Kompendium farmakologii

1 opinia

Redakcja:

Waldemar Janiec

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

135,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

135,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji w sposób zwięzły scharakteryzowano patofizjologiczne podstawy oraz kliniczne aspekty procesów chorobowych, w przypadku których poszczególne grupy leków znajdują zastosowanie, a także mechanizmy działania tych leków.
W ich opisach uwzględniono wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie oraz najważniejsze działania niepożądane.
W celu ułatwienia praktycznego wykorzystania farmaceutyków w terapii podano nazwy i dostępne postaci wybranych produktów handlowych, a także międzynarodowe nazwy substancji czynnych.


Liczba stron692
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5001-1
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IV
  
  1. Farmakologia ogólnaWaldemar Janiec, Leszek Śliwiński, Maria Pytlik    1
  2. Leki wpływające na autonomiczny układ nerwowyWaldemar Janiec, Joanna Folwarczna, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak    18
  2.1. Leki wpływające na przekazywanie bodźców we współczulnym układzie nerwowym    19
  2.1.1. Efekty pobudzenia układu współczulnego     19
  2.1.2. Transmisja synaptyczna we współczulnym układzie nerwowym    19
  2.1.3. Leki pobudzające układ współczulny    22
  2.1.3.1. Leki pobudzające receptory α-adrenergiczne    22
  2.1.3.2. Leki pobudzające receptory β-adrenergiczne    25
  2.1.3.3. Leki pobudzające receptory α- i β-adrenergiczne    26
  2.1.4. Leki hamujące układ współczulny     28
  2.1.4.1. Leki blokujące receptory α-adrenergiczne     29
  2.1.4.2. Leki blokujące receptory β-adrenergiczne     30
  2.1.4.3. Leki blokujące receptory α- i β-adrenergiczne    33
  2.1.4.4. Leki hamujące czynność presynaptycznych struktur w zakończeniach nerwów współczulnych    34
  2.2. Leki wpływające na przekazywanie bodźców w przywspółczulnym układzie nerwowym    36
  2.2.1. Efekty pobudzenia układu przywspółczulnego     36
  2.2.2. Transmisja synaptyczna w przywspółczulnym układzie nerwowym    36
  2.2.3. Leki pobudzające układ przywspółczulny     38
  2.2.3.1. Leki pobudzające bezpośrednio receptory cholinergiczne    38
  2.2.3.2. Inhibitory acetylocholinoesterazy    39
  2.2.4. Leki hamujące układ przywspółczulny    40
  2.3. Leki ganglioplegiczne    43
  
  3. Leki przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjneUrszula Cegieła, Waldemar Janiec, Maria Pytlik    44
  3.1. Leki przeciwlękowe    44
  3.1.1. Leki stosowane krótkotrwale w leczeniu zaburzeń lękowych    45
  3.1.1.1. Pochodne benzodiazepiny    45
  3.1.1.2. Pochodne azaspironu    49
  3.1.1.3. Inne leki stosowane krótkotrwale w leczeniu zaburzeń lękowych    51
  3.1.2. Leki stosowane długotrwale w leczeniu zaburzeń lękowych    52
  3.2. Leki przeciwpsychotyczne    53
  3.2.1. Neuroleptyki o budowie dwupierścieniowej    57
  3.2.1.1. Pochodne benzoizoksazolu    57
  3.2.1.2. Pochodne indolu     58
  3.2.1.3. Pochodne benzoizotiazolu i azapironu    58
  3.2.2. Neuroleptyki o budowie trójpierścieniowej     59
  3.2.2.1. Pochodne fenotiazyny    59
  3.2.2.2. Pochodne tioksantenu    60
  3.2.2.3. Pochodne azepiny, oksepiny i tiepiny    60
  3.2.3. Neuroleptyki o innej budowie    63
  3.2.3.1. Pochodne butyrofenonu     63
  3.2.3.2. Pochodne difenylobutyloaminy    64
  3.2.3.3. Pochodne benzamidu    64
  3.2.3.4. Pochodne piperazyny    65
  3.2.4. Cechy kliniczne neuroleptyków typowych i atypowych     65
  3.3. Leki przeciwdepresyjne     67
  3.3.1. Leki hamujące wychwyt zwrotny neuroprzekaźników     70
  3.3.1.1. Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego    70
  3.3.1.2. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)     74
  3.3.1.3. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI)    76
  3.3.2. Leki hamujące wychwyt zwrotny neuroprzekaźników o działaniu receptorowym     77
  3.3.2.1. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny blokujące receptory serotoninergiczne    77
  3.3.2.2. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny modulujące aktywność receptorów serotoninergicznych    78
  3.3.2.3. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny blokujące receptory noradrenergiczne    78
  3.3.3. Leki o działaniu receptorowym    78
  3.3.4. Leki o atypowym mechanizmie działania     80
  3.3.5. Inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO)    80
  3.3.5.1. Nieselektywne inhibitory oksydazy monoaminowej    80
  3.3.5.2. Selektywne inhibitory oksydazy monoaminowej    81
  3.3.6. Leki normotymiczne    82
  
  4. Leki stosowane w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i narkolepsji. Środki psychodysleptyczneUrszula Cegieła, Waldemar Janiec, Maria Pytlik    83
  4.1. Leki stosowane w leczeniu ADHD     83
  4.1.1. Pochodne amfetaminy stosowane w leczeniu ADHD    84
  4.1.2. Pochodne propyloaminy stosowane w leczeniu ADHD     84
  4.1.3. Leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu ADHD     85
  4.1.4. Leki pobudzające receptory α2-adrenergiczne w śródmózgowiu stosowane w leczeniu ADHD     85
  4.1.5. Leki neuroleptyczne stosowane w leczeniu ADHD    85
  4.2. Leki stosowane w leczeniu narkolepsji    85
  4.2.1. Pochodne amfetaminy stosowane w leczeniu narkolepsji    85
  4.2.2. Pochodne acetamidu stosowane w leczeniu narkolepsji     85
  4.2.3. Leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu narkolepsji    86
  4.3. Środki psychodysleptyczne    86
  
  5. Leki nasenne i uspokajająceWaldemar Janiec, Urszula Cegieła, Maria Pytlik    88
  5.1. Leki nasenne    88
  5.1.1. Pochodne benzodiazepiny stosowane w leczeniu bezsenności     88
  5.1.2. Pochodne cyklopirolonu stosowane w leczeniu bezsenności    89
  5.1.3. Pochodne imidazolopirydyny stosowane w leczeniu bezsenności    89
  5.1.4. Pochodne pirazolopirymidyny stosowane w leczeniu bezsenności    90
  5.1.5. Pochodne tiazolu stosowane w leczeniu bezsenności    90
  5.1.6. Pochodne furanu i tryptofanu stosowane w leczeniu bezsenności    91
  5.1.7. Leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu bezsenności    91
  5.2. Leki uspokajające     91
  
  6. Leki przeciwpadaczkoweWaldemar Janiec, Urszula Cegieła, Maria Pytlik     93
  6.1. Leki blokujące kanały sodowe    95
  6.2. Leki blokujące kanały wapniowe    97
  6.3. Leki aktywujące kanały potasowe     100
  6.4. Leki aktywujące neuroprzekaźnictwo GABA-ergiczne     100
  6.5. Leki blokujące neuroprzekaźnictwo glutaminergiczne     102
  
  7. Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, Huntingtona i Alzheimera oraz otępienia naczyniopochodnegoWaldemar Janiec, Urszula Cegieła, Maria Pytlik    105
  7.1. Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona    105
  7.1.1. Leki pobudzające przekaźnictwo dopaminergiczne    108
  7.1.1.1. Lewodopa i inhibitory metabolizmu lewodopy     108
  7.1.1.2. Inhibitory monoaminooksydazy typu B    111
  7.1.1.3. Leki pobudzające receptory dopaminergiczne    111
  7.1.1.4. Leki zwiększające uwalnianie dopaminy    113
  7.1.2. Leki hamujące przekaźnictwo cholinergiczne    113
  7.2. Leki stosowane w leczeniu choroby Huntingtona    114
  7.3. Leki stosowane w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera    115
  7.3.1. Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera    116
  7.3.2. Inhibitory receptorów NMDA stosowane w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera    117
  7.4. Leki stosowane w leczeniu otępienia naczyniopochodnego    118
  
  8. Leki przeciwbólowe działające na receptory opioidoweWaldemar Janiec, Urszula Cegieła, Maria Pytlik    120
  8.1. Narkotyczne leki przeciwbólowe    123
  8.1.1. Narkotyczne leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym    123
  8.1.1.1. Fenantrenowe alkaloidy opium i ich półsyntetyczne pochodne     123
  8.1.1.2. Syntetyczne leki przeciwbólowe    126
  8.1.2. Narkotyczne leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym    128
  8.2. Leki o antagonistycznym działaniu na receptory opioidowe    129
  8.3. Farmakoterapia bólu nowotworowego    130
  
  9. Środki znieczulenia ogólnegoWaldemar Janiec, Ewa Podwińska, Urszula Cegieła, Maria Pytlik    132
  9.1. Anestetyki dożylne    133
  9.2. Anestetyki wziewne    134
  9.3. Opioidowe leki przeciwbólowe    136
  9.4. Środki zwiotczające    136
  9.4.1. Środek znoszący działanie niedepolaryzujących środków zwiotczających – sugammadeks    136
  9.5. Sen farmakologiczny w urazach mózgu    137
  9.6. Środki stosowane do znieczulenia dordzeniowego    138
  
  10. Środki znieczulające miejscowoRobert Janiec, Urszula Cegieła, Maria Pytlik    139
  10.1. Środki znieczulające miejscowo z grupy amidów    139
  10.1.1. Mechanizm znieczulającego działania związków amidowych     140
  10.1.2. Sposoby znieczulenia miejscowego     140
  10.1.3. Działania niepożądane    141
  10.1.4. Właściwości i zastosowanie środków znieczulających miejscowo z grupy amidów    141
  10.2. Analog ω-konopeptydu – zikonotid     145
  10.3. Inne środki znieczulające miejscowo    145
  10.4. Kokaina    146
  10.5. Środki znieczulające miejscowo o działaniu drażniącym    146
  
  11. Środki zwiotczające mięśnie szkieletoweWaldemar Janiec, Maria Pytlik, Urszula Cegieła    148
  11.1. Środki zwiotczające mięśnie szkieletowe    150
  11.1.1. Środki hamujące przekaźnictwo w presynaptycznej części płytki motorycznej    150
  11.1.2. Środki blokujące przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe w błonie postsynaptycznej płytki motorycznej    151
  11.1.2.1. Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie szkieletowe    151
  11.1.2.2. Depolaryzujące środki zwiotczające mięśnie    153
  11.2. Leki stosowane w stanach spastycznych mięśni    154
  11.2.1. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych, działające na poziomie ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego    155
  11.2.2. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych, działające na poziomie komórki mięśniowej    156
  
  12. Leki wpływające na czynność skurczową macicy w okresie poroduWaldemar Janiec, Henryk Ireneusz Trzeciak, Joanna Folwarczna    157
  12.1. Leki tokolityczne     158
  12.1.1. Leki blokujące receptory oksytocyny    158
  12.1.1.1. Atosiban     158
  12.1.2. Leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne    159
  12.1.2.1. Ritodryna    159
  12.1.2.2. Fenoterol     160
  12.1.3. Leki blokujące kanały wapniowe z grupy dihydropirydyny    160
  12.1.3.1. Nifedipina    160
  12.2. Leki tokotoniczne stosowane podczas porodu    160
  12.2.1. Leki stosowane w pierwszym okresie porodu (okresie preindukcji)    160
  12.2.1.1. Dinoproston    160
  12.2.2. Leki zwiększające kurczliwość macicy stosowane w drugim okresie porodu (okresie indukcji)     161
  12.2.2.1. Oksytocyna    161
  12.2.2.2. Prostaglandyny    162
  12.2.3. Leki stosowane w trzecim okresie porodu     163
  12.2.3.1. Oksytocyna    163
  12.2.3.2. Karbetocyna    163
  12.2.3.3. Metyloergometryna    163
  
  13. Leki moczopędneMaria Pytlik, Waldemar Janiec, Urszula Cegieła    165
  13.1. Wstęp    165
  13.2. Podział leków moczopędnych    167
  13.2.1. Leki moczopędne działające na kanalik kręty bliższy    167
  13.2.2. Pętlowe leki moczopędne     169
  13.2.2.1. Pochodne sulfonamidowe     169
  13.2.2.2. Pochodne kwasu dichlorofenoksyoctowego     170
  13.2.3. Leki moczopędne działające na korowy odcinek kanalika krętego dalszego    170
  13.2.3.1. Tiazydy    170
  13.2.3.2. Leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów     174
  13.2.4. Leki moczopędne działające na końcowe odcinki kanalików krętych dalszych i kanaliki zbiorcze (oszczędzające potas)    175
  13.2.4.1. Leki moczopędne działające antagonistycznie do aldosteronu     175
  13.2.4.2. Leki moczopędne blokujące kanały sodowe w końcowych odcinkach kanalików krętych dalszych i w kanalikach zbiorczych     176
  13.2.5. Leki moczopędne zwiększające przesączanie w kłębuszkach nerkowych     176
  13.2.5.1. Ksantynowe leki moczopędne    176
  13.2.5.2. Roślinne leki moczopędne    177
  13.2.6. Osmotyczne leki moczopędne    177
  13.3. Leki stosowane w zaburzeniach wodno-elektrolitowych spowodowanych nieprawidłowym wydzielaniem wazopresyny    178
  13.3.1. Akwaretyki stosowane w zespole niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespole SIADH)     178
  13.3.2. Leki stosowane w moczówce prostej    179
  13.4. Leki stosowane w zaburzeniach w oddawaniu moczu    180
  13.4.1. Leki stosowane w utrudnionym oddawaniu moczu z powodu rozrostu gruczołu krokowego (prostaty)     180
  13.4.2. Leki stosowane w nietrzymaniu moczu    181
  
  14. Leki wpływające na naczynia krwionośneWaldemar Janiec, Maria Pytlik, Urszula Cegieła    183
  14.1. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego    183
  14.1.1. Leki moczopędne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego    185
  14.1.2. Leki β-adrenolityczne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego    185
  14.1.3. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE-I)    187
  14.1.4. Antagoniści receptora angiotensynowego ATl (sartany)     191
  14.1.5. Leki blokujące kanały wapniowe    197
  14.1.5.1. Kanały wapniowe zależne od potencjału błonowego    197
  14.1.5.2. Podział leków blokujących kanały wapniowe    197
  14.1.5.3. Leki wybiórczo blokujące kanały wapniowe typu L    197
  14.1.5.4. Leki blokujące niewybiórczo powolne kanały wapniowe    201
  14.1.6. Inhibitory reniny     202
  14.1.7. Leki o ośrodkowym działaniu hipotensyjnym    202
  14.1.7.1. Leki pobudzające receptory α2-adrenergiczne    202
  14.1.7.2. Leki hipotensyjne pobudzające receptory imidazolowe w ośrodkowym układzie nerwowym    203
  14.1.7.3. Metyldopa    203
  14.1.7.4. Rezerpina    204
  14.1.8. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie receptorów α1-adrenergicznych     204
  14.1.9. Leki rozszerzające naczynia krwionośne w wyniku bezpośredniego wpływu na mięśnie gładkie    205
  14.1.9.1. Pochodne hydrazynoftalazyny    205
  14.1.9.2. Nitroprusydek sodu    206
  14.1.9.3. Fenoldopam    206
  14.1.10. Leki hipotensyjne otwierające kanały potasowe    206
  14.1.11. Inne leki hipotensyjne    208
  14.1.11.1. Postępowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego    208
  14.1.11.2. Leczenie hipotensyjne doraźne ze wskazań nagłych    208
  14.2. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego    209
  14.2.1. Analogi prostacykliny    210
  14.2.2. Analogi prostaglandyn    210
  14.2.3. Metyloksantyny     210
  14.2.4. Inne leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego    211
  14.3. Leki stosowane w zaburzeniach krążenia mózgowego    211
  14.3.1. Leki poprawiające ukrwienie ośrodkowego układu nerwowego przez blokowanie receptorów α-adrenergicznych    212
  14.3.2. Leki poprawiające ukrwienie ośrodkowego układu nerwowego przez blokowanie działania serotoniny    212
  14.3.3. Leki poprawiające ukrwienie ośrodkowego układu nerwowego przez niewybiórcze blokowanie kanałów wapniowych     212
  14.3.4. Leki poprawiające ukrwienie ośrodkowego układu nerwowego przez rozkurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych    213
  14.4. Leki stosowane w zaburzeniach erekcji    213
  14.5. Leki stosowane w leczeniu migreny     215
  14.5.1. Leki stosowane w ostrym napadzie migreny    215
  14.5.2. Leki stosowane w profilaktyce migreny    217
  14.6. Leki stosowane w chorobach naczyń żylnych    217
  14.7. Leki stosowane w obrzęku naczynioruchowym     218
  14.7.1. Inhibitor esterazy C1 (C1-INH)    218
  14.7.2. Leki blokujące receptor bradykininy typu B2    219
  14.7.3. Leki blokujące działanie kalikreiny     219
  
  15. Leki przeciwarytmiczneWaldemar Janiec, Leszek Śliwiński, Barbara Nowińska    220
  15.1. Wstęp    220
  15.1.1. Przebieg pobudzenia w układzie bodźcotwórczo-przewodzącym serca    221
  15.1.2. Przebieg potencjału czynnościowego w komórkach mięśnia komór    222
  15.1.3. Rola jonów Ca2+ w skurczu mięśnia sercowego    222
  15.1.4. Zaburzenia rytmu serca     223
  15.2. Leki przeciwarytmiczne grupy I – blokujące kanał sodowy    224
  15.2.1. Leki przeciwarytmiczne grupy IA     225
  15.2.2. Leki przeciwarytmiczne grupy IB     225
  15.2.3. Leki przeciwarytmiczne grupy IC     226
  15.3. Leki przeciwarytmiczne blokujące receptory adrenergiczne β (grupa II)     227
  15.3.1. Działania niepożądane leków przeciwarytmicznych grupy II    228
  15.4. Leki przeciwarytmiczne blokujące kanały potasowe (grupa III)    229
  15.4.1. Kanały potasowe w sercu     229
  15.4.2. Leki blokujące kanały potasowe w sercu    229
  15.5. Leki przeciwarytmiczne blokujące kanały wapniowe (grupa IV)    230
  15.6. Inne leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca    232
  
  16. Leki stosowane w niewydolności mięśnia sercowegoWaldemar Janiec, Leszek Śliwiński, Barbara Nowińska    234
  16.1. Wstęp    234
  16.2. Leczenie przewlekłej niewydolności serca     234
  16.3. Podstawowe grupy leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca     235
  16.3.1. Inhibitory konwertazy angiotensyny    235
  16.3.2. Leki blokujące receptor AT1 angiotensyny II stosowane w niewydolności mięśnia sercowego     236
  16.3.3. Leki moczopędne stosowane w niewydolności mięśnia sercowego    236
  16.3.4. Leki blokujące receptory β-adrenergiczne stosowane w niewydolności mięśnia sercowego    237
  16.3.5. Antagoniści aldosteronu stosowani w niewydolności mięśnia sercowego     237
  16.4. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego (działające dodatnio inotropowo)     237
  16.4.1. Glikozydy nasercowe    237
  16.4.2. Inne leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego     239
  16.5. Przedsionkowe peptydy natriuretyczne    239
  16.6. Leki kardioprotekcyjne (osłaniające mięsień sercowy)     240
  
  17. Leki zwiększające przepływ wieńcowyWaldemar Janiec, Leszek Śliwiński, Barbara Nowińska    241
  17.1. Wstęp    241
  17.2. Azotany i azotyny     242
  17.3. Zastosowanie leków β-adrenolitycznych w chorobie wieńcowej    244
  17.4. Zastosowanie leków blokujących kanały wapniowe w chorobie wieńcowej    245
  17.4.1. Leki wybiórczo blokujące kanały wapniowe typu L stosowane w chorobie wieńcowej    245
  17.4.2. Leki niewybiórczo blokujące kanały wapniowe stosowane w chorobie wieńcowej    245
  17.5. Inne leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca     246
  17.5.1. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę    246
  17.5.2. Leki osłaniające komórki mięśnia sercowego    246
  17.5.3. Leki otwierające kanały potasowe zależne od ATP (KATP) w sercu    247
  17.5.4. Leki selektywnie hamujące prąd rozrusznikowy    247
  
  18. Leki stosowane we wstrząsieWaldemar Janiec, Maria Pytlik, Urszula Cegieła    249
  18.1. Wstęp    249
  18.2. Postępowanie we wstrząsie    249
  
  19. Leki wpływające na procesy krzepnięcia krwi i fibrynolizyWaldemar Janiec, Barbara Nowińska, Leszek Śliwiński    251
  19.1. Leki hamujące krzepliwość krwi (antykoagulanty)    252
  19.1.1. Leki przeciwpłytkowe    252
  19.1.1.1. Leki hamujące aktywność cyklooksygenazy w płytkach krwi    253
  19.1.1.2. Leki hamujące aktywację płytek krwi przez ADP    253
  19.1.1.3. Leki hamujące agregację płytek krwi przez cAMP    255
  19.1.1.4. Leki hamujące aktywację płytek krwi przez trombinę    256
  19.1.1.5. Leki blokujące receptory płytkowe GP IIb/IIIa    256
  19.1.1.6. Leki hamujące wytwarzanie płytek krwi    257
  19.1.2. Leki hamujące aktywność trombiny     258
  19.1.2.1. Bezpośrednie inhibitory trombiny     258
  19.1.2.2. Pośrednie inhibitory trombiny    259
  19.1.3. Inhibitory czynnika Xa    260
  19.1.3.1. Inhibitory czynnika Xa działające przez antytrombinę     260
  19.1.3.2. Wybiórcze inhibitory czynnika Xa     261
  19.1.4. Aktywne białko C     262
  19.1.5. Antagoniści witaminy K    262
  19.1.6. Leki defibrynujące    263
  19.1.7. Środki hamujące krzepnięcie krwi stosowane in vitro    263
  19.2. Leki zwiększające fibrynolizę (fibrynolityczne/trombolityczne)     264
  19.2.1. Leki fibrynolityczne I generacji    264
  19.2.2. Leki fibrynolityczne II generacji    265
  19.2.3. Leki fibrynolityczne III generacji    265
  19.3. Leki zwiększające krzepliwość krwi    266
  19.3.1. Środki stosowane w niedoborach czynników krzepnięcia krwi     266
  19.3.1.1. Środki stosowane w pierwotnym niedoborze czynników krzepnięcia krwi     266
  19.3.1.2. Środki stosowane we wtórnym niedoborze czynników krzepnięcia krwi     269
  19.3.2. Leki stosowane w niedoborach płytek krwi     269
  19.3.3. Środki zwiększające krzepliwość krwi do stosowania miejscowego    270
  19.4. Leki hamujące fibrynolizę    270
  
  20. Leki wpływające na układ krwiotwórczyWaldemar Janiec, Barbara Nowińska, Leszek Śliwiński     272
  20.1. Rekombinowane czynniki pobudzające wzrost kolonii komórek układu krwiotwórczego    272
  20.1.1. Rekombinowane czynniki pobudzające wytwarzanie i dojrzewanie erytrocytów    272
  20.1.2. Rekombinowane czynniki pobudzające wytwarzanie i dojrzewanie komórek układu granulocytów i/lub makrofagów    275
  20.1.3. Rekombinowane czynniki pobudzające wzrost megakariocytów    277
  20.2. Leki stosowane w niedokrwistościach niedoborowych     277
  20.2.1. Leki stosowane w niedokrwistościach z niedoboru żelaza    277
  20.2.2. Leki stosowane w niedokrwistościach megaloblastycznych    278
  20.2.2.1. Witamina B12    279
  20.2.2.2. Kwas foliowy    280
  20.3. Inne leki wpływające na układ krwiotwórczy    280
  20.3.1. Leki służące do pozyskiwania komórek macierzystych przy przeszczepach szpiku    280
  
  21. Leki wpływające na układ oddechowyWaldemar Janiec, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Joanna Folwarczna    281
  21.1. Leki przeciwkaszlowe    281
  21.1.1. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym    281
  21.1.1.1. Leki przeciwkaszlowe opioidowe     281
  21.1.1.2. Leki przeciwkaszlowe nieopioidowe działające ośrodkowo    283
  21.1.2. Leki przeciwkaszlowe działające obwodowo    283
  21.2. Leki wykrztuśne     283
  21.2.1. Leki wykrztuśne o drażniącym mechanizmie działania     284
  21.2.1.1. Leki działające wykrztuśnie przez drażnienie błony śluzowej oskrzeli    284
  21.2.1.2. Leki działające wykrztuśnie przez drażnienie błony śluzowej układu pokarmowego    285
  21.2.2. Solne środki wykrztuśne     285
  21.2.3. Leki o działaniu mukolitycznym    286
  21.2.4. Detergenty    287
  21.3. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia w krążeniu płucnym     287
  21.3.1. Pochodne prostacykliny     287
  21.3.2. Inhibitory fosfodiesterazy 5    288
  21.3.3. Leki blokujące receptory endoteliny    288
  21.3.4. Stymulatory rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej (sGC)    289
  21.4. Inne leki stosowane w schorzeniach układu oddechowego    290
  
  22. Leki stosowane w leczeniu dychawicy oskrzelowej (astmy), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i idiopatycznego włóknienia płucWaldemar Janiec, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Joanna Folwarczna    291
  22.1. Leki stosowane w leczeniu astmy     291
  22.1.1. Glikokortykosteroidy stosowane w postaci wziewnej    292
  22.1.2. Leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne stosowane w dychawicy oskrzelowej    295
  22.1.3. Leki w postaci wziewnej zawierające glikokortykosteroidy oraz β2-adrenomimetyki stosowane w leczeniu astmy    297
  22.1.4. Kromony – kromoglikan disodowy i nedokromil sodu     298
  22.1.5. Antagoniści receptora leukotrienów i inhibitory syntezy leukotrienów stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej    298
  22.1.6. Teofilina o przedłużonym działaniu podawana doustnie     300
  22.1.7. Przeciwciała anty IgE    300
  22.2. Leki stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)    301
  22.2.1. Leki β2-adrenomimetyczne stosowane w leczeniu POChP    302
  22.2.1.1. β2-adrenomimetyki krótko działające    302
  22.2.1.2. β2-adrenomimetyki długo działające    302
  22.2.2. Leki cholinolityczne stosowane w POChP     303
  22.2.2.1. Leki cholinolityczne krótko działające    303
  22.2.2.2. Leki cholinolityczne długo działające    304
  22.2.3. Leki złożone, zawierające w jednym inhalatorze β2-adrenomimetyk i lek przeciwcholinergiczny    305
  22.2.4. Teofilina w postaci o przedłużonym uwalnianiu    306
  22.2.5. Glikokortykosteroidy w postaci wziewnej stosowane w leczeniu POChP    306
  22.2.6. Leki w postaci wziewnej zawierające glikokortykosteroidy oraz β2-adrenomimetyki     307
  22.2.7. Glikokortykosteroidy podawane doustnie     307
  22.2.8. Selektywne inhibitory fosfodiesterazy 4 (PDE4)    307
  22.3. Leki stosowane w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc    307
  
  23. Histamina i leki przeciwhistaminoweWaldemar Janiec, Joanna Folwarczna, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak    309
  23.1. Histamina    309
  23.2. Leki przeciwhistaminowe     311
  23.2.1. Leki przeciwhistaminowe I generacji    311
  23.2.2. Leki przeciwhistaminowe II generacji    314
  23.3. Leki hamujące degranulację komórek tucznych    316
  
  24. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne oraz leki stosowane w fibromialgii, okresowych zespołach zależnych od kriopiryny i w miasteniiWaldemar Janiec, Leszek Śliwiński, Barbara Nowińska    317
  24.1. Wstęp    317
  24.1.1. Mechanizmy rozwoju stanu zapalnego    317
  24.1.2. Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych    318
  24.1.3. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych na syntezę prostaglandyn    318
  24.1.4. Przeciwagregacyjne działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych     319
  24.1.5. Działania niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych    319
  24.2. Niesteroidowe leki przeciwzapalne     319
  24.2.1. Pochodne kwasu salicylowego    320
  24.2.2. Pochodne kwasu fenylooctowego     321
  24.2.3. Pochodne kwasu fenylopropionowego    322
  24.2.4. Pochodne kwasu fenamowego    324
  24.2.5. Pochodne kwasu piranokarboksylowego    324
  24.2.6. Pirolopirole    324
  24.2.7. Indole    325
  24.2.8. Pochodne pirazolonu    325
  24.2.9. Oksykamy    325
  24.2.10. Pochodne naftylobutanonu    326
  24.2.11. Chinazolinony    326
  24.2.12. Koksiby    327
  24.2.13. Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne    328
  24.3. Leki przeciwreumatyczne     329
  24.3.1. Podział leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów    329
  24.3.2. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)    329
  24.3.3. Leki modyfikujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów    330
  24.3.3.1. Sulfasalazyna    330
  24.3.3.2. Penicylamina    330
  24.3.3.3. Pochodne 4-aminochinoliny    330
  24.3.4. Leki hamujące wytwarzanie cytokin    331
  24.3.4.1. Glikokortykosteroidy    331
  24.3.4.2. Metotreksat    331
  24.3.4.3. Leflunomid    331
  24.3.5. Leki hamujące działanie cytokin (antycytokiny)    332
  24.3.5.1. Leki hamujące działanie czynnika martwicy nowotworów (TNF)    332
  24.3.5.2. Leki działające antagonistycznie wobec receptorów interleukiny 1    334
  24.3.5.3. Leki działające antagonistycznie wobec receptorów interleukiny 6    334
  24.3.5.4. Leki hamujące aktywację cytotoksycznych limfocytów T    335
  24.4. Leki przeciwgorączkowe    335
  24.4.1. Mechanizmy regulacji temperatury ciała    335
  24.4.2. Kwas acetylosalicylowy     336
  24.4.3. Pochodne p-aminofenolu     336
  24.4.4. Pochodne pirazolonu    337
  24.5. Leki stosowane w fibromialgii    338
  24.5.1. Milnacipran    338
  24.6. Leki stosowane w okresowych zespołach zależnych od kriopiryny    338
  24.6.1. Kanakinumab    339
  24.6.2. Rilonacept    339
  24.7. Leki stosowane w miastenii    339
  24.7.1. Amifampridyna    340
  
  25. Leki wpływające na czynność układu pokarmowegoWaldemar Janiec, Joanna Folwarczna, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak    341
  25.1. Leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej    341
  25.1.1. Leki zmniejszające wytwarzanie kwasu solnego    341
  25.1.1.1. Inhibitory pompy protonowej    342
  25.1.1.2. Antagoniści receptorów H2    344
  25.1.1.3. Leki cholinolityczne stosowane w chorobie wrzodowej     345
  25.1.1.4. Analogi prostaglandyn stosowane w chorobie wrzodowej    345
  25.1.2. Środki zobojętniające    345
  25.1.3. Leki okrywające powierzchnię wrzodu trawiennego    347
  25.1.3.1. Koloidalne związki bizmutu    347
  25.1.3.2. Sukralfat     347
  25.1.4. Leki stosowane do eradykacji Helicobacter pylori    348
  25.2. Środki zwiększające wydzielanie soku żołądkowego lub jego kwaśność     348
  25.3. Leki przeciwwymiotne    349
  25.3.1. Leki przeciwwymiotne o działaniu antagonistycznym w stosunku do receptorów H1     350
  25.3.2. Leki przeciwwymiotne o działaniu antagonistycznym w stosunku do receptorów muskarynowych    350
  25.3.3. Leki przeciwwymiotne o działaniu antagonistycznym w stosunku do receptorów serotoninergicznych 5-HT3    350
  25.3.4. Leki przeciwwymiotne o działaniu antagonistycznym w stosunku do receptorów dopaminergicznych D2    351
  25.3.5. Leki przeciwwymiotne o działaniu antagonistycznym w stosunku do receptorów dla substancji P (neurokininy 1)    352
  25.3.6. Leki przeciwwymiotne o działaniu agonistycznym w stosunku do receptorów kanabinoidowych CB1    352
  25.3.7. Inne leki przeciwwymiotne    353
  25.4. Leki prokinetyczne    353
  25.5. Leki przeczyszczające    355
  25.5.1. Pęczniejące (masowe) leki przeczyszczające    355
  25.5.2. Osmotyczne leki przeczyszczające     355
  25.5.3. Leki przeczyszczające zmiękczające kał (poślizgowe środki przeczyszczające)     357
  25.5.4. Drażniące (kontaktowe, pobudzające perystaltykę) leki przeczyszczające     357
  25.5.5. Leki stosowane w zaparciach wywołanych narkotycznymi lekami przeciwbólowymi     359
  25.6. Leki przeciwbiegunkowe     359
  25.6.1. Leki łagodzące objawy biegunki    360
  25.7. Leki stosowane w zespole jelita drażliwego     361
  25.8. Leki stosowane w przewlekłych stanach zapalnych jelit     361
  25.9. Leki stosowane w zespole krótkiego jelita     362
  25.10. Leki zwiększające wydzielanie żółci    363
  25.10.1. Leki żółciotwórcze    363
  25.10.2. Leki żółciopędne     363
  25.11. Leki stosowane do rozpuszczania cholesterolowych kamieni żółciowych     364
  25.12. Leki działające spazmolitycznie na przewód pokarmowy    364
  25.13. Leki stosowane w uszkodzeniu miąższu wątroby    365
  25.14. Leki stosowane w niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki    366
  25.15. Leki działające przeciwko wzdęciom przewodu pokarmowego     366
  
  26. Hormony podwzgórza i przysadkiWaldemar Janiec, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Joanna Folwarczna    368
  26.1. Hormony podwzgórza    368
  26.2. Analogi hormonów podwzgórza    368
  26.2.1. Analogi gonadoliberyny     368
  26.2.1.1. Leki hamujące działanie gonadoliberyny    369
  26.2.2. Analogi tyreoliberyny    370
  26.2.3. Somatostatyna i jej syntetyczne analogi    370
  26.2.3.1. Analogi somatostatyny    370
  26.3. Hormony przysadki    371
  26.3.1. Hormon tyreotropowy    371
  26.3.2. Hormon adrenokortykotropowy    372
  26.3.3. Hormon wzrostu     373
  26.3.3.1. Insulinopodobne czynniki wzrostowe IGF-1 i IGF-2 (somatomedyny)    373
  26.3.3.2. Leki blokujące receptory hormonu wzrostu (somatotropiny)    374
  26.3.4. Prolaktyna    375
  26.3.4.1. Leki hamujące wydzielanie prolaktyny    375
  26.3.5. Oksytocyna    376
  26.3.6. Hormon antydiuretyczny     376
  
  27. Hormony tarczycy i leki stosowane w chorobach tarczycyWaldemar Janiec, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Joanna Folwarczna    378
  27.1. Trijodotyronina (T3) i tyroksyna (T4)    378
  27.2. Leki stosowane w niedoczynności tarczycy     379
  27.3. Leki stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy    379
  27.3.1. Inhibitory wychwytu jodu    380
  27.3.2. Pochodne tiouracylu    380
  27.3.3. Pochodne tioimidazolu    380
  27.4. Preparaty jodu stosowane w chorobach tarczycy    381
  
  28. Hormony kory nadnerczyWaldemar Janiec, Joanna Folwarczna, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak    382
  28.1. Receptory dla hormonów kory nadnerczy     382
  28.2. Mineralokortykosteroidy     383
  28.3. Glikokortykosteroidy    384
  28.4. Nadnerczowe hormony płciowe    388
  28.5. Leki hamujące syntezę i działanie hormonów kory nadnerczy     388
  28.5.1. Leki hamujące syntezę hormonów kory nadnerczy    388
  28.5.2. Leki hamujące działanie hormonów kory nadnerczy    389
  
  29. Gonadotropiny i hormony płcioweJoanna Folwarczna, Waldemar Janiec, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak    390
  29.1. Gonadotropiny    390
  29.1.1 Gonadotropina FSH    390
  29.1.2. Gonadotropina LH    391
  29.1.3. Leki wykazujące działanie gonadotropin FSH i LH    392
  29.1.4. Leki hamujące wydzielanie gonadotropin w przysadce     393
  29.2. Żeńskie hormony płciowe    393
  29.2.1. Estrogeny    393
  29.2.1.1. Estrogeny naturalne    393
  29.2.1.2. Estrogeny syntetyczne    395
  29.2.1.3. Leki hamujące działanie estrogenów    396
  29.2.2. Progesteron i gestageny     397
  29.2.2.1. Progesteron    397
  29.2.2.2. Gestageny    398
  29.2.2.3. Leki hamujące działanie progesteronu    402
  29.2.3. Hormonalne środki antykoncepcyjne    402
  29.2.4. Hormonalna terapia zastępcza    404
  29.3. Męskie hormony płciowe     405
  29.3.1. Testosteron    405
  29.3.1.1. Testosteron i estry testosteronu    406
  29.3.1.2. Metylowe pochodne testosteronu    406
  29.3.2. Leki hamujące działanie androgenów    406
  29.3.3. Leki anaboliczne     407
  29.4. Leki o łącznym działaniu estrogenowym, gestagenowym i androgenowym    408
  
  30. Hormony trzustki i leki stosowane w leczeniu cukrzycyWaldemar Janiec, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Joanna Folwarczna    409
  30.1. Leki stosowane w leczeniu cukrzycy    409
  30.2. Insulina    410
  30.2.1. Produkty lecznicze insuliny    411
  30.2.1.1. Insuliny ludzkie niemodyfikowane     412
  30.2.1.2. Insuliny modyfikowane     412
  30.2.1.3. Analogi insuliny ludzkiej     413
  30.3. Nieinsulinowe leki przeciwcukrzycowe    415
  30.3.1. Pochodne biguanidu    416
  30.3.2. Glitazony (tiazolidynodiony)    417
  30.3.3. Pochodne sulfonylomocznika    418
  30.3.3.1. Pochodne sulfonylomocznika I generacji    418
  30.3.3.2. Pochodne sulfonylomocznika II generacji     419
  30.3.3.3. Pochodne sulfonylomocznika III generacji     419
  30.4. Meglitinidy (glinidy)    420
  30.4.1. Repaglinid    420
  30.4.2. Nateglinid    421
  30.5. Analogi inkretyn     421
  30.5.1. Liraglutyd    421
  30.5.2. Eksenatyd    422
  30.5.3. Albiglutyd    422
  30.6. Gliptyny (inhibitory dipeptydylopeptydazy 4)    422
  30.6.1. Sitagliptyna i wildagliptyna    422
  30.6.2. Saksagliptyna, linagliptyna i alogliptyna    423
  30.7. Gliminy    423
  30.8. Analogi amyliny uzupełniające działanie insuliny    423
  30.9. Inhibitory α-glukozydazy     424
  30.10. Flozyny (inhibitory kotransportera SGLT-2)    425
  30.11. Glukagon    425
  
  31. Leki wpływające na układ kostnyWaldemar Janiec, Joanna Folwarczna, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak    427
  31.1. Procesy przebudowy kości    427
  31.2. Leki wpływające na procesy metaboliczne w kościach     430
  31.2.1 Parathormon    430
  31.2.1.1. Leki hamujące wydzielanie parathormonu (kalcymimetyki)    431
  31.2.2. Kalcytonina    432
  31.2.3. Witamina D3    433
  31.2.4. Wpływ estrogenów na procesy metaboliczne w układzie kostnym    435
  31.2.4.1. Selektywne modulatory receptorów estrogenowych w leczeniu osteoporozy    436
  31.2.5. Bisfosfoniany    436
  31.2.6. Leki hamujące działanie RANKL     440
  31.2.7. Ranelinian strontu     440
  31.2.8. Fluorek sodu    441
  31.2.9 Białka morfogenetyczne kości    442
  31.2.10. Sole wapnia    442
  
  32. Leki wpływające na przemianę materiiWaldemar Janiec, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Joanna Folwarczna    445
  32.1. Witaminy    445
  32.1.1. Witamina A    445
  32.1.1.1. β-Karoten    446
  32.1.1.2. Retinoidy    447
  32.1.2. Witamina D    447
  32.1.3. Witamina E    447
  32.1.4. Witaminy K    448
  32.1.5. Witamina F (wielonienasycone kwasy tłuszczowe)    449
  32.1.6. Witamina B1    449
  32.1.7. Witamina B2    450
  32.1.8. Kwas pantotenowy    450
  32.1.9. Witamina B6    451
  32.1.10. Witamina B12    451
  32.1.11. Witamina C    451
  32.1.12. Witamina P    452
  32.1.13. Witamina PP    452
  32.1.14. Witamina H    453
  32.1.15. Kwas foliowy    453
  32.1.16. Leczenie wielowitaminowe    454
  32.2. Leki wpływające na przemianę puryn    454
  32.2.1. Leki przerywające napady dny    454
  32.2.2. Leki hamujące wytwarzanie kwasu moczowego    455
  32.2.3. Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem    456
  32.2.4. Leki powodujące rozkład kwasu moczowego    456
  32.3. Leki wpływające na przemianę lipidów    456
  32.3.1. Leki o działaniu hipolipemicznym     458
  32.3.1.1. Leki wiążące kwasy żółciowe (sekwestranty kwasów żółciowych)    458
  32.3.1.2. Kwas nikotynowy i jego pochodne     459
  32.3.1.3. Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)     459
  32.3.1.4. Pochodne kwasu fibrynowego    461
  32.3.1.5. Inne leki o działaniu hipolipemicznym    461
  32.4. Leki stosowane w genetycznie uwarunkowanych niedoborach enzymów     463
  32.4.1. Leki stosowane w leczeniu choroby Gauchera    463
  32.4.2. Leki stosowane w leczeniu choroby Fabry’ego     464
  32.4.3. Leki stosowane w chorobie Pompego    465
  32.4.4. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydoz    465
  32.4.4.1. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu I (obejmującej zespoły: Hurler, Sheiego i Sheiego–Hurler)    465
  32.4.4.2. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu II    466
  32.4.4.3. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu IV (MPS IV)    466
  32.4.4.4. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI    466
  32.4.5. Leki stosowane w leczeniu choroby Wilsona    467
  32.4.6. Leki stosowane w leczeniu tyrozynemii    467
  32.4.7. Leki stosowane w leczeniu fenyloketonurii     468
  32.4.8. Leki stosowane w leczeniu homocystynurii     469
  32.4.9. Leki stosowane w niedoborze karnityny    469
  32.4.10. Leki stosowane w leczeniu porfirii     469
  32.4.11. Leki stosowane w leczeniu hiperamonemii     469
  
  33. Leki układu immunologicznego (leki immunotropowe)Waldemar Janiec, Maria Pytlik, Urszula Cegieła     471
  33.1. Immunoglobuliny     472
  33.1.1. Immunoglobuliny klasy A (IgA)    473
  33.1.2. Immunoglobuliny klasy D (IgD)    473
  33.1.3. Immunoglobuliny klasy E (IgE)    473
  33.1.4. Immunoglobuliny klasy G (IgG)    473
  33.1.5. Immunoglobuliny klasy M (IgM)    473
  33.1.6. Skład immunoglobulin we krwi    474
  33.1.7. Produkty lecznicze immunoglobulin    474
  33.1.7.1. Immunoglobuliny nieswoiste    474
  33.1.7.2. Immunoglobuliny swoiste skierowane przeciwko określonemu antygenowi    475
  33.1.7.3. Surowice immunizujące zawierające zwierzęce immunoglobuliny przeciwko określonym toksynom    475
  33.1.7.4. Przeciwciała monoklonalne    475
  33.2. Cytokiny     479
  33.2.1. Interleukiny    479
  33.2.1.1. Interleukina 2 (IL-2)    479
  33.2.2. Interferony    481
  33.2.2.1. Interferony α i β     482
  33.2.2.2. Interferony γ    484
  33.3. Leki immunosupresyjne     484
  33.3.1. Procesy immunologiczne warunkujące odrzucanie przeszczepu     484
  33.3.2. Glikokortykosteroidy    486
  33.3.3. Cyklosporyna    487
  33.3.4. Związki makrolidowe o działaniu immunosupresyjnym     487
  33.3.5. Cytostatyki stosowane jako leki immunosupresyjne    489
  33.3.6. Inne leki immunosupresyjne    490
  33.3.7. Przeciwciała monoklonalne stosowane do hamowania odrzucania przeszczepu oraz stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych     491
  33.3.8. Leki immunotropowe stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego    493
  33.4. Szczepionki    496
  33.5. Środki stosowane do immunomodulacji    504
  33.5.1. Związki otrzymywane syntetycznie (nieswoiste immunostymulatory syntetyczne)    504
  33.5.2. Preparaty pochodzenia roślinnego stosowane do immunomodulacji    504
  
  34. Leki stosowane w leczeniu nowotworówUrszula Cegieła, Waldemar Janiec, Maria Pytlik    505
  34.1. Leki cytostatyczne    505
  34.1.1. Leki alkilujące    508
  34.1.1.1. Pochodne iperytu azotowego    509
  34.1.1.2. Pochodne nitrozomocznika    509
  34.1.1.3. Estry kwasu sulfonowego     510
  34.1.1.4. Triazeny     510
  34.1.1.5. Nieorganiczne kompleksy platyny     511
  34.1.2. Antybiotyki przeciwnowotworowe     512
  34.1.3. Pochodne kamptotecyny     514
  34.1.4. Lignany    515
  34.1.5. Antymetabolity    515
  34.1.5.1. Antymetabolity puryn    516
  34.1.5.2. Antymetabolity pirymidyn    517
  34.1.5.3. Antyfoliany    519
  34.1.6. Hydroksykarbamid    520
  34.1.7. Alkaloidy    520
  34.1.8. Taksany    521
  34.1.9. Epotilony    522
  34.1.10. Halichondryny    522
  34.1.11. Enzymy    523
  34.2. Inhibitory kinaz tyrozynowych    523
  34.2.1. Inhibitory kinaz tyrozynowych ABL-BCR, PDGFR i c-KIT    525
  34.2.2. Inhibitory kinaz ABL-BCR i SRC     525
  34.2.3. Inhibitory kinaz VEGFR, PDGFR i c-KIT     526
  34.2.4. Inhibitory kinaz VEGFR, EGFR i RET    526
  34.2.5. Inhibitory kinazy ALK    527
  34.2.6. Inhibitory kinazy BRAF     527
  34.2.7. Inhibitory kinazy BTK    527
  34.2.8. Inhibitory kinazy EGFR     528
  34.2.9. Inhibitory kinaz JAK    528
  34.2.10. Inhibitory kinazy c-KIT     528
  34.2.11. Inhibitory kinazy VEGFR    529
  34.3. Przeciwciała monoklonalne    529
  34.3.1. Przeciwciała monoklonalne nieskoniugowane    529
  34.3.2. Przeciwciała monoklonalne skoniugowane     532
  34.4. Leki hormonalne     533
  34.4.1. Terapia hormonalna raka sutka u kobiet    534
  34.4.1.1. Analogi gonadoliberyny     535
  34.4.1.2. Inhibitory aromatazy    535
  34.4.1.3. Selektywne modulatory receptorów estrogenowych (SERM)    536
  34.4.2. Terapia hormonalna raka gruczołu krokowego     536
  34.4.2.1. Inhibitor biosyntezy androgenów    537
  34.4.2.2. Analogi gonadoliberyny     537
  34.4.2.3. Antagoniści gonadoliberyny    537
  34.4.2.4. Estrogeny stosowane w leczeniu raka gruczołu krokowego    537
  34.4.2.5. Antyandrogeny    538
  34.5. Inne leki stosowane w leczeniu nowotworów    538
  34.5.1. Inhibitory proteasomu    539
  34.5.2. Inhibitory deacetylaz histonów    539
  34.5.3. Inhibitory kinazy serynowo-treoninowej m-TOR    540
  34.5.4. Inhibitory szlaku sygnałowego Hedgehog     540
  34.5.5. Inhibitory polimerazy poli-ADP-rybozy    541
  34.5.6. Agoniści receptorów retinoidowych     542
  34.5.7. Białka fuzyjne    542
  34.5.8. Leki modyfikujące wytwarzanie cytokin    543
  34.5.9. Terapeutyczne produkty radiofarmaceutyczne    544
  
  35. Leki stosowane w zakażeniach i chorobach inwazyjnychWaldemar Janiec, Barbara Nowińska, Leszek Śliwiński    546
  35.1. Leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych    547
  35.1.1. Antybiotyki hamujące syntezę ściany komórkowej bakterii    547
  35.1.1.1. Antybiotyki β-laktamowe     547
  35.1.1.2. Antybiotyki glikopeptydowe, glikolipopeptydowe i glikolipodepsypeptydowe    559
  35.1.1.3. Antybiotyki peptydowe: amfomycyna i bacytracyna    560
  35.1.1.4. Fosfomycyna    561
  35.1.1.5 Cykloseryna    561
  35.1.2. Antybiotyki uszkadzające błony cytoplazmatyczne bakterii    561
  35.1.2.1. Polimyksyny    561
  35.1.2.2. Antybiotyki peptydowe: gramicydyna i tyrotrycyna    562
  35.1.2.3. Antybiotyki polienowe    562
  35.1.2.4. Daptomycyna    562
  35.1.3. Antybiotyki hamujące biosyntezę białek bakteryjnych     562
  35.1.3.1. Rifamycyny    563
  35.1.3.2. Antybiotyki aminoglikozydowe    564
  35.1.3.3. Tetracykliny    566
  35.1.3.4. Chloramfenikol    568
  35.1.3.5. Makrolidy    569
  35.1.3.6. Ketolidy     571
  35.1.3.7. Linkozamidy    571
  35.1.3.8. Streptograminy    572
  35.1.3.9. Fusydany     573
  35.1.3.10. Pleuromutyliny    573
  35.1.3.11. Mupirocyna    573
  35.1.4. Syntetyczne leki przeciwbakteryjne     574
  35.1.4.1. Sulfonamidy i ich połączenia    574
  35.1.4.2. Chinolony i fluorochinolony    575
  35.1.4.3. Pochodne oksazolidynonu    577
  35.1.4.4. Inne leki chemioterapeutyczne    577
  35.2. Leki stosowane w zakażeniach Mycobacterium     578
  35.2.1. Leki przeciwgruźlicze    579
  35.2.2. Leki przeciwtrądowe    582
  35.3. Leki stosowane w zakażeniach grzybiczych    582
  35.3.1. Antybiotyki przeciwgrzybicze    582
  35.3.1.1. Antybiotyki polienowe    583
  35.3.1.2. Antybiotyki o budowie spiranowej     583
  35.3.2. Syntetyczne leki przeciwgrzybicze     584
  35.3.2.1. Azole     584
  35.3.2.2. Pochodne alliloaminy    586
  35.3.2.3. Pochodne morfoliny    586
  35.3.2.4. Kandyny     586
  35.3.2.5. Inne leki przeciwgrzybicze    587
  35.3.3. Antyseptyki przeciwgrzybicze    588
  35.4. Leki stosowane w zakażeniach wirusami    588
  35.4.1. Leki hamujące wnikanie wirusów do komórek     588
  35.4.2. Leki hamujące uwalnianie genomu wirusowego    590
  35.4.3. Leki ingerujące w procesy replikacji wirusów wewnątrz zakażonych komórek    590
  35.4.3.1. Inhibitory polimerazy DNA    590
  35.4.3.2. Inhibitory odwrotnej transkryptazy     593
  35.4.3.3. Inhibitory integrazy    597
  35.4.3.4. Leki antysensowe     597
  35.4.3.5. Inhibitory proteazy    597
  35.4.3.6. Interferony    599
  35.4.4. Leki hamujące uwalnianie wirusów z zakażonych komórek    599
  35.4.5. Leki o innych mechanizmach działania    600
  35.5. Leki stosowane w zakażeniach pierwotniakami     601
  35.5.1. Leki stosowane w zimnicy (malarii)    602
  35.5.1.1. Chinina i pochodne 4-aminochinoliny    602
  35.5.1.2. Pochodne 8-aminochinoliny    603
  35.5.1.3. Pochodne diaminopirymidyny    604
  35.5.1.4. Pochodne fenantrenu i fluorenu    604
  35.5.1.5. Pochodne biguanidyny    604
  35.5.1.6. Pochodne naftochinonu     604
  35.5.1.7. Pochodne artemizyny    605
  35.5.2. Leki stosowane w zakażeniach świdrowcami (trypanosomozach)    606
  35.5.2.1. Leki stosowane w leczeniu trypanosomozy afrykańskiej     606
  35.5.2.2. Leki stosowane w leczeniu trypanosomozy amerykańskiej    607
  35.5.3. Leki stosowane w rzęsistkowicy    607
  35.5.3.1. Pochodne nitroimidazolu     607
  35.5.3.2. Leki o różnej budowie chemicznej     608
  35.5.4. Leki stosowane w pełzakowicy    608
  35.5.5. Leki stosowane w giardiazie (lambliozie)     609
  35.5.6. Leki stosowane w leiszmaniozach     609
  35.5.7. Leki stosowane w toksoplazmozie     610
  35.5.8. Leki stosowane w pneumocytozie     610
  35.6. Leki stosowane w zakażeniach organizmami wielokomórkowymi    610
  35.6.1. Leki stosowane w zakażeniach robakami obłymi    610
  35.6.2. Leki stosowane w zakażeniach robakami płaskimi    611
  35.7. Poszukiwania możliwości terapii chorób wywoływanych prionami    612
  
  36. Leki stosowane w okulistyceWaldemar Janiec, Barbara Nowińska    613
  36.1. Leki stosowane w stanach zapalnych narządu wzroku wywołanych drobnoustrojami chorobotwórczymi    613
  36.1.1. Leki przeciwbakteryjne     613
  36.1.2. Leki przeciwwirusowe    614
  36.1.3. Leki przeciwgrzybicze    615
  36.1.4. Inne leki przeciwbakteryjne i leki ściągające    615
  36.2. Leki stosowane w nieinfekcyjnych stanach zapalnych narządu wzroku    615
  36.2.1. Kortykosteroidy i ich połączenia    615
  36.2.2. Niesteroidowe leki przeciwzapalne     616
  36.2.3. Leki przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne    617
  36.2.4. Leki pobudzające receptory α-adrenergiczne    617
  36.3. Leki stosowane w jaskrze     617
  36.3.1. Leki stosowane miejscowo w leczeniu jaskry    618
  36.3.1.1. Leki cholinomimetyczne     618
  36.3.1.2. Leki sympatykomimetyczne    618
  36.3.1.3. Leki sympatykolityczne i adrenolityczne    619
  36.3.1.4. Inne leki stosowane miejscowo    620
  36.3.2. Leki stosowane ogólnie w leczeniu jaskry     621
  36.3.3. Leki stosowane w chirurgii jaskry     621
  36.4. Leki stosowane w zaćmie     622
  36.5. Leki stosowane w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki (AMD)     622
  36.5.1. Metody leczenia wysiękowej postaci AMD     622
  36.5.2. Leki wywierające działanie antagonistyczne do VEGF (anty-VEGFy)    623
  36.5.3. Możliwości prewencji i terapii AMD    624
  36.6. Leki stosowane w leczeniu schorzeń pogranicza szklistkowo-siatkówkowego    624
  36.7. Środki stosowane w zespole „suchego oka”     625
  36.8. Leki stosowane w leczeniu cystynozy    625
  36.9. Leki (środki) stosowane w diagnostyce chorób oka    626
  36.9.1. Środki znieczulające miejscowo    626
  36.9.2. Leki rozszerzające źrenicę i porażające mięsień rzęskowy    626
  
  37. Leki dermatologiczneJoanna Folwarczna, Waldemar Janiec    627
  37.1. Leki stosowane w stanach zapalnych skóry     627
  37.1.1. Glikokortykosteroidy stosowane miejscowo w chorobach skóry    627
  37.1.2. Inhibitory kalcyneuryny     630
  37.1.3. Środki o działaniu ściągającym    630
  37.1.4. Środki o działaniu adsorpcyjnym    631
  37.1.5. Środki osłaniające     631
  37.1.6. Inne środki przeciwzapalne    631
  37.2. Leki stosowane w zakażeniach skóry    632
  37.2.1. Leki przeciwbakteryjne     632
  37.2.1.1. Środki odkażające i antyseptyczne     632
  37.2.1.2. Antybiotyki i inne chemioterapeutyki stosowane miejscowo    636
  37.2.2. Leki przeciwwirusowe    636
  37.2.3. Leki przeciwgrzybicze    636
  37.2.4. Leki przeciwpasożytnicze     636
  37.3. Leki stosowane pomocniczo w leczeniu trudno gojących się ran i owrzodzeń    637
  37.4. Leki stosowane w nadmiernym rogowaceniu naskórka (środki keratolityczne)    638
  37.5. Leki stosowane w świądzie skóry     638
  37.6. Leki stosowane w łuszczycy    639
  37.6.1. Środki o właściwościach fototoksycznych     639
  37.6.2. Retinoidy    639
  37.6.3. Analogi witaminy 1,25-(OH)2D3    640
  37.6.4. Środki redukujące     640
  37.7. Leki stosowane w trądziku pospolitym    640
  37.8. Leki stosowane w trądziku różowatym    641
  37.9. Leki stosowane przeciwko wypadaniu włosów     642
  37.10. Środki chroniące przed promieniowaniem słonecznym     642
  37.11. Środki o działaniu drażniącym skórę    643
  37.12. Środki żrące i przyżegające    644
  Skorowidz    645
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia