Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego

-20%

Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,20  24,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,2024,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematem tej książki są złożone relacje między edukacją a rozwojem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polski i jej regionów. Nie ulega wątpliwości, że statystyczny związek między wiedzą a rozwojem jest bardzo silny. Na wiele ważnych pytań związanych z tą relacją nie udaje się jednak na razie znaleźć w pełni przekonujących odpowiedzi.
Czy zasoby wysokiej jakości kapitału ludzkiego, będącego produktem edukacji, mają rzeczywiście tak duże znaczenie dla tempa wzrostu gospodarczego, czy może, sądząc tak, mylimy skutek z przyczyną, ponieważ inwestowanie w edukację jest przywilejem zamożnych a wiedza raczej efektem niż czynnikiem rozwoju gospodarczego?
Czy z perspektywy gospodarki lokalnej bądź regionalnej inwestowanie w funkcje edukacyjne, na przykład w szkolnictwo wyższe, może przynieść bezpośrednie korzyści ekonomiczne?
Jaka jest rola systemu edukacji w wielkich przemianach gospodarczo-ustrojowych, takich jak polska transformacja po 1989 r., i jaki jest wpływ transformacji na edukację?
Jakie czynniki decydują o przestrzennej mobilności najlepiej wykształconych członków społeczeństwa i jakie mogą być skutki tej mobilności dla regionalnego zróżnicowania rozwoju gospodarczego?
Jakie czynniki determinują osiągnięcia edukacyjne uczniów i studentów i jakiego rodzaju polityka publiczna sprzyja sukcesowi szkolnemu?
To tylko niektóre z kwestii, jakimi zajmuje się współcześnie ekonomia edukacji, omówionych w niniejszej książce


Liczba stron218
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-512-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania   7
  Wprowadzenie   9
  O czym jest ta książka     9
  Znaczenie edukacji  10
  Ważniejsze pojęcia  18
  Rozdział    1
  Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju gospodarczego
  w teorii i badaniach empirycznych  20
  Perspektywa mikroekonomiczna – rynek pracy     21
  Podejście makroekonomiczne     30
  Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. Badania empiryczne     33
  Zasób versus jakość kapitału ludzkiego     40
  Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w skali regionalnej     43
  Rozdział    2
  Edukacja a zróżnicowanie rozwojowe polskich regionów  50
  Zróżnicowanie rozwojowe polskiej przestrzeni     50
  Procesy długiego trwania  50
  Dystans miasto–wieś  54
  Metropolie a obszary pozametropolitalne     55
  Konwergencja czy dywergencja?  58
  Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce  65
  Empiryczny model wzrostu na poziomie podregionalnym
  z uwzględnieniem kapitału ludzkiego     71
  Rozdział    3
  Regionalne zróżnicowanie osiągnięć edukacyjnych  80
  Jakość edukacji w kontekście przestrzennym     80
  Regionalne zróżnicowanie osiągnięć szkolnych w  82
  W poszukiwaniu przyczyn zróżnicowania wyników egzaminów –
  model empiryczny     87
  Źródła danych  90
  Wyniki badania – dane opisowe     91
  Wyniki estymacji modelu regresji     95
  Czynniki historyczne a niewyjaśnione różnice między regionami     100
  Podsumowanie i wnioski     104
  Rozdział    4
  Edukacja a transformacja gospodarcza. Doświadczenia Polski     107
  Główne cechy polskiej transformacji     107
  Zmiany w systemie edukacji – ogólna charakterystyka     110
  Edukacja jako ochrona przed szokiem transformacyjnym     113
  Edukacja jako narzędzie decentralizacji państwa     119
  Od uniwersytetu elitarnego do powszechnego     123
  Rozdział    5
  Korzyści dla polskich miast z pełnienia funkcji akademickiej w kontekście
  mobilności edukacyjnej i poedukacyjnej ludności     136
  Znaczenie uczelni wyższej dla rozwoju miasta i regionu     136
  Koncepcja badania i źródła danych     138
  Zdolność miast do przyciągania studentów     142
  Absorpcja absolwentów uczelni przez miasta     147
  Syntetyczne miary zdolności miast do tworzenia i absorbowania kapitału
  ludzkiego     152
  Zagranica jako kierunek migracji absolwentów     154
  Uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński     157
  Małe miasta akademickie: Nowy Sącz i Rybnik     162
  Podsumowanie – typologia miast akademickich o randze wojewódzkiej    164
  Rozdział    6
  Determinanty decyzji migracyjnych wykształconych Polaków     167
  Podstawy teoretyczne     167
  Strategie estymacji empirycznej     170
  Zróżnicowanie lokalnych stóp zwrotu z edukacji i migracji w Polsce     173
  Empiryczny model przepływów absolwentów uczelni między
  województwami     179
  Wnioski z badania czynników migracji absolwentów uczelni między
  województwami     193
  Podsumowanie     195
  Literatura     204
  Spis tabel     213
  Spis rycin     215
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia