Filozofia Kanta i jej recepcja - 18 Kantowskie inspiracje filozofii sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza

-15%

KUPUJESZ FRAGMENT EBOOKA:Filozofia Kanta i jej recepcja
Rozdział:

18 Kantowskie inspiracje filozofii sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,27  1,49

Format: pdf

1,271,49

cena zawiera podatek VAT

Artykuły zebrane w książce stanowią próbę spojrzenia na rozmaite wpływy filozofii krytycznej Immanuela Kanta przede wszystkim z punktu widzenia filozofii współczesnej. Prezentowana publikacja stanowi efekt współpracy ośrodków (przede wszystkim uniwersytetów w Katowicach, Koszycach, Preszowie i Wrocławiu), w których już od wielu lat prowadzone są badania nad myślą Kanta i szeroko rozumianą filozofią pokantowską.
Książka ma trójdzielną strukturę. W pierwszej części zebrane zostały artykuły, które podejmują namysł nad ogólną recepcją myśli Kanta zarówno w odniesieniu do okresu bezpośrednio po wydaniu Krytyk, jak i pierwszej połowy XIX wieku, gdy filozofię Kanta interpretowano w duchu idealizmu. Część druga poświęcona jest z kolei relacji fenomenologii do filozofii Kanta. Uwzględnione tu zostały zarówno początki rozwoju fenomenologii, gdy ta – czerpiąc przede wszystkim z filozofii Franza Brentana – występowała przeciwko Kantowskiemu transcendentalizmowi, jak i sytuacji po opublikowaniu Badań logicznych Edmunda Husserla, gdy fenomenologia transcendentalna rozwijała się w perspektywie filozofii Kantowskiej, ale także neokantyzmu.
Część trzecia dotyczy recepcji filozofii Kanta i uwzględnia – z nielicznymi wyjątkami – pierwszą połowę XX wieku. Motywy, wokół których koncentrują się analizy prezentowane w tej części pracy, to metoda transcendentalna (która znajduje swą kontynuację nie tylko w neokantyzmie i fenomenologii, ale także filozofii analitycznej, neotomizmie czy dekonstrukcjonizmie) oraz perspektywa teoretyczna, którą można nazwać postneokantyzmem. Chodzi tu o dotarcie do tych aspektów filozofii Kanta, które pozwalają na lepsze zrozumienie rozwoju problemów filozoficznych. Aspekt ten – nie zawsze wprost ujawniany – znajduje wyraz w twórczości takich filozofów, jak Nicolai Hartmann, Karl Jaspers oraz wczesny Heidegger.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-658-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Przedmowa (Dariusz Bęben, Andrzej J. Noras) /    7
  
  Filozofia Kanta
  
  Recepcja filozofii Kanta /    11
  Andrzej J. Noras
  
  Badania, recepcje i pierwsze recenzje związane z powstawaniem Kantowskiej Krytyki czystego rozumu /    27
  Radosław Kuliniak
  
  Interpretacje analityczności i definiowalności w filozofii Kanta /    39
  Witold Marzęda
  
  Kant a fenomenologia
  
  Fenomenologia transcendentalna Husserla a problem realności /    53
  Dariusz Bęben
  
  Lebenswelt jako uświadomienie empiryzmu /    65
  Marcin Furman
  
  Descartes, Kant a Husserl a problém transcendentálnej filozofie /    77
  Milovan Ješič
  
  Problem relatywizmu gatunkowego w Badaniach logicznych Husserla i Farewell to Reason Feyerabenda /    89
  Krzysztof J. Kilian
  
  Obecność Kanta w filozofii XX wieku
  
  Metoda transcendentalna w ujęciu Josepha Maréchala /    111
  Aleksander R. Bańka
  
  Kategoria Ogarniającego w myśli Karla Jaspersa /    135
  Dorota Barcik
  
  Kantov koncept filozofie dejín a transcendentalizmus /    143
  Ľubomír Belás
  
  Wittgenstein — Kant. Dwa transcendentalizmy /    159
  Włodzimierz Heflik
  
  Ultratranscendentalizm Jacques’a Derridy jako poszukiwanie warunków niemożliwości /    173
  Piotr Łaciak
  
  Transcendentalizm à rebours w Fenomenologii percepcji Maurice Merleau-Ponty’ego /    187
  Marek Maciejczak
  
  Ernst Cassirer neokantystą? Między formą symboliczną jako istotą kultury a filozofią Immanuela Kanta /    199
  Anna Musioł
  
  Recepcja myśli Kanta w filozofii Hartmanna i Heideggera. Problem relacji między filozofią a naukami szczegółowymi /    217
  Alicja Pietras
  
  Problem transcendencji i integracji osoby w Karola Wojtyły/Jana Pawła II antropologii adekwatnej /    229
  Elżbieta Struzik
  
  Kantowska filozofia religii i jej współczesna recepcja /    247
  Mariusz Wojewoda
  
  Kantowskie inspiracje filozofii sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza /    263
  Magdalena Wołek
  
  Zusammenfassung /    271
  Summary /    272
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia