Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami

-25%

Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,88  26,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,8826,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia jest oparta w znacznej części na badaniach, których wyniki przedstawiono na konferencji „Projekty Lokalne i Regionalne”, organizowanej od 2011 r. Publikacja powinna zainteresować wszystkich aktorów lokalnego i regionalnego rozwoju: praktyków-menedżerów, przedstawicieli władz samorządowych lokalnych i regionalnych, pracowników sektora nauki, odpowiedzialnych za planowanie i realizację lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych. Ze względu na przedstawione w niej rozważania teoretyczne i studia przypadków może być również wykorzystana w procesie dydaktycznym zarówno studentów szkół ekonomicznych, jak i technicznych.


Liczba stron220
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-244-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Wpływ kompetencji władz samorządowych na sukces projektu publicznego – studia przypadków (Henryk Brandenburg)     13
  
  Wprowadzenie     13
  1. Ryzyko projektów publicznych i jego źródła     14
  2. Uczestnicy projektowania projektów publicznych     16
  3. Wymagane kompetencje władz samorządowych gmin     18
  4. Przykłady wpływu kompetencji (lub ich braku) na realizację projektów publicznych     21
  Podsumowanie     23
  
  Rozwijanie kompetencji a zarządzanie talentami w jednostkach samorządu terytorialnego (Joanna Strzelczyk-Łucka, Anna Dewalska-Opitek)     25
  
  Wprowadzenie     25
  1. Kompetencje i talent – zarys teoretyczny     26
  2. Specyfika profilu zawodowego pracownika samorządowego     31
  3. Diagnoza zarządzania pracownikami o wysokim potencjale w działalności jednostek samorządu – wyniki badań pilotażowych     34
  Podsumowanie     37
  
  Znaczenie kompetencji w realizacji projektów strategicznych w mieście poprzemysłowym (Adam Drobniak)     38
  
  Wprowadzenie     38
  1. Miasto poprzemysłowe – kontekst realizacji projektów strategicznych     38
  2. Projekt strategiczny     42
  3. Wybrane atrybuty projektu strategicznego     44
  3.1. Kompleksowość organizacyjna     44
  3.2. Duża różnorodność oraz wysoka jakość zasobów     45
  4. Dobór kompetencji w projekcie strategicznym     46
  5. Dobór kompetencji w projekcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach     48
  Podsumowanie     51
  
  Kompetencje przywódcze kierownika projektu a sukces projektu (Marzena Podgórska)     52
  
  Wprowadzenie     52
  1. Istota kompetencji przywódczych kierownika projektu     52
  2. Sukces projektu a kompetencje kierownika projektu     55
  3. Rola kompetencji przywódczych kierownika projektu w osiąganiu sukcesu
  projektu – stan badań i kierunek przyszłych badań     57
  Podsumowanie     58
  
  Kompetencje zespołu projektowego w odniesieniu do zarządzania ryzykiem w projektach (Agnieszka Gaschi-Uciecha)     59
  
  1. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem w projektach     59
  1.1. Pojęcie ryzyka oraz jego istota     59
  1.2. Ogólna klasyfikacja ryzyka w projektach     62
  1.3. Zarządzanie ryzykiem w projektach     63
  1.3.1. Zarządzanie ryzykiem w projektach oraz jego struktura     63
  2. Rola kierownika projektu oraz zespołu projektowego w zrządzaniu ryzykiem w projektach     65
  2.1. Kompetencje kierownika projektu – studium literatury     65
  2.2. Kompetencje zespołu projektowego – studium literatury     68
  Podsumowanie     70
  
  Zarządzanie ryzykiem w projektach publicznych (Dorota Kuchta, Anna Ślusarczyk)     71
  
  Wprowadzenie     71
  1. Zasady zarządzania ryzykiem według literatury     72
  2. Przykłady zarządzania ryzykiem w projektach publicznych za granicą     75
  2.1. Zarządzanie ryzykiem projektów publicznych w Norwegii     75
  2.2. Zarządzanie ryzykiem projektów publicznych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA     79
  3. Zarządzanie ryzykiem w projektach publicznych w Polsce     81
  Podsumowanie     85
  
  Centrum handlowe jako lokalny projekt rewitalizacji miasta (na przykładzie Galerii Katowickiej) (Małgorzata Twardzik)     87
  
  Wprowadzenie     87
  1. Centrum handlowe – nowa formuła placówki handlowej     88
  2. Rozwój centrów handlowych w Polsce     92
  3. Centra handlowe w Katowicach     95
  4. Proces rewitalizacji dworca PKP w Katowicach     96
  5. Galeria Katowicka w opinii mieszkańców     99
  Podsumowanie     100
  
  Uwarunkowania współpracy gospodarczej – możliwości adaptacji wybranych modeli (Marzena Szewczuk-Stępień, Łukasz Dymek)     102
  
  Wprowadzenie     102
  1. Współpraca gospodarcza: wymiar nauka-biznes-samorząd – istota     104
  2. Asystent Innowacji – praktyka z Dolnej Austrii     105
  3. Filozofia Steinbeis – praktyka z Badenii-Wirtembergii (Niemcy)     107
  4. Uwarunkowania i założenia adaptacji zagranicznych praktyk w regionie opolskim     109
  5. Identyfikacja różnic w systemie współpracy gospodarczej     111
  6. Kompetencje indywidualne i instytucjonalne – istota     113
  Podsumowanie     114
  
  Polityka miejska Polski w nowym okresie programowym Unii Europejskiej (Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska)     116
  
  Wprowadzenie     116
  1. Polityka strukturalna, polityka regionalna, polityka spójności     117
  2. Główne założenia polityki spójności na lata 2014-2020     118
  3. Europejskie uwarunkowania polityki miejskiej     123
  4. Krajowe uwarunkowania polityki miejskiej     126
  Podsumowanie     127
  
  Gmina Gliwice uczestnikiem realizacji projektów stymulujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2007-2013 (Andrzej Majorczyk)     129
  
  Wprowadzenie     129
  1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego – rola i kompetencje proinwestycyjne     130
  2. Podstrefa Gliwicka Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej     131
  3. Miasto-gmina Gliwice i jego rozwój gospodarczy     137
  4. Udział miasta Gliwice – beneficjanta efektów działania Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – w rozwoju Podstrefy Gliwickiej KSSE     139
  Podsumowanie     154
  
  Rola kompetencji w procesie restrukturyzacji i walki z bezrobociem – doświadczenia miasta poprzemysłowego (Ruda Śląska) (Katarzyna Ficek-Wojciuch)     156
  
  Wprowadzenie     156
  1. Proces restrukturyzacji w ujęciu definicyjnym     156
  2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego     158
  3. Ruda Śląska – zarys historyczny     159
  4. Strategiczne dokumenty planistyczne Rudy Śląskiej     161
  4.1. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej w latach 2003-2015     161
  4.2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rudy Śląskiej na lata 2007-2015     162
  5. Bezrobocie w Rudzie Śląskiej     162
  5.1. Zarys historyczny osiedla Kaufhaus     167
  5.2. Diagnoza sytuacji osiedla Kaufhaus w ujęciu społecznym, przestrzennym i ekonomicznym     167
  5.3. Obszary objęte działaniami i interwencją władz lokalnych     169
  5.4. Zaangażowanie Instytucji Zarządczej     170
  5.5. Realizacja procesu restrukturyzacji – działania i projekty     171
  5.6. Monitoring i ewaluacja Lokalnego Planu Działania     172
  Podsumowanie     172
  
  Kompetencje w planowaniu przestrzennym (Monika Janiszek, Kamil Rysz)     174
  
  Wprowadzenie     174
  1. Klasyczne modele procesu planowania     174
  2. Współczesne podstawy teorii rozwoju miasta     176
  3. Kompetencje, uprawnienia a prawo w planowaniu przestrzennym     178
  4. Analiza wyników badań     183
  5. Prawne podstawy kompetencji w świetle deregulacji zawodu urbanisty     188
  Podsumowanie     190
  
  Wykorzystanie systemów informacji geograficznej do lokalizacji najlepszych terenów pod realizację projektów rewitalizacji w Bytomiu (Wojciech Zając)     191
  
  Wprowadzenie     191
  1. Niezrównoważony rozwój Bytomia     193
  2. Czynniki lokalizacyjne terenów inwestycyjnych wynikające
  z zagospodarowania przestrzennego     195
  3. Metoda multikryterialnego wyboru z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej     196
  4. Wyznaczenie lokalizacji najlepszych terenów pod realizację projektów rewitalizacji w Bytomiu     198
  Podsumowanie     204
  
  LITERATURA     205
  INFORMACJA O AUTORACH     219
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia