Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,81  65,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

35,8165,10

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W tomie podejmuje się badania nad gatunkami mowy, głównie użytkowymi. Uczeni z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych przedstawili zagadnienia organizacji gatunków dotychczas niepodejmowanych lub rzadko omawianych; w wielu artykułach zaprezentowano także ich rozwój na przestrzeni wieków. W niniejszym tomie (piątym) w centrum uwagi badaczy znalazły się tak ważne dla genologii propozycje rozwiązań, jak: międzygatunkowość relacji i wynikające z niej możliwości nakładania się oraz krzyżowania gatunków w strefach pogranicznych; dyskutowano nadto kwestie związane z samymi procesami adaptacji, uwzględniając przy tym zjawisko współistnienia różnych gatunków w obrębie nadrzędnej struktury. Publikacja ma charakter stricte naukowy i kierowana jest do osób zajmujących się problematyką genologiczną, w tym zwłaszcza do badaczy gatunków współczesnych i historycznych oraz do studentów kierunków humanistycznych.


Rok wydania2015
Liczba stron554
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-348-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice

 1. 01 Diskursiwnyje aspiekty mieżżanrowych swiaziej w ustnom obszczenii »
 2. 02 Germanistyczna tekstologia kontrastywna a rodzaje tekstu »
 3. 03 Gatunek literacki i granice. Rozważania pograniczne »
 4. 04 Kontrastywność w badaniach tekstologicznych. Szanse i ograniczenia »
 5. 05 Czy każda wypowiedź jest realizacją gatunku? »
 6. 06 Granice gatunku wobec granic tekstu »
 7. 07 O granicach i ich przekraczaniu — w tradycji i we współczesnej refleksji genologicznej »
 8. 08 Gdy "między" jest w środku, czyli o przenikaniu się konwencji gatunkowych w konkretnych tekstach (na przykładzie przekazów prasowych) »
 9. 09 Geografia w poezji, poezja w geografii — w wybranych utworach Wincentego Pola »
 10. 10 Recenzja gry komputerowej — między techniką a kulturą »
 11. 11 Coming out. Gatunek ponad granicami dyskursów »
 12. 12 Między architekturą a twórczością literacką — wpływ profesji na kształt i zawartość treściową gatunku. Z badań nad "Gościńcem" Adama Jarzębskiego »
 13. 13 Nie tylko "pomiędzy" słowem, obrazem i dźwiękiem - casus poezji newsów oraz poezji cybernetycznej »
 14. 14 Przysłowia, aforyzmy, sentencje… Jeden gatunek czy różne gatunki? »
 15. 15 Wspólnota śmiechu a tzw. suchar. Potoczne myślenie o gatunku »
 16. 16 Funkcje gatunkowe "podróży" do Galicji w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej »
 17. 17 "Pandora monarchów polskich" Aleksandra Obodzińskiego jako genologiczna hybryda (na tle tradycji gatunku) »
 18. 18 Wokół Hauptowskiej wariancji »
 19. 19 Romans barokowy — analiza dyskursologiczna wobec granic gatunku. Na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna »
 20. 20 Wyznaczniki gatunkowe na przykładzie listu literackiego »
 21. 21 Testament poetycki jako wtórny gatunek mowy »
 22. 22 Formy (i dzisiejsze normy) poradnictwa prasowego — analiza genologiczna »
 23. 23 Wykład, referat, odczyt, pogadanka, gawęda i ich pokrewieństwo gatunkowe »
 24. 24 Gatunkowe komponenty lekcji szkolnej »
 25. 25 Książka kucharska i przepis kulinarny — odmiany gatunkowe, warianty tekstu, adaptacje »
 26. 26 Mariaż gatunków dziennikarskich i użytkowych oraz gry z konwencją gatunkową »
 27. 27 Gatunek na granicy kultur — felieton (?) w prasie polonijnej w USA »
 28. 28 Czy dziennikarze stosują alternacje i adaptacje, czy łamią kanony i mieszają wzorce? Gatunki prasowe w ujęciu kontrastywnym »
 29. 29 Krytyka, wartościowanie, ocena — granice recenzji publicystycznej »
 30. 30 Komentarz i jego warianty w dzisiejszej prasie codziennej »
 31. 31 Oblicza recenzji drugiej połowy XIX wieku na przykładzie twórczości publicystycznej Henryka Sienkiewicza »
 32. 32 Problem kształtowania się gatunku a stabilizacja jego nazwy — na przykładzie wiadomości prasowej »
 33. 33 Adaptacje gatunków w komentarzu prasowym »
 34. 34 Telewizyjna transmisja sportowa jako kolekcja gatunków »
 35. 35 Telewizja śniadaniowa gatunkiem ponad narodami? Analiza porównawcza dwóch europejskich wydań programu »
 36. 36 "Informacja" jako gatunek mowy a genologiczny status informacji dziennikarskiej »
 37. 37 Rozwój technologiczny i przeobrażenia kulturowe przełomu XX i XXI wieku a transmisje i relacje sportowe »
 38. 38 Hybrydyczność reportażu sportowego (na przykładzie Bohdana Tomaszewskiego "Halo, halo, tu mikrofony Polskiego Radia w Melbourne") »
 39. 39 Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji »
 40. 40 Blog muzyczny w otwartych granicach genologicznych przemian — status nadawcy »
 41. 41 Internetowe gatunki dziennikarskie. Tradycyjne gatunki prasowe w cyfrowej formie, synkretyzm gatunkowy czy nowe wyzwania genologiczne? »
 42. 42 Pogranicza reportażu — dawne i nowe »
 43. 43 Selected Genre Characteristics of Online Chats »
 44. 44 Relacje i transgresje w obszarze pola gatunkowego portalu motoryzacyjnego »
 45. 45 "Artykuł multimedialny" na stronach internetowych TVN24 — współistnienie gatunków »
 46. 46 Odmiany tekstowych realizacji na podstawie łukowskich "środkujących zeznań" z początku XIX wieku »
 47. 47 Złożoność gatunkowa projektu budowlanego »
 48. 48 Cechy gatunkowe przemówienia obrończego w polskim postępowaniu karnym »
 49. 49 "Raport w formie pamiętnika". Kontekstowe uwarunkowania wspomnień Juliana Łukaszewskiego »
 50. 50 Rozmowa handlowa jako gatunek mowy »
 51. 51 O wszechobecności negocjacji — granice dyskursu handlowego »
 52. 52 Moduł dobijania targu na targu konnym — zapis ginących zwyczajów handlowych »
 53. 53 Adaptacje gatunkowe w tekstach współczesnej drogi krzyżowej »
 54. 54 Nekrologi dźwignią (auto)reklamy — o hybrydach gatunkowych na przykładzie nekrologów w języku polskim i niemieckim »
 55. 55 Neurobiologiczne uwarunkowania tekstu — formy i gatunki wypowiedzi w afazji »

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie (Danuta Ostaszewska, Joanna Przyklenk) /    11
  
  Część pierwsza
  Refleksje teoretyczne
  
  Флорий Бaцевич
  Дискурсивные аспекты межжанровых связей в уcтнoм oбщении /    15
  
  Zofia Bilut-Homplewicz
  Germanistyczna tekstologia kontrastywna a rodzaje tekstu /    24
  
  Romuald Cudak
  Gatunek literacki i granice. Rozważania pograniczne /    32
  
  Waldemar Czachur
  Kontrastywność w badaniach tekstologicznych. Szanse i ograniczenia /    43
  
  Halina Grzmil-Tylutki
  Czy każda wypowiedź jest realizacją gatunku? /    52
  
  Iwona Loewe
  Granice gatunku wobec granic tekstu /    64
  
  Bożena Witosz
  O granicach i ich przekraczaniu — w tradycji i we współczesnej refleksji genologicznej /    73
  
  Maria Wojtak
  Gdy „między” jest w środku, czyli o przenikaniu się konwencji gatunkowych w konkretnych tekstach (na przykładzie przekazów prasowych) /    82
  
  Część druga
  Analizy i interpretacje
  
  Gatunki ponad…, między / pomiędzy
  
  Władysława Bryła
  Geografia w poezji, poezja w geografii — w wybranych utworach Wincentego Pola /    97
  
  Krzysztof Kaszewski
  Recenzja gry komputerowej — między techniką a kulturą /    107
  
  Małgorzata Kita
  Coming out. Gatunek ponad granicami dyskursów /    118
  
  Danuta Ostaszewska
  Między architekturą a twórczością literacką — wpływ profesji na kształt i zawartość treściową gatunku. Z badań nad Gościńcem Adama Jarzębskiego /    128
  
  Ewa Sławkowa
  Nie tylko pomiędzy słowem, obrazem i dźwiękiem: casus poezji newsów oraz poezji cybernetycznej /    141
  
  Miniteksty — między tradycją a innowacją: przysłowia, sentencje… a tzw. suchar
  
  Ewa Jędrzejko
  Przysłowia, aforyzmy, sentencje… Jeden gatunek czy różne gatunki? /    151
  
  Aldona Skudrzyk
  Wspólnota śmiechu a tzw. suchar. Potoczne myślenie o gatunku /    161
  
  Obszary międzydyscyplinowości dialogu — gatunki artystyczne
  
  Magdalena Baran-Szołtys
  Funkcje gatunkowe podróży do Galicji w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej /    169
  
  Magdalena Hawrysz
  Pandora monarchów polskich Aleksandra Obodzińskiego jako genologiczna hybryda (na tle tradycji gatunku) /    179
  
  Joanna Przyklenk
  Wokół Hauptowskiej wariancji /    188
  
  Artur Rejter
  Romans barokowy — analiza dyskursologiczna wobec granic gatunku. Na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna /    199
  
  Teresa Wilkoń
  Wyznaczniki gatunkowe na przykładzie listu literackiego /    210
  
  Katarzyna Wyrwas
  Testament poetycki jako wtórny gatunek mowy /    221
  
  Rady, porady, edukacja — gatunki utylitarne
  
  Ewa Ficek
  Formy (i dzisiejsze normy) poradnictwa prasowego — analiza genologiczna /    230
  
  Anetta Gajda
  Wykład, referat, odczyt, pogadanka, gawęda i ich pokrewieństwo gatunkowe /    238
  
  Izabela Zeman
  Gatunkowe komponenty lekcji szkolnej /    246
  
  Waldemar Żarski
  Książka kucharska i przepis kulinarny — odmiany gatunkowe, warianty tekstu, adaptacje /    253
  
  Gatunki medialne: dziennikarstwo prasowe
  
  Barbara Bogołębska
  Mariaż gatunków dziennikarskich i użytkowych oraz gry z konwencją gatunkową /    261
  
  Iwona Dembowska-Wosik
  Gatunek na granicy kultur — felieton (?) w prasie polonijnej w USA /    271
  
  Anna Hanus
  Czy dziennikarze stosują alternacje i adaptacje, czy łamią kanony i mieszają wzorce? Gatunki prasowe w ujęciu kontrastywnym /    280
  
  Maria Krauz
  Krytyka, wartościowanie, ocena — granice recenzji publicystycznej /    290
  
  Agnieszka Mac
  Komentarz i jego warianty w dzisiejszej prasie codziennej /    304
  
  Magdalena Pietrzak
  Oblicza recenzji drugiej połowy XIX wieku na przykładzie twórczości publicystycznej Henryka Sienkiewicza /    316
  
  Mirosława Siuciak
  Problem kształtowania się gatunku a stabilizacja jego nazwy — na przykładzie wiadomości prasowej /    326
  
  Magdalena Ślawska
  Adaptacje gatunków w komentarzu prasowym /    335
  
  Gatunki medialne: telewizja i radio
  
  Beata Grochala
  Telewizyjna transmisja sportowa jako kolekcja gatunków /    347
  
  Aleksandra Kalisz
  Telewizja śniadaniowa gatunkiem ponad narodami? Analiza porównawcza dwóch europejskich wydań programu /    356
  
  Danuta Kępa-Figura
  „Informacja” jako gatunek mowy a genologiczny status informacji dziennikarskiej /    364
  
  Paweł Nowak
  Rozwój technologiczny i przeobrażenia kulturowe przełomu XX i XXI wieku a transmisje i relacje sportowe /    373
  
  Magdalena Piechota
  Hybrydyczność reportażu sportowego (na przykładzie Bohdana Tomaszewskiego Halo, halo, tu mikrofony Polskiego Radia w Melbourne) /    382
  
  Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
  Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji /    393
  
  Gatunki medialne: Internet
  
  Ewa Biłas-Pleszak
  Blog muzyczny w otwartych granicach genologicznych przemian — status nadawcy /    403
  
  Anna Fedas
  Internetowe gatunki dziennikarskie. Tradycyjne gatunki prasowe w cyfrowej formie, synkretyzm gatunkowy czy nowe wyzwania genologiczne? /    412
  
  Katarzyna Frukacz
  Pogranicza reportażu — dawne i nowe /    419
  
  Leszek Szymański
  Selected Genre Characteristics of Online Chats /    427
  
  Wioletta Wilczek
  Relacje i transgresje w obszarze pola gatunkowego portalu motoryzacyjnego /    436
  
  Monika Worsowicz
  „Artykuł multimedialny” na stronach internetowych TVN24 — współistnienie gatunków /    445
  
  Schematyzm urzędowy? Kreacja wariantywna?
  
  Joanna Kuć
  Odmiany tekstowych realizacji na podstawie łukowskich środkujących zeznań z początku XIX wieku /    454
  
  Barbara Walkiewicz
  Złożoność gatunkowa projektu budowlanego /    463
  
  Aleksander Wiśniowski
  Cechy gatunkowe przemówienia obrończego w polskim postępowaniu karnym /    473
  
  Anna Wojciechowska
  Raport w formie pamiętnika. Kontekstowe uwarunkowania wspomnień Juliana Łukaszewskiego /    484
  
  Gatunkowość relacji handlowych
  
  Patrycja Pałka
  Rozmowa handlowa jako gatunek mowy /    492
  
  Katarzyna Sujkowska-Sobisz
  O wszechobecności negocjacji — granice dyskursu handlowego /    504
  
  Joanna Tyka
  Moduł dobijania targu na targu konnym — zapis ginących zwyczajów handlowych /    512
  
  Temat śmierci i modlitwy w gatunki zamknięty
  
  Agnieszka Sieradzka-Mruk
  Adaptacje gatunkowe w tekstach współczesnej drogi krzyżowej /    522
  
  Kinga Zielińska
  Nekrologi dźwignią (auto)reklamy — o hybrydach gatunkowych na przykładzie nekrologów w języku polskim i niemieckim /    532
  
  W kręgu logopedii — z zagadnień deformacji gatunków
  
  Jolanta Panasiuk
  Neurobiologiczne uwarunkowania tekstu — formy i gatunki wypowiedzi w afazji /    542
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia