Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4

1 opinia

Format:

ibuk

Oddajemy do rąk Państwa już 4-tą publikację książkową (2005, 2008, 2010), której autorami są reprezentanci środowisk naukowych uczelni akademickich z terenu Polski tj. ośrodka warszawskiego, krakowskiego, gdańskiego, wrocławskiego, poznańskiego, katowickiego i łódzkiego. Należy się cieszyć, że cyklicznie organizowane debaty (także z udziałem reprezentantów uczelni zagranicznych) rozszerzają krąg zainteresowań i penetracji naukowych o niebadane do tej pory sfery, tj. oświatę, zdrowie, naukę i ostatnio sport. Smucić się trzeba jednakże, że nasze badania dowodzą, że trudno byłoby znaleźć sferę działalności gospodarczej, społecznej czy publicznej, w której nie byłoby przykładów dysfunkcjonalnych. Wręcz jest ich coraz więcej a skutkiem takiego stanu rzeczy staje się coraz wyraźniej uwidoczniony zanik zaufania społecznego do rządzących i kierujących organizacjami gospodarczymi i publicznymi.
Jak zawsze w naszych publikacjach, autorzy skupiają swoją uwagę na dwóch obszarach sprawowania władzy. Pierwszy odnosi się do patologii sprawowania władzy na poziomie państwa i samorządu. W drugim obszarze, zwracamy uwagę na poważne uchybienia w funkcjonowaniu różnorodnych organizacji, w których zastrzeżenia kierujemy do kadry kierowniczej i eksperckiej, odpowiadającej m.in. za prowadzenie polityki personalnej. Jak zawsze zajmujemy się także konsekwencjami omawianych dysfunkcji, przejawiającymi się pogorszeniem kondycji psychicznej i fizycznej pracowników.
Na szczególną uwagę zasługują treści, które generalnie odnoszą się do pogarszania się kondycji moralnej rządzących, co w konsekwencji odbija się na kondycji moralnej społeczeństwa. Wartą podkreślenia jest tutaj diagnoza prof. W. Kieżuna, w której mówi on o braku realizacji w życiu publicznym podstawowych zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (m.in. pomocniczości państwa, sprawności i rzetelności działań, decentralizacji władzy, sprawiedliwości społecznej). Autor wskazując patologiczne sfery zarządzania państwem, proponuje drogi rozwiązania kładąc główny nacisk na konieczność odpolitycznienia władzy. Z tymi wywodami korespondują rozważania redaktorki publikacji dowodzące zaniku postaw moralnych u rządzących.


Liczba stron512
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-848-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Zdzisława Janowska, Wprowadzenie    8
  Część I – Patologie i dysfunkcje sprawowania władzy    10
  Witold Kieżun, Państwo sprawne i życzliwe    12
  Zdzisława Janowska, O moralności w polityce    24
  Danuta Walczak-Duraj, Podstawowe uwarunkowania dysfunkcji administracji publicznej    39
  Łukasz Sułkowski, Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy krytycznych studiów zarządzania    63
  Wojciech Ulrych, Standardy jako odpowiedź na dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi    71
  Zdzisław Chmal, Kibole – reprezentacja narodu z poczuciem niższości a patologia sprawowania władzy nad zasobami ludzkimi    93
  Część II – Dysfunkcje i patologie w polityce personalnej organizacji    110
  Stefan Lachiewicz, Anna Walecka, Dysfunkcje organizacyjne a sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie    112
  Bogusz Mikuła, Dysfunkcje ograniczające realizację procesów uczenia się organizacji    132
  Aldona Andrzejczak, Wybrane dysfunkcje w dziedzinie zarządzania szkoleniami    154
  Beata Buchelt, Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych    165
  Marzena Stor, Niedowartościowane obszary ZZL w korporacjach międzynarodowych w Polsce na tle innych organizacji w czasie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego – wyniki badań empirycznych    188
  Iwona Janiak-Rejno, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Patologie zachowań kierowniczych i sposoby ich ograniczania w aspekcie przeprowadzanych zmian organizacyjnych    217
  Katarzyna Piwowar-Sulej, Dysfunkcje w procesie zarządzania nauczycielami jako pracownikami wiedzy    233
  Waldemar Walczak, Formy i przejawy dyskryminacji pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego    246
  Łukasz Haromszeki, Liderzy lokalni w kontekście barier administracyjnych w zarządzaniu gminą    263
  Izabela Marzec, Zarządzanie organizacyjne polskich pracowników – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne    279
  Justyna Kliombka-Jarzyna, Marzena Syper-Jędrzejak, Inicjatywy ułatwiające powrót matek na rynek pracy na przykładzie projektu „Matki znów aktywne zawodowo” realizowanego przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi    296
  Dorota Molek-Winiarska, Skutki stresu zawodowego    313
  Ewa Zimnowłocka-Łozyk, Wypalenie zawodowe a umiejętność zarządzania stresem, czasem i sobą    328
  Laura Płatkowska-Prokopczyk, Uwarunkowania eliminacji talentów w organizacjach zbiurokratyzowanych    339
  Alicja Smolbik-Jęczmień, Ewa Tracz, Podstawowe nieprawidłowości w procesie oceny pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny    363
  Anna Michalkiewicz, Rola emocji i nastroju oceniającego w procesie oceniania pracowników    384
  Barbara Chomątowska, Piotr Chłopek, Telepraca – nowa forma organizacji pracy. Nowy obszar dysfunkcji i patologii?    398
  Ilona Fijałkowska, Zasada równych szans w zatrudnieniu jako element polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa    414
  Magdalena Okopska, Zadania zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze budowania otwartości i komunikacji. Przypadek firmy X    427
  Sławomir Wyciślak, Dysfunkcje telepracy    445
  Marcin Karwiński, Zagadnienia stabilności zatrudnienia na stanowisku pierwszego trenera w polskich klubach piłkarskich    454
  Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Cz. I)    468
  Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Cz. II)    490
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia