Badania jako podstawa projektowania user experience

3 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

42,72  71,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

42,7271,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza polska publikacja o roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktów interaktywnych. Książka pokazuje nieodłączny związek badań z projektowaniem i biznesem, którego wynikiem są intuicyjne, budzące pozytywne emocje i wartościowe produkty. Autorki, bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży startupowej, interaktywnej i IT, pokazują jak włączyć badania w kulturę organizacji, aby tworzyć produkty oparte na wiedzy, a nie przeczuciach. Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy dla menadżerów, badaczy i projektantów. Kierownikom ułatwi poruszanie się w tematyce badawczej, weryfikację rzetelności badaczy, którym zleca prace, pokaże ramy czasowe i wyzwania logistyczne, a także korzyści płynące z badań. Dla badaczy książka stanowi podręczne kompendium wiedzy, a projektantom dostarcza argumentów przemawiających za tworzeniem produktów w oparciu o realne dane. Książka została napisana zarówno dla entuzjastów, jak i przeciwników badań z użytkownikami. Tym pierwszym uzmysłowi różnorodność metod i ułatwi ich dobór do kontekstu projektu, drugim pokaże praktyczne zastosowanie wniosków z badań. Autorki przedstawiają 13 głównych metod badawczych, dopełniając je rzadziej spotykanymi wariantami, przykładowymi narzędziami, harmonogramami i dobrymi praktykami. Każda zaprezentowana metoda badawcza zawiera: - pigułkę, czyli najważniejsze cechy i elementy składowe danej metody, tak aby można było w minutę zorientować się w jej przeznaczeniu, - plusy i minusy, ułatwiające szybki dobór metody do danego kontekstu, - dobre praktyki, czyli wskazówki, na co zwrócić uwagę, jak usprawnić proces i jakich błędów unikać, - ciekawostki, polemiki i wariacje metod, które mogą zainteresować nawet bardzo doświadczonych badaczy, - przykład, czyli praktyczne zastosowanie metody w konkretnym projekcie.


Liczba stron496
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18443-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  1. Rola badań w procesie projektowania user experience rozwiązań interaktywnych    21
  1.1. User experience projektów interaktywnych    27
  1.1.1. Definicja user experience    28
  1.1.2. Definicja użyteczności    29
  1.2. Proces projektowania zorientowanego na użytkownika    29
  1.2.1. Miejsce UX w wodospadowym prowadzeniu projektów    31
  1.2.2. Miejsce UX w metodykach zwinnych    32
  1.2.3. Badania z użytkownikami w UCD    33
  1.3. Klasyfikacja metod badawczych wykorzystywanych w procesie projektowym    37
  1.4. Korzyści z wykorzystania badań w projektowaniu    42
  2. Przygotowanie do badań z użytkownikami    49
  2.1. Plan badawczy    50
  2.2. Dobór metody badawczej    53
  2.3. Dobór próby i rekrutacja    57
  2.3.1. Dobór próby w badaniach ilościowych    57
  2.3.1.1. Celowy dobór próby    59
  2.3.2. Rekrutacja uczestników badań    59
  2.4. Przygotowanie do badań    64
  2.4.1. Przygotowanie narzędzia badawczego    64
  2.4.2. Organizacja sesji badawczych    65
  2.5. Prowadzenie badań    69
  2.6. Badania z udziałem dzieci    71
  2.6.1. Dlaczego badania z dziećmi są inne niż z dorosłymi    72
  2.6.2. Przygotowania do badań z dziećmi    75
  2.6.3. Prowadzenie badań z dziećmi    76
  3. Badania potrzeb w projektowaniu produktów    79
  3.1. IDI, czyli indywidualne wywiady pogłębione    83
  3.1.1. Kiedy stosować wywiady indywidualne    84
  3.1.2. Rodzaje wywiadów indywidualnych.    86
  3.1.3. Przebieg badania    88
  3.1.4. Wariacja: diady    94
  3.1.5. Analiza    95
  3.1.6. Korzyści i ograniczenia wywiadów indywidualnych    96
  3.2. Badania kwestionariuszowe    98
  3.2.1. Kiedy stosować badania kwestionariuszowe.    99
  3.2.2. Przebieg badania    102
  3.2.3. Ważne dla UX skale i narzędzia    106
  3.2.4. Wariacja: ankieta audytoryjna    108
  3.2.5. Wariacja: CATI    109
  3.2.6. Analiza ankiet    110
  3.2.7. Korzyści i ograniczenia badań kwestionariuszowych    112
  3.3. Fokusy, czyli zogniskowane wywiady grupowe    113
  3.3.1. Kiedy stosować fokusy    115
  3.3.2. Przebieg badania    116
  3.3.3. Techniki projekcyjne i zadania praktyczne    121
  3.3.4. Fokusownia    129
  3.3.5. Moderacja    131
  3.3.6. Wariacja: współprojektowanie    133
  3.3.7. Analiza badań fokusowych    134
  3.3.8. Korzyści i ograniczenia fokusów    135
  3.4. Badania etnograficzne: obserwacja i wywiad kontekstowy    137
  3.4.1. Obserwacja    137
  3.4.2. Wywiad kontekstowy    139
  3.4.3. Kiedy stosować badania etnograficzne    141
  3.4.4. Przebieg badania    143
  3.4.5. Konstrukcja scenariusza wywiadu kontekstowego    149
  3.4.6. Prowadzenie wywiadu kontekstowego    152
  3.4.7. Wariacja: wywiad kontekstowy z zadaniami    153
  3.4.8. Wariacja: shadowing    154
  3.4.9. Analiza    155
  3.4.10. Korzyści i ograniczenia badań etnograficznych    161
  3.5. Badania dzienniczkowe    162
  3.5.1. Kiedy stosować badania dzienniczkowe    164
  3.5.2. Rodzaje dzienniczków ze względu na formę    165
  3.5.3. Rodzaje dzienniczków ze względu na strukturę    169
  3.5.4. Przebieg badania    170
  3.5.5. Narzędzie badawcze    174
  3.5.6. Wariacja: sonda kulturowa    183
  3.5.7. Analiza dzienniczków    187
  3.5.8. Korzyści i ograniczenia badań dzienniczkowych    188
  3.6. Analiza danych zastanych    190
  3.6.1. Kiedy stosować analizę danych zastanych    191
  3.6.2. Warianty analizy danych zastanych    193
  3.6.2.1. Desk research    193
  3.6.2.2. Analiza zawartości i treści    195
  3.6.3. Rodzaje analizowanych treści    195
  3.6.4. Jednostki analizy i klucz kategoryzacyjny    196
  3.6.5. Korzyści i ograniczenia analizy danych zastanych    200
  3.7. Sortowanie kart    201
  3.7.1. Kiedy stosować sortowanie kart    203
  3.7.2. Rodzaje sortowania kart    204
  3.7.3. Przebieg badania    209
  3.7.4. Analiza sortowania kart    214
  3.7.5. Wariacja: sortowanie drzewiaste    217
  3.7.6. Korzyści i ograniczenia sortowania kart    221
  4. Ewaluacja, czyli jak sprawdzić user experience projektu    223
  4.1. Zadaniowe testy użyteczności    228
  4.1.1. Kiedy stosować zadaniowe testy użyteczności    231
  4.1.2. Przebieg badania    234
  4.1.2.1. Liczebność próby i rekrutacja respondentów    234
  4.1.2.2. Scenariusz badań i zadania    241
  4.1.2.3. Przygotowanie badań    248
  4.1.2.4. Prowadzenie zadaniowych testów użyteczności    256
  4.1.2.5. Ocena satysfakcji    265
  4.1.3. Różne typy testów użyteczności    270
  4.1.3.1. Testy z pomiarem wykonania i testy porównawcze    270
  4.1.3.2. Wspólne odkrywanie    272
  4.1.3.3. Metoda zaznajamiania    273
  4.1.3.4. Testy mobilne i w terenie    274
  4.1.3.5. Testy na makietach i na prototypie    276
  4.1.4. Wariacja: Test 5 sekund    278
  4.1.5. Wariacja: Czarnoksiężnik z krainy Oz    281
  4.1.6. Wariacja: RITE (szybki iteracyjny test i ewaluacja)    281
  4.1.7. Analiza i raportowanie wyników badań    287
  4.1.8. Korzyści i ograniczenia zadaniowych testów użyteczności    296
  4.2. Eyetracking    298
  4.2.1. Kiedy stosować eyetracking    299
  4.2.2. Ilu respondentów zaprosić do eyetrackingu    302
  4.2.3. Przebieg badania    303
  4.2.3.1. Ograniczenia osobowe i techniczne    304
  4.2.3.2. Protokół głośnego myślenia    305
  4.2.3.3. Patrzenie swobodne vs. zadania    306
  4.2.3.4. Problemy techniczne i analityczne    307
  4.2.4. Metryki analizy    308
  4.2.5. Korzyści i ograniczenia eyetrackingu    312
  4.3. Zdalne badania ewaluacyjne    314
  4.3.1. Moderowane i niemoderowane badania zdalne    314
  4.3.2. Zalety i ograniczenia    321
  4.4. Ewaluacja emocji w UX    325
  4.4.1. Kiedy stosować ewaluację emocji    327
  4.4.2. Metody i techniki ewaluacji emocji    328
  4.4.2.1. Metody subiektywne    329
  4.4.2.2. Metody obiektywne    337
  5. Optymalizacja, czyli jak doskonalić projekt    343
  5.1. Analiza statystyk    347
  5.1.1. Źródła statystyk    348
  5.1.2. Obszary analizy    351
  5.1.3. Dziesięć dobrych praktyk analityka    358
  5.1.4. Problemy z analizą statystyk    362
  5.1.5. Korzyści i ograniczenia analizy statystyk    363
  5.2. Testy A/B    364
  5.2.1. Co testować    366
  5.2.2. Przebieg badania    368
  5.2.3. Wariacja: Testy wieloczynnikowe    379
  5.2.4. Korzyści i ograniczenia testów A/B    380
  5.3. Śledzenie ruchów myszki    382
  5.3.1. Przebieg badania    383
  5.3.2. Analiza wyników    389
  5.3.3. Korzyści i ograniczenia śledzenia ruchów myszki    396
  6. Analiza danych i raportowanie    399
  6.1. Analiza jakościowa    403
  6.1.1. Przygotowanie danych    404
  6.1.2. Analiza danych    407
  6.1.3. Interpretacja danych    419
  6.2. Analiza ilościowa.    424
  6.2.1. Przygotowanie danych    424
  6.2.2. Statystyki opisowe    425
  6.2.3. Jak określać relacje pomiędzy zmiennymi    430
  6.2.4. Jak nie wpaść w pułapkę liczb    436
  6.3. Modelowanie oparte na badaniach    438
  6.3.1. Persony    439
  6.3.2. Mapa empatii    443
  6.3.3. Scenariusze użytkownika    446
  6.3.4. Diagramy i przepływy    449
  6.3.5. Mapowanie podróży użytkownika    451
  6.3.6. Macierze    454
  6.4. Komunikowanie wyników badań    456
  6.4.1. Struktura raportu badawczego    460
  6.4.2. Jak napisać raport, żeby ktoś go przeczytał    467
  6.4.3. Filmy wideo    473
  6.4.4. Prezentowanie wyników    475
  6.5. Promuj badania w swojej organizacji    489
  Indeks    491
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia