Rachunkowość a controlling. PN 399

Rachunkowość a controlling. PN 399

1 opinia

Format:

ibuk

Podstawowym celem rachunkowości jednostek gospodarczych jest dostarczanie informacji użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym. Informacje te powinny odzwierciedlać realne procesy gospodarcze i rezultaty działalności, stanowiące podstawę do dokonywania ocen i podejmowania decyzji. Z tej perspektywy rachunkowość można postrzegać jako najważniejszy element systemu informacyjnego jednostek gospodarczych.

Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość zorientowana na controlling ma za zadanie informacyjne wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa. Takie ukierunkowanie rachunkowości zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

Rola rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności jednostki gospodarczej oraz poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w ramach controllingu.

Niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest poświęcony rachunkowości traktowanej jako podstawowy system informacyjny controllingu. Zaprezentowano w nim artykuły naukowe dotyczące różnych rodzajów i instrumentów controllingu. Ponadto część artykułów porusza zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, część zaś prezentuje problemy wdrażania controllingu oraz przykłady praktycznego zastosowania tego systemu w różnych organizacjach – nie tylko sektora prywatnego, ale też publicznego.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że publikowane opracowania przyczynią się do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, mającej pełnić ważną funkcję zasilania informacyjnego controllingu.


Edward Nowak, Piotr Bednarek


Liczba stron512
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-523-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Anna Balicka: Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie     13
  Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska, Sylwia Meller: Proces wdrażania controllingu w praktyce przedsiębiorstw     22
  Wioletta Baran, Sylwia Morawska: Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych sądu     32
  Piotr Bednarek: Premie i nagrody dla audytorów wewnętrznych a skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym     41
  Renata Biadacz: Rys historyczny rachunku zysków i strat w Polsce międzywojennej     55
  Małgorzata Białas: Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej w bankach     67
  Anna Bieniasz: Determinanty rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce     76
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Controlling strategiczny szkoły wyższej     84
  Adam Bujak: Ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwie.    103
  Andrzej Bytniewski: Podsystem finansowo-księgowy jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu     111
  Jolanta Chluska, Waldemar Szczepaniak: Controlling finansowy w projektach unijnych realizowanych w uczelniach publicznych     121
  Halina Chłodnicka: Wycena przedsiębiorstwa w upadłości a wartość godziwa.    130
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Controlling w zakładzie ubezpieczeń w świetle nowych uwarunkowań rynkowych     142
  Joanna Dyczkowska: To what extent companies listed on alternative investment markets disclose strategic information in their annual reports? – comparative case studies     153
  Joanna Dynowska: Czynniki ograniczające wdrażanie controllingu w świetle badań ankietowych     168
  Krzysztof Dziadek: Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu projektami unijnymi – wyniki badań     176
  Wojciech Fliegner: Informatyczne wspomaganie zarządzania ryzykiem poprzez procedury audytu     186
  Magdalena Jaworzyńska: Analiza strategiczna zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby stworzenia jego modelu biznesowego – studium przypadku     196
  Marcin Jędrzejczyk: Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą     208
  Angelika Kaczmarczyk: Koncepcje wyceny a przydatność informacji sprawozdawczej małych przedsiębiorstw     216
  Zdzisław Kes: Badanie nierównomierności odchyleń w kontroli budżetowej.    224
  Ilona Kędzierska-Bujak: Perspektywa interesariuszy a strategia Uniwersytetu Szczecińskiego – wybrane zagadnienia     235
  Marcin Klinowski: Determinanty sukcesu projektów     245
  Konrad Kochański: Formy ewidencji działalności gospodarczej a rachunkowość zarządcza w obszarze marketingu w świetle badań empirycznych     255
  Tomasz Kondraszuk: Projekt urządzeniowy gospodarstwa jako narzędzie planowania strategicznego w rolnictwie     267
  Krzysztof Konstantyn: Koncepcja wdrożenia rachunku odpowiedzialności w ośrodkach odpowiedzialności za inwestycje w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane     277
  Magdalena Kowalczyk: Mierniki controllingu personalnego w jednostkach samorządu terytorialnego     287
  Jarosław Kujawski: Demotywujące i dysfunkcjonalne aspekty ceny transferowej     295
  Agnieszka Lew: Badanie przez biegłego rewidenta przychodów i kosztów jako elementów podatnych na oszustwa księgowe     306
  Paweł Malinowski, Tomasz Ćwieląg, Edyta Prozorowska, Piotr Słomianny: Technologia SOA w optymalizacji procesów biznesowych na przykładzie MPWiK Wrocław S.A     313
  Krzysztof Małys: Controlling w publicznej szkole wyższej – zarys problemu.    322
  Elżbieta Marcinkowska: Outsourcing i offshoring procesu rachunkowości – modele dostawy usługi     333
  Marek Masztalerz: Komunikacja w rachunkowości zarządczej     343
  Remigiusz Napiecek: Współzależność głównych obszarów działania uczelni wyższej     352
  Bartłomiej Nita: Stan i perspektywy rozwoju rachunkowości zarządczej w XXI wieku w praktyce     361
  Edward Nowak: Klasyfikacyjna funkcja rachunkowości     373
  Marta Nowak: Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki     383
  Michał Poszwa: Kasowe uznawanie kosztów uzyskania przychodów – konsekwencje dla rozliczeń i zarządzania     393
  Marzena Remlein: Self-billing w transakcjach handlowych pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej     401
  Dariusz Ryszard Rutowicz: Wyzwania stojące przed rachunkowością zarządczą modeli biznesowych     409
  Dorota Sładkiewicz: Wartość przedsiębiorstwa w świetle teorii zasobowej     419
  Anna Stronczek, Sylwia Krajewska: Oczekiwania jednostek sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania     428
  Wiesław Szczęsny: „Pułapka” rentowności w polityce finansowej przedsiębiorstw     436
  Alfred Szydełko: Wpływ KSR nr 9 ,,Sprawozdanie z działalności” na rachunkowość     446
  Magdalena Szydełko: Ramy koncepcyjne zastosowania benchmarkingu w klastrze     456
  Agnieszka Tubis: Controlling procesu eksploatacji – wstępna charakterystyka.    466
  Piotr Urbanek: Przesłanki i bariery budżetowania operacyjnego w uczelni publicznej     477
  Wiesław Wasilewski: Controlling ryzyka w instytucjach kultury     485
  Aleksandra Wiercińska: Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitali na przykładzie województwa pomorskiego     491
  Grzegorz Zimon: Wpływ strategii zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw     500
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia