Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia

Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor dotyka fundamentalnego problemu: czy współczesne trendy społeczne, takie jak globalizacja, informatyzacja są czynnikami wyrównywania szans, czy też wzmacniają istniejące już nierówności oraz/lub tworzą nowe ich postaci? Cała praca zbudowana jest w oparciu o tradycyjny trójelementowy schemat: teoria – metodologia – empiria, co stanowi przypomnienie kanonów tradycyjnie podejmowanej działalności naukowej. Autor reprezentuje porządną metodologiczną szkołę, umiejętnie wykorzystując mniej i bardziej zaawansowane procedury analiz statystycznych. Każdy krok w jego rozumowaniu, każdy etap jego analizy, każdy szczegółowy wniosek znajduje swoje uzasadnienie w prezentacji określonego rozkładu zmiennej czy zmiennych.

Praca ma walory poznawcze, praktyczne i dydaktyczne. Może być użyteczna jako ważny element diagnozy, stanowiącej punkt wyjścia np. do konstrukcji strategii rozwojowych Podkarpacia, jeśli chodzi o rozwój kapitału ludzkiego. Może stanowić wzór solidnej, naukowej roboty, może być dowodem na użyteczność posługiwania się metodami ilościowymi oraz może być przykładem znakomitego opanowania warsztatu statystycznego. W dzisiejszej socjologii pełnej tzw. postmodernistycznego bełkotu i pseudosocjologicznej eseistyki ten walor pracy zyskuje szczególnie na znaczeniu.


Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Gorlacha


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7338-568-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Rozdział I. Młodzież społeczności lokalnych wobec formowania się społeczeństwa informacyjnego    10
  
  1. Funkcjonalne wymogi współczesności     10
  
  1.1. Koncepcje nowoczesnego społeczeństwa     10
  1.2. Kapitał kulturowy jako kluczowa kwestia w społeczeństwie wiedzy     19
  1.3. Specyfika nowoczesnej osobowości     22
  
  2. Społeczność lokalna w społeczeństwie informacyjnym     25
  
  2.1. Społeczność lokalna – zagadnienia definicyjne     26
  2.2. Endogenne i egzogenne uwarunkowania społeczności lokalnych     30
  2.3. Lokalność jako peryferyjność     39
  
  3. Młodzież wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego     48
  
  3.1. Młodzież jako relatywnie nowa kategoria społeczna     48
  3.2. Młodzież – problemy definicyjne     50
  3.3. Współczesna młodzież – kohorta wiekowa czy pokolenie     54
  
  Rozdział II. Zarys koncepcji badań     61
  
  1. Konceptualizacja badań i problematyka badawcza     61
  
  2. Technika badawcza i operacjonalizacja pojęć teoretycznych     70
  
  3. Procedura doboru próby     74
  
  3.1. Założona wielkość próby ze względu na poziom peryferyjności     74
  3.2. Operat badawczy i procedura losowania     76
  3.3. Struktura próby badawczej     78
  
  Rozdział III. Charakterystyka kapitału kulturowego młodzieży społeczności lokalnych Podkarpacia     83
  
  1. Typy osobowościowe młodzieży w kontekście wyzwań społeczeństwa informacyjnego     83
  
  1.1. Orientacja na przyszłość a potrzeba osiągania     83
  1.2. Samoocena a poczucie kontroli     88
  1.3. Otwartość na zmiany a kreatywność     93
  1.4. Mobilność przestrzenna a poczucie marginalizacji (stygmatyzacja i identyfikacja lokalna)    98
  1.4.1. Mobilność przestrzenna     98
  1.4.2. Poczucie marginalizacji     100
  1.5. Potrzeba uczęszczania do instytucji kulturalnych a poziom aktywności w tym zakresie    105
  
  2. Kompetencje kulturowe a aktywność kulturowa młodzieży     112
  
  2.1. Kompetencje językowe młodzieży a czytelnictwo książek, gazet i czasopism oraz własna działalność twórcza     112
  2.2. Umiejętności młodzieży w zakresie obsługi technologii informacyjnych a wykorzystanie mediów elektronicznych i preferencje muzyczne     125
  2.3. Dokształcanie się młodzieży a korzystanie z bibliotek i czytelni     135
  
  3. Wyniki w nauce a aspiracje edukacyjne młodzieży     151
  
  3.1. Wyniki w nauce a etos wiedzy i wykształcenia     151
  3.2. Wyniki w nauce a planowana ścieżka edukacyjna     156
  3.3. Wyniki w nauce a cechy osobowościowe osoby znaczącej     157
  
  4. Struktura kapitału kulturowego młodzieży społeczności lokalnych     165
  
  5. Kapitał kulturowy młodzieży – uwagi podsumowujące     171
  
  Rozdział IV. Kapitał kulturowy młodzieży społeczności lokalnych Podkarpacia a postrzeganie społeczeństwa informacyjnego     174
  
  1. Postrzeganie wyzwań społeczeństwa informacyjnego przez młodzież     174
  
  1.1. Wiedza i wykształcenie jako warunek efektywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie     178
  1.2. Uczestnictwo w kulturze i styl życia w nowoczesnym społeczeństwie w opinii młodzieży    184
  1.3. Umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii jako podstawowe kompetencje współczesności     188
  1.4. Media jako narzędzia podnoszenia kwalifikacji     193
  1.5. Pożądane cechy osobowościowe członków nowoczesnego społeczeństwa     197
  
  2. Nadzieje i obawy młodzieży społeczności lokalnych wobec przyszłości w społeczeństwie informacyjnym     206
  
  2.1. Młodzież o nadziejach związanych z własną przyszłością     207
  2.2. Źródła obaw młodzieży o swoją przyszłość     210
  
  3. Kapitał kulturowy młodzieży a postrzeganie swojej przyszłości w nowoczesnym społeczeństwie – uwagi podsumowujące     215
  
  Zakończenie     216
  
  Bibliografia     220
  Publikacje     220
  Prasa, radio, telewizja, Internet, źródła urzędowe     224
  
  Spis schematów, tabel, wykresów i zestawień     226
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia