Rodzina w prawie administracyjnym - 26 Procedura "Niebieskiej Karty" jako instrument przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-15%

Rodzina w prawie administracyjnym - 26 Procedura "Niebieskiej Karty" jako instrument przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,70  2,00

Format: pdf

1,702,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia jest zbiorem artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w których poszczególni autorzy przybliżają rozwiązania prawne związane z rodziną oraz jej członkami, w tym dotyczące uprawnień i obowiązków zarówno rodziny, jak i jej członków. W prawie administracyjnym problem rodziny częstokroć ograniczany jest wyłącznie do problematyki pomocy społecznej. Tymczasem prawo administracyjne w szerszy sposób odnosi się do kwestii rodziny regulując różnorodne materie co starano się wskazać w niniejszej publikacji (m.in.: obowiązek szkolny, obowiązek szczepień, wybór imienia dla dziecka, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, itd.).


Przedmiotowa publikacja adresowana jest do urzędników administracji publicznej, a także studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz studiów podyplomowych obejmujących zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące szeroko rozumianej rodziny, w tym pomocy społecznej.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-600-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rodzina w prawie administracyjnym — prolegomena /    11
  Podmiotowość administracyjno-prawna rodziny w prawie pomocy społecznej /    25
  Dobro rodziny jako wartość w prawie administracyjnym /    41
  Granice swobody wyboru imienia dla dziecka w świetle ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego /    59
  Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej /    73
  Administracyjno-prawne zagadnienia postępowania adopcyjnego /    83
  Prowadzenie rodzinnych domów dziecka, jako przejaw prywatyzacji zadań publicznych /    95
  Rodzina a obowiązek szkolny — wybrane zagadnienia /    113
  Pomoc socjalna dla uczniów /    129
  Obowiązkowe szczepienia ochronne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szczepień osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych /    137
  Prawo pacjenta do udzielenia informacji na temat jego zdrowia członkom rodziny /    149
  Zgoda rodziców na leczenie dziecka w świetle unormowań prawa polskiego /    163
  Karta Dużej Rodziny — podstawowe założenia nowej ustawy /    177
  Karty Dużej Rodziny jako element polityki prorodzinnej, a także ich następstwa podatkowe i finansowe /    187
  Nabycie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego /    193
  Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego /    205
  Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /    217
  Wybrane świadczenia pieniężne z zakresu pomocy społecznej /    229
  Błąd w rozumieniu art. 31 ustawy o świadczeniach rodzinnych — wątpliwości i kontrowersje /    243
  Polityka rodzinna w prawie lokalnym na przykładzie wybranych miast konurbacji górnośląskiej /    257
  Status prawny pracownika socjalnego i asystenta rodziny /    273
  Działania gminy w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego jako jednostek organizacyjnych niosących pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji /    287
  Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja wspierająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny /    297
  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w sytuacji kryzysowej rodziny /    309
  Gminny zespół interdyscyplinarny. Administracyjno-prawne aspekty przemocy w rodzinie? /    323
  Procedura „Niebieskiej Karty” jako instrument przeciwdziałania przemocy w rodzinie /    333
  Niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) /    347
  Uprzywilejowanie rodziny w świetle administracyjno-prawnych uregulowań dotyczących cudzoziemców /    359
  Zaświadczenie o możności zawarcia związku małżeńskiego / związku partnerskiego za granicą /    371
  Model pomocy społecznej we Francji — wybrane zagadnienia /    383
  Bibliografia /    391
  Noty o autorach /    417
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia