Ryzyko samobójstwa u młodzieży

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,40  71,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

53,4071,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wyjątkowa publikacja - odpowiedź na wiele ważnych pytań, odpowiedź na znaczący wzrost prób samobójczych młodzieży w ostatnich latach w Polsce i na świecie.
Omawia zachowania samobójcze młodzieży – myśli, próby samobójcze, samobójstwa dokonane w populacji rozwojowej z uwzględnieniem epidemiologii, uwarunkowań psychologicznych, psychiatrycznych, społecznych, środowiskowych – w tym opisy przypadków.
Autorki przedstawiają również związek zachowań samobójczych z niesamobójczymi samouszkodzeniami ciała, ocenę ryzyka samobójczego z wykorzystaniem określonych narzędzi diagnostycznych oraz zalecane strategie terapeutyczne i programy prewencji, z uwzględnieniem polskiego kontekstu (Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego). Książka dostarcza wiedzę potrzebną do skutecznych interwencji w kryzysie samobójczym.


Liczba stron252
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5012-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]ROZDZIAŁ . ZACHOWANIA AUTODESTRUKCYJNE MŁODZIEŻYMarta Makara-Studzińska    1
[][].. Definicje    1
    1.2. Funkcje autoagresji    4
    1.3. Pojęcie samobójstwa    5
    1.4. Rodzaje samobójstw    9
    1.5. Różnice między samouszkodzeniem a samobójstwem    11
    1.6. Próba samobójcza a samobójstwo    12
    1.7. Podsumowanie    14
      Piśmiennictwo    14
  ROZDZIAŁ 2. EPIDEMIOLOGIA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH U DZIECI I MŁODZIEŻYAgnieszka Gmitrowicz    19
    2.1. Mierniki epidemiologiczne    20
    2.2. Oficjalne rejestrowanie zachowań samobójczych    22
    2.3. Statystyka samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie    23
      2.3.1. Świat – dane ogólne    23
      2.3.2. Polska    26
    2.4. Wiek    29
    2.5. Płeć    29
    2.6. Statystyka prób samobójczych dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie    31
    2.7. Statystyka myśli samobójczych i niesamobójczych samouszkodzeń u młodzieży    32
    2.8. Podsumowanie    33
      Piśmiennictwo    34
  ROZDZIAŁ 3. ZWIĄZEK MIĘDZY SAMOUSZKODZENIEM A SAMOBÓJSTWEMAnita Młodożeniec    37
    3.1. Klasyfikacja    37
    3.2. Rozumienie zamierzonych samouszkodzeń    40
    3.3. Osobowość chwiejna emocjonalnie    43
    3.4. Zamierzone samouszkodzenia a zachowania samobójcze    44
      3.4.1. Stan wyjściowy w procesie samobójczym    46
      3.4.2. Stan bezpośrednio prowadzący do zachowania samobójczego    46
      3.4.3. Stan po próbie samobójczej    47
    3.5. Rola bólu psychicznego    47
    3.6. Rola stylów radzenia sobie z sytuacją trudną    48
    3.7. Teoria interpersonalna Joinera    48
    3.8. Ewolucjonistyczna teoria Gilberta    49
    3.9. Podsumowanie    50
      Piśmiennictwo    50
  ROZDZIAŁ 4. BADANIA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH W WYBRANYCH POPULACJACH MŁODZIEŻYAgnieszka Gmitrowicz    53
    4.1. Populacja szkolna    53
      4.1.1. Ograniczenia dotyczące badań kwestionariuszowych wśród uczniów    55
      4.1.2. Przegląd wybranych badań kwestionariuszowych    56
      4.1.3. Podsumowanie    57
    4.2. Populacja młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie    58
      4.2.1. Próby samobójcze wśród młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie    60
      4.2.2. Samobójstwa dokonane    63
      4.2.3. Podsumowanie    65
    4.3. Populacja pediatryczna    65
      4.3.1. Podsumowanie    67
        Piśmiennictwo    68
  ROZDZIAŁ 5. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE CZYNNIKI RYZYKAMarta Makara-Studzińska    71
    5.1. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych    71
    5.2. Aspekty społeczne jako czynniki ryzyka w grupie młodzieży    73
    5.3. Podsumowanie    78
      Piśmiennictwo    78
  ROZDZIAŁ 6. KONTEKST ROZWOJOWY I RODZINNYAgnieszka Gmitrowicz    81
    6.1. Rozwój człowieka a zachowania samobójcze    81
    6.2. Rodzinne czynniki ryzyka zachowań samobójczych młodzieży    84
    6.3. Podsumowanie    89
      Piśmiennictwo    90
  ROZDZIAŁ 7. PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI RYZYKA SAMOBÓJSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM STRESORÓW Marta Makara-Studzińska    93
    7.1. Psychologiczne czynniki ryzyka samobójstwa    93
    7.2. Stresory rozwojowe związane z zachowaniami samobójczymi    96
    7.3. Podsumowanie    99
      Piśmiennictwo    100
  ROZDZIAŁ 8. PSYCHIATRYCZNE I SOMATYCZNE CZYNNIKI RYZYKA SAMOBÓJSTWAAgnieszka Gmitrowicz    103
    8.1. Zaburzenia psychiczne jako czynnik ryzyka samobójstwa u młodzieży    103
    8.2. Somatyczne/fizyczne czynniki ryzyka samobójstwa u młodzieży    110
    8.3. Podsumowanie    112
      Piśmiennictwo    113
  ROZDZIAŁ 9. NEUROBIOLOGICZNE CZYNNIKI RYZYKA SAMOBÓJSTWA U MŁODZIEŻY - Agnieszka Gmitrowicz    117
      Podsumowanie    120
      Piśmiennictwo    120
  ROZDZIAŁ 10. NAŚLADOWNICTWO ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH A PAKTY SAMOBÓJCZEAgnieszka Gmitrowicz    123
      Podsumowanie    126
      Piśmiennictwo    126
  ROZDZIAŁ 11. PROCES SAMOBÓJCZY W MODELU STRES PODATNOŚĆAgnieszka Gmitrowicz    129
      Podsumowanie    132
      Piśmiennictwo    132
  ROZDZIAŁ 12. CZYM SĄ RYZYKO SAMOBÓJSTWA I CZYNNIKI PROTEKCYJNE?Anita Młodożeniec    135
    12.1. Ryzyko samobójstwa    135
      12.1.1. Kiedy przeprowadzić ocenę ryzyka?    136
      12.1.2. Jak pytać?    137
    12.2. Znaczenie objawów chorób psychicznych    138
    12.3. Kogo należy zapytać o myśli samobójcze?    140
    12.4. Jak przeprowadzić ocenę ryzyka samobójstwa?    141
    12.5. Rola uczenia się i wzmacniania w procesie samobójczym    145
    12.6. Rola krótkoterminowych efektów zachowania samobójczego w porównaniu z długoterminowymi    145
    12.7. Rola instrumentalna versus funkcja wyrażania uczuć    146
    12.8. Pacjent z wielokrotnymi zachowaniami samobójczymi    146
    12.9. Podsumowanie    148
      Piśmiennictwo    149
  ROZDZIAŁ 13. NARZĘDZIA DO OCENY RYZYKA SAMOBÓJSTWA U MŁODZIEŻYAnita Młodożeniec    151
    13.1. Skala Oceny Myśli Samobójczych Becka    152
    13.2. Skala Harkavy Asnis do badania ryzyka samobójstwa    153
    13.3. Porównanie wyników badania kilkoma skalami    154
    13.4. Inne skale do oceny ryzyka samobójstwa    154
    13.5. Podsumowanie    155
      Piśmiennictwo    156
  ROZDZIAŁ 14. DIAGNOZA NASTOLATKA PO PRÓBIE SAMOBÓJCZEJ I ZAPLANOWANIE INTERWENCJIAgnieszka Gmitrowicz    157
    14.1. Postępowanie diagnostyczne    157
    14.2. Diagnozowanie nastolatka po próbie samobójczej w stanie zagrożenia życia i zdrowia w szpitalnej izbie przyjęć    158
    14.3. Rozpoznanie próby samobójczej zgodnie z klasyfikacjami    162
    14.4. Wywiad w kierunku zaburzeń depresyjnych    164
    14.5. Zaplanowanie miejsca i rodzaju interwencji    164
    14.6. Skierowanie do placówki specjalistycznej    166
    14.7. Postępowanie diagnostyczne u pacjenta po próbie samobójczej w warunkach szpitala psychiatrycznego    167
    14.8. Podsumowanie    168
      Piśmiennictwo    168
  ROZDZIAŁ 15. LECZENIE PSYCHIATRYCZNE MŁODZIEŻY Z ZACHOWANIAMI SAMOBÓJCZYMIAgnieszka Gmitrowicz    171
    15.1. Ogólne zasady postępowania z nastolatkiem z zachowaniami samobójczymi w opiece psychiatrycznej    171
    15.2. Szczegółowe zalecenia dotyczące leczenia psychiatrycznego nastolatków z ryzykiem samobójczym    173
    15.3. Farmakoterapia    174
      15.3.1. Leki przeciwdepresyjne (LPD)    174
      15.3.2. Stabilizatory nastroju    175
      15.3.3. Leki przeciwpsychotyczne (LPP)    175
      15.3.4. Benzodiazepiny (BDA)    176
    15.4. Terapia nastolatka z długoterminowym ryzykiem samobójstwa    176
    15.5. Podsumowanie    178
      Piśmiennictwo    178
  ROZDZIAŁ 16. PSYCHOTERAPIA OSÓB PO PRÓBIE SAMOBÓJCZEJMarta Makara-Studzińska    181
    16.1. Terapia poznawczo-behawioralna    182
    16.2. Dialektyczna terapia behawioralna    184
      16.2.1. Standardy stosowania dialektycznej terapii behawioralnej    186
      16.2.2. Psychoterapia indywidualna w DBT    187
      16.2.3. Psychoterapia rodzinna i grupy treningowe w DBT    187
      16.2.4. Konsultacje telefoniczne jako forma terapii dla członków rodziny    188
    16.3. Terapia poprzez naukę radzenia sobie z chorobą i zdrowienia    188
    16.4. Interwencja kryzysowa    190
    16.5. Grupy wsparcia    193
    16.6. Podsumowanie    193
      Piśmiennictwo    193
  ROZDZIAŁ 17. SKUTECZNOŚĆ RÓŻNYCH TERAPII MŁODZIEŻY Z ZACHOWANIAMI SAMOBÓJCZYMI W ŚWIETLE AKTUALNYCH BADAŃ – Agnieszka Gmitrowicz    197
      Piśmiennictwo    198
  ROZDZIAŁ 18. PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH MŁODZIEŻYAgnieszka Gmitrowicz    201
    18.1. Zgoda na leczenie w przypadku nastolatka po próbie samobójczej    201
    18.2. Stosowanie przymusu bezpośredniego    201
    18.3. Zachowania samobójcze młodzieży a prawo karne    202
    18.4. Procedura „Niebieskiej Karty”    202
    18.5. Problemy etyczne – eutanazja    203
      Piśmiennictwo    203
  ROZDZIAŁ 19. NOWE MEDIA A SAMOBÓJSTWA NIELETNICHAnita Młodożeniec    205
    19.1. Nowe i stare media    205
    19.2. Aplikacje na telefony komórkowe    207
    19.3. Programy samopomocowe    208
    19.4. Negatywne strony nowych mediów    210
    19.5. Podsumowanie    211
      Piśmiennictwo    212
  Rozdział 20. ZAPOBIEGANIE ZACHOWANIOM SAMOBÓJCZYM MŁODZIEŻYAnita Młodożeniec    213
    20.1. Ogólna charakterystyka działań prewencyjnych    213
    20.2. Zapobieganie samobójstwom u osób z zaburzeniami psychicznymi    216
    20.3. Zapobieganie samobójstwom u osób z tzw. przewlekłym (chronicznym) ryzykiem samobójstwa    217
    20.4. Opieka nad osobami po próbach samobójczych. Zapobieganie samobójstwu po wypisie ze szpitala    217
    20.5. Efektywność działań prewencyjnych    219
      20.5.1. Leki/leczenie farmakologiczne    220
      20.5.2. Psychoterapia    220
      20.5.3. Szkolenia/treningi    221
      20.5.4. Poszukiwanie pomocy    222
      20.5.5. Interwencje społeczne    223
      20.5.6. Dostępność metod popełnienia samobójstwa    224
      20.5.7. Epidemiologia    224
      20.6. Podsumowanie    225
        Piśmiennictwo    226
  Rozdział 21. POSTWENCJA. POMOC PO SAMOBÓJCZEJ ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBYAnita Młodożeniec    229
    21.1. Pomoc po śmierci bliskiej osoby    229
    21.2. Formy pomocy    232
    21.3. Interwencja kryzysowa w szkole po samobójstwie ucznia    235
    21.4. Terapeuta po samobójstwie pacjenta    235
    21.5. Podsumowanie    236
      Piśmiennictwo    236
  Aneks 1 – Uznane narzędzia psychometryczne do oceny ryzyka samobójstwa    239
    SAD PERSONS    239
    NO HOPE    239
    TASR (The Tool for Assessment of Suicide Risk)    240
    Skala Beznadziejności Becka (Beck Hopelessness Scale, BHS)    240
    Skala Oceny Myśli Samobójczych Becka (Beck Scale for Suicide Ideation, BSSI)    240
    Skale depresji dostępne w Polsce    240
    Wywiad w kierunku zaburzeń depresyjnych według ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)    241
  Aneks 2 – Budowa Suicide Status Form (SSF)    245
  Aneks 3 – Nowe media    249
  Aneks 4 – Model stres–podatność    255
  Aneks 5 – Wybrane kwestionariuszowe badania uczniów, dokumentujące dwa rodzaje zamierzonych samouszkodzeń: 1) z jednoznaczną intencją zabicia się (próba samobójcza) oraz 2) bez rozstrzygania o intencji samobójczej (deliberate self-harm, DSH)    257
    Badania prób samobójczych w populacji uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych    257
    Badania angielskie dotyczące epizodów DSH    258
    Badania wieloośrodkowe CASE dotyczące DSH (Child & Adolescent Self-harm in Europe Study; Australia, Belgia, Anglia, Węgry, Irlandia, Holandia i Norwegia)    259
    Badania wieloośrodkowe SEYLE (The Saving and Empowering Young Lives in Europe) dotyczące prób samobójczych    260
  Aneks 6 – Polskie badania populacji pediatrycznej po zatruciach samobójczych    261
  Aneks 7 – Rysunek jako technika niewerbalna w diagnozie nastolatka po próbie samobójczej    265
  Skorowidz    267
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia