Przyszłość prawa pracy

Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,32  24,15

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,3224,15

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obszerny tom poświęcony problemom, wyzwaniom, perspektywom i zagrożeniom polskiego i europejskiego prawa pracy. W tekstach znanych polskich i zagranicznych autorów Czytelnik znajdzie inspirujące przemyślenia dotyczące: wpływu rewolucji technicznej, technologicznej i informacyjnej, globalizacji, przemian gospodarczych, rozwoju regulacji korporacyjnych na prawo pracy i stosunki pracy; znaczenia i kierunków rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa pracy; tendencji do objęcia ochroną charakterystyczną dla prawa pracy wykonawców pracy niebędących pracownikami; jednolitej umowy o pracę, flexicurity i innych nowych koncepcji; problemów prawnych, jakie rodzi zatrudnianie pracowników mówiących różnymi językami, a także obaw związanych z przyszłą rolą prawa pracy i przekonania, że jego podstawą pozostaną ochrona pracowników i rokowania zbiorowe.
Prezentowana książka powstała dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy podjęcia pracy naukowej przez prof. zw. dr. hab. Michała Seweryńskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie, wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń prawników, senatora RP, Honorowego Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który pełnił liczne ważne funkcje publiczne, w tym ministra Rządu RP, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz przewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich i członka Papieskiej Rady ds. Świeckich.


Liczba stron788
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-750-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Jubilacie    21
  Zbigniew Hajn, Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją    23
  Professor Michał Seweryński. Fifty Years of Work with Passion    31
  Le Professeur Michał Seweryński. Cinquante années de travail passionné    39
  Grzegorz Goździewicz, Profesor Michał Seweryński – przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2003–2006    47
  Wykaz publikacji Jubilata    55
  Część pierwsza: Przyszłość prawa pracy – problemy i wyzwania    69
  Walerian Sanetra, Przyszłość prawa pracy z perspektywy istniejących dla niego zagrożeń    71
  Jean-Michel Servais, Civil Rights and the Future of Labour Law    83
  Cristina Mangarelli, Development and Future Prospects of Labour Law    101
  Miroslav Bělina, Does Labour Law Have a Future?    113
  Riccardo Del Punta, Labour Law on the Edge: Neoliberal Decline or Regeneration?    123
  Jerzy Wratny, Kodeksy dobrych praktyk jako wyraz społecznej odpowiedzialności korporacji    141
  Philippe Auvergnon, L’entreprise confrontée à la pluralité des expressions religieuses    155
  Część druga: Przyszłość europejskiego prawa pracy    165
  Manfred Weiss, The Future of European Labour Law    167
  Giuseppe Casale, The European Debate on the Single Employment Contract    177
  Leszek Mitrus, Jednolita umowa o pracę na czas nieokreślony?    211
  Roger Blanpain, Freedom of Services in the EU and the Use of Languages    225
  Dagmara Skupień, Przyszłość aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących uczestnictwa pracowników w zarządzaniu    237
  Gertruda Uścińska, Prawne aspekty dotyczące swobody przemieszczania się pracowników w Unii Europejskiej    255
  Część trzecia: Przyszłość polskiego prawa pracy    265
  Ludwik Florek, Podstawowe problemy przyszłego prawa pracy    267
  Teresa Liszcz, Niech prawo pracy pozostanie prawem pracy    279
  Małgorzata Gersdorf, Od proletariatu do prekariatu, czyli o kierunku rozwoju prawa pracy    293
  Andrzej Marian Świątkowski, Ponownie o przyszłości prawa pracy    299
  Arkadiusz Sobczyk, Ustawowe i nieustawowe prawo pracy    309
  Zbigniew Góral, O zakresie podmiotowym prawa pracy w Polsce – wybrane uwagi na tle planów rekodyfikacyjnych    319
  Jakub Stelina, Monocentryczne versus policentryczne prawo pracy    337
  Łukasz Pisarczyk, Prawo pracy wobec rozwoju zatrudnienia cywilnoprawnego    353
  Jan Wojtyła, Dylematy wynagrodzenia za pracę w polskich realiach gospodarki rynkowej    369
  Bogusław Cudowski, Problemy kwalifikacji prawnej umowy o dzieło    383
  Anna Musiała, Kilka uwag w sprawie kontraktualizacji obowiązku świadczenia pracy (zatrudnienie niepracownicze)    395
  Tomasz Duraj, Przyszłość pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy    407
  Michał Skąpski, Problem przenikania cech stosunku pracy do umów franchisingowych    421
  Zdzisław Kubot, Kierownictwo zlecającego w zakresie zatrudnienia cywilnoprawnego oraz samozatrudnienia    435
  Teresa Wyka, Koncepcja dobra wspólnego według Jana Pawła II – implikacje dla zbiorowego prawa pracy    445
  Marek Pliszkiewicz, Warunki trójstronnego dialogu społecznego    463
  Mirosław Włodarczyk, Udział partnerów społecznych w tworzeniu ustawowego prawa pracy    483
  Krzysztof Rączka, Negocjowanie układów zbiorowych pracy    495
  Monika Gładoch, Rozwiązywanie układów zbiorowych pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda    511
  Krzysztof Wojciech Baran, Z problematyki „innych” porozumień zbiorowych    521
  Helena Szewczyk, Partycypacja pracownicza przyszłością zbiorowego prawa pracy    529
  Małgorzata Kurzynoga, Zapewnienie usług minimalnych w czasie strajku – uwagi de lege ferenda    541
  Tadeusz Kuczyński, Zdolność sądowa jednostek służb zmilitaryzowanych w sprawach stosunków służbowych zakwalifikowanych jako sprawy cywilne w ujęciu procesowym    559
  Część czwarta: Przyszłość prawa pracy z perspektywy innych państw    571
  Matthew W. Finkin, America’s Disappearing Labor Law    573
  Jean-Pierre Laborde, Les perspectives du droit du travail français ou comment les discerner    587
  Jo Carby-Hall, The Social Dialogue in the United Kingdom and its Effectiveness    603
  Vassil Mrachkov, Tripartite Cooperation in Labour Relations in Bulgaria    647
  Takashi Araki, Working Hour Regulation and its Reform in Japan    657
  József Hajdú, Atypical Employment Relationships in the New Hungarian Labour Code    677
  Kwang-Taek Lee, A Comparative Study on the Age Discrimination in Retirement in Poland and South Korea – in Special Consideration of the Linkage between Retirement Age and Pension Eligibility    691
  Część piąta: Przyszłość polskiego prawa socjalnego    707
  Herbert Szurgacz, Ewolucja urządzeń zabezpieczenia socjalnego w Polsce oraz ich prawne kwalifikacje (szkic rozwoju)    709
  Radosław Pacud, Ubezpieczenie społeczne oparte na pracy?    731
  Wojciech Muszalski, Kierunki zmian w systemach emerytalnych w początku XXI wieku    749
  Krzysztof Ślebzak, Kilka uwag na temat interpretacji przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz stosowania wyroków TSUE w zakresie delegowania pracowników    761
  Daniel Eryk Lach, Władza publiczna a system opieki zdrowotnej    777
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia