Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce - wybrane problemy

1 opinia

Format:

ibuk

Ideą przewodnią trzeciego tomu Prac Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który oddajemy do rąk Czytelników, jest prezentacja wyników badań dotyczących aktualnych problemów edukacji geograficznej w wybranych krajach na świecie oraz w Polsce. Problemy te dotyczą zarówno teoretycznych założeń i koncepcji programów kształcenia geograficznego, przyjmowanych celów i metod tego kształcenia, miejsca geografii w systemach edukacyjnych innych krajów, wyników analiz porównawczych, jak również niektórych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w ramach edukacji geograficznej.


Liczba stron234
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-453-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Introduction    9
  Część I. EDUKACJA GEOGRAFICZNA NA ŚWIECIE    11
  PART 1. GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE WORLD    11
  David LAMBERT – Curriculum thinking, ‘capabilities’ and the place of geographical knowledge in schools    13
  – Miejsce wiedzy geograficznej i umiejętności w tworzeniu curriculum    29
  Marten LÖßNER – Geography education in Hesse – from primary school to university    31
  – Edukacja geograficzna w Hesji – od szkoły podstawowej do uniwersytetu    44
  Katarzyna KOWALSKA – Geography in the Spanish education system – Comenius assistantship experience    47
  – Geografia w hiszpańskim systemie edukacji – doświadczenie asystentury Comeniusa    58
  Maria Magdalena WILCZYŃSKA-WOŁOSZYN – Edukacja geograficzna w australijskim systemie kształcenia    59
  – Geographical education in the Australian educational system    71
  Joanna ANGIEL – Edukacja geograficzna w Kraju Kwitnącej Wiśni    73
  – Geographical education in the Land of the Rising Sun    86
  Nataliia TOMCZEWSKA-POPOWYCZ – Geografia jako przedmiot nauczania w systemie oświaty na Ukrainie    87
  – Geography as a study subject in the education system in Ukraine    104
  Część II. KSZTAŁCENIE GEOGRAFICZNE – MIĘDZYNARODOWE STUDIA PORÓWNAWCZE    105
  PART 2. GEOGRAPHICAL EDUCATION – INTERNATIONAL COMPARATIVE STUDIES    105
  Paulina TOBIASZ-LIS – Personal experiences and images of places as the basis for teaching geography. Examples of Poland and England    107
  – Doświadczenia i wyobrażenia przestrzeni jako podstawa w nauczaniu geografii. Przykład Polski i Anglii    120
  Arkadiusz GŁOWACZ – Umiejętności kształcone za pomocą podręczników do geografii w Polsce, Anglii, Francji i Niemczech (Saksonii)    121
  – Skills developed through geography textbooks in Poland, England, France and Germany (Saxony)    135
  Mariola TRACZ – Współczesne kierunki zmian w nauczaniu geografii w szkołach ogólnokształcących na przykładzie Finlandii i Rosji    137
  – Contemporary directions of changes in teaching geography in secondary school – case study of Finland and Russia    151
  Elżbieta SZKURŁAT, Barbara BAAROVÁ – Kierunki zmian w akademickim kształceniu geograficznym w Czechach i w Polsce    153
  – The directions of change in the academic geographical education in the Czech Republic and Poland    172
  Część III. EDUKACJA GEOGRAFICZNA W POLSCE – WYBRANE ZAGADNIENIA    173
  PART 3. GEOGRAPHICAL EDUCATION IN POLAND – SELECTED PROBLEMS    173
  Iwona PIOTROWSKA – Okulografia w badaniach postrzegania i konstruowania wiedzy geograficznej    175
  – Eye tracking in the research on the perception and construction of geographical knowledge    188
  Katarzyna DACY-IGNATIUK, Ireneusz OLEKSIK – Wyprawy i obozy naukowe jako alternatywna forma uczenia się przez działanie – przykład dobrej praktyki nauczycieli ZS nr 1 w Tychach    191
  – School expeditions and scientific camps as an alternative form of learning by action – an example of teacher’s good practice in School Complex No. 1 in Tychy    204
  Zbigniew PODGÓRSKI, Przemysław CHARZYŃSKI – Rola centrów nauki w przyrodniczej edukacji nieformalnej na przykładzie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu    205
  – The role of science learning centres in informal sciences education on the example of Innovation Center Mill of Knowledge in Toruń    218
  Arkadiusz Marek TOMCZYK – Motywy wyboru klas geograficznych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego    221
  – Motives that stand behind the choice of geography class in selected post – secondary schools of Greater Poland voivodeship    230
  Afiliacje    231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia