Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. PN 379

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. PN 379

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Rapacz

Format:

ibuk

Współczesna gospodarka turystyczna rozwija się dynamicznie jako konsekwencja stałego rozwoju ruchu turystycznego w wymiarze zarówno regionalnym, krajowym, jak i światowym. Można mówić o wyraźnej zależności między obu kategoriami. Implikacją rozwoju nowych rodzajów ruchu turystycznego jest wzrost liczby podmiotów gospodarki działających na rynku turystycznym, ich dywersyfikacja, nasilająca się konkurencja, a także rozwój różnych form współpracy usługodawców, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zainteresowanych wspieraniem rozwoju turystyki. Efektami tego rozwoju są zmiany dokonujące się w zagospodarowaniu obszarów recepcji ruchu turystycznego, w ofercie proponowanej przez przedsiębiorstwa turystyczne (dotyczy to miejscowości i regionów), w formach i sposobach docierania z produktem do turystów, a także budowanie więzi usługodawców z klientami. Gospodarka turystyczna jest zatem dynamicznie rozwijającym się sektorem, który reaguje na zmiany zachodzące po stronie popytowej rynku turystycznego, a przez swój rozwój pozytywnie wpływa na sektory bardziej lub mniej z nią związane. W tym sensie jest ona fenomenem rozwiniętych i rozwijających się społeczeństw i istotnie oddziałuje na życie społeczno-gospodarcze obszarów recepcji oraz na przestrzeń, w której przebiegają procesy produkcji i świadczenia usług, udostępniania dóbr wolnych, naturalnych, podziału i konsumpcji turystycznej.

Problematyka rozwoju gospodarki turystycznej jest bardzo obszerna ze względu na zakres działalności jej podmiotów, jej ścisły związek z przestrzenią, w której przebiegają realne procesy wytwarzania i konsumpcji dóbr i usług turystycznych, konsekwencje funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej dla miejscowości i regionów recepcji. Mając to na uwadze, w przygotowanej publikacji przedstawiono opracowania podejmujące tylko niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej w regionie.

Jak już wspomniano, czynnikiem stymulującym rozwój gospodarki turystycznej jest ruch turystyczny, który wywiera także zasadniczy wpływ na rozwój funkcji turystycznej na obszarach mających odpowiedni potencjał turystyczny. W niniejszej książce prezentowane są opracowania podejmujące zatem tematykę funkcji turystycznej w polskich makroregionach, rozwoju lokalnego i turystyki, rozwoju zrównoważonego turystyki czy też wykorzystania potencjału turystycznego wybranych obszarów do rozwoju nowych form turystyki.


Liczba stron428
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-518-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  Agata Niemczyk, Tomasz Zacłona: Funkcja turystyczna polskich makroregionów w aspekcie społeczno-ekonomicznym pierwszej dekady członkostwa w UE     13
  Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka: Wpływ turystyki na rozwój lokalny     23
  Barbara Mastalska-Cetera, Beata Warczewska: Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie dolnośląskich parków krajobrazowych     32
  Anna Królikowska-Tomczak: Zrównoważony rozwój turystyki w Wielkopolsce na podstawie European Tourism Indicator System     45
  Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk: Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju     57
  Jadwiga Berbeka: Funkcja turystyczna gmin górskich a poziom życia mieszkańców w województwie małopolskim     67
  Andrzej Hadzik, Jakub Ryśnik, Rajmund Tomik: Determinanty uczestnictwa w międzynarodowych widowiskach sportowych (w świetle wyników badań)     75
  Zbigniew Miązek, Ewa Wszendybył-Skulska: Rozwój turystyki sportowej w Krakowie     87
  Michał Roman: Demand for agritourism as a factor in the development of Suwałki region     95
  Agnieszka Niezgoda, Danuta Żylak: Wyjazdy Polaków do Chorwacji w warunkach kryzysu gospodarczego     102
  Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Etyczne aspekty turystyki wiejskiej i zrównoważonego rozwoju w Polsce     112
  Lidia Wandas: Wykorzystanie potencjału Kopalni Soli „Wieliczka” dla rozwoju nowej formy turystyki przyjazdowej do Polski – turystyki ślubnej     128
  Krzysztof Cieślikowski: Miernik atrakcyjności spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych     137
  Joanna Kizielewicz: Atrakcyjność regionu Wybrzeża Gdańskiego w świetle badań pasażerów morskich statków wycieczkowych     146
  Jan Zawadka: Podróże motocyklowe jako niszowa forma turystyki kwalifikowanej oraz preferencje i zachowania ich uczestników     156
  Barbara Marciszewska, Krzysztof Marciszewski: Postawy studentów specjalności turystycznych wobec sztuki ulicy a atrakcyjność miejsc pobytu turystycznego     165
  Agata Balińska: Zamki jako źródło przewag konkurencyjności turystycznej województwa warmińsko-mazurskiego     176
  Aleksandra Jackiewicz, Maciej Dębski: Lojalność konsumentów jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa hotelarskiego     185
  Piotr Gryszel: Konkurencyjność turystyczna gminy a poziom życia mieszkańców     201
  Ewa Dziedzic: Usługi kulturalne jako czynnik konkurencyjności oferty turystycznej miasta – konceptualizacja i możliwości mierzenia     210
  Beata Meyer: Możliwości wykorzystania przestrzeni wodnej (i nadwodnej) w procesie konkurencji miast na rynku turystycznym, na przykładzie Szczecina     218
  Anna Gardzińska: Koncepcja współpracy w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego)     226
  Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová, Miroslava Medveďová: Tourism clusters and their activities in Slovakia     237
  Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen: Zaufanie jako kluczowy czynnik rozwoju inicjatyw klastrowych – case study Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego     247
  Katarzyna Biełuszko: Media elektroniczne jako narzędzie promocji turystycznej miasta     259
  Marek Hendel, Michał Żemła: Zmiana wizerunku województwa śląskiego pod wpływem rozwoju turystyki dziedzictwa przemysłowego     269
  Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam R. Szromek: Analiza porównawcza wybranych sposobów prezentacji lokalnej oferty turystycznej – studium przypadku     278
  Katarzyna Orfin: Działania promocyjne w kreowaniu wizerunku produktu turystycznego w świetle dokumentów strategicznych gmin województwa zachodniopomorskiego     288
  Marta Sidorkiewicz: Promocja obiektów hotelarskich przy wykorzystaniu narzędzia product placement     299
  Piotr Zawadzki: Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych     311
  Izabela Michalska-Dudek: Pomiar i zarządzanie lojalnością nabywców na rynku usług turystycznych z wykorzystaniem wskaźnika NPS oraz indeksu TRI*M     321
  Andrzej Stasiak: Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej     332
  Adam R. Szromek: Zjawisko dysonansu i konsonansu poznawczego w zachowaniach konsumentów produktu turystycznego – wprowadzenie do zagadnienia     348
  Adrianna Wolska: Trendy w konsumpcji turystycznej na przykładzie mieszkańców Majorki     356
  Marlena Bednarska, Marcin Olszewski: Zasoby ludzkie w turystyce jako podmiot badań – aspekty metodyczne     366
  Marcin Molenda: Motywowanie jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym     375
  Aleksandra Grobelna: Zachowania klientów a wyczerpanie emocjonalne pracowników branży hotelarskiej. Konsekwencje dla procesu obsługi     383
  Zygmunt Kruczek: Sektorowa rama kwalifikacji w turystyce i jej znaczenie dla kształcenia i certyfikowania kadr turystycznych     396
  Daria E. Jaremen, Elżbieta Nawrocka: Asymetria informacji na rynku usług hotelarskich     405
  Maja Jedlińska: Ruch po macierzy Ansoffa jako droga rozwoju międzynarodowych systemów hotelowych     417
  Aleksander Panasiuk: Problemy asymetrii informacji na rynku turystycznym w obszarze transakcyjnym     430
  Renata Seweryn: Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków)     439
  Józef Sala: Kempingi – rola i tendencje rozwojowe na międzynarodowym i krajowym rynku turystycznym     448
  Dawid Szutowski: The model approach towards measuring the impact of innovation on tourism enterprises’ market value     460
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia