Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,84  33,60

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,8433,60

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza praca została podzielona na trzy części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia promieniotwórczości naturalnej w środowisku, przedstawia wybrane do badań radionuklidy oraz wprowadza pojęcie dawek promieniowania i sposoby ich obliczania.
Część druga monografii prezentuje techniki pomiarowe stosowane w spektrometrii jądrowej, takie jak: spektrometria α, spektrometria ciekłoscyntylacyjna, spektrometria γ oraz dodatkowo spektrometria mas. Omówiono tu testy nowej metody pomiarowej, wprowadzonej po raz pierwszy przez autorkę do badań polskich wód mineralnych, która polega na pomiarze izotopów α-promieniotwórczych w badanej próbie wody za pomocą dysku U/Ra i techniki spektrometrii α.
Część trzecią pracy stanowi opis wykonanych pomiarów stężeń izotopów radu i radonu w źródłach wód naturalnych uzdrowisk Sudetów i Karpat Zewnętrznych z zastosowaniem techniki ciekłoscyntylacyjnej. Dodatkowo dla interesującego geologicznie terenu Zespołu Uzdrowisk Świeradów – Czerniawa przeprowadzono pomiary izotopów uranu, zarówno w wodach podziemnych, jak i w skałach towarzyszących.
Prezentowane przez autorkę rezultaty badań mogą być wykorzystane w dydaktyce. Pokazano bowiem drogę całego procesu badawczego – od rozpoznania terenu i pobrania reprezentatywnej próby oraz jej zabezpieczenia, przez wybór właściwej techniki pomiarowej lub kilku technik, co determinuje sposób przygotowania próby w laboratorium do pomiaru, do matematycznej obróbki wyników i obliczenia stężenia aktywności, a w razie konieczności – dawki promieniowania wewnętrznego, jaką otrzymuje człowiek.


Liczba stron258
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-783-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  Promieniotwórczość naturalna w środowisku
  
  1. Promieniotwórczość pierwiastków /    17
  1.1. Naturalne szeregi promieniotwórcze w przyrodzie /    18
  1.2. Równania Batemana dla rodzin izotopów6Ra,8Ra,4Ra /    22
  1.3. Równania Batemana dla rodziny izotopu 222Rn /    29
  
  2. Wybrane radionuklidy pochłaniane przez organizmy żywe /    32
  2.1. Krótka charakterystyka badanych radionuklidów /    32
  2.1.1. Radon /    32
  2.1.2. Rad /    33
  2.1.3. Uran /    34
  2.2. Zarys geochemii badanych radionuklidów w skorupie ziemskiej i w wodzie /    36
  2.2.1. Radon /    36
  2.2.2. Rad /    39
  2.2.3. Uran /    41
  2.3. Równowaga promieniotwórcza w środowisku naturalnym /    43
  
  3. Dawki promieniowania /    45
  3.1. Rodzaje dawek promieniowania /    45
  3.2. Roczne dawki efektywne /    47
  3.3. Efektywna dawka obciążająca /    48
  
  Stosowane metody pomiarowe
  
  4. Spektrometria α /    54
  4.1. Przygotowanie źródła α-spektrometrycznego /    54
  4.2. Pomiar promieniowania α z zastosowaniem detektora półprzewodnikowego /    60
  
  5. Technika ciekłoscyntylacyjna /    65
  5.1. Przygotowanie próby do pomiaru /    67
  5.2. Pomiar aktywności techniką ciekłoscyntylacyjną /    70
  
  6. Spektrometria γ /    75
  6.1. Przygotowanie próby do pomiaru /    76
  6.2. Pomiar promieniowania γ z zastosowaniem detektora półprzewodnikowego Ge(Li) /    77
  
  7. Technika spektrometrii mas /    83
  
  8. Przegląd metod analitycznych oznaczania radionuklidów naturalnych w wodzie /    90
  8.1. Radon /    90
  8.2. Rad /    92
  8.3. Uran /    97
  
  9. Metody oznaczania radionuklidów naturalnych w wodzie stosowane w pracy /    100
  9.1. Pobór prób w środowisku /    100
  9.2. Metody analityczne /    103
  9.2.1. Oznaczanie 222Rn /    103
  9.2.2. Oznaczanie 226,228Ra /    106
  9.2.3. Oznaczanie 234,235,238U /    109
  
  10. Poszukiwanie uproszczonej metody radiochemicznej pomiaru izotopów U i Ra /    114
  10.1. Zastosowanie dysku U/Ra /    115
  10.2. Budowa dysku U/Ra /    116
  10.3. Otrzymywanie źródła α-spektrometrycznego na dysku U/Ra /    117
  10.4. Kalibracja dysków U/Ra /    119
  10.5. Test metody /    122
  
  Badania prowadzone w latach 1998—2007
  
  11. Teren objęty badaniami własnymi /    127
  11.1. Klasyfikacja wód podziemnych /    127
  11.2. Wody podziemne Sudetów /    131
  11.3. Wody podziemne Karpat /    134
  11.4. Tereny poboru i charakterystyka prób wody naturalnej /    136
  
  12. Wyniki badań własnych /    146
  12.1. Pobór prób /    146
  12.2. Ocena dokładności metod pomiarowych /    147
  12.3. Stężenie aktywności pierwiastków promieniotwórczych w wodach źródlanych Sudetów /    148
  12.3.1. Stężenia aktywności 222Rn, 226Ra, 228Ra /    154
  12.3.2. Izotopy 234U, 235U, 238U w wodach Zespołu Uzdrowisk Świeradów — Czerniawa /    160
  12.4. Stężenie aktywności pierwiastków promieniotwórczych w wodach źródlanych Karpat Zewnętrznych /    163
  12.4.1. Stężenia aktywności 222Rn, 226Ra, 228Ra /    168
  12.5. Korelacje pomiędzy badanymi radionuklidami szeregu uranowego i torowego /    171
  12.6. Transfer radionuklidów w środowisku woda — skała /    180
  12.6.1. Współczynnik transferu /    181
  12.6.2. Uzdrowisko Świeradów — Czerniawa jako typowy przykład budowy geologicznej jednostek krystaliniku sudeckiego /    182
  12.6.3. Naturalne radionuklidy 226Ra, 228Ra, 234U, 238U w skałach /    184
  12.6.4. Współczynniki transferu radu i uranu w środowisku skała — woda /    187
  12.7. Równowaga promieniotwórcza radionuklidów w badanym środowisku Sudetów i Karpat Zewnętrznych /    193
  
  13. Roczne dawki efektywne od spożywanych radionuklidów /    196
  13.1. Zastosowanie wód podziemnych /    196
  13.2. Obowiązujące w Polsce akty prawne /    197
  13.3. Klasyfikacja radonowych wód podziemnych /    199
  13.4. Radonowe wody „lecznicze” na terenie Polski /    200
  13.5. Roczne dawki efektywne od radonu i radu wchłanianych drogą pokarmową /    202
  13.6. Roczne dawki efektywne pochodzące od radonu wchłanianego drogą oddechową /    212
  13.7. Roczne dawki efektywne pochodzące od uranu /    215
  13.8. Roczne dawki efektywne pochodzące od spożywanej wody w Polsce /    217
  13.9. Roczne dawki efektywne pochodzące od spożywanej wody w Europie /    219
  
  14. Gromadzenie się radionuklidów w organizmie i rekomendowane limity dawek /    222
  14.1. Limity dawek pochodzące od radonu /    224
  14.2. Limity dawek pochodzące od radu /    226
  14.3. Limity dawek pochodzące od uranu /    228
  14.4. Dozymetryczna (długoterminowa) interpretacja badań /    229
  
  15. Podsumowanie /    233
  
  Literatura /    237
  
  Summary /    251
  Zusammenfassung /    253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia