Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia

Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia

1 opinia

Autor:

Jacek Buko

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka obejmuje sferę działalności politycznej, której celem jest harmonizowanie poczynań gospodarczych dla zapewnienia poprawy zaopatrzenia społeczeństwa w ograniczone ilościowo dobra rzeczowe i usługi. Jest ona skierowana w pierwszej kolejności do młodych adeptów nauki – studentów. Akcentowanym przez autorów przedmiotem rozważań, obok treści o charakterze ogólnym i podstawowym są subpolityki odnoszące się do zagadnień związanych z Nową Gospodarką, konkurencją, infrastrukturą, jak również integracją europejska. […] Zamiarem autorów była raczej próba wypełnienia luki w publikowanych refleksjach dotyczących wskazanych wyżej dziedzin. Jako że opracowanie w założeniu ma również służyć celom dydaktycznym, rozważania osadzone są w kontekście zagadnień zarówno w znacznej mierze znanych, jak i przedstawionych w niezbędnym uproszczeniu.


Liczba stron226
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-001-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     7
  
  Rozdział 1. PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ     9
  
  1.1. Pojęcie polityki gospodarczej     9
  1.2. Podstawowe elementy składowe polityki gospodarczej     12
  1.3. Cechy współczesnej polityki gospodarczej     21
  
  Rozdział 2. GOSPODARKA     25
  
  2.1. Istota i klasyfikacja gospodarki     25
  2.2. Gospodarka narodowa     31
  2.3. Wzrost i rozwój gospodarczy     34
  2.4. Cykl koniunkturalny w gospodarce     36
  
  Rozdział 3. PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ     41
  
  3.1. Pojęcie i cel polityki pieniężnej     41
  3.2. Podmioty polityki pieniężnej     45
  3.3. Strategie polityki pieniężnej     47
  3.4. Instrumenty polityki pieniężnej     49
  3.5. Rodzaje polityki pieniężnej     51
  3.6. Polityka pieniężna w Polsce     53
  
  Rozdział 4. POLITYKA BUDŻETOWA     59
  
  4.1. Istota polityki budżetowej     59
  4.2. Wydatki, dochody i saldo budżetowe     63
  4.3. Podstawowe kierunki współczesnej polityki budżetowej     70
  4.4. Powiązanie polityki pieniężnej i polityki budżetowej     74
  
  Rozdział 5. UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ     77
  
  5.1. Uwarunkowania zewnętrzne     78
  5.1.1. Położenie geograficzne     78
  5.1.2. Międzynarodowa sytuacja polityczna ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu     79
  5.1.3. Przynależność do międzynarodowych ugrupowań, tj. politycznych, militarnych, gospodarczych     81
  5.1.4. Warunki wymiany (terms of trade)     89
  5.1.5. Restrykcje importowo-eksportowe     91
  5.1.6. Zadłużenie wobec zagranicy oraz wynikające z nich warunki regulowania tychże zobowiązań     96
  5.1.7. Stan i struktura zagospodarowania regionów przygranicznych krajów sąsiednich     98
  5.2. Uwarunkowania wewnętrzne     99
  5.2.1. Stan i struktura zasobów     99
  5.2.1.1. Zasoby naturalne     99
  5.2.1.2. Zasoby ludzkie     101
  5.2.1.3. Zasoby materialne     103
  5.2.2. Układ sił politycznych w kraju     104
  5.2.3. Stosunek społeczeństwa do władzy     105
  5.2.4. Uwarunkowania ustrojowo-systemowe     105
  5.2.4.1. Ustrój polityczno-społeczny     105
  5.2.4.2. Struktury państwowo-administracyjne i społeczne     107
  
  Rozdział 6. POLITYKA W OBSZARZE NOWEJ GOSPODARKI     109
  
  6.1. Istota Nowej Gospodarki     109
  6.2. Strategia lizbońska i strategia Europa 2020 jako wynik polityki gospodarki opartej na wiedzy     117
  6.3. B+R – nieodzowny element rozwoju Nowej Gospodarki     120
  6.4. Innowacyjne regiony jako wyraz polityki Nowej Gospodarki     124
  
  Rozdział 7. POLITYKA KONKURENCJI     127
  
  7.1. Istota i struktury rynku     127
  7.1.1. Istota monopolu     130
  7.1.2. Rynki oligopolistyczne     131
  7.1.3. Konkurencja monopolistyczna     132
  7.2. Istota konkurencji     133
  7.3. Istota polityki konkurencji i podstawy prawne jej realizacji     135
  7.4. Kluczowe zasady kształtowania polityki konkurencji w Polsce     138
  7.5. Charakterystyka polityki konkurencji w Polsce w latach 2004–2013     141
  7.6. Współpraca UOKiK z Komisją Europejską     146
  
  Rozdział 8. POLITYKA GOSPODARCZA W OBSZARZE SIECI INFRASTRUKTURALNYCH     149
  
  8.1. Istota infrastruktury i jej rodzaje     149
  8.2. Pojęcie i cechy sieci infrastrukturalnych     152
  8.3. Sieci infrastrukturalne jako obszar oddziaływania polityki gospodarczej     156
  8.4. Polityka gospodarcza w sektorze sieciowej infrastruktury transportu     160
  8.5. Polityka gospodarcza w sektorze sieciowej infrastruktury telekomunikacyjnej     164
  8.6. Polityka gospodarcza w obszarze energetycznych sieci infrastrukturalnych     169
  Podsumowanie     173
  
  Rozdział 9. GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ     177
  
  9.1. Wprowadzenie do polityki założeń unijnej polityki     177
  9.2. Kierunki polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej     184
  9.2.1. Polityka w obszarze jednolitego rynku XXI wieku     184
  9.2.2. Polityka inwestycyjna na rzecz rozwoju     185
  9.2.3. Horyzontalna polityka przemysłowa     186
  9.2.4. Polityka ochrony środowiska     186
  9.2.5. Polityka energetyczna     187
  
  Rozdział 10. POLITYKA SPOŁECZNA     189
  
  10.1. Wprowadzenie do istoty polityki społecznej     189
  10.2. Geneza polityki społecznej     192
  10.3. Zasady polityki społecznej     196
  10.4. Instrumenty polityki społecznej     197
  10.5. Uwarunkowania polityki społecznej     198
  10.6. Zabezpieczenie społeczne     199
  10.7. Modele polityki społecznej     200
  10.8. Podstawowe kwestie społeczne – ubóstwo i wykluczenie     203
  
  Bibliografia     209
  Spis tabel     225
  Spis rysunków     226
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia