Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku

Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,35

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddawana do rąk Czytelników książka jest pierwszą na polskim gruncie monografią, która łączy teoretyczne podejście global governance z empirią bezpieczeństwa żywnościowego, oferując jednocześnie nowe narzędzie badawcze do analizy problemów międzynarodowych z perspektywy globalnego zarządzania. Zaletą przeprowadzonych badań jest możliwość ich praktycznego wykorzystania. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie problematyką globalnego zarządzania i bezpieczeństwa żywnościowego, ich efekty mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy na ten temat oraz pomóc w zrozumieniu, czym jest globalne zarządzanie i jak przebiega w praktyce. Sama zaś książka może służyć szerszej publiczności jako kompendium wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz globalnego zarządzania.


Liczba stron641
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-481-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW     13
  WSTĘP     17
  
  ROZDZIAŁ I. ISTOTA GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     31
  
  I.1. ISTOTA GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA     32
  I.1.1. Pojęcie globalnego zarządzania     32
  I.1.1.1. Etymologia pojęcia globalnego zarządzania     33
  I.1.1.2. Rozumienie i próba definicji globalnego zarządzania     38
  I.1.2. Koncepcja globalnego zarządzania     46
  I.1.2.1. Pojęcie koncepcji globalnego zarządzania     46
  I.1.2.2. Globalne zarządzanie w teorii stosunków międzynarodowych     49
  I.1.2.3. Treść koncepcji globalnego zarządzania     57
  I.1.3. Struktury globalnego zarządzania     75
  I.1.3.1. ‘Hybrydowość’ jako cecha struktur globalnego zarządzania     75
  I.1.3.2. Rodzaje struktur globalnego zarządzania     82
  I.2. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO     93
  I.2.1. Pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego     93
  I.2.1.1. Definicja bezpieczeństwa żywnościowego     94
  I.2.1.2. Zakres definicji bezpieczeństwa żywnościowego     101
  I.2.1.3. Bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczeństwo międzynarodowe     105
  I.2.2. Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego     109
  
  ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     121
  
  II.1. PROCESY GLOBALIZACJI JAKO NOWE JAKOŚCIOWO ŚRODOWISKO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     122
  II.1.1. Istota procesów globalizacji     123
  II.1.2. Zależności pomiędzy procesami globalizacji a globalnym zarządzaniem bezpieczeństwem żywnościowym     128
  II.1.3. Wpływ procesów globalizacji na globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym     133
  II.1.3.1. Wpływ na percepcję bezpieczeństwa żywnościowego     133
  II.1.3.2. Wpływ na podmioty zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym     135
  II.1.3.3. Wpływ na działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego     137
  II.2. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO     141
  II.2.1. Istota zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego     142
  II.2.1.1. Zagrożenia środowiskowe     142
  II.2.1.1.1. Zmiany klimatu     142
  II.2.1.1.2. Deficyt wody     148
  II.2.1.1.3. Dostęp do ziem uprawnych – land grabbing     154
  II.2.1.2. Zagrożenia gospodarczo‑społeczne     165
  II.2.1.2.1. Produkcja biopaliw     165
  II.2.1.2.2. Wzrost liczby ludności     168
  II.2.1.2.3. Wzrost cen żywności     175
  II.2.1.2.4. Bogacenie się ludności     178
  II.2.1.3. Zagrożenia związane z postępem technologicznym     182
  II.2.1.3.1. Inżynieria genetyczna – GMO i żywność zmodyfikowana genetycznie     182
  II.2.1.3.2. Prawa własności intelektualnej    187
  II.2.2. Wpływ zagrożeń na globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym    190
  II.2.2.1. Wpływ na percepcję bezpieczeństwa żywnościowego     190
  II.2.2.2. Wpływ na podmioty zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym     192
  II.2.2.3. Wpływ na działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego     194
  II.3. ISTNIEJĄCA ‘ARCHITEKTURA’ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     196
  II.3.1. Struktura ‘architektury’ zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym     197
  II.3.1.1. Ideologiczna podbudowa istniejącej ‘architektury’ zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym     198
  II.3.1.2. Instytucje działające w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego     200
  II.3.1.3. Normy i zasady istniejącej ‘architektury’ zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym     206
  II.3.2. ‘Słabości’ istniejącej ‘architektury’ zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym     208
  II.3.3. Wpływ istniejącej ‘architektury’ na globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym     211
  
  ROZDZIAŁ III. PRZEDMIOT GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     215
  
  III.1. FIZYCZNA DOSTĘPNOŚĆ ŻYWNOŚCI     216
  III.1.1. Istota fizycznej dostępności żywności     216
  III.1.1.1. Pojęcie fizycznej dostępności żywności     216
  III.1.1.2. Wyznaczniki fizycznej dostępności żywności     219
  III.1.1.2.1. Produkcja     219
  III.1.1.2.2. Handel     228
  III.1.1.2.3. Zapasy     233
  III.1.1.3. Sposoby mierzenia fizycznej dostępności żywności     236
  III.1.2. Problemy w obszarze fizycznej dostępności żywności     240
  III.1.2.1. Problemy w obszarze produkcji żywności     240
  III.1.2.2. Problemy w obszarze handlu żywnością     249
  III.1.2.2.1. Skala mikro     250
  III.1.2.2.2. Skala makro     252
  III.1.2.3. Problemy w obszarze zapasów żywności     256
  III.1.3. Fizyczna dostępność żywności jako przedmiot globalnego zarządzania     259
  III.2. EKONOMICZNA DOSTĘPNOŚĆ ŻYWNOŚCI     260
  III.2.1. Istota ekonomicznej dostępności żywności     261
  III.2.1.1. Pojęcie ekonomicznej dostępności żywności     261
  III.2.1.2. Wyznaczniki ekonomicznej dostępności żywności     264
  III.2.1.2.1. Poziom dochodów     264
  III.2.1.2.2. Ceny żywności     268
  III.2.1.3. Sposoby mierzenia ekonomicznej dostępności żywności     271
  III.2.2. Problemy w obszarze ekonomicznej dostępności żywności     274
  III.2.2.1. Problemy w obszarze dochodów     274
  III.2.2.2. Problemy w obszarze cen     282
  III.2.3. Ekonomiczna dostępność żywności jako przedmiot globalnego zarządzania     287
  III.3. ZDROWOTNA JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI     290
  III.3.1. Istota zdrowotnej jakości żywności     290
  III.3.1.1. Pojęcie zdrowotnej jakości żywności     290
  III.3.1.2. Wyznaczniki zdrowotnej jakości żywności     292
  III.3.1.2.1. Stan odżywienia     293
  III.3.1.2.2. Bezpieczeństwo żywności     296
  III.3.1.3. Sposoby mierzenia zdrowotnej jakości żywności     299
  III.3.2. Problemy w obszarze zdrowotnej jakości żywności     301
  III.3.2.1. Problemy w obszarze stanu odżywienia     302
  III.3.2.2. Problemy w obszarze bezpieczeństwa żywności     308
  III.3.3. Zdrowotna jakość żywności jako przedmiot globalnego zarządzania     314
  
  ROZDZIAŁ IV. PODMIOTY GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     317
  
  IV.1. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE     318
  IV.1.1. Organizacje globalne     321
  IV.1.1.1. Wyznaczniki podmiotowości     321
  IV.1.1.1.1. Mandat     322
  IV.1.1.1.2. Zasoby i atrybuty     326
  IV.1.1.2. Zakres uczestnictwa i obszary aktywności     334
  IV.1.1.2.1. Organizacje posiadające wyraźny mandat w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego: FAO, WFP, IFAD     334
  IV.1.1.2.2. Organizacje uwzględniające bezpieczeństwo żywnościowe w swojej działalności oraz wpływające na nie przez swoje funkcje (BŚ, WHO, UNDP, UNICEF, UNEP, WIPO, UNIDO, MOP, OIE, WTO, MFW, UNCTAD)     349
  IV.1.1.2.3. Koordynacja i współpraca międzyorganizacyjna     357
  IV.1.1.3. Sposób uczestnictwa i miejsce w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem żywnościowym     359
  IV.1.2. Organizacje regionalne     363
  IV.1.2.1. Organizacje regionalne działające na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego państwom członkowskim     365
  IV.1.2.2. Organizacje regionalne działające na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie     377
  IV.1.2.3. Organizacje regionalne świadczące pomoc i koordynujące działania w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego     384
  IV.1.2.4. Sposób uczestnictwa i miejsce w procesie globalnego zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym     390
  IV.2. PAŃSTWA     392
  IV.2.1. Państwa rozwinięte     394
  IV.2.1.1. Wyznaczniki podmiotowości     396
  IV.2.1.2. Przejawy uczestnictwa     406
  IV.2.1.3. Sposób uczestnictwa i miejsce w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem żywnościowym     410
  IV.2.2. Państwa rozwijające się     411
  IV.2.2.1. Wyznaczniki podmiotowości     412
  IV.2.2.2. Przejawy uczestnictwa     415
  IV.2.2.3. Sposób uczestnictwa i miejsce w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem żywnościowym     419
  IV.3. PODMIOTY NIEPAŃSTWOWE     421
  IV.3.1. Organizacje pozarządowe     423
  IV.3.1.1. Wyznaczniki podmiotowości     426
  IV.3.1.2. Przejawy uczestnictwa     431
  IV.3.1.3. Sposób uczestnictwa i miejsce w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem żywnościowym     437
  IV.3.2. Społeczeństwo obywatelskie     441
  IV.3.2.1. Wyznaczniki podmiotowości     442
  IV.3.2.2. Przejawy uczestnictwa     444
  IV.3.2.3. Sposób uczestnictwa i miejsce w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem żywnościowym     447
  IV.3.3. Korporacje transnarodowe     449
  IV.3.3.1. Wyznaczniki podmiotowości     451
  IV.3.3.2. Przejawy uczestnictwa     459
  IV.3.3.3. Sposób uczestnictwa i miejsce w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem żywnościowym     464
  
  ROZDZIAŁ V. STRUKTURY I INSTRUMENTY GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     467
  
  V.1. STRUKTURY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     468
  V.1.1. Struktury ‘stare’     469
  V.1.1.1. Prawo międzynarodowe     469
  V.1.1.2. Organizacje międzynarodowe     476
  V.1.1.2.1. Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego – CFS     480
  V.1.1.2.2. Komisja Kodeksu Żywnościowego     484
  V.1.1.3. Reżimy międzynarodowe     488
  V.1.1.3.1. Międzynarodowy reżim zbożowy     489
  V.1.1.3.2. Międzynarodowy reżim pomocy żywnościowej     493
  V.1.1.3.3. Międzynarodowy reżim ochrony nowych odmian roślin – UPOV     496
  V.1.2. Struktury ‘nowe’     499
  V.1.2.1. Struktury sieciowe     500
  V.1.2.1.1. Grupa Konsultacyjna ds. Międzynarodowych Badań w Rolnictwie – CGIAR     504
  V.1.2.1.2. Międzynarodowa Sieć Bezpieczeństwa Żywnościowego – IFSN     506
  V.1.2.1.3. Światowy Przegląd Ochrony i Technologii – WOCAT .    510
  V.1.2.2. Partnerstwa     512
  V.1.2.2.1. Globalny Sojusz na rzecz Poprawy Stanu Odżywienia – GAIN     515
  V.1.2.2.2. Sojusz przeciwko Głodowi i Niedożywieniu – AAHM .    517
  V.1.2.3. Grupy nieformalne     518
  V.1.2.3.1. Grupa G8     519
  V.1.2.3.2. Grupa G20     522
  V.1.2.4. Globalne konferencje: Światowy Szczyt Żywnościowy z 1996 roku, Światowy Szczyt Żywnościowy – 5 lat później z 2002 roku, Światowy Szczyt Bezpieczeństwa Żywnościowego z 2009 roku     526
  V.1.2.4.1. Cel     527
  V.1.2.4.2. Skład i reprezentacja     527
  V.1.2.4.3. Interakcje pomiędzy uczestnikami     528
  V.1.2.4.4. Efekty     530
  V.2. INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     533
  V.2.1. Instrumenty służące do podniesienia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego     534
  V.2.1.1. Globalne programy i strategie     534
  V.2.1.2. Wskaźniki     536
  V.2.1.3. Globalne systemy informacyjne     538
  V.2.1.4. Standardy     540
  V.2.1.5. Prawo do żywności     545
  V.2.1.6. Międzynarodowa polityka handlowa     547
  V.2.1.7. Działania w obszarze rolnictwa     550
  V.2.2. Instrumenty służące do eliminacji barier w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego     552
  V.2.2.1. Globalne systemy wczesnego ostrzegania     553
  V.2.2.2. Rezerwy żywnościowe     554
  V.2.2.3. Fundusze bezpieczeństwa żywnościowego     557
  V.2.2.4. Pomoc żywnościowa     557
  
  ROZDZIAŁ VI. OCENA I PERSPEKTYWY GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     561
  
  VI.1. OCENA GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     562
  VI.2. PERSPEKTYWY GLOBALNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM     568
  VI.2.1. Powrót do rozwiązań jednostronnych     568
  VI.2.2. Instytucjonalizacja rozwiązań hybrydowych     571
  VI.2.3. W kierunku ‘globalnego legalizmu’     572
  
  ZAKOŃCZENIE     575
  BIBLIOGRAFIA (wybór)     581
  SUMMARY     629
  SPIS TABEL     635
  SPIS RYSUNKÓW     639
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia