X

  Autorzy V
  Przedmowa IX
  Rozdział 1. Ciąża o przebiegu prawidłowym 1
  1.1. Zapłodnienie Leszek Pawelczyk, Monika Serdyńska-Szuster 1
    1.1.1. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia 1
    1.1.2. Przygotowanie plemników do zapłodnienia 2
    1.1.3. Penetracja plemników 3
    1.1.4. Zapobieganie polispermii 3
    1.1.5. Fuzja gamet 4
    1.1.6. Następstwa zapłodnienia 5
  1.2. Płód i popłód 5
    1.2.1. Rozwój oraz budowa zarodka i płodu Anna Roztocka 5
    1.2.2. Rozwój, budowa i hormonalna czynność popłodu Piotr Oszukowski 17
    1.2.3. Płyn owodniowy Agata Szpera-Goździewicz 22
  
  1.3. Immunologia ciąży Łukasz Wicherek, Danuta Kowalczyk 29
    1.3.1. Tolerancja immunologiczna matki względem antygenów płodu 29
    1.3.2. Rola komórek układu odpornościowego matki w przebiegu porodu 41
    1.3.3. Perspektywy 43
  
  1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży Agata Szpera-Goździewicz 45
    1.4.1. Układ sercowo-naczyniowy 45
    1.4.2. Układ krzepnięcia 48
    1.4.3. Układ oddechowy 49
    1.4.4. Układ moczowy 51
    1.4.5. Układ pokarmowy 53
    1.4.6. Gruczoły wydzielania wewnętrznego 54
    1.4.7. Układ mięśniowo-szkieletowy 56
    1.4.8. Oko 57
    1.4.9. Zmiany w metabolizmie 57
    1.4.10. Przepływ krwi przez macicę 59
  
  1.5. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu Robert Z. Spaczyński 59
    1.5.1. Objawy podmiotowe 59
    1.5.2. Objawy przedmiotowe 60
    1.5.3. Pewne objawy przedmiotowe 61
    1.5.4. Ustalenie terminu porodu 62
  
  1.6. Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży Grzegorz H. Bręborowicz, Wiesław Markwitz 63
    1.6.1. Ocena czynników ryzyka 63
    1.6.2. Ocena stanu organizacji opieki perinatalnej w Polsce 65
    1.6.3. Opieka przedporodowa w ciąży o prawidłowym przebiegu 66
    1.6.4. Promocja prawidłowych zachowań w ciąży 67
  
  1.7. Żywienie w czasie ciąży i połogu Grzegorz H. Bręborowicz, Mariola Ropacka- Lesiak 73
    1.7.1. Okres przedkoncepcyjny 73
    1.7.2. Metabolizm w okresie ciąży 75
    1.7.3. Zapotrzebowanie na energię 75
    1.7.4. Struktura spożycia podstawowych składników pokarmowych 76
    1.7.5. Suplementacja żywienia w okresie ciąży 81
    1.7.6. Połóg – okres karmienia 82
    1.7.7. Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania się w czasie ciąży 83
  
  Rozdział 2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym 85
  2.1. Poronienie Jana Skrzypczak 85
    2.1.1. Epidemiologia 85
    2.1.2. Rodzaje poronień 85
    2.1.3. Etiopatogeneza 86
    2.1.4. Poronienie a wiek kobiety 89
    2.1.5. Mechanizm poronienia 90
    2.1.6. Czynniki rokownicze 90
    2.1.7. Profilaktyka 91
    2.1.8. Wskazówki praktyczne 91
    2.1.9. Sytuacja kliniczna 91
  
  2.2. Ciąża ektopowaJana Skrzypczak 91
    2.2.1. Etiologia 92
    2.2.2. Umiejscowienie ciąży ektopowej 93
    2.2.3. Metody diagnozowania 93
    2.2.4. Leczenie 95
    2.2.5. Wpływ leczenia ciąży ektopowej na potencjał rozrodczy 99
    2.2.6. Powikłania 99
    2.2.7. Sytuacja kliniczna 100
  
  2.3. Nieprawidłowy czas trwania ciąży Jarosław Kalinka, Adam Bitner 100
    2.3.1. Poród przedwczesny 100
    2.3.2. Ciąża przeterminowana 114
  
  2.4. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych Beata Kubiaczyk-Paluch 115
    2.4.1. Etiopatogeneza 116
    2.4.2. Rozpoznanie 116
    2.4.3. Postępowanie terapeutyczne 117
  
  2.5. Konflikt serologicznyMirosław Wielgoś, Longin Marianowski 118
    2.5.1. Etiopatogeneza 118
    2.5.2. Diagnostyka 119
    2.5.3. Leczenie 121
    2.5.4. Profilaktyka 122
  
  2.6. Krwawienia w II i III trymestrze ciąży Grzegorz Kruszyński, Grzegorz H. Bręborowicz 123
    2.6.1. Łożysko przodujące (placenta praevia) 124
    2.6.2. Łożysko wrośnięte 127
    2.6.3. Przedwczesne oddzielenie łożyska 130
    2.6.4. Naczynia przodujące 131
    2.6.5. Pęknięcie macicy 131
    2.6.6. Podsumowanie 132
  
  2.7. Wielowodzie małowodzieKrzysztof Preis 132
    2.7.1. Wielowodzie 133
    2.7.2. Małowodzie 135
  
  2.8. Ciąża wielopłodowa Witold Malinowski 136
    2.8.1. Powstawanie ciąży wielopłodowej 136
    2.8.2. Epidemiologia 140
    2.8.3. Jatrogenna ciąża wielopłodowa 141
    2.8.4. Ciąża bliźniacza heterotopowa 141
    2.8.5. Popłody ciąż bliźniaczych 141
    2.8.6. Określanie zygotyczności 143
    2.8.7. Rozpoznanie ciąży wielopłodowej 143
    2.8.8. Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej 147
    2.8.9. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne 157
    2.8.10. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków pochodzących z ciąż wielopłodowych 160
  
  2.9. Obumarcie płodu Anna Dera-Szymanowska, Grzegorz H. Bręborowicz 160
    2.9.1. Definicja 160
    2.9.2. Epidemiologia 161
    2.9.3. Etiopatogeneza 161
    2.9.4. Rozpoznanie 163
    2.9.5. Opieka w ciąży powikłanej obumarciem płodu 163
    2.9.6. Prowadzenie ciąży u kobiety z obumarciem płodu w wywiadzie 164
    2.9.7. Ciąża wielopłodowa 165
  
  2.10. Koagulopatie położnicze Joanna Świder-Musielak 165
    2.10.1. Układ hemostazy w ciąży o przebiegu prawidłowym 165
    2.10.2. Koagulopatie położnicze 167
    2.10.3. Trombofilie wrodzone 184
  
  2.11. Nieprawidłowe wzrastanie płodu: hipotrofia i hipertrofia Dorota Bomba- -Opoń 190
    2.11.1. Definicja 190
    2.11.2. Etiologia 191
    2.11.3. Hipotrofia płodu 192
    2.11.4. Hipertrofia płodu 195
  
  2.12. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa Grzegorz H. Bręborowicz 197
    2.12.1. Definicja 197
    2.12.2. Etiopatogeneza 198
    2.12.3. Rozpoznanie 198
    2.12.4. Leczenie 199
    2.12.5. Rokowanie 201
  
  2.13. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych Przemysław Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska 201
    2.13.1. Definicja 201
    2.13.2. Budowa błon płodowych 202
    2.13.3. Etiopatogeneza przedwczesnego pęknięcia błon płodowych 202
    2.13.4. Rozpoznanie i postępowanie diagnostyczne 203
    2.13.5. Rozpoznanie różnicowe 203
    2.13.6. Powikłania przedwczesnego odpływania płynu owodniowego 203
    2.13.7. Leczenie i postępowanie położnicze 205
  
  Rozdział 3. Choroby współistniejące z ciążą 209
  3.1. Farmakoterapia w okresie ciąży Marzena Dworacka 209
    3.1.1. Teratogenność – działanie embrio- i fetotoksyczne leków 209
    3.1.2. Klasyfikacja leków pod względem ich potencjalnego wpływu na zarodek lub płód 215
    3.1.3. Leki stosowane w leczeniu niektórych objawów i schorzeń występujących w przebiegu ciąży 216
    3.1.4. Ogólne zasady stosowania leków w okresie ciąży 222
  
  3.2. Nadciśnienie tętniczeJan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Radzisław Mierzyński 222
    3.2.1. Nadciśnienie tętnicze przewlekłe 223
    3.2.2. Stan przedrzucawkowy 224
    3.2.3. Stan przedrzucawkowy współwystępujący z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym 239
  
  3.3. Choroby wątroby w ciąży Mateusz Madejczyk, Marian Grzymisławski 239
    3.3.1. Choroby wątroby występujące tylko w ciąży 239
    3.3.2. Choroby wątroby współistniejące z ciążą 245
  
  3.4. Choroby układu moczowego Andrzej K. Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz 247
    3.4.1. Bakteriomocz bezobjawowy 247
    3.4.2. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek 248
    3.4.3. Ostre zapalenie pęcherza moczowego 249
    3.4.4. Ostra niewydolność nerek 249
    3.4.5. Przewlekłe choroby nerek w ciąży 250
    3.4.6. Zespół nerczycowy 251
    3.4.7. Kamica moczowa 251
    3.4.8. Ciąża u kobiet po przeszczepie nerki 251
    3.4.9. Hemodializa w ciąży 252
  
  3.5. Choroby układu sercowo-naczyniowego Romuald Ochotny 252
    3.5.1. Diagnostyka układu krążenia u kobiet w ciąży 253
    3.5.2. Ocena ryzyka 254
    3.5.3. Metody zapobiegania ciąży lub zakończenia ciąży u pacjentek z chorobą serca 256
    3.5.4. Wybrane schorzenia układu krążenia 257
  
  3.6. Choroby układu krwiotwórczego Agata Szpera-Goździewicz 264
    3.6.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza 265
    3.6.2. Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego 267
    3.6.3. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 268
    3.6.4. Niedokrwistość poporodowa 269
  
  3.7. Cukrzyca Ewa Wender-Ożegowska 270
    3.7.1. Cukrzyca a zmiany metaboliczne 270
    3.7.2. Ciąża u kobiety chorej na cukrzycę 272
    3.7.3. Noworodek matki chorującej na cukrzycę 277
    3.7.4. Postępowanie u pacjentki z cukrzycą 282
    3.7.5. Cukrzyca ciążowa 287
  
  3.8. Choroby gruczołów dokrewnych Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz 290
    3.8.1. Choroby gruczołu tarczowego 290
    3.8.2. Choroby przysadki 295
    3.8.3. Choroby nadnerczy 296
  
  3.9. Choroby autoimmunologiczne Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Krzysztof Drews 298
    3.9.1. Zespół antyfosfolipidowy 298
    3.9.2. Małopłytkowość samoistna 301
    3.9.3. Toczeń rumieniowaty układowy 303
    3.9.4. Twardzina układowa 304
    3.9.5. Reumatoidalne zapalenie stawów 304
    3.9.6. Miastenia 305
    3.9.7. Pemfigoid ciężarnych 306
  
  3.10. Nowotwory Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz 306
    3.10.1. Nowotwory jajnika 307
    3.10.2. Nowotwory sutka 308
    3.10.3. Nowotwory szyjki macicy 309
    3.10.4. Czerniak 310
    3.10.5. Nowotwory układu krwionośnego 310
    3.10.6. Rak jelita grubego i odbytnicy 311
    3.10.7. Postępowanie w przypadku nowotworów u kobiet w ciąży 312
  
  3.11. Choroby układu oddechowego Mariola Ropacka-Lesiak, Karolina Gruca-Stryjak 314
    3.11.1. Astma oskrzelowa 314
    3.11.2. Zapalenie płuc 317
    3.11.3. Aspiracyjne zapalenie płuc (zespół Mendelsona) 321
    3.11.4. Niekardiogenny obrzęk płuc – ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) 323
    3.11.5. Gruźlica 324
    3.11.6. Sarkoidoza 325
  
  3.12. Zakażenia i zarażenia Dorota Nowakowska, Jan Wilczyński 326
    3.12.1. Zakażenia bakteriami 327
    3.12.2. Zakażenia wirusami 333
    3.12.3. Zarażenia pierwotniakami 345
    3.12.4. Zarażenia grzybami 348
  
  3.13. Choroby neurologiczne w przebiegu ciąży Michał K. Owecki, Wojciech Kozubski 350
    3.13.1. Choroby naczyniowe mózgu 350
    3.13.2. Choroby nerwowo-mięśniowe 354
    3.13.3. Guzy mózgu 357
    3.13.4. Bóle głowy 358
    3.13.5. Padaczka 359
    3.13.6. Stwardnienie rozsiane 360
  
  Rozdział 4. Poród 363
  4.1. Anatomia położnicza Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak 363
    4.1.1. Miednica kostna 363
    4.1.2. Budowa kanału rodnego 363
    4.1.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej 368
    4.1.4. Narządy płciowe zewnętrzne 369
    4.1.5. Narządy płciowe wewnętrzne 370
    4.1.6. Stosunki otrzewnowe miednicy mniejszej 373
    4.1.7. Anatomia płodu 374
  
  4.2. Poród prawidłowy Mariola Ropacka-Lesiak, Grzegorz H. Bręborowicz 375
    4.2.1. Badanie i postępowanie wstępne 375
    4.2.2. Przebieg porodu fizjologicznego 381
  
  4.3. Poród nieprawidłowy 389
    4.3.1. Znieczulenie w czasie porodu Michał Gaca 389
    4.3.2. Miednicowe położenie płodu Witold Malinowski 395
    4.3.3. Poród w nieprawidłowym ułożeniu płodu Krzysztof Szymanowski 407
    4.3.4. Poród w nieprawidłowych ustawieniach płodu Krzysztof Szymanowski 417
    4.3.5. Poród w ciąży wielopłodowej Witold Malinowski 421
    4.3.6. Poród po cięciu cesarskim Grzegorz H. Bręborowicz 428
  
  4.4. Poród patologicznyKrzysztof Czajkowski 430
    4.4.1. Zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicy 430
    4.4.2. Nieprawidłowy przebieg III okresu porodu 435
  
  4.5. Operacje położnicze Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej K. Bręborowicz 438
    4.5.1. Cięcie cesarskie 438
    4.5.2. Wyciągacz próżniowy 442
    4.5.3. Operacja kleszczowa 445
    4.5.4. Operacje w położeniu poprzecznym płodu 450
    4.5.5. Dystocja barkowa 451
    4.5.6. Wynicowanie macicy 452
    4.5.7. Okołoporodowe wycięcie macicy 453
    4.5.8. Nacięcie krocza 454
    4.5.9. Postępowanie w przypadku wypadniętej pępowiny 457
  
  4.6. Krwotoki poporodowe Grzegorz Kruszyński, Grzegorz H. Bręborowicz 459
  
  Rozdział 5. Połóg Elżbieta Ronin-Walknowska 465
  5.1. Fizjologia połogu 465
    5.1.1. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe 465
    5.1.2. Laktacja 466
    5.1.3. Połogowe zmiany w narządach płciowych 468
    5.1.4. Postępowanie w połogu 469
  
  5.2. Powikłania połogowe 472
    5.2.1. Zakażenie połogowe 472
    5.2.2. Choroba zakrzepowa 474
    5.2.3. Późne krwawienia poporodowe 475
    5.2.4. Zaburzenia laktacji 475
  
  5.3. Leki w okresie laktacji 476
    5.3.1. Wybrane grupy leków możliwe do zastosowania podczas laktacji 477
    5.3.2. Szczepienia 477
    5.3.3. Antykoncepcja w okresie karmienia piersią 477
    5.3.4. Karmienie piersią a badania radiologiczne 478
  
  Rozdział 6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu 479
  6.1. Niedotlenienie płodu Andrzej K. Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz 479
    6.1.1. Transport gazów między matką a płodem 480
    6.1.2. Mechanizmy kontroli układu krążenia płodu a niedotlenienie 481
    6.1.3. Potencjalne przyczyny niedotlenienia w czasie porodu 484
    6.1.4. Kliniczne aspekty rozpoznania niedotlenienia w ciąży 484
  
  6.2. Diagnostyka prenatalna Piotr Sieroszewski, Elżbieta Baś-Budecka 485
    6.2.1. Nieinwazyjne metody diagnostyki prenatalnej 485
    6.2.2. Inwazyjne metody diagnostyki prenatalnej 489
  
  6.3. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej Beata Kubiaczyk-Paluch, Andrzej K. Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz 490
    6.3.1. Pobieranie krwi płodu w trakcie kordocentezy 490
    6.3.2. Badanie krwi włośniczkowej ze skalpu płodu 490
    6.3.3. Ocena krwi pępowinowej po porodzie 492
  
  6.4. Ocena aktywności ruchowej płodu Andrzej K. Bręborowicz, Beata Kubiaczyk- -Paluch 493
    6.4.1. Ocena ruchów płodu przez ciężarną 493
    6.4.2. Aktografia i kardiotokografia 494
    6.4.3. Profil biofizyczny płodu 494
    6.4.4. Postępowanie kliniczne w zależności od wyniku badania profilu biofizycznego płodu 496
    6.4.5. Stany zachowywania się płodu 498
  
  6.5. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu Jerzy Sikora 498
    6.5.1. Osłuchiwanie czynności serca płodu 500
    6.5.2. Kardiotokografia 502
    6.5.3. Elektrokardiografia płodowa 525
  
  6.6. Ultrasonografia w położnictwie Mariola Ropacka-Lesiak, Marek Pietryga 527
    6.6.1. USG w I trymestrze ciąży 529
    6.6.2. USG w II i III trymestrze ciąży 531
    6.6.3. Terapia wewnątrzmaciczna a USG 541
    6.6.4. USG przedporodowe 543
    6.6.5. USG w trakcie porodu 543
  
  6.7. Zastosowanie badań dopplerowskich w położnictwie Mariusz Dubiel, Szymon Bednarek 544
    6.7.1. Podstawy fizyczne badań dopplerowskich 544
    6.7.2. Rodzaje badań dopplerowskich 545
    6.7.3. Diagnostyka dopplerowska w położnictwie 546
  
  6.8. Biochemiczna ocena rozwoju ciąży Joanna Kempiak 553
    6.8.1. Oznaczenia hormonalne 553
    6.8.2. Hormony steroidowe łożyska 557
    6.8.3. Alfa-fetoproteina 558
    6.8.4. Oznaczenia enzymatyczne 559
    6.8.5. Oznaczenia innych substancji 560
  
  Rozdział 7. Noworodek 563
  7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego Janusz Gadzinowski,Bogumiła Stoińska, Marta Szymankiewicz 563
  
  7.2. Podstawy patologii noworodka Marta Szymankiewicz 568
    7.2.1. Krwiak podokostnowy 568
    7.2.2. Złamanie obojczyka 568
    7.2.3. Porażenie nerwu twarzowego 569
    7.2.4. Zespół zaburzeń oddychania (ZZO) 569
    7.2.5. Zespół aspiracji smółki 571
    7.2.6. Zapalenie płuc 572
    7.2.7. Dysplazja oskrzelowo-płucna 573
    7.2.8. Żółtaczki 575
    7.2.9. Przetrwały przewód tętniczy (PDA) 576
    7.2.10. Martwicze zapalenie jelit 577
    7.2.11. Krwawienia śródczaszkowe 578
  Skorowidz 581
  
  
  Rozdział 1. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych Helena Kędzia 1
  
  1.1. Jajnik (ovarium, oophoron) 1
  1.2. Jajowód (salpinx, oviductus, tuba uterina) 6
  1.3. Macica (uterus, metra, hystera) 7
  1.4. Pochwa (vagina, kolpos) 10
  1.5. Srom (vulva, pudendum femininum) 10
  1.6. Krocze (perineum) 12
  1.7. Dno miednicy 12
  1.8. Miednica kostna (pelvis) 13
  1.9. Unaczynienie narządów płciowych 13
  1.10. Unerwienie narządów płciowych 15
  
  Rozdział 2. Cykl miesiączkowy Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska 17
  
  2.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy 17
    2.1.1. Podwzgórze 17
    2.1.2. Przysadka 21
  2.2. Hormony steroidowe jajnika 24
    2.2.1. Estrogeny 25
    2.2.2. Gestageny 26
    2.2.3. Androgeny 27
  2.3. Cykl jajnikowy 27
    2.3.1. Faza folikularna 27
    2.3.2. Owulacja 29
    2.3.3. Faza lutealna 30
  2.4. Cykl endometrialny 30
    2.4.1. Faza miesiączkowa (1.–5. dzień cyklu) 30
    2.4.2. Faza proliferacyjna (6.–13. dzień cyklu) 31
    2.4.3. Faza owulacyjna (14. dzień cyklu) 31
    2.4.4. Faza sekrecyjna (15.–28. dzień cyklu) 31
  2.5. Cykl szyjkowy 32
  
  Rozdział 3. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych Zbigniew Friebe, Karina Kapczuk 33
  
  3.1. Podział wad macicy i pochwy 33
  3.2. Wrodzony brak macicy i pochwy 33
    3.2.1. Diagnostyka wrodzonego braku macicy i pochwy 34
    3.2.2. Leczenie wrodzonego braku macicy i pochwy 35
  
  3.3. Wady obstrukcyjne macicy i pochwy 36
    3.3.1. Diagnostyka wad obstrukcyjnych macicy i pochwy 36
    3.3.2. Leczenie wad obstrukcyjnych macicy i pochwy 37
  
  3.4. Wady macicy 37
    3.4.1. Diagnostyka wad macicy 38
    3.4.2. Leczenie 39
  
  3.5. Wady pochwy 39
  
  Rozdział 4. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych Andrzej Skręt, Joanna Skręt-Magierło 41
  
  4.1. Fizjologia 41
    4.1.1. Prawidłowe położenie macicy i pochwy 41
    4.1.2. Siły oddziałujące na narządy płciowe 42
    4.1.3. Aparat utrzymujący narządy płciowe 42
  
  4.2. Nieprawidłowości statyki narządów płciowych 45
    4.2.1. Częstość występowania 45
    4.2.2. Rozpoznanie 46
    4.2.3. Leczenie 50
    4.2.4. Profilaktyka 56
  
  Rozdział 5. Zakażenia i zarażenia żeńskich narządów płciowych 59
  
  5.1. Zapalenia w obrębie żeńskich narządów płciowych Romuald Dębski 59
    5.1.1. Zapalenie sromu, pochwy i szyjki macicy 60
    5.1.2. Zapalenia górnego odcinka narządów płciowych 66
    5.1.3. Zakażenie rany pooperacyjnej 70
  
  5.2. Choroby przenoszone drogą płciową Grzegorz Jakiel, Aneta Słabuszewska-Jóźwiak 71
    5.2.1. Epidemiologia 71
    5.2.2. Wywiad i badanie pacjenta z STD 71
    5.2.3. Kliniczny podział chorób przenoszonych drogą płciową 73
  
  Rozdział 6. Urologia ginekologiczna Jan Kotarski 79
  
  6.1. Nietrzymanie moczu u kobiet 79
    6.1.1. Fizjologia mikcji 79
    6.1.2. Etiopatogeneza nietrzymania moczu 80
    6.1.3. Diagnostyka nietrzymania moczu 82
    6.1.4. Profilaktyka nietrzymania moczu 83
    6.1.5. Leczenie nietrzymania moczu 83
  
  6.2. Uszkodzenia układu moczowego (przetoki moczowo-płciowe) 88
    6.2.1. Etiologia przetok moczowo-płciowych 88
    6.2.2. Klasyfikacja uszkodzeń układu moczowego 88
    6.2.3. Objawy przetok moczowo-płciowych 88
    6.2.4. Rozpoznawanie przetok moczowo-płciowych 89
    6.2.5. Leczenie uszkodzeń układu moczowego 89
  
  Rozdział 7. Endokrynologia ginekologiczna 91
  
  7.1. Neuroendokrynologia i regulacja osi podwzgórze – przysadka – jajnik Błażej Męczekalski, Agnieszka Podfigurna-Stopa 91
    7.1.1. Neuroendokrynologia 91
    7.1.2. Oś podwzgórze–przysadka–jajnik 91
    7.1.3. Regulacja osi podwzgórze–przysadka–jajnik 93
  
  7.2. Podstawy diagnostyki w endokrynologii ginekologicznej Adam Czyżyk, Błażej Męczekalski 95
    7.2.1. Badanie podmiotowe 95
    7.2.2. Badanie przedmiotowe 96
    7.2.3. Badania hormonalne i biochemiczne 98
    7.2.4. Diagnostyka obrazowa 101
    7.2.5. Zabiegi diagnostyczne w endokrynologii ginekologicznej 101
  
  7.3. Zaburzenia miesiączkowania Agnieszka Podfigurna-Stopa, Błażej Męczekalski 101
    7.3.1. Klasyfikacja zaburzeń miesiączkowania 102
    7.3.2. Pierwotny brak miesiączki 102
    7.3.3. Wtórny brak miesiączki, nieregularne miesiączki 102
    7.3.4. Nieprawidłowe krwawienia maciczne 103
    7.3.5. Zespół napięcia przedmiesiączkowego 104
  
  7.4. Zaburzenia rozwoju płci Adam Czyżyk, Błażej Męczekalski 104
    7.4.1. Różnicowanie płciowe 104
    7.4.2. Zaburzenia rozwoju płci z kariotypem 46,XX 108
    7.4.3. Zaburzenia rozwoju płci z kariotypem 46,XY 110
    7.4.4. Zaburzenia aktywności androgenów 111
    7.4.5. DSD zależne od chromosomów płci 112
  
  7.5. Hipogonadyzm hipogonadotropowy Agnieszka Podfigurna-Stopa, Błażej Męczekalski 112
    7.5.1. Etiologia hipogonadyzmu hipogonadotropowego 112
    7.5.2. Choroby podwzgórza 113
    7.5.3. Choroby przysadki 115
  
  7.6. Hipogonadyzm hipergonadotropowy Błażej Męczekalski, Krzysztof Katulski 117
    7.6.1. Dysgenezja gonad 117
    7.6.2. Przedwczesne wygasanie czynności jajników 120
  
  7.7. Hiperandrogenizacja i zespół policystycznych jajników Krzysztof Katulski, Adam Czyżyk, Błażej Męczekalski 121
    7.7.1. Objawy hiperandrogenizmu 121
    7.7.2. Zespół policystycznych jajników 122
    7.7.3. Hormonalnie czynne guzy jajnika 127
    7.7.4. Hiperandrogenizacja nadnerczowa 128
  
  7.8. Okres menopauzy Błażej Męczekalski, Krzysztof Katulski 131
    7.8.1. Podłoże hormonalne, objawy i konsekwencje menopauzy 132
    7.8.2. Okres menopauzy a ośrodkowy układ nerwowy 133
    7.8.3. Okres menopauzy a skóra 133
    7.8.4. Okres menopauzy a układ moczowo-płciowy 133
    7.8.5. Okres menopauzy a układ kostny 134
    7.8.6. Okres menopauzy a układ sercowo-naczyniowy 134
    7.8.7. Leczenie zmian związanych z menopauzą 135
  
  7.9. Leczenie hormonalne w endokrynologii ginekologicznej Adam Czyżyk, Błażej Męczekalski 135
    7.9.1. Natywna gonadoliberyna (GnRH) i jej analogi 135
    7.9.2. Gonadotropiny 136
    7.9.3. Leki obniżające stężenie prolaktyny 137
    7.9.4. Leki antyandrogenne 138
    7.9.5. Hormonalna terapia zastępcza i terapia estrogenowo-progestagenowa 139
    7.9.6. Leki stosowane w leczeniu insulinooporności 140
  
  Rozdział 8. Niepłodność Marian Szamatowicz 141
  
  8.1. Diagnostyka niepłodności 143
  8.2. Metody leczenia niepłodności 144
  8.3. Niepłodność idiopatyczna 145
  8.4. Zaburzenia fazy lutealnej 145
  8.5. Oligoowulacja 145
  8.6. Anowulacja 146
  8.7. Czynnik jajowodowy niepłodności 147
  8.8. Czynnik maciczny niepłodności 148
  8.9. Czynnik szyjkowy niepłodności 148
  8.10. Endometrioza 148
  8.11. Czynnik męski niepłodności 148
  8.12. Skuteczność postępowania terapeutycznego w leczeniu niepłodności 149
    8.12.1. Szanse terapeutyczne w przypadku jajnikowego czynnika niepłodności 150
    8.12.2. Szanse terapeutyczne w przypadku jajowodowego czynnika niepłodności 150
    8.12.3. Szanse terapeutyczne w przypadku szyjkowego czynnika niepłodności 150
    8.12.4. Szanse terapeutyczne w przypadku macicznego czynnika niepłodności 150
    8.12.5. Szanse terapeutyczne w przypadku męskiego czynnika niepłodności 150
  
  8.13. Techniki rozrodu wspomaganego medycznie 151
    8.13.1. Skuteczność leczenia niepłodności bez stosowania technik wspomagania rozrodu 151
    8.13.2. Inseminacje domaciczne 151
    8.13.3. Zapłodnienie pozaustrojowe – przeniesienie embrionu 151
    8.13.4. Docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników (ICSI) 152
  
  8.14. Diagnostyka przedimplantacyjna 153
  8.15. Klonowanie 153
  8.16. Niemożność donoszenia ciąży (infertilitas) 154
  8.17. Mrożenie – zachowanie płodności 154
  8.18. Psychospołeczne aspekty niepłodności 155
  
  Rozdział 9. Ginekologia dziecięca i dziewczęcaIzabella Rzepka-Górska 157
  
  9.1. Dojrzewanie płciowe 159
    9.1.1. Neuroendokrynologiczne aspekty dojrzewania płciowego 160
    9.1.2. Czynność osi podwzgórze–przysadka–jajnik w różnych okresach życia 160
    9.1.3. Sygnał metaboliczny, krytyczna masa ciała, leptyna 162
    9.1.4. Wiek ginekologiczny i wiek metrykalny – kryteria dojrzałości dziewcząt 163
    9.1.5. Cechy płciowe w okresie pokwitania 163
  
  9.2. Zaburzenia rozwoju płciowego| 171
    9.2.1. Przedwczesne dojrzewanie płciowe – pubertas praecox 172
    9.2.2. Opóźnione pokwitanie lub brak pokwitania 175
    9.2.3. Zahamowanie pokwitania lub zahamowanie rozwoju płciowego 178
  
  9.3. Guzy jajnika w wieku rozwojowym 180
    9.3.1. Rodzaje nowotworów jajnika u dziewcząt 180
    9.3.2. Torbiele czynnościowe 180
    9.3.3. Pierwotne nowotwory nabłonkowe 181
    9.3.4. Nowotwory specyficzne dla gonad 182
    9.3.5. Leczenie nowotworów jajnika u dziewcząt 182
  
  9.4. Prawidłowy i powikłany rozwój sutków 183
    9.4.1. Fizjologiczne obrzmienie sutków u noworodków – intumescentia mammarum hormonalis neonati 183
    9.4.2. Powiększenie sutków u dziewczynek – thelarche praecox 183
    9.4.3. Nieprawidłowości i zaburzenia rozwoju sutków w okresie pokwitania 184
    9.4.4. Guzy nowotworowe sutków 184
    9.4.5. Odpryskowiec – hamartoma 187
  
  9.5. Grupy i czynniki ryzyka w karcynogenezie raka szyjki macicy 187
    9.5.1. Zagadnienia dotyczące współżycia płciowego dziewcząt 187
    9.5.2. Nadżerka części pochwowej szyjki macicy u pacjentek w wieku rozwojowym 188
  
  9.6. Nowotwory złośliwe pochwy 190
    9.6.1. Guz pęcherzyka żółtkowego (yolk sac tumor) 190
    9.6.2. Mięsak groniasty – sarcoma botryoides 190
  
  9.7. Zapalenie narządów płciowych 190
    9.7.1. Zapalenia sromu i pochwy 190
    9.7.2. Zakażenia układu moczowego w powiązaniu ze stanami zapalnymi pochwy 191
  
  9.8. Zrost warg sromowych mniejszych 192
    9.9. Stany zapalne przydatków 193
    9.9.1. Stan zapalny przydatków po zapaleniu wyrostka robaczkowego 193
    9.9.2. Zapalenie przydatków w okresie pokwitania 193
  
  Rozdział 10. Onkologia ginekologiczna Ewa Nowak-Markwitz 195
  
  10.1. Powstawanie nowotworów 195
  10.2. Etiologia nowotworów narządów płciowych 196
    10.2.1. Rak szyjki macicy 197
    10.2.2. Rak endometrium 197
    10.2.3. Rak jajnika 197
    10.2.4. Rak sromu i pochwy 197
    10.2.5. Rak kosmówki i nowotwory nienabłonkowe narządów płciowych 198
  
  10.3. Profilaktyka nowotworów narządów płciowych 198
    10.3.1. Rak szyjki macicy 198
    10.3.2. Rak endometrium 199
    10.3.3. Rak jajnika 199
    10.3.4. Rak pochwy i sromu 200
    10.3.5. Nowotwory nienabłonkowe jajnika, trzonu macicy i pochwy 200
  
  10.4. Epidemiologia nowotworów narządów płciowych 200
  
  10.5. Podział nowotworów złośliwych narządów płciowych kobiety 200
  
  10.6. Rozpoznanie nowotworów 201
    10.6.1. Histologia 201
  
  10.7. Planowanie leczenia 202
    10.7.1. Badanie ginekologiczne i per rectum 202
    10.7.2. Badania obrazowe 202
    10.7.3. Badania biochemiczne – markery nowotworowe 204
  
  10.8. Metody leczenia nowotworów narządów płciowych 206
    10.8.1. Metody chirurgiczne 206
    10.8.2. Radioterapia 206
    10.8.3. Chemioterapia i terapia celowana 208
  
  10.9. Rak szyjki macicy 209
  
  10.10. Rak endometrium 211
  10.11. Mięsaki macicy 214
    10.11.1. Mięsak gładkokomórkowy 215
    10.11.2. Mięsak podścieliskowy 215
    10.11.3. Mięsak podścieliskowy niezróżnicowany 215
    10.11.4. Gruczolakomięsak 215
    10.11.5. Mięsakorak 216
  
  10.12. Rak jajnika, jajowodu i otrzewnej 216
  
  10.13. Nowotwory złośliwe nienabłonkowe jajnika 220
    10.13.1. Nowotwory germinalne 220
    10.13.2. Nowotwory gonadalne jajnika (sex-cord-stromal tumors) 223
    10.13.3. Inne rzadkie nowotwory jajnika 224
  
  10.14. Nowotwory pochwy 225
    10.14.1. Rak pochwy 225
    10.14.2. Mięsak pochwy 225
  
  10.15. Nowotwory sromu 225
    10.15.1. Rak sromu 225
    10.15.2. Czerniak sromu 227
    10.15.3. Rak gruczołu Bartholina 227
    10.15.4. Rzadkie nowotwory złośliwe sromu 227
  
  10.16. Rozrosty i nowotwory trofoblastu 227
    10.16.1. Zaśniad groniasty całkowity i częściowy 227
    10.16.2. Rak kosmówki 228
  
  Rozdział 11. Nowotwory gruczołu piersiowego Paweł Murawa, Dawid Murawa 231
  
  11.1. Rak piersi 231
    11.1.1. Epidemiologia raka piersi 231
    11.1.2. Objawy raka piersi 231
    11.1.3. Diagnostyka raka piersi 231
    11.1.4. Typy raka piersi 233
    11.1.5. Stopnie zaawansowania klinicznego raka piersi 234
  
  11.2. Leczenie chorych na raka piersi 234
    11.2.1. Metody operacyjne stosowane w leczeniu raka piersi 235
    11.2.2. Leczenie raka przedinwazyjnego 238
    11.2.3. Leczenie raka inwazyjnego 239
    11.2.4. Rokowanie i obserwacje po leczeniu 242
  
  11.3. Inne nowotwory złośliwe gruczołu piersiowego 243
    11.3.1. Mięsaki piersi 243
    11.3.2. Pierwotny chłoniak piersi 243
    11.3.3. Guz liściasty 243
  
  11.4. Nowotwory niezłośliwe gruczołu piersiowego 244
    11.4.1. Tłuszczak (lipoma) 244
    11.4.2. Gruczolakowłókniak (fibroadenoma) 244
    11.4.3. Gruczolak (adenoma) 244
    11.4.4. Brodawczak wewnątrzprzewodowy (intraductal papilloma) 244
  
  Rozdział 12. Endometrioza Jan Kotarski, Jana Skrzypczak 245
  
  12.1. Etiopatogeneza endometriozy 245
  12.2. Kliniczne postacie endometriozy 246
  12.3. Rozpoznanie 246
  12.4. Badanie kliniczne 248
  12.5. Metody inwazyjne diagnozowania endometriozy 249
  12.6. Leczenie endometriozy 249
    12.6.1. Leczenie operacyjne 249
    12.6.2. Leczenie farmakologiczne 250
  
  12.7. Zapobieganie endometriozie 252
  
  Rozdział 13. Osteoporoza Tomasz Opala, Dorota Rabiega-Gmyrek 253
  
  13.1. Etiologia i patogeneza osteoporozy 253
  13.2. Podział osteoporozy 254
    13.2.1. Kryterium lokalizacji 254
    13.2.2. Kryterium etiologiczne 254
  13.3. Diagnostyka w osteoporozie 255
    13.3.1. Badanie kliniczne 255
    13.3.2. Badanie densytometryczne 256
    13.3.3. Markery kostne 259
  13.4. Profilaktyka osteoporozy 260
  13.5. Leczenie osteoporozy 260
    13.5.1. Wysiłek fizyczny 260
    13.5.2. Suplementacja wapnia 260
    13.5.3. Witamina D3 261
    13.5.4. Bisfosfoniany 261
    13.5.5. Denosumab 262
    13.5.6. Selektywny modulator receptora estrogenowego 262
    13.5.7. Teryparatyd 263
    13.5.8. Ranelinian strontu 263
    13.5.9. Hormonalna terapia zastępcza a osteoporoza 263
  
  Rozdział 14. Seksualność kobiet Robert Kowalczyk, Violetta Skrzypulec-Plinta 265
  
  14.1. Definicja seksualności 265
    14.1.1. Funkcje seksualności 265
    14.1.2. Identyfikacja (tożsamość) i rola płciowa 266
    14.1.3. Orientacja seksualna 266
  
  14.2. Uwarunkowania seksualności 266
  14.3. Psychofizjologia seksualna 267
    14.3.1. Zakres psychofizjologii seksualnej 267
    14.3.2. Biologia i fizjologia reakcji seksualnych 267
  14.4. Obraz seksualności Polek 270
    14.4.1. Seksualność w okresie ciąży i po porodzie 271
    14.4.2. Seksualność w wieku menopauzalnym 271
  14.5. Seksualność a antykoncepcja 271
  14.6. Zaburzenia zdrowia seksualnego 272
    14.6.1. Definicja zaburzeń seksualnych 272
    14.6.2. Zaburzenia zainteresowania seksualnego 272
    14.6.3. Zaburzenia podniecenia u kobiet 273
    14.6.4. Nadmierny popęd seksualny (erotomania, satyriasis, nimfomania) 274
    14.6.5. Zaburzenia orgazmu 274
    14.6.6. Zaburzenia związane z bolesnością genitalno-miedniczną/penetracją 275
    14.6.7. Prowadzenie rozmowy na temat seksu 276
  
  14.7. Deklaracja praw seksualnych 276
  
  Rozdział 15. Ginekologia operacyjna 279
  
  15.1. Leczenie operacyjne w ginekologii Zbigniew Friebe 279
    15.1.1. Kwalifikacja i przygotowanie pacjentki do operacji 280
    15.1.2. Metody operacyjne 284
    15.1.3. Przegląd najważniejszych rodzajów operacji stosowanych w ginekologii 290
  
  15.2. Laparoskopia w ginekologii Andrzej Skręt 302
    15.2.1. Ewolucja roli laparoskopii w ginekologii operacyjnej 303
    15.2.2. Fazy operacji laparoskopowej 303
    15.2.3. Wskazania i przeciwwskazania do laparoskopii 309
    15.2.4. Powikłania laparoskopii 310
    15.2.5. Laparoskopia robotyczna 311
  
  15.3. Histeroskopia Stefan Sajdak 311
    15.3.1. Technika histeroskopii 311
    15.3.2. Wskazania do histeroskopii 312
    15.3.3. Powikłania histeroskopii 313
  
  Rozdział 16. Regulacja urodzeń Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska 315
  
  16.1. Indeks Pearla i idealna metoda antykoncepcji 315
  16.2. Podział metod antykoncepcji 316
    16.2.1. Metody naturalne 316
    16.2.2. Antykoncepcja hormonalna 317
    16.2.3. Kształtka wewnątrzmaciczna 321
    16.2.4. Mechaniczne metody antykoncepcji 322
    16.2.5. Środki plemnikobójcze 322
    16.2.6. Prezerwatywa 322
    16.2.7. Sterylizacja chirurgiczna 322
  
  16.3. Antykoncepcja hormonalna dostępna w Polsce 323
  
  Rozdział 17. Diagnostyka ginekologiczna 325
  
  17.1. Badanie ginekologiczne Andrzej K. Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz 325
    17.1.1. Badanie podmiotowe 325
    17.1.2. Badanie przedmiotowe 326
    17.1.3. Badania dodatkowe 329
  
  17.2. Badanie histopatologiczne Helena Kędzia 329
  17.3. Diagnostyka cytologiczna Witold Kędzia 330
    17.3.1. Nabłonek szyjki macicy i pochwy 331
    17.3.2. Zasady pobierania rozmazu cytologicznego szyjki macicy 332
    17.3.3. Ocena preparatów cytologicznych – klasyfikacja TBS (The Bethesda System) 333
    17.3.4. Klasyfikacja TBS vs Papanicolaou 335
    17.3.5. Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy 335
  
  17.4. Badanie andrologiczne Tomasz Żak 338
    17.4.1. Badanie podmiotowe 339
    17.4.2. Badanie przedmiotowe 339
    17.4.3. Analiza seminologiczna 339
    17.4.4. Testy czynnościowe plemników 343
  
  17.5. Badanie kolposkopowe Antoni Basta, Andrzej Szczudrawa, Paweł Basta 344
    17.5.1. Budowa i rodzaje kolposkopów 344
    17.5.2. Technika badania kolposkopowego 345
    17.5.3. Etapy badania kolposkopowego 345
    17.5.4. Cele kolposkopii 346
    17.5.5. Klasyfikacja obrazów kolposkopowych 347
  
  Pytania kontrolne do tomów 1 i 2 351
  Skorowidz 397
Położnictwo i ginekologia Tom 1-2

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

1024

Kategoria

Ginekologia i położnictwo

ISBN-13

978-83-200-4998-5

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Grzegorz H. Bręborowicz
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Drugie uaktualnione wydanie obowiązkowego podręcznika z zakresu położnictwa i ginekologii do LEK i PES. Opracowane i przygotowane z godnie z obowiązującym programem nauczania przez nauczycieli akademickich z prawie wszystkich uczelni medycznych w Polsce.
Dwa tomy. Dwułamowy skład. Ponad 200 wielobarwnych zdjęć i rycin.188 pytań kontrolnych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!