X

  Spis treści
  
  Wstęp / 7
  
  Rozdział pierwszy
  Rozwój historyczny usiłowania jako formy stadialnej oraz powiązanego z nim czynnego żalu / 13
  1. Ewolucja instytucji usiłowania / 14
  2. Ewolucja instytucji czynnego żalu / 45
  
  Rozdział drugi
  Uzasadnienie karalności usiłowania i odstąpienia od karalności w razie wykazania przez sprawcę czynnego żalu / 53
  1. Przegląd stanowisk doktryny w kwestii uzasadnienia karalności usiłowania / 53
  2. Pierwotny czy wtórny charakter usiłowania względem dokonania / 68
  3. Własne stanowisko w kwestii uzasadnienia kryminalizacji usiłowania / 77
  4. Uzasadnienie bezkarności w przypadku okazania przez sprawcę czynnego żalu / 100
  
  Rozdział trzeci
  Prawnokarna konstrukcja usiłowania we współczesnym polskim prawie karnym / 115
  1. Usiłowanie w polskich kodeksach karnych XX wieku / 120
  2. Problem wytyczania granic usiłowania w pochodzie przestępstwa / 125
  3. Strona podmiotowa usiłowania / 177
  4. Problem usiłowania nieudolnego / 183
  5. Usiłowanie kwalifikowane / 220
  6. Usiłowanie ukończone i nieukończone / 241
  7. Karalność usiłowania / 246
  
  Rozdział czwarty
  Usiłowanie w przypadku określonych kategorii przestępstw / 261
  1. Przestępstwa z narażenia / 263
  2. Przestępstwa formalne / 274
  3. Przestępstwa naruszające tzw. zdematerializowane dobro prawne / 280
  4. Przestępstwa sui generis / 282
  5. Przestępstwa kierunkowe / 293
  6. Przestępstwa dwustadialne (o „pojemnych” znamionach) / 297
  7. Przestępstwa, co do których „ze stanu faktycznego danego przestępstwa wynika, że ustawa poddaje karze jedynie dokonanie” / 302
  8. Przestępstwa zakładające wieloczynowość / 305
  9. Przestępstwa trwałe / 306
  10. Przestępstwa z zaniechania / 306
  11. Przestępstwa jednochwilowe / 311
  12. Przestępstwa nieumyślne i o mieszanej stronie podmiotowej / 314
  13. Podsumowanie / 322
  
  Rozdział piąty
  Prawnokarna konstrukcja żalu i jego znaczenie przy usiłowaniu określonych rodzajów przestępstw / 329
  1. Przesłanki bezkarności o charakterze przedmiotowym / 336
  2. Podmiot okazujący czynny żal / 376
  3. Strona podmiotowa czynnego żalu / 378
  4. Czynny żal związany z usiłowaniem kwalifikowanym / 413
  5. Czynny żal związany z usiłowaniem w przypadku określonych kategorii przestępstw / 421
  5.1. Przestępstwa z narażenia / 422
  5.2. Przestępstwa formalne / 425
  5.3. Przestępstwa sui generis / 427
  5.4. Przestępstwa kierunkowe / 433
  5.5. Przestępstwa „dwustadialne” / 434
  5.6. Przestępstwa zakładające wieloczynowość / 436
  5.7. Czyny współukarane / 439
  5.8. Przestępstwa z zaniechania / 444
  5.9. Przestępstwa trwałe / 449
  5.10. Przestępstwa jednochwilowe / 451
  5.11. Przestępstwa zakładające wielość skutków / 451
  5.12. Przestępstwa nieumyślne / 453
  6. Podsumowanie / 455
  
  Rozdział szósty
  Prawnokarne konsekwencje czynnego żalu / 457
  
  Rozdział siódmy
  Zamiast zakończenia — próba oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w obowiązującym stanie prawnym oraz wnioski de lege ferenda / 487
  
  Bibliografia / 509
  
  Summary / 531
  Zusammenfassung / 533
Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym - 08 Prawnokarne konsekwencje czynnego żalu
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Prawo karne

ISBN-13

978-83-8012-486-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 0,46 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

10,00

8,00

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Niniejsza monografia w sposób całościowy prezentuje instytucję czynnego żalu związanego z usiłowaniem. Ze względu na tak sformułowany temat autorka poprzedziła główne rozważania omówieniem historii i funkcji zarówno usiłowania, jak i instytucji czynnego żalu. Zasadniczy trzon pracy stanowi jednak analiza obowiązujących przepisów kształtujących przesłanki i karnoprawnych konsekwencji okazania czynnego żalu na etapie usiłowania. Taki dobór zagadnień pozwolił na wyprowadzenie ogólnej oceny końcowej, czy i na ile przepisy polskiego kodeksu karnego pozwalają na realizację zakładanych celów związanych z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji czynnego żalu okazanego przed dokonaniem.


W Polsce ukazały się dwie monografie dotyczące czynnego żalu, które jednak odnosiły się do wszystkich jego postaci, co powoduje, że rozważania tam przeprowadzone nie są zbyt pogłębione.


Książka adresowana jest z jednej strony do teoretyków prawa karnego, z drugiej zaś – do praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z prawem karnym. Dodać też należy, że chociaż zasadniczym przedmiotem badawczym jest czynny żal, to jednak jego zamierzone powiązanie z usiłowaniem spowodowało, że dość obszerna część publikacji stanowi analizę przepisów dotyczących samego usiłowania.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!