Przyszłość prawa pracy

Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,32  24,15

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,3224,15

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obszerny tom poświęcony problemom, wyzwaniom, perspektywom i zagrożeniom polskiego i europejskiego prawa pracy. W tekstach znanych polskich i zagranicznych autorów Czytelnik znajdzie inspirujące przemyślenia dotyczące: wpływu rewolucji technicznej, technologicznej i informacyjnej, globalizacji, przemian gospodarczych, rozwoju regulacji korporacyjnych na prawo pracy i stosunki pracy; znaczenia i kierunków rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa pracy; tendencji do objęcia ochroną charakterystyczną dla prawa pracy wykonawców pracy niebędących pracownikami; jednolitej umowy o pracę, flexicurity i innych nowych koncepcji; problemów prawnych, jakie rodzi zatrudnianie pracowników mówiących różnymi językami, a także obaw związanych z przyszłą rolą prawa pracy i przekonania, że jego podstawą pozostaną ochrona pracowników i rokowania zbiorowe.
Prezentowana książka powstała dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy podjęcia pracy naukowej przez prof. zw. dr. hab. Michała Seweryńskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie, wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń prawników, senatora RP, Honorowego Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który pełnił liczne ważne funkcje publiczne, w tym ministra Rządu RP, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz przewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich i członka Papieskiej Rady ds. Świeckich.


Liczba stron788
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-750-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Jubilacie     21
  Zbigniew Hajn, Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją     23
  Professor Michał Seweryński. Fifty Years of Work with Passion     31
  Le Professeur Michał Seweryński. Cinquante années de travail passionné     39
  Grzegorz Goździewicz, Profesor Michał Seweryński – przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2003–2006     47
  Wykaz publikacji Jubilata     55
  
  Część pierwsza: Przyszłość prawa pracy – problemy i wyzwania     69
  Walerian Sanetra, Przyszłość prawa pracy z perspektywy istniejących dla niego zagrożeń     71
  Jean-Michel Servais, Civil Rights and the Future of Labour Law     83
  Cristina Mangarelli, Development and Future Prospects of Labour Law     101
  Miroslav Bělina, Does Labour Law Have a Future?     113
  Riccardo Del Punta, Labour Law on the Edge: Neoliberal Decline or Regeneration?     123
  Jerzy Wratny, Kodeksy dobrych praktyk jako wyraz społecznej odpowiedzialności korporacji     141
  Philippe Auvergnon, L’entreprise confrontée à la pluralité des expressions religieuses     155
  
  Część druga: Przyszłość europejskiego prawa pracy     165
  Manfred Weiss, The Future of European Labour Law     167
  Giuseppe Casale, The European Debate on the Single Employment Contract     177
  Leszek Mitrus, Jednolita umowa o pracę na czas nieokreślony?     211
  Roger Blanpain, Freedom of Services in the EU and the Use of Languages     225
  Dagmara Skupień, Przyszłość aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących uczestnictwa pracowników w zarządzaniu     237
  Gertruda Uścińska, Prawne aspekty dotyczące swobody przemieszczania się pracowników w Unii Europejskiej     255
  
  Część trzecia: Przyszłość polskiego prawa pracy     265
  Ludwik Florek, Podstawowe problemy przyszłego prawa pracy     267
  Teresa Liszcz, Niech prawo pracy pozostanie prawem pracy     279
  Małgorzata Gersdorf, Od proletariatu do prekariatu, czyli o kierunku rozwoju prawa pracy     293
  Andrzej Marian Świątkowski, Ponownie o przyszłości prawa pracy     299
  Arkadiusz Sobczyk, Ustawowe i nieustawowe prawo pracy     309
  Zbigniew Góral, O zakresie podmiotowym prawa pracy w Polsce – wybrane uwagi na tle planów rekodyfikacyjnych     319
  Jakub Stelina, Monocentryczne versus policentryczne prawo pracy     337
  Łukasz Pisarczyk, Prawo pracy wobec rozwoju zatrudnienia cywilnoprawnego     353
  Jan Wojtyła, Dylematy wynagrodzenia za pracę w polskich realiach gospodarki rynkowej     369
  Bogusław Cudowski, Problemy kwalifikacji prawnej umowy o dzieło     383
  Anna Musiała, Kilka uwag w sprawie kontraktualizacji obowiązku świadczenia pracy (zatrudnienie niepracownicze)     395
  Tomasz Duraj, Przyszłość pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy     407
  Michał Skąpski, Problem przenikania cech stosunku pracy do umów franchisingowych     421
  Zdzisław Kubot, Kierownictwo zlecającego w zakresie zatrudnienia cywilnoprawnego oraz samozatrudnienia     435
  Teresa Wyka, Koncepcja dobra wspólnego według Jana Pawła II – implikacje dla zbiorowego prawa pracy     445
  Marek Pliszkiewicz, Warunki trójstronnego dialogu społecznego     463
  Mirosław Włodarczyk, Udział partnerów społecznych w tworzeniu ustawowego prawa pracy     483
  Krzysztof Rączka, Negocjowanie układów zbiorowych pracy     495
  Monika Gładoch, Rozwiązywanie układów zbiorowych pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda     511
  Krzysztof Wojciech Baran, Z problematyki „innych” porozumień zbiorowych     521
  Helena Szewczyk, Partycypacja pracownicza przyszłością zbiorowego prawa pracy     529
  Małgorzata Kurzynoga, Zapewnienie usług minimalnych w czasie strajku – uwagi de lege ferenda     541
  Tadeusz Kuczyński, Zdolność sądowa jednostek służb zmilitaryzowanych w sprawach stosunków służbowych zakwalifikowanych jako sprawy cywilne w ujęciu procesowym     559
  
  Część czwarta: Przyszłość prawa pracy z perspektywy innych państw     571
  Matthew W. Finkin, America’s Disappearing Labor Law     573
  Jean-Pierre Laborde, Les perspectives du droit du travail français ou comment les discerner     587
  Jo Carby-Hall, The Social Dialogue in the United Kingdom and its Effectiveness     603
  Vassil Mrachkov, Tripartite Cooperation in Labour Relations in Bulgaria     647
  Takashi Araki, Working Hour Regulation and its Reform in Japan     657
  József Hajdú, Atypical Employment Relationships in the New Hungarian Labour Code     677
  Kwang-Taek Lee, A Comparative Study on the Age Discrimination in Retirement in Poland and South Korea – in Special Consideration of the Linkage between Retirement Age and Pension Eligibility     691
  
  Część piąta: Przyszłość polskiego prawa socjalnego     707
  Herbert Szurgacz, Ewolucja urządzeń zabezpieczenia socjalnego w Polsce oraz ich prawne kwalifikacje (szkic rozwoju)     709
  Radosław Pacud, Ubezpieczenie społeczne oparte na pracy?     731
  Wojciech Muszalski, Kierunki zmian w systemach emerytalnych w początku XXI wieku     749
  Krzysztof Ślebzak, Kilka uwag na temat interpretacji przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz stosowania wyroków TSUE w zakresie delegowania pracowników     761
  Daniel Eryk Lach, Władza publiczna a system opieki zdrowotnej     777
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia