Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,64  55,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

38,6455,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK skierowana jest do absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego. Będzie również przydatna praktykującym już lekarzom i lekarzom dentystom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu.
Dużym walorem publikacji jest przejrzysta i klarowna prezentacja tematu oraz przedstawienie wybranych zagadnień w formie tabelarycznej i graficznej, umożliwiające poznanie prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego również osobom niemającym nawet elementarnej wiedzy prawniczej.
Należy podkreślić, że książka ta – jako jedyna pozycja na rynku wydawniczym dotycząca prawa medycznego – przedstawia najnowsze regulacje prawne sztucznej prokreacji oraz orzecznictwo lekarskie związane m.in. z rolą lekarza jako orzecznika w systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz emerytalnym służb mundurowych.
Publikacja jest nowością na rynku wydawniczym – uwzględniono w niej stan prawny na dzień 5 lipca 2015 r.


Liczba stron234
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5004-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wprowadzenie    13
  1. Praworawo medyczne – Emilia Sarnacka    15
  1.1. Czym jest prawo medyczne?    15
  1.2. Wykonywanie działalności leczniczej    16
    1.2.1. Wybrane pojęcia dotyczące działalności leczniczej    16
    1.2.2. Rodzaje działalności leczniczej    17
    1.2.3. Podział podmiotów leczniczych    19
    1.2.4. Rejestracja podmiotów leczniczych    20
    1.2.5. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych    21
    1.2.6. Warunki wypisania pacjenta    22
    1.2.7. Identyfikacja pracowników i pacjentów szpitala    22
    1.2.8. Kontrola Ministra Zdrowia    23
    1.2.9. Nadzór nad podmiotami leczniczymi    24
    1.2.10. Działalność lecznicza lekarza/lekarza dentysty w formie wykonywania praktyki zawodowej    24
  1.3. Dokumentacja medyczna    27
    1.3.1. Rodzaje dokumentacji medycznej    27
    1.3.2. Zasady prowadzenia dokumentacji    28
    1.3.3. Oświadczenia dołączane do dokumentacji    29
    1.3.4. Dokumentacja szpitala    30
    1.3.5. Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej    31
    1.3.6. Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa    32
    1.3.7. Dokumentacja elektroniczna    33
  1.4. Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty    34
    1.4.1. Definicja zawodu lekarza i lekarza dentysty    34
    1.4.2. Prawo wykonywania zawodu i ograniczone prawo wykonywania zawodu    35
    1.4.3. Zasady wykonywania zawodu lekarza    37
    1.4.4. Ustawiczne doskonalenie zawodowe    42
    1.4.5. Eksperyment medyczny    48
  1.5. Wybrane prawa pacjenta    52
    1.5.1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych    54
    1.5.2. Prawo pacjenta do informacji (art. 9-12 u.p.p.)    55
    1.5.3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych (art. 12a u.p.p.)    57
    1.5.4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych (art. 13–14 u.p.p.)    57
    1.5.5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 15–19 u.p.p.)    58
    1.5.6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta (art. 20–22 u.p.p.)    60
    1.5.7. Prawo do dokumentacji medycznej (art. 23–30a u.p.p.)    61
    1.5.8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (art. 31–32 u.p.p.)    63
    1.5.9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 33–35 u.p.p.)    63
    1.5.10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej (art. 36–38 u.p.p.)    63
    1.5.11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (art. 39–40 u.p.p.)    64
  1.6. Szczególne regulacje prawne dotyczące postępowania lekarza    64
    1.6.1. Sztuczna prokreacja    64
    1.6.2. Stwierdzenie zgonu i ustalenie jego przyczyn    66
    1.6.3. Pobieranie, przeszczepianie komórek, tkanek i narządów    67
    1.6.4. Przerywanie ciąży    71
    1.6.5. Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi    73
    1.6.6. Obowiązki lekarza w przypadku procedur antyepidemiologicznych    76
    1.6.7. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu    80
  1.7. Zadania i kompetencje samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów    82
    1.7.1. Lekarz i lekarz dentysta jako zawody zaufania publicznego    82
    1.7.2. Zadania izb lekarskich    83
    1.7.3. Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego    84
    1.7.4. Organizacja i działanie organów izb lekarskich    85
    1.7.5. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów    85
  1.8. Zasady wypisywania recept na leki i materiały medyczne oraz zleceń na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne    101
    1.8.1. Recepty na leki refundowane a recepty na leki niepodlegające refundacji    104
    1.8.2. Recepty w opiece transgranicznej    109
  1.9. Odpowiedzialność prawna lekarza i lekarza dentysty    110
    1.9.1. Rodzaje odpowiedzialności prawnej    110
    1.9.2. Charakterystyka odpowiedzialności cywilnej    111
    1.9.3. Charakterystyka odpowiedzialności karnej    120
    1.9.4. Charakterystyka odpowiedzialności pracowniczej    125
  2. Orzecznictwo lekarskie – Anna Jacek    130
  2.1. System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz służb mundurowych    131
  2.2. Lekarz jako orzecznik w systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz służb mundurowych    131
  2.3. Warunki uzyskania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych    132
    2.3.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym    132
    2.3.2. Okresy składkowe i nieskładkowe    135
  2.4. Status, organizacja i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych    141
  2.5. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych    144
    2.5.1. Emerytura i jej rodzaje    144
    2.5.2. Renta    148
    2.5.3. Określenie tzw. niezdolności do pracy    149
    2.5.4. Rodzaje rent    151
    2.5.5. Dodatek pielęgnacyjny    155
    2.5.6. Zasiłek pogrzebowy    155
    2.5.7. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa    157
  2.6. Status, organizacja i funkcjonowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego    170
    2.6.1. Wybrane pojęcia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników    173
    2.6.2. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników    174
  2.7. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników    176
    2.7.1. Emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza    176
    2.7.2. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy    178
    2.7.3. Szkoleniowa renta rolnicza    181
    2.7.4. Renta rodzinna    182
    2.7.5. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej    183
    2.7.6. Zasiłek chorobowy    186
    2.7.7. Zasiłek macierzyński    187
    2.7.8. Zasiłek dla opiekuna    188
  2.8. Przyznawanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych    190
    2.8.1. Wybrane pojęcia dotyczące świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych    190
    2.8.2. Zasady i tryb przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych    193
    2.8.3. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych    198
  2.9. Prawo do renty socjalnej oraz zasady jej przyznawania    205
  2.10. Lekarz jako orzecznik w systemie emerytalnym służb mundurowych    206
  2.11. Inne przypadki dotyczące orzekania przez lekarza    210
    2.11.1. Badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami    211
    2.11.2. Badania ogólne, specjalistyczne, pomocnicze i kontrolne pracowników kolejowych    215
    2.11.3. Przeprowadzenie badań oraz wydawanie orzeczeń w celu uzyskania zezwolenia na posiadanie broni    217
    2.11.4. Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników oraz młodocianych    220
  Piśmiennictwo    224
  Skorowidz    230
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia