Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,02  23,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,0223,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom zawiera opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka – rosyjskiego i polskiego. Zamieszczone w tomie artykuły obejmują zagadnienia językoznawcze oraz dotyczące literatury i przekładu literackiego. Łączą język w różnych jego przejawach z takimi zjawiskami, jak mentalność, kultura, świadomość, ideologia. Poruszają zatem dość szeroki krąg zagadnień przede wszystkim etnolingwistycznych, dotyczących struktury i form mentalności, jej projekcji i roli we współczesnym świecie. Tom podzielony jest na trzy części: Kategorie, struktury i formy mentalności narodowej; Projekcje mentalności etnicznej i kulturowej; Mentalność etniczna i współczesny świat człowieka. Poruszane w tomie problemy odzwierciedlają tendencje dominujące we współczesnej lingwistyce, coraz bardziej kierującej zainteresowania badawcze w stronę aspektów bezpośrednio związanych ze świadomością człowieka, w jej przejawach narodowych, kulturowych, psychologicznych, środowiskowych.


Liczba stron234
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-660-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa

 1. 01 Czełowiek kak riepriezientant: pozicyi, miesta i roli w powiesti I. Panajewa "Aktieon" »
 2. 02 Oppozicyja ‹‹swoj›› / ‹‹czużoj›› w powiestiach Walentina Rasputina (w originale i pieriewodie na polskij i czeszskij jazyk) »
 3. 03 Generalizacja w stereotypie na przykładzie aforyzmów (rosyjsko-polska konfrontacja) »
 4. 04 Siemantika ‹‹wstrieczi›› w prostranstwiennoj modieli mira słowackoj skazki »
 5. 05 Dzień świętego Marcina w zwyczajach i obrzędach polskich (na przykładzie polskich paremii) »
 6. 06 Konflikty zbrojne a mentalność narodowa Polaków i Rosjan »
 7. 07 Priedstawlenije o nasiekomych w jazykowom soznanii polakow i russkich »
 8. 08 Sopostawitielnyj analiz tiekstow posłowic i pogoworok (iwrit-russkije parałleli) »
 9. 09 Niemieckije tiekstowyje ekwiwalenty russkich distributiwnych głagołow »
 10. 10 Aspekt językowy, kulturowy i etniczny jako wyzwanie dla tłumacza (na podstawie analizy tłumaczenia wybranych dzieł literackich) »
 11. 11 Gienieticzeskaja i kulturnaja ewolucyja w czełowieczeskom poznanii »
 12. 12 Wpływ uczenia się języka ukraińskiego na postrzeganie Ukrainy i Ukraińców »
 13. 13 Funkcje przysłów w integrowaniu treści kształcenia polonistycznego »
 14. 14 "Biesłan" i "Dubrowka" oczami rosyjskich mediów »
 15. 15 Szutliwyje wyskazywanija kak sposob charaktierictiki lic w russkich i polskich bracznych objawlenijach w Intiernietie »
 16. 16 Osobiennosti otobrażenija diejstwitielnosti w jazykowom podstandartie (na matieriale oboznaczenij wora w russkom i polskom ugołownych żargonach) »
 17. 17 Wierbalizirowannyje priedstawlenija o czużych etnosach (na matieriale sowriemiennogo russkogo i ukrainskogo slenga) »
 18. 18 Expressiva w rosyjskim i polskim słownictwie sztuk scenicznych »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Przedmowa (Piotr Czerwiński, Ewa Straś) /    9
  Предисловие (Пётр Червинский, Эва Стрась) /    15
  
  Kategorie, struktury i formy mentalności narodowej
  Категории, структуры и формы национальной ментальности
  
  W tekstach kultury
  В текстах художественной культуры
  
  Пётр Червинский Человек как репрезентант: позиции, места и роли в повести И. Панаева Актеон /    23
  
  Тамара Милютина Оппозиция «свой» / «чужой» в повестях Валентина Распутина (в оригинале и переводе на польский и чешский язык) /    39
  
  Agnieszka Gasz Generalizacja w stereotypie na przykładzie aforyzmów (rosyjsko-polska konfrontacja) /    49
  
  W tradycyjnych tekstach
  В традиционных текстах
  
  Маргарита Надель-Червиньска
  Cемантика «встречи» в пространственной модели мира
  словацкой сказки /    63
  
  Magdalena Jaszczewska Dzień świętego Marcina w zwyczajach i obrzędach polskich (na przykładzie polskich paremii) /    78
  
  W słowach i paremiach
  В слове и паремии
  
  Ewa Straś Konflikty zbrojne a mentalność narodowa Polaków i Rosjan /    87
  
  Мачей Вальчак Представление о насекомых в языковом сознании поляков и рус‑ ских /    99
  
  Лилия Креймер Сопоставительный анализ текстов пословиц и поговорок (иврит-русские параллели) /    107
  
  Projekcje mentalności etnicznej i kulturowej
  Проекции этнокультурной ментальности
  
  Poszukiwania form optymalnego przekładu
  Поиск форм оптимального перевода
  
  Ядвига Ставницка Немецкие текстовые эквиваленты русских дистрибутивных глаголов /    121
  
  Claudio Salmeri Aspekt językowy, kulturowy i etniczny jako wyzwanie dla tłumacza (na podstawie analizy tłumaczenia wybranych dzieł literackich) /    137
  
  Kształtowanie się i motywacja form nauczania
  Становление и мотивация форм обучения
  
  Данута Будняк Генетическая и культурная эволюция в человеческом познании /    147
  
  Anna Krzywicka-Ustrzycka
  Wpływ uczenia się języka ukraińskiego na postrzeganie Ukrainy i Ukraińców /    155
  
  Olga Przybyla Funkcje przysłów w integrowaniu treści kształcenia polonistycznego /    163
  
  Mentalność etniczna i współczesny świat człowieka
  Этническая ментальность и современный мир человека
  
  W tekstach środków masowego przekazu
  В текстах средств массовой коммуникации
  
  Dominika Betka „Biesłan” i „Dubrowka” oczami rosyjskich mediów /    181
  
  Анета Банашек-Шаповалова
  Шутливые высказывания как способ характериcтики лиц в русских и польских брачных объявлениях в Интернете /    190
  
  W językach subkultur
  В языках субкультур
  
  Михал Акартель Особенности отображения действительности в языковом подстандарте (на материале обозначений вора в русском и польском уголовных жаргонах) /    199
  
  Габриеля Вильк Вербализированные представления о чужих этносах (на материале современного русского и украинского сленга) /    209
  
  Rafał Kowalczyk Expressiva w rosyjskim i polskim słownictwie sztuk scenicznych /    222
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia