Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

8 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

37,39  46,74

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

37,3946,74

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja stanowi próbę ukazania wybranych aspektów wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, które stanowi jednostka terytorialna. Zaprezentowane zagadnienia dotyczą kwestii dotyczących niepełnosprawności, jej istoty, modeli i definicji, jak i prawnego statystycznego podejścia. Ponadto zaprezentowano najważniejsze ujęcia wykluczenia społecznego oraz koncepcje kapitału społecznego, które to kategorie dopełniają społeczny kontekst rozważań o niepełnosprawności w ujęciu eklektycznym. Problematyka została zobrazowana wynikami badań własnych autorki na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej – powiatu, ukazując wybrane aspekty i konteksty społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w zorganizowanej i dynamicznej przestrzeni prawa, organizacji i postaw społecznych.


Publikacja skierowana jest do profesjonalnie pomagających, pracowników socjalnych, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, pedagogów specjalnych i nauczycieli, socjologów, asystentów osób niepełnosprawnych oraz studentów pedagogiki, pracy socjalnej, pedagogiki specjalnej, polityki społecznej i innych pokrewnych.


Liczba stron226
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-378-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    7
  1. Niepełnosprawność w ujęciu teoretycznym i praktycznym /    11
  1.1. Niepełnosprawność w ujęciu historycznym – wybrane aspekty /    11
  1.2. Koncepcje niepełnosprawności i jej definicje /    13
  1.3. Orzecznictwo jako prawna i społeczna forma ukonstytuowania się niepełnosprawności /    17
  1.3.1. Polskie orzecznictwo skutkujące statusem prawnym /    17
  1.3.2 Orzecznictwo do celów edukacyjnych /    20
  1.4. Osoba niepełnosprawna w społeczeństwie – statystyka, tożsamość, jakość życia, system prawnego wsparcia /    21
  1.4.1. Niepełnosprawność w ujęciu demograficznym i statystycznym /    21
  1.4.2. Tożsamość osób niepełnosprawnych /    24
  1.4.3. Jakość życia osób niepełnosprawnych /    25
  1.4.4. Prawny system pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych – założenia i regulacje /    28
  2. Zjawisko wykluczenia społecznego /    35
  2.1. Pojęcie „wykluczenie społeczne” w naukach społecznych /    35
  2.2. Wykluczenie społeczne – paradygmaty, koncepcje, definicje /    36
  2.3. Zjawiska współwystępujące w syndromie wykluczenia: nierówności społeczne, marginalizacja, dyskryminacja, ubóstwo /    42
  2.3.1. Nierówności społeczne /    42
  2.3.2. Marginalizacja społeczna /    43
  2.3.3. Dyskryminacja /    44
  2.3.4. Ubóstwo /    46
  2.4. Przyczyny i wskaźniki wykluczenia społecznego /    48
  2.5. Grupy wykluczone i narażone na wykluczenie /    53
  2.6. Przegląd dotychczasowych badań i stanowisk wobec wykluczenia społecznego i marginalizacji osób niepełnosprawnych /    57
  2.6.1. Osoby niepełnosprawne – ich dochody i jakość życia /    58
  2.6.2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych a ich wykluczenie z rynku pracy /    58
  2.6.3. Badania nad wykluczeniem osób niepełnosprawnych w Polsce /    60
  2.7. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych /    65
  2.7.1. Działania zapobiegające procesowi wykluczenia społecznego i marginalizacji /    65
  2.7.2. Edukacja jako narzędzie przeciw wykluczeniu /    69
  2.7.3. Strategie polityczne /    70
  3. Kapitał społeczny i kapitał ludzki w kreowaniu rzeczywistości osób niepełnosprawnych /    73
  3.1. Koncepcje kapitału w naukach społecznych /    73
  3.1.1. Kapitał społeczny /    74
  3.1.2. Kapitał ludzki /    80
  3.2. Przestrzeń terytorialna i instytucjonalna przestrzenią dla kapitału społecznego /    83
  3.2.1. Instytucje i organizacje wobec spraw i interesów osób niepełnosprawnych na terenie jednostek samorządowych /    84
  3.3. Przestrzeń lokalna dla kapitału – pogranicze: Śląsk Cieszyński a powiat cieszyński /    89
  3.3.1. Istota pogranicza i specyfika Śląska Cieszyńskiego /    89
  3.3.2. Powiat cieszyński – ujęcie statystyczne /    91
  4. Metodologiczne podstawy badań własnych /    95
  4.1. Przedmiot i cel oraz rodzaj badań /    95
  4.2. Problem i problematyka badań /    98
  4.3. Hipotezy, zmienne i wskaźniki /    100
  4.4. Zastosowane metody, techniki oraz narzędzia badawcze /    101
  4.5. Organizacja badań własnych: teren badań oraz procedura doboru grupy badanej /    107
  5. Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych na terenie powiatu cieszyńskiego w świetle badań własnych /    111
  5.1. Organizacja i przebieg badań empirycznych, struktura badanych grup /    111
  5.2. Specyfika kapitału społecznego w powiecie cieszyńskim wobec zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych /    114
  5.2.1. Struktura instytucji i organizacji rządowych /    115
  5.2.2. Struktura organizacji pozarządowych w powiecie cieszyńskim /    125
  5.2.3. Programy i działania przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na terenie gmin powiatu cieszyńskiego /    133
  5.2.4. Relacje sąsiedzkie osób niepełnosprawnych /    139
  5.3. Specyfika wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych na terenie powiatu cieszyńskiego /    140
  5.3.1. Subiektywna ocena dostępu do dóbr, usług i udziału w życiu społecznym według osób niepełnosprawnych /    141
  5.3.2. Sytuacja osób niepełnosprawnych na terenie powiatu cieszyńskiego w perspektywie profesjonalistów /    151
  5.3.3. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w powiecie cieszyńskim /    162
  5.4. Osobisty wymiar wykluczenia społecznego – analiza fenomenologiczno-hermeneutyczna biografii indywidualnych przypadków /    166
  6. Propozycja spójnej koncepcji przeciwdziałania ekskluzji społecznej osób niepełnosprawnych w badanym środowisku lokalnym – powiat cieszyński /    179
  Zakończenie /    185
  Bibliografia /    187
  Summary /    213
  Zusammenfassung /    215
  Spis tabel /    217
  Spis wykresów i rysunków /    219
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia