X

  WYKAZ SKRÓTÓW 9
  WPROWADZENIE 11
  
  Rozdział I. KOBIETA W DZIEJACH CHRZEŚCIJAŃSTWA 15
  
  1. Kobieta w świecie greckim i rzymskim 16
  
  2. Kobieta w religii żydowskiej 18
  
  3. Postawa Chrystusa wobec kobiet 22
  
  4. Wpływ postawy Jezusa wobec kobiet na zmianę ich sytuacji 23
  
  4.1. Rola kobiet w Kościele 24
  4.2. Dzieciobójstwo 26
  4.3. Małżeństwo 27
  4.4. Kwestia rozwodów 29
  4.5. Zamążpójście i dzietność 30
  4.6. Podejście do prostytucji 32
  
  5. Kobiety w historii Kościoła 33
  
  6. Mizoginizm pozytywistów 37
  
  7. Kobieta w antropologii św. Tomasza z Akwinu 38
  
  7.1. Godność materii i ciała ludzkiego 39
  7.2. Kobieta równa mężczyźnie 42
  
  Rozdział II. NARODZINY I ROZWÓJ RUCHU FEMINISTYCZNEGO 45
  
  1. Prehistoria ruchu feministycznego do połowy XIX wieku 48
  
  2. Ruch sufrażystek (1869–1920) 52
  
  3. Przygotowanie do drugiej fali ruchu feministycznego (1920–1968) 58
  
  3.1. Sytuacja kobiet po dwóch wojnach światowych 58
  3.2. Promotorzy rewolucji seksualnej 61
  
  4. „Druga fala” feminizmu 67
  
  4.1. Stany Zjednoczone 67
  4.2. Europa Zachodnia: rewolucja roku 1968 68
  4.3. Bilans rewolty studentów 71
  4.4. Rewolucja seksualna a Kościół katolicki 75
  4.5. Wpływ marksizmu na feministki „drugiej fali” 78
  
  5. Women’s i gender studies 86
  
  6. Konsekwencje „drugiej fali” feminizmu: walka z rodziną i płodnością 87
  
  Rozdział III. „TRZECIA FALA” FEMINIZMU: FEMINIZM gender 93
  
  1. Problemy z definicją terminu gender 96
  
  2. John Money a pochodzenie ideologii gender 102
  
  3. gender jako konstrukcja społeczna 106
  
  4. gender jako konstrukcja kulturowa 109
  
  5. Etapy rozwoju ruchu feministycznego w perspektywie gender 111
  
  6. Od gender do queer 113
  
  7. gender jako element polityki Organizacji Narodów Zjednoczonych 119
  
  7.1. Zwolennicy i przeciwnicy gender w ONZ 121
  7.2. Konferencje ONZ w Kairze (1994) i Pekinie (1995) 123
  7.2.1. Konferencja w Kairze 123
  7.2.2. Konferencja w Pekinie 127
  7.3. Zasady z Yogokarty (2006) i Deklaracja o prawach człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości gender (2008) 130
  
  8. Manipulacja słowem 133
  
  8.1. Metody manipulacji językowej 133
  8.2. Manipulacja językowa w dokumentach ONZ 135
  
  9. Przyszłość ideologii gender 139
  
  Rozdział IV. FEMINISTYCZNA TEOLOGIA I ETYKA 142
  
  1. Teologia feministyczna 142
  
  2. Zależność obrazu Boga od języka 145
  
  2.1. Argumenty za wprowadzeniem języka inkluzywnego 145
  2.2. Argumenty przeciw nowemu językowi teologicznemu 149
  
  3. Problem płci męskiej Chrystusa w teologii feministycznej 163
  
  3.1. Relatywizacja człowieczeństwa Chrystusa 163
  3.2. Znaczenie człowieczeństwa Chrystusa w dziele zbawienia 164
  
  4. Obraz Maryi i kobiety w teologii feministycznej 168
  
  4.1. Krytyka mariologii katolickiej 168
  4.2. Miejsce Maryi w historii zbawienia 173
  
  5. Kapłaństwo kobiet 179
  
  5.1. Pochodzenie idei ordynacji kobiet 179
  5.2. Argumenty środowisk feministycznych za kapłaństwem kobiet 182
  5.3. Odpowiedź Kościoła katolickiego 189
  5.4. Stanowisko prawosławne 195
  
  6. Nowa etyka feministyczna 201
  
  6.1. Etyka feministyczna według Kaye Ashe i Rosemary R. Ruether 203
  6.2. Nowa etyka w ocenie Alice von Hildebrand 217
  
  Rozdział V. IDEOLOGIA gender A PRAWO NATURALNE 221
  
  1. „Nowe prawa człowieka” a prawo naturalne 221
  
  1.1. Fundamenty prawa pozytywnego 221
  1.2. Redefinicja Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 224
  
  2. Nauczanie Kościoła katolickiego na temat prawa naturalnego 228
  
  2.1. Papież Jan Paweł II 228
  2.2. Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium nauki społecznej Kościoła 231
  2.3. Papież Benedykt XVI 232
  2.4. Międzynarodowa Komisja Teologiczna: W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne 235
  
  3. Prawo naturalne we współczesnej teologii i filozofii 242
  
  3.1. Carl H. Peschke: prawo naturalne w świetle Gaudium et spes 242
  3.2. Russel Hittinger: prawo naturalne jako „pierwsza łaska” 250
  3.3. Vittorio Possenti: prawo naturalne a współczesny nihilizm prawny 254
  
  ZAKOŃCZENIE 260
  
  BIBLIOGRAFIA 265
  NOTA O AUTORZE 279
  SPIS WYDANYCH TOMÓW 281
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich?” Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

282

Kategoria

Inne

ISBN-13

978-83-7241-970-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Queer, Feminizm, Gender

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Teoria gender ma swoje źródła w ruchu feministycznym, jednak sufrażystki z XIX i początku XX wieku z pewnością nie spodziewały się, że ich walka o równe prawa doprowadzi do walki o równość płci w sensie zaprzeczenia ich istnienia. (…) Co było przyczyną tego rodzaju rozwoju ruchu feministycznego, to znaczy przejścia od walki o równość względem prawa do walki z naturą, z różnicą seksualną, w której obecnie dostrzega się główne źródło nierówności i krzywdy, jakie spotykają kobiety? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w tej książce, która jest poświęcona analizie historyczno-teologicznej zjawiska feminizmu. (…) Pierwszy rozdział ukazuje wkład chrześcijaństwa w promocję kobiety na tle religii i kultur, wśród których się rozwijało. (…) W drugim rozdziale zaprezentowano początki feminizmu i jego rozwoju do lat sześćdziesiątych XX wieku. (…) Trzeci rozdział ukazuje początki i rozwój „trzeciej fali” feminizmu, czyli tak zwanego feminizmu gender, który ostatecznie prowadzi do ruchu queer i promocji homoseksualizmu. (…) W rozdziale czwartym podjęto zagadnienie wpływu feminizmu na współczesną teologię.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!