Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,40  69,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

41,4069,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK skierowana jest do absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego. Będzie również przydatna praktykującym już lekarzom i lekarzom dentystom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu.
Dużym walorem publikacji jest przejrzysta i klarowna prezentacja tematu oraz przedstawienie wybranych zagadnień w formie tabelarycznej i graficznej, umożliwiające poznanie prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego również osobom niemającym nawet elementarnej wiedzy prawniczej.
Należy podkreślić, że książka ta – jako jedyna pozycja na rynku wydawniczym dotycząca prawa medycznego – przedstawia najnowsze regulacje prawne sztucznej prokreacji oraz orzecznictwo lekarskie związane m.in. z rolą lekarza jako orzecznika w systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz emerytalnym służb mundurowych.
Publikacja jest nowością na rynku wydawniczym – uwzględniono w niej stan prawny na dzień 5 lipca 2015 r.


Rok wydania2015
Liczba stron234
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5004-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wprowadzenie     13
  1. Praworawo medyczne – Emilia Sarnacka     15
  1.1. Czym jest prawo medyczne?     15
  1.2. Wykonywanie działalności leczniczej     16
    1.2.1. Wybrane pojęcia dotyczące działalności leczniczej     16
    1.2.2. Rodzaje działalności leczniczej     17
    1.2.3. Podział podmiotów leczniczych     19
    1.2.4. Rejestracja podmiotów leczniczych     20
    1.2.5. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych     21
    1.2.6. Warunki wypisania pacjenta     22
    1.2.7. Identyfikacja pracowników i pacjentów szpitala     22
    1.2.8. Kontrola Ministra Zdrowia     23
    1.2.9. Nadzór nad podmiotami leczniczymi     24
    1.2.10. Działalność lecznicza lekarza/lekarza dentysty w formie wykonywania praktyki zawodowej     24
  
  1.3. Dokumentacja medyczna     27
    1.3.1. Rodzaje dokumentacji medycznej     27
    1.3.2. Zasady prowadzenia dokumentacji     28
    1.3.3. Oświadczenia dołączane do dokumentacji     29
    1.3.4. Dokumentacja szpitala     30
    1.3.5. Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej     31
    1.3.6. Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa     32
    1.3.7. Dokumentacja elektroniczna     33
  
  1.4. Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty     34
    1.4.1. Definicja zawodu lekarza i lekarza dentysty     34
    1.4.2. Prawo wykonywania zawodu i ograniczone prawo wykonywania zawodu     35
    1.4.3. Zasady wykonywania zawodu lekarza     37
    1.4.4. Ustawiczne doskonalenie zawodowe     42
    1.4.5. Eksperyment medyczny     48
  
  1.5. Wybrane prawa pacjenta     52
    1.5.1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych     54
    1.5.2. Prawo pacjenta do informacji (art. 9-12 u.p.p.)     55
    1.5.3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych (art. 12a u.p.p.)     57
    1.5.4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych (art. 13–14 u.p.p.)     57
    1.5.5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 15–19 u.p.p.)     58
    1.5.6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta (art. 20–22 u.p.p.)     60
    1.5.7. Prawo do dokumentacji medycznej (art. 23–30a u.p.p.)     61
    1.5.8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (art. 31–32 u.p.p.)     63
    1.5.9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 33–35 u.p.p.)     63
    1.5.10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej (art. 36–38 u.p.p.)     63
    1.5.11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (art. 39–40 u.p.p.)     64
  
  1.6. Szczególne regulacje prawne dotyczące postępowania lekarza     64
    1.6.1. Sztuczna prokreacja     64
    1.6.2. Stwierdzenie zgonu i ustalenie jego przyczyn     66
    1.6.3. Pobieranie, przeszczepianie komórek, tkanek i narządów     67
    1.6.4. Przerywanie ciąży     71
    1.6.5. Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi     73
    1.6.6. Obowiązki lekarza w przypadku procedur antyepidemiologicznych     76
    1.6.7. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu     80
  
  1.7. Zadania i kompetencje samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów     82
    1.7.1. Lekarz i lekarz dentysta jako zawody zaufania publicznego     82
    1.7.2. Zadania izb lekarskich     83
    1.7.3. Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego     84
    1.7.4. Organizacja i działanie organów izb lekarskich     85
    1.7.5. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów     85
  
  1.8. Zasady wypisywania recept na leki i materiały medyczne oraz zleceń na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne     101
    1.8.1. Recepty na leki refundowane a recepty na leki niepodlegające refundacji     104
    1.8.2. Recepty w opiece transgranicznej     109
  
  1.9. Odpowiedzialność prawna lekarza i lekarza dentysty     110
    1.9.1. Rodzaje odpowiedzialności prawnej     110
    1.9.2. Charakterystyka odpowiedzialności cywilnej     111
    1.9.3. Charakterystyka odpowiedzialności karnej     120
    1.9.4. Charakterystyka odpowiedzialności pracowniczej     125
  
  2. Orzecznictwo lekarskie – Anna Jacek    130
  2.1. System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz służb mundurowych     131
  2.2. Lekarz jako orzecznik w systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz służb mundurowych     131
  2.3. Warunki uzyskania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych    132
    2.3.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym     132
    2.3.2. Okresy składkowe i nieskładkowe     135
  2.4. Status, organizacja i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych    141
  2.5. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych     144
    2.5.1. Emerytura i jej rodzaje     144
    2.5.2. Renta    148
    2.5.3. Określenie tzw. niezdolności do pracy     149
    2.5.4. Rodzaje rent     151
    2.5.5. Dodatek pielęgnacyjny     155
    2.5.6. Zasiłek pogrzebowy     155
    2.5.7. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa     157
  
  2.6. Status, organizacja i funkcjonowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     170
    2.6.1. Wybrane pojęcia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników     173
    2.6.2. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników     174
  
  2.7. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników     176
    2.7.1. Emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza     176
    2.7.2. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy     178
    2.7.3. Szkoleniowa renta rolnicza     181
    2.7.4. Renta rodzinna     182
    2.7.5. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej     183
    2.7.6. Zasiłek chorobowy     186
    2.7.7. Zasiłek macierzyński     187
    2.7.8. Zasiłek dla opiekuna     188
  
  2.8. Przyznawanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych     190
    2.8.1. Wybrane pojęcia dotyczące świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych     190
    2.8.2. Zasady i tryb przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych     193
    2.8.3. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych     198
  
  2.9. Prawo do renty socjalnej oraz zasady jej przyznawania     205
  
  2.10. Lekarz jako orzecznik w systemie emerytalnym służb mundurowych     206
  
  2.11. Inne przypadki dotyczące orzekania przez lekarza     210
    2.11.1. Badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami     211
    2.11.2. Badania ogólne, specjalistyczne, pomocnicze i kontrolne pracowników kolejowych     215
    2.11.3. Przeprowadzenie badań oraz wydawanie orzeczeń w celu uzyskania zezwolenia na posiadanie broni     217
    2.11.4. Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników oraz młodocianych     220
  
  Piśmiennictwo     224
  Skorowidz     230
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia