Czas polityczny po rewolucji

Czas polityczny po rewolucji

Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawowym celem książki jest opisanie czasu politycznego w świadomości społecznej, jego cech oraz różnych orientacji temporalnych wytworzonych i wykorzystywanych w dyskursie politycznym przez polskie elity symboliczne po 1989 roku. Zadaniem autora było także wyjaśnienie sposobów „wykorzystania” kategorii czasowych do tworzenia ówczesnej rzeczywistości politycznej czy też funkcjonowania społeczeństwa z wykorzystaniem kategorii temporalnych. (…)
Główna tematyka pracy koncentruje się wokół kilku podstawowych pojęć, które określają badaną rzeczywistość: zmiany społecznej, czasu społecznego, elit symbolicznych oraz wykorzystania przez nie kategorii temporalnych do zbudowania uprzywilejowanych w dyskursie politycznym reprezentacji społecznych. Wynika z tego podstawowa teza niniejszej pracy. Głosi ona, że kategorie temporalne służyły polskim elitom symbolicznym do „kontrolowania” rzeczywistości poprzez instrumentalne działania zmniejszania lub zwiększania w społeczeństwie poczucia społecznego lęku. Manipulacje były niekiedy najbardziej skuteczną metodą tworzenia dominacji politycznej poprzez narzucanie ówczesnej sytuacji politycznej własnej definicji temporalnej.


Z WprowadzeniaOpublikowanie tej pracy będzie wydarzeniem w polskiej literaturze politologicznej, która jak dotąd prawie całkowicie pomijała analizę temporalną i z tego powodu była uboższa zarówno pod względem merytorycznym, jak i warsztatowym. Na tym polu polska politologia ustępowała nie tylko nauce filozoficznej, ale także socjologii, która znacznie wcześniej zastosowała metodę temporalną do wyjaśnienia czy chociażby zrozumienia zjawisk i procesów społecznych, w tym także politycznych.
Autor ukazuje istotę i rolę czasu w ujęciu filozoficznym i socjologicznym, jak również wskazuje – głównie na konkretnym przykładzie analizy „zmiany społecznej” – na rolę kategorii temporalnych w tym procesie, a ponadto na sposoby wykorzystania „czasu społecznego” przez elity symboliczne do kontrolowania społeczeństwa. Uczynienie „zmiany społecznej” głównym przedmiotem analizy było przedsięwzięciem ze wszech miar uzasadnionym, bowiem „zmiana” zawsze następuje w czasie i nie można tego elementu z niej wykluczyć.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Bloka


Liczba stron574
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3546-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  Dyskurs, dyskurs polityczny i założenia metodologiczne pracy     16
  
  Rozdział I. Podstawy temporalne analizy rzeczywistości społecznej    41
  
  1. Zrozumieć czas – czas w ujęciu filozoficznym     41
  
  a) Problemy ze zrozumieniem czasu     41
  b) Starożytne koncepcje czasu     43
  c) Chrześcijańska filozofia czasu     51
  d) Filozofie czasu w nowoczesności     57
  
  2. Okiełznać czas – społeczne metody panowania nad czasem     74
  
  a) Indywidualna świadomość czasu     74
  b) Elementarne, potoczne wyobrażenia czasu     81
  c) Społeczne próby panowania nad czasem     89
  d) Inne sposoby okiełznania czasu     100
  
  3. Wyjaśnić czas – wielość czasów w społeczeństwie     104
  
  a) Uwarunkowania badań nad czasem     104
  b) Między czasem cyklicznym a linearnym     108
  c) Charakter czasu społecznego     115
  d) Inne kategorie czasu     128
  
  4. Dogonić czas – świat ponowoczesny     136
  
  a) Nowoczesny zachwyt czasem i przestrzenią     136
  b) Globalizacja jako próba opisu nowoczesności     140
  c) Oblicza „nowych czasów”     145
  d) Lęk, niepewność i czas w ponowoczesności     160
  
  Rozdział II. Czas – ciąg chronologiczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość    169
  
  1. Wymiary czasu w potocznej, trójczłonowej koncepcji     169
  
  a) Struktura potocznej koncepcji czasu     169
  b) Teraźniejszość – realna orientacja czasowa     174
  c) Przeszłość i przyszłość – determinanty rzeczywistości     181
  d) Związki między trzema wymiarami czasu     189
  
  2. Pamięć jako podtrzymywanie „czasu wygasłego”     199
  
  a) Różne rodzaje pamięci     199
  b) Rola i znaczenie pamięci społecznej     205
  c) Pamięć społeczna w okresie gwałtownych zmian społecznych     213
  d) Instrumentalizacja pamięci społecznej     218
  
  3. Czas jako podstawowy czynnik zmiany     225
  
  a) Czas a zmiana społeczna     225
  b) Aspekty spostrzegania i analizowania zmian     234
  c) Zjawisko przyspieszenia tempa zmian     239
  d) Konsekwencje gwałtownej zmiany     243
  
  4. Konteksty polskich zmian politycznych     250
  
  a) Podstawy lęku i niepewności w okresie Polski Ludowej     250
  b) Stan wojenny a entuzjazm społeczny     255
  c) Polityczne formy redukowania lęku i niepewności     262
  d) Przyspieszenie zmian po 1989 roku     269
  
  Rozdział III. Główne cechy temporalne rzeczywistości po 1989 roku    279
  
  1. Wytworzony polityczny czas „wspólny”     279
  
  a) Uwarunkowania powstania czasu „wspólnego”     279
  b) Czynniki wpływające na powstanie czasu „wspólnego”     285
  c) Podstawowe cechy politycznego czasu „wspólnego”     293
  d) Koniec czasu „wspólnego” i próby jego podtrzymania     303
  
  2. Spory wokół przyspieszenia czasu politycznego     310
  
  a) Znaczenie czasu dla bieżącej polityki     310
  b) „Przyspieszenie” jako zmiana tempa zmiany     315
  c)„Przyspieszenie” początkiem wielości czasów politycznych     325
  d) Polityczna gra tempem zmian (przyspieszanie i zwalnianie)     331
  
  3. Tymczasowość – symboliczna definicja rzeczywistości     341
  
  a) Podstawowe definicje temporalne teraźniejszości     341
  b) Kontrastowe definiowanie temporalne teraźniejszości     357
  c) Tymczasowość – podstawowa cecha teraźniejszości     360
  d)Tymczasowość jako okres przejściowy     362
  
  4. Polityczne wykorzystywanie metafor temporalnych     370
  
  a) Znaczenie i „temporalność” metafor politycznych     370
  b) Podstawowe metafory temporalne po 1989 roku     375
  c) „Transformacja” jako dominująca metafora temporalna     391
  d) Pozatemporalne znaczenia metafory „transformacji”     397
  
  Rozdział IV. Czas jako narzędzie walki politycznej    403
  
  1. Spory wokół czasu trwania reform     403
  
  a) Znaczenie czasu – niedobór i nadmiar czasu w polityce     403
  b) Polityczne znaczenie terminowości     412
  c) Spory wokół braku terminowości     420
  d) Strukturalizacja i wartościowanie czasu politycznego     427
  
  2. Władza czasu przeszłego – polityczne wykorzystywanie przeszłości     436
  
  a) Szybka zamiana elementów pamięci społecznej     436
  b) Narzucenie negatywnej definicji czasu przeszłego     444
  c) Determinujący wpływ przeszłości na teraźniejszość     450
  d) Polityczne działanie – konsekwencje „złej” przeszłości     458
  
  3. Temporalne zwiększanie i ograniczanie społecznego lęku     466
  
  a) Przyczyny lęku i niepewności po 1989 roku     466
  b) Polityczne sposoby redukowania i zwiększania lęku     472
  c) Czas – narzędzie minimalizowania lęku     484
  d) Czas – narzędzie zwiększania społecznego lęku     489
  
  4. Próby zerwania z rozwojem ciągłym     497
  
  a) Uwarunkowania związane z zerwaniem ciągłości     497
  b) Pierwsze symboliczne zerwania z rozwojem ciągłym     504
  c) Zerwanie ciągłości jako temporalna strategia polityczna     509
  d) „IV RP” – ostatnie zerwanie z rozwojem ciągłym     520
  
  Zakończenie     527
  Bibliografia     531
  Biogram autora    573
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia