X

  Spis treści
  
  Przedmowa (Dariusz Bęben, Andrzej J. Noras) / 7
  
  Filozofia Kanta
  
  Recepcja filozofii Kanta / 11
  Andrzej J. Noras
  
  Badania, recepcje i pierwsze recenzje związane z powstawaniem Kantowskiej Krytyki czystego rozumu / 27
  Radosław Kuliniak
  
  Interpretacje analityczności i definiowalności w filozofii Kanta / 39
  Witold Marzęda
  
  Kant a fenomenologia
  
  Fenomenologia transcendentalna Husserla a problem realności / 53
  Dariusz Bęben
  
  Lebenswelt jako uświadomienie empiryzmu / 65
  Marcin Furman
  
  Descartes, Kant a Husserl a problém transcendentálnej filozofie / 77
  Milovan Ješič
  
  Problem relatywizmu gatunkowego w Badaniach logicznych Husserla i Farewell to Reason Feyerabenda / 89
  Krzysztof J. Kilian
  
  Obecność Kanta w filozofii XX wieku
  
  Metoda transcendentalna w ujęciu Josepha Maréchala / 111
  Aleksander R. Bańka
  
  Kategoria Ogarniającego w myśli Karla Jaspersa / 135
  Dorota Barcik
  
  Kantov koncept filozofie dejín a transcendentalizmus / 143
  Ľubomír Belás
  
  Wittgenstein — Kant. Dwa transcendentalizmy / 159
  Włodzimierz Heflik
  
  Ultratranscendentalizm Jacques’a Derridy jako poszukiwanie warunków niemożliwości / 173
  Piotr Łaciak
  
  Transcendentalizm à rebours w Fenomenologii percepcji Maurice Merleau-Ponty’ego / 187
  Marek Maciejczak
  
  Ernst Cassirer neokantystą? Między formą symboliczną jako istotą kultury a filozofią Immanuela Kanta / 199
  Anna Musioł
  
  Recepcja myśli Kanta w filozofii Hartmanna i Heideggera. Problem relacji między filozofią a naukami szczegółowymi / 217
  Alicja Pietras
  
  Problem transcendencji i integracji osoby w Karola Wojtyły/Jana Pawła II antropologii adekwatnej / 229
  Elżbieta Struzik
  
  Kantowska filozofia religii i jej współczesna recepcja / 247
  Mariusz Wojewoda
  
  Kantowskie inspiracje filozofii sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza / 263
  Magdalena Wołek
  
  Zusammenfassung / 271
  Summary / 272
Filozofia Kanta i jej recepcja - 03 Interpretacje analityczności i definiowalności w filozofii Kanta
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Epistemologia

ISBN-13

978-83-8012-658-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 0,10 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Dariusz Bęben, Andrzej J. Noras
0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

2,00

1,60

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Artykuły zebrane w książce stanowią próbę spojrzenia na rozmaite wpływy filozofii krytycznej Immanuela Kanta przede wszystkim z punktu widzenia filozofii współczesnej. Prezentowana publikacja stanowi efekt współpracy ośrodków (przede wszystkim uniwersytetów w Katowicach, Koszycach, Preszowie i Wrocławiu), w których już od wielu lat prowadzone są badania nad myślą Kanta i szeroko rozumianą filozofią pokantowską.
Książka ma trójdzielną strukturę. W pierwszej części zebrane zostały artykuły, które podejmują namysł nad ogólną recepcją myśli Kanta zarówno w odniesieniu do okresu bezpośrednio po wydaniu Krytyk, jak i pierwszej połowy XIX wieku, gdy filozofię Kanta interpretowano w duchu idealizmu. Część druga poświęcona jest z kolei relacji fenomenologii do filozofii Kanta. Uwzględnione tu zostały zarówno początki rozwoju fenomenologii, gdy ta – czerpiąc przede wszystkim z filozofii Franza Brentana – występowała przeciwko Kantowskiemu transcendentalizmowi, jak i sytuacji po opublikowaniu Badań logicznych Edmunda Husserla, gdy fenomenologia transcendentalna rozwijała się w perspektywie filozofii Kantowskiej, ale także neokantyzmu.
Część trzecia dotyczy recepcji filozofii Kanta i uwzględnia – z nielicznymi wyjątkami – pierwszą połowę XX wieku. Motywy, wokół których koncentrują się analizy prezentowane w tej części pracy, to metoda transcendentalna (która znajduje swą kontynuację nie tylko w neokantyzmie i fenomenologii, ale także filozofii analitycznej, neotomizmie czy dekonstrukcjonizmie) oraz perspektywa teoretyczna, którą można nazwać postneokantyzmem. Chodzi tu o dotarcie do tych aspektów filozofii Kanta, które pozwalają na lepsze zrozumienie rozwoju problemów filozoficznych. Aspekt ten – nie zawsze wprost ujawniany – znajduje wyraz w twórczości takich filozofów, jak Nicolai Hartmann, Karl Jaspers oraz wczesny Heidegger.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!