
  Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020     82
  Przykłady działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego     83
  Podsumowanie     85
  Bibliografia     85
  
  Michał Sobczak, Ekonomia społeczna jako narzędzie lokalnej polityki społecznej na przykładzie województwa łódzkiego     87
  Wprowadzenie     87
  Pojęcie ekonomii społecznej i jej stan rozwoju w Polsce     87
  Podmioty ekonomii społecznej     89
  Rola podmiotów ekonomii społecznej w polityce społecznej w województwie łódzkim     92
  Podsumowanie     98
  Bibliografia     100
  
  Michał Wilk, Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej     101
  Wprowadzenie     101
  Wyjaśnienie podstawowych pojęć     102
  Współczesne problemy polskiej demografii     103
  Sytuacja demograficzna Łodzi     107
  Podsumowanie     108
  Bibliografia     108
  
  Joanna Gonera, Karolina Maciejak, Sytuacja seniorów w zmieniającym się społeczeństwie – szansa czy wyzwanie dla współczesności     109
  Wprowadzenie     109
  Czym jest i kiedy rozpoczyna się starość?     110
  Rys demograficzny     112
  Zabezpieczająca rola rodziny     113
  Zanik kultury rodzinnej     113
  Między wolnością a bezużytecznością...     114
  Inicjatywa = aktywne starzenie się. Realizm czy fikcja?     117
  Silver economy     118
  Podsumowanie     119
  Bibliografia     119
  
  Justyna Przywojska, Kapitał ludzki i społeczny osób starszych jako czynniki rozwoju lokalnego     121
  Wprowadzenie     121
  Rozwój lokalny w warunkach globalizacji     122
  Kapitał ludzki i społeczny jako uwarunkowania rozwoju lokalnego     124
  „Starość nie radość” – starzejące się wspólnoty barierą czy bodźcem rozwoju lokalnego?     125
  Podsumowanie     129
  Bibliografia     130
  
  Iwona Wieczorek, Wybrane działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w gminie miasto Zgierz     133
  Wprowadzenie     133
  Ratujmy wzrok dzieciom     135
  Program edukacyjny Szkoła Cukrzycy     136
  Akademia zdrowia     137
  Badania BRCA1     138
  Jarmark zdrowia     140
  Inne działania profilaktyczne prowadzone przez UMZ     141
  Podsumowanie     143
  Bibliografia     143
  
  Monika Mazur, Programy zdrowotne na poziomie lokalnym jako przykład działań z zakresu lokalnej polityki społecznej     145
  Wprowadzenie     145
  Programy zdrowotne     147
  Promocja zdrowia     148
  Profilaktyka i zwalczanie chorób nowotworowych jako wyzwanie współczesnej polityki zdrowia     149
  Rak szyjki macicy     151
  Profilaktyka raka szyjki macicy     151
  Profilaktyka zdrowotna na terenie województwa łódzkiego – Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV     153
  Wyniki badań ankietowych dotyczących wiedzy kobiet o HPV     154
  
  Podsumowanie     156
  Bibliografia     157
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia