Choroby zakaźne układu nerwowego

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

100,24  143,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

100,24143,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesna publikacja dotycząca chorób zakaźnych układu nerwowego. Prezentuje aktualną wiedzę, obejmującą szeroki zakres zagadnień epidemiologicznych, diagnostycznych, klinicznych i terapeutycznych omawianych chorób.
Książkę przygotował zespół wybitnych specjalistów z Polski oraz pochodzących z ośrodków amerykańskich zajmujących się chorobami zakaźnymi.
Bogata ikonografia – obrazująca zarówno patologię, jak i wyniki badań neuroobrazowych w chorobach zapalnych układu nerwowego – pozwala na wnikliwe poznanie zagadnień diagnostyki neurologii klinicznej.
Publikacja adresowana do specjalistów neurologów oraz chorób zakaźnych i inwazyjnych. Będzie również przydatna dla internistów, dermatologów, immunologów klinicznych oraz specjalistów medycyny tropikalnej.


Liczba stron272
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5087-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa VIII
  
  ROZDZIAŁ     1
  CHOROBY BAKTERYJNE UKŁADU NERWOWEGO     1
  1.1. BAKTERYJNE ZAKAŻENIA (ZAPALENIA) OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I INNE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE     1
  1.1.1. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – Waleria Hryniewicz, Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz     1
  1.1.2. Ropień mózgu – Dariusz J. Jaskólski     12
  1.1.3. Ropniaki wewnątrzczaszkowe – Dariusz J. Jaskólski     17
  1.1.4. Ropniak nadtwardówkowy kanału kręgowego – Dariusz J. Jaskólski     20
  
  1.2. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PRĄTKI – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz     23
  1.2.1. Gruźlica układu nerwowego     23
  1.2.2. Zakażenia prątkami innymi niż prątki gruźlicy     27
  1.2.3. Trąd     29
  
  1.3. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ KRĘTKI     32
  1.3.1. Kiła układu nerwowego (neurosyfilis) – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz     32
  1.3.2. Borelioza z Lyme – neuroborelioza – Michał Owecki, Jacek Juszczyk, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Wojciech Kozubski     37
  
  1.4. ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ RIKETSJE ORAZ BARTONELLE – Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Tomasz Chmielewski     45
  1.4.1. Riketsjozy     45
  1.4.2. Bartonelozy     51
  
  1.5. CHOROBA WHIPPLE’A – Paweł P. Liberski     57
  
  
  ROZDZIAŁ 2    59
  CHOROBY WIRUSOWE UKŁADU NERWOWEGO     59
  2.1. Wprowadzenie – Richard Yanagihara     59
  2.2. ZAKAŻENIA HERPESWIRUSAMI     68
  2.2.1. Herpeswirusy – wprowadzenie – Vivek R. Nerurkar, Wei-Kung Wang     68
  2.2.2. Wirus opryszczki typu 1 (ang. herpes simplex virus type 1, HSV-1) – Paweł P. Liberski, Michael Katz     72
  2.2.3. Wirus opryszczki typu 2 (ang. herpes simplex virus type 2, HSV-2) – Paweł P. Liberski, Michael Katz     78
  2.2.4. Wirus ospy wietrznej − półpaśca (ang. varicella-zoster virus, VZV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz     78
  2.2.5. Wirus herpes B – Paweł P. Liberski, Michael Katz    81
  2.2.6. Wirus cytomegalii (ang. cytomegalovirus, CMV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz     82
  2.2.7. Wirus herpes 6 i 7: herpes lymphotropic virus (ang. human herpesvirus 6, HHV-6 – ludzki herpeswirus 6; human herpesvirus 7, HHV-7 – ludzki herpeswirus 7) – Paweł P. Liberski, Michael Katz     84
  2.2.8. Wirus Epsteina–Barr (wirus typu 4; herpes EBV; ang. Epstein–Barr virus, EBV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz     85
  2.2.9. Wirus herpes-8 (HHV-8; wirus herpes powiązany z mięsakiem Kaposiego − ang. Kaposi’s sarcoma-associated virus, KSAV; Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus (KSAH; human herpesvirus 8, HHV-8; ludzki
  
  herpeswirus 8) – Paweł P. Liberski, Michael Katz     86
  
  2.3. ZAKAŻENIA POLIOMAWIRUSAMI     89
  2.3.1. Poliomawirusy – wprowadzenie – Moti Lal Chapagain     89
  2.3.2. Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa (ang. progressive multifocal leukoencephalopathy, PML) – Paweł P. Liberski     94
  
  2.4. ZAKAŻENIA RETROWIRUSAMI     97
  2.4.1. HIV/AIDS     97
  2.4.2. Wirus limfotropowy T-komórkowy człowieka – Lishomwa Ndhlovu, Bruce Shiramizu     119
  
  2.5. ZAKAŻENIA REOWIRUSAMI – Paweł P. Liberski, Michael Katz     122
  2.5.1. Wirus gorączki kleszczowej Kolorado (ang. Colorado tick fever virus, CTF)     122
  
  2.6. ZAKAŻENIA PARAMYKSOWIRUSAMI     123
  2.6.1. Wirus odry – wprowadzenie – Makoto Takeda     123
  2.6.2. Odra. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (ang. subacute sclerosing panencephalitis, SSPE) i inne choroby wywołane przez wirus odry – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz     125
  2.6.3. Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (świnki) – wprowadzenie – Minoru Kidokoro     132
  2.6.4. Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka) – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz     134
  2.6.5. Wirus Nipah – wprowadzenie – Yoshihiro Kaku     136
  2.6.6. Zakażenie wirusem Hendra i Nipah – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz     138
  
  2.7. ZAKAŻENIA RABDOWIRUSAMI     140
  2.7.1. Wirus wścieklizny – Richard Yanagihara, Mukesh Kumar     140
  
  2.8. ZAKAŻENIA BORNAWIRUSAMI     143
  2.8.1. Choroba Borna – Richard Yanagihara     143
  
  2.9. ZAKAŻENIA BUNIAWIRUSAMI     145
  2.9.1. Buniawirusy – wprowadzenie – Axel T. Lehrer     145
  2.9.2. Kalifornijska grupa serologiczna (ang. California serogroup, CSG) – Paweł P. Liberski, Michael Katz     146
  2.9.3. Gorączka Doliny Rift – Paweł P. Liberski, Michael Katz     147
  
  2.10. ZAKAŻENIA ARENAWIRUSAMI     148
  2.10.1. Arenawirusy – Axel T. Lehrer     148
  
  2.11. ZAKAŻENIA PIKORNAWIRUSAMI     153
  2.11.1. Wirus polio – wprowadzenie – Mukesh Kumar     153
  2.11.2. Zapalenie rogów przednich rdzenia (poliomyelitis, nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego–Medina) – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz     154
  2.11.3. Enterowirus 71 – Mukesh Kumar     157
  2.11.4. Enterowirus 68 – Mukesh Kumar     158
  
  2.12. ZAKAŻENIA TOGAWIRUSAMI     159
  2.12.1. Zakażenia alfawirusami     159
  2.12.2. Zakażenia rubiwirusami – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz     166
  
  2.13. ZAKAŻENIA FLAWIWIRUSAMI     167
  2.13.1. Flawiwirusy – wprowadzenie – James Kelley, Saguna Verma     167
  2.13.2. Zakażenia flawiwirusami przenoszonymi przez kleszcze – Paweł P. Liberski, Michael Katz     176
  2.13.3. Zakażenia flawiwirusami przenoszonymi przez komary – Paweł P. Liberski, Michael Katz     178
  
  2.14. ZAPALENIA MÓZGU O NIEWYJAŚNIONEJ ETIOLOGII – Paweł P. Liberski     184
  2.14.1. Zapalenie mózgu typu Viliuisk (ang. Viliuisk encephalitis, VE)    184
  2.14.2. Zapalenie mózgu Rasmussena (ang. Rasmussen’s encephalitis, chronic focal encephalitis, CFE)     185
  2.14.3. Encephalitis lethargica – Joel A. Vilensky     186
  
  ROZDZIAŁ 3    191
  CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ GRZYBY – Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski, Wielisław Papierz, Paweł P. Liberski     191
  3.1. WPROWADZENIE     191
  3.2. MUKORMIKOZA NOSOWO-MÓZGOWA (mucormycosis rhinocerebralis)     191
  3.3. ASPERGILOZA – GRZYBICA KROPIDLAKOWA (aspergillosis)     192
  3.4. KRYPTOKOKOZA (cryptococcosis)     193
  3.5. KANDYDOZA (candidosis)     196
  3.6. LECZENIE GRZYBIC     197
  
  ROZDZIAŁ 4    199
  CHOROBY PASOŻYTNICZE – Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski, Paweł P. Liberski     199
  4.1. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PIERWOTNIAKI: NEGLERIOZA (naegleriosis), AKANTAMEBOZA (acanthamoebosis), BALAMUTIOZA (balamuthiosis)     199
  4.1.1. Pierwotne amebowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (ang. primary amoebic meningoencephalitis, PAM)/ziarniniakowe amebowe zapalenie mózgu (ang. granulomatous amoebic encephalitis, GAE)     199
  4.1.2. Ameboza (pełzakowica; amoebosis, entamoebosis) – amebozowy ropień mózgu (ang. amoebic abscess of cerebrum, AAC)     202
  4.1.3. Trypanosomozy (trypanosomosis)     203
  4.1.4. Malaria mózgowa (malaria tropica)     208
  4.1.5. Toksoplazmoza (toxoplasmosis)     211
  4.1.6. Babeszjoza (babesiosis)     216
  
  4.2. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ HELMINTY     216
  4.2.1. Choroby wywołane przez płazińce     216
  4.2.2. Choroby wywołane przez obleńce (nicienie)     227
  
  ROZDZIAŁ 5     237
  CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PRIONY     237
  5.1. WPROWADZENIE – Charles Weissmann     237
  5.1.1. Replikacja prionów     237
  5.1.2. Szczepy prionów     238
  5.1.3. Bariera gatunkowa     238
  5.1.4. Ewolucja prionów     238
  5.1.5. Podsumowanie     239
  
  5.2. ASPEKTY KLINICZNE CHORÓB PRIONOWYCH – Richard Knight     240
  5.2.1. Idiopatyczne choroby prionowe     241
  5.2.2. Sporadyczna postać choroby Creutzfeldta–Jakoba (sCJD)     241
  5.2.3. Prionopatia wrażliwa na proteazę (ang. protease sensitive prionopathy, PSPr)     244
  5.2.4. Genetycznie uwarunkowane choroby prionowe     244
  5.2.5. Nabyte choroby prionowe     245
  
  5.3. AMYLOIDY I PRIONOIDY – Paweł P. Liberski     248
  5.3.1. Nomenklatura     249
  5.3.2. Choroby prionowe jako paradygmat amyloidoz mózgowych     249
  5.3.3. Amyloidy i prionoidy     251
  5.3.4. Choroba Alzheimera i peptyd Ab     252
  5.3.5. Polimorfizmy genu kodującego PrP a choroba Alzheimera     253
  5.3.6. Współistnienie AD i CJD     254
  5.3.7. a-synukleina i choroba Parkinsona     254
  5.3.8. Prionoidy i schizofrenia     255
  5.3.9. P53-priony wkraczają do onkologii     255
  5.3.10. Podsumowanie     255
  SKOROWIDZ     259
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia