Samorządowa polityka społeczna

Wyzwania i działania

1 opinia

Format:

ibuk

Książka wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk zachodzących w lokalnych i regionalnych społecznościach. Jej celem jest ukazanie różnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach przysługującego mu prawa do tworzenia własnych rozwiązań i strategii w obszarze polityki społecznej. Autorzy zaprezentowali istotne problemy społeczne i możliwe metody radzenia sobie z nimi w skali lokalnej i regionalnej.


Liczba stron156
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-958-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Justyna Przywojska, Samorządowa polityka społeczna – czyli o czym jest ta książka    9
  Aleksandra Strojna, Teoria i geneza polityki społecznej    17
  Wprowadzenie    17
  Geneza polityki społecznej    19
  Cele i zadania polityki społecznej    23
  Modele polityki społecznej    25
  Podsumowanie    26
  Bibliografia    26
  Aldona Podgórniak-Krzykacz, Polityka społeczna – kontekst administracyjny    29
  Wprowadzenie    29
  Polityka społeczna – interpretacja w kategoriach polityki publicznej    30
  Administracja publiczna jako komponent instytucjonalny polityki społecznej    33
  Konstrukty modelu administracji publicznej – nowe zarządzanie publiczne i governance    40
  Podsumowanie    42
  Bibliografia    42
  Aleksandra Wejt, Polityka społeczna w walce z wykluczeniem społecznym    45
  Wprowadzenie    45
  Wykluczenie społeczne i jego skutki    45
  Formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stosowane w woj. łódzkim    48
  Podsumowanie    53
  Bibliografia    54
  Patrycja Chrzanowska, Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego wśród łódzkich dzieci    56
  Wprowadzenie    56
  Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego – ujęcie teoretyczne i ich przyczyny    57
  Przegląd badań na temat biedy i wykluczenia społecznego łódzkich dzieci    59
  Lokalna polityka społeczna wobec nieletnich w zakresie biedy i wykluczenia społecznego    62
  Podsumowanie    64
  Bibliografia    66
  Paweł A. Nowak, Serwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu    67
  Wprowadzenie    67
  Strona www jako element włączenia cyfrowego    68
  Zakres i metoda badania    69
  Wsparcie włączenia cyfrowego przez serwisy www podmiotów publicznych – wyniki badań    70
  Podsumowanie    72
  Bibliografia    73
  Michał Przybylski, Prekariat w lokalnej polityce społecznej województwa łódzkiego    77
  Wprowadzenie    77
  Prekariat jako nowa grupa społeczna    78
  Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+    80
  Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+    80
  Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020    82
  Przykłady działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego    83
  Podsumowanie    85
  Bibliografia    85
  Michał Sobczak, Ekonomia społeczna jako narzędzie lokalnej polityki społecznej na przykładzie województwa łódzkiego    87
  Wprowadzenie    87
  Pojęcie ekonomii społecznej i jej stan rozwoju w Polsce    87
  Podmioty ekonomii społecznej    89
  Rola podmiotów ekonomii społecznej w polityce społecznej w województwie łódzkim    92
  Podsumowanie    98
  Bibliografia    100
  Michał Wilk, Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej    101
  Wprowadzenie    101
  Wyjaśnienie podstawowych pojęć    102
  Współczesne problemy polskiej demografii    103
  Sytuacja demograficzna Łodzi    107
  Podsumowanie    108
  Bibliografia    108
  Joanna Gonera, Karolina Maciejak, Sytuacja seniorów w zmieniającym się społeczeństwie – szansa czy wyzwanie dla współczesności    109
  Wprowadzenie    109
  Czym jest i kiedy rozpoczyna się starość?    110
  Rys demograficzny    112
  Zabezpieczająca rola rodziny    113
  Zanik kultury rodzinnej    113
  Między wolnością a bezużytecznością...    114
  Inicjatywa = aktywne starzenie się. Realizm czy fikcja?    117
  Silver economy    118
  Podsumowanie    119
  Bibliografia    119
  Justyna Przywojska, Kapitał ludzki i społeczny osób starszych jako czynniki rozwoju lokalnego    121
  Wprowadzenie    121
  Rozwój lokalny w warunkach globalizacji    122
  Kapitał ludzki i społeczny jako uwarunkowania rozwoju lokalnego    124
  „Starość nie radość” – starzejące się wspólnoty barierą czy bodźcem rozwoju lokalnego?    125
  Podsumowanie    129
  Bibliografia    130
  Iwona Wieczorek, Wybrane działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w gminie miasto Zgierz    133
  Wprowadzenie    133
  Ratujmy wzrok dzieciom    135
  Program edukacyjny Szkoła Cukrzycy    136
  Akademia zdrowia    137
  Badania BRCA1    138
  Jarmark zdrowia    140
  Inne działania profilaktyczne prowadzone przez UMZ    141
  Podsumowanie    143
  Bibliografia    143
  Monika Mazur, Programy zdrowotne na poziomie lokalnym jako przykład działań z zakresu lokalnej polityki społecznej    145
  Wprowadzenie    145
  Programy zdrowotne    147
  Promocja zdrowia    148
  Profilaktyka i zwalczanie chorób nowotworowych jako wyzwanie współczesnej polityki zdrowia    149
  Rak szyjki macicy    151
  Profilaktyka raka szyjki macicy    151
  Profilaktyka zdrowotna na terenie województwa łódzkiego – Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV    153
  Wyniki badań ankietowych dotyczących wiedzy kobiet o HPV    154
  Podsumowanie    156
  Bibliografia    157
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia