X

  Table of Contents
  
  Introduction (Alicja Barć) / 7
  
  1. Physiographic characteristics of the study area / 17
  1.1. Location and borders / 17
  1.2. The most important information concerning the natural environment / 17
  
  2. Material and methods / 23
  
  3. Geobotanical characteristics of the Abietetum albae association / 29
  3.1. General characteristics / 29
  3.2. Floristic composition, local-habitat differentiation, and distribution in the study area / 32
  3.3. Peculiar character of the association in the region in the light of its variability in Poland / 42
  
  4. The structure and dynamics of fir renewal in the phytocoenoses of the Abietetum albae association on the chosen study plots / 49
  4.1. The differentiation of the vertical structure of the upland mixed fir coniferous forest Abietetum albae / 49
  4.2. Species diversity in particular layers of the forest / 51
  4.3. Diameter structure of the forest stand / 55
  4.4. Diameter and height structure of the up-growths / 60
  4.5. Fir in the new-growths / 67
  4.6. Dynamics of the fir regeneration in the phytocoenoses of the Abietetum albae association / 78
  
  5. Importance and state of maintenance of the fir forests in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland / 81
  
  6. Discussion / 91
  
  7. Summary of results and conclusions / 103
  
  Appendix 1: List of endangered (EN), vulnerable (VU), nearly threatened (NT) and lowest care (LC) species found in patches of Abietetum albae in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland (according to Parusel, Urbisz [eds.] 2012; Stebel et al. 2012) / 109
  
  Appendix 2: List of geographical and proper names used in the monograph / 111
  
  References / 117
  List of tables / 131
  List of figures / 133
  List of photographs / 135
  
  Streszczenie / 137
  Резюме / 141
The upland mixed fir coniferous forest „Abietetum albae” Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland - 04 Importance and state of maintenance of the fir forests in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Botanika

ISBN-13

978-83-8012-295-6

Numer wydania

1

Język publikacji

angielski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 20,63 MB

Słowa kluczowe

Fir forest, Abietetum albae

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

7,50

6,00

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Monografia stanowi wieloaspektowe studium badawcze obejmujące zagadnienia rozmieszczenia, warunków występowania, zmienności, tendencji rozwojowych oraz zagrożeń wyżynnego jodłowego boru mieszanego; cennego, endemicznego zbiorowiska leśnego o ograniczonym na terenie Polski zasięgu. Opracowanie zawiera obszerny przegląd literatury związanej z omawianą tematyką, bogato udokumentowaną geobotaniczną charakterystykę płatów omawianego zbiorowiska na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz analizę procesów regeneracji drzewostanu jodłowego. Szczególnie cennym elementem pracy są wskazania ochronne zredagowane dla fitocenoz jedlin reprezentujących różne stopnie zachowania i degeneracji.


Publikacja jest adresowana do fitosocjologów, leśników, ekologów, fitogeografów i siedliskoznawców. Może stanowić również źródło cennych informacji dla specjalistów przygotowujących plany ochrony (dla rezerwatów, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000), opracowania ekofizjograficzne i prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego, jak również raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.


Zespół w składzie: dr Alicja Barć, dr hab. prof. nadzw. UAM Andrzej Brzeg, dr hab. Aldona K. Uziębło, prof. dr hab. Stanisław Wika został uhonorowany Medalem im. Profesora Zygmunta Czubińskiego za monografię: “The upland mixed fir coniferous forest Abietetum albae Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland – differentiation, regional specificity, structure, dynamics and maintenance”, wydaną przez Wydawnictwo UŚ w Katowicach. Medal zostanie wręczony na posiedzeniu plenarnym na najbliższym Ogólnopolskim Zjeździe PTB w Lublinie, który odbędzie się w dniach: 27.06.2016–3.07.2016.


Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego – jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym za wybitne prace naukowe mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych, których podstawą jest oryginalna koncepcja naukowa. Kapituła, która składa się z 7 osób nadaje Medal raz na 3 lata. Wraz z medalem wręczany jest dyplom.


Medal został ustanowiony w 2000 roku podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego Pomysłodawcą był prof. Janusz Bogdan Faliński. Po raz pierwszy wyróżnienia wręczono w 2001 roku na Ogólnopolskim Zjeździe PTB w Poznaniu.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!