Choroby zakaźne układu nerwowego

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,42  135,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

74,42135,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesna publikacja dotycząca chorób zakaźnych układu nerwowego. Prezentuje aktualną wiedzę, obejmującą szeroki zakres zagadnień epidemiologicznych, diagnostycznych, klinicznych i terapeutycznych omawianych chorób.
Książkę przygotował zespół wybitnych specjalistów z Polski oraz pochodzących z ośrodków amerykańskich zajmujących się chorobami zakaźnymi.
Bogata ikonografia – obrazująca zarówno patologię, jak i wyniki badań neuroobrazowych w chorobach zapalnych układu nerwowego – pozwala na wnikliwe poznanie zagadnień diagnostyki neurologii klinicznej.
Publikacja adresowana do specjalistów neurologów oraz chorób zakaźnych i inwazyjnych. Będzie również przydatna dla internistów, dermatologów, immunologów klinicznych oraz specjalistów medycyny tropikalnej.


Liczba stron272
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5087-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]ROZDZIAŁ    1
[]CHOROBY BAKTERYJNE UKŁADU NERWOWEGO    1
[].. BAKTERYJNE ZAKAŻENIA (ZAPALENIA) OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I INNE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE    1
[]... Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – Waleria Hryniewicz, Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz    1
  1.1.2. Ropień mózgu – Dariusz J. Jaskólski    12
  1.1.3. Ropniaki wewnątrzczaszkowe – Dariusz J. Jaskólski    17
  1.1.4. Ropniak nadtwardówkowy kanału kręgowego – Dariusz J. Jaskólski    20
  1.2. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PRĄTKI – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz    23
  1.2.1. Gruźlica układu nerwowego    23
  1.2.2. Zakażenia prątkami innymi niż prątki gruźlicy    27
  1.2.3. Trąd    29
  1.3. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ KRĘTKI    32
  1.3.1. Kiła układu nerwowego (neurosyfilis) – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz    32
  1.3.2. Borelioza z Lyme – neuroborelioza – Michał Owecki, Jacek Juszczyk, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Wojciech Kozubski    37
  1.4. ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ RIKETSJE ORAZ BARTONELLE – Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Tomasz Chmielewski    45
  1.4.1. Riketsjozy    45
  1.4.2. Bartonelozy    51
  1.5. CHOROBA WHIPPLE’A – Paweł P. Liberski    57
  ROZDZIAŁ 2    59
  CHOROBY WIRUSOWE UKŁADU NERWOWEGO    59
  2.1. Wprowadzenie – Richard Yanagihara    59
  2.2. ZAKAŻENIA HERPESWIRUSAMI    68
  2.2.1. Herpeswirusy – wprowadzenie – Vivek R. Nerurkar, Wei-Kung Wang    68
  2.2.2. Wirus opryszczki typu 1 (ang. herpes simplex virus type 1, HSV-1) – Paweł P. Liberski, Michael Katz    72
  2.2.3. Wirus opryszczki typu 2 (ang. herpes simplex virus type 2, HSV-2) – Paweł P. Liberski, Michael Katz    78
  2.2.4. Wirus ospy wietrznej − półpaśca (ang. varicella-zoster virus, VZV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz    78
  2.2.5. Wirus herpes B – Paweł P. Liberski, Michael Katz    81
  2.2.6. Wirus cytomegalii (ang. cytomegalovirus, CMV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz    82
  2.2.7. Wirus herpes 6 i 7: herpes lymphotropic virus (ang. human herpesvirus 6, HHV-6 – ludzki herpeswirus 6; human herpesvirus 7, HHV-7 – ludzki herpeswirus 7) – Paweł P. Liberski, Michael Katz    84
  2.2.8. Wirus Epsteina–Barr (wirus typu 4; herpes EBV; ang. Epstein–Barr virus, EBV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz    85
  herpeswirus 8) – Paweł P. Liberski, Michael Katz    86
  2.3. ZAKAŻENIA POLIOMAWIRUSAMI    89
  2.3.1. Poliomawirusy – wprowadzenie – Moti Lal Chapagain    89
  2.3.2. Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa (ang. progressive multifocal leukoencephalopathy, PML) – Paweł P. Liberski    94
  2.4. ZAKAŻENIA RETROWIRUSAMI    97
  2.4.1. HIV/AIDS    97
  2.4.2. Wirus limfotropowy T-komórkowy człowieka – Lishomwa Ndhlovu, Bruce Shiramizu    119
  2.5. ZAKAŻENIA REOWIRUSAMI – Paweł P. Liberski, Michael Katz    122
  2.5.1. Wirus gorączki kleszczowej Kolorado (ang. Colorado tick fever virus, CTF)    122
  2.6. ZAKAŻENIA PARAMYKSOWIRUSAMI    123
  2.6.1. Wirus odry – wprowadzenie – Makoto Takeda    123
  2.6.2. Odra. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (ang. subacute sclerosing panencephalitis, SSPE) i inne choroby wywołane przez wirus odry – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz    125
  2.6.3. Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (świnki) – wprowadzenie – Minoru Kidokoro    132
  2.6.4. Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka) – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz    134
  2.6.5. Wirus Nipah – wprowadzenie – Yoshihiro Kaku    136
  2.6.6. Zakażenie wirusem Hendra i Nipah – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz    138
  2.7. ZAKAŻENIA RABDOWIRUSAMI    140
  2.7.1. Wirus wścieklizny – Richard Yanagihara, Mukesh Kumar    140
  2.8. ZAKAŻENIA BORNAWIRUSAMI    143
  2.8.1. Choroba Borna – Richard Yanagihara    143
  2.9. ZAKAŻENIA BUNIAWIRUSAMI    145
  2.9.1. Buniawirusy – wprowadzenie – Axel T. Lehrer    145
  2.9.2. Kalifornijska grupa serologiczna (ang. California serogroup, CSG) – Paweł P. Liberski, Michael Katz    146
  2.9.3. Gorączka Doliny Rift – Paweł P. Liberski, Michael Katz    147
  2.10. ZAKAŻENIA ARENAWIRUSAMI    148
  2.10.1. Arenawirusy – Axel T. Lehrer    148
  2.11. ZAKAŻENIA PIKORNAWIRUSAMI    153
  2.11.1. Wirus polio – wprowadzenie – Mukesh Kumar    153
  2.11.2. Zapalenie rogów przednich rdzenia (poliomyelitis, nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego–Medina) – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz    154
  2.11.3. Enterowirus 71 – Mukesh Kumar    157
  2.11.4. Enterowirus 68 – Mukesh Kumar    158
  2.12. ZAKAŻENIA TOGAWIRUSAMI    159
  2.12.1. Zakażenia alfawirusami    159
  2.12.2. Zakażenia rubiwirusami – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz    166
  2.13. ZAKAŻENIA FLAWIWIRUSAMI    167
  2.13.1. Flawiwirusy – wprowadzenie – James Kelley, Saguna Verma    167
  2.13.2. Zakażenia flawiwirusami przenoszonymi przez kleszcze – Paweł P. Liberski, Michael Katz    176
  2.13.3. Zakażenia flawiwirusami przenoszonymi przez komary – Paweł P. Liberski, Michael Katz    178
  2.14. ZAPALENIA MÓZGU O NIEWYJAŚNIONEJ ETIOLOGII – Paweł P. Liberski    184
  2.14.1. Zapalenie mózgu typu Viliuisk (ang. Viliuisk encephalitis, VE)    184
  2.14.2. Zapalenie mózgu Rasmussena (ang. Rasmussen’s encephalitis, chronic focal encephalitis, CFE)    185
  2.14.3. Encephalitis lethargica – Joel A. Vilensky    186
  ROZDZIAŁ 3    191
  CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ GRZYBY – Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski, Wielisław Papierz, Paweł P. Liberski    191
  3.1. WPROWADZENIE    191
  3.2. MUKORMIKOZA NOSOWO-MÓZGOWA (mucormycosis rhinocerebralis)    191
  3.3. ASPERGILOZA – GRZYBICA KROPIDLAKOWA (aspergillosis)    192
  3.4. KRYPTOKOKOZA (cryptococcosis)    193
  3.5. KANDYDOZA (candidosis)    196
  3.6. LECZENIE GRZYBIC    197
  ROZDZIAŁ 4    199
  CHOROBY PASOŻYTNICZE – Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski, Paweł P. Liberski    199
  4.1. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PIERWOTNIAKI: NEGLERIOZA (naegleriosis), AKANTAMEBOZA (acanthamoebosis), BALAMUTIOZA (balamuthiosis)    199
  4.1.1. Pierwotne amebowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (ang. primary amoebic meningoencephalitis, PAM)/ziarniniakowe amebowe zapalenie mózgu (ang. granulomatous amoebic encephalitis, GAE)    199
  4.1.2. Ameboza (pełzakowica; amoebosis, entamoebosis) – amebozowy ropień mózgu (ang. amoebic abscess of cerebrum, AAC)    202
  4.1.3. Trypanosomozy (trypanosomosis)    203
  4.1.4. Malaria mózgowa (malaria tropica)    208
  4.1.5. Toksoplazmoza (toxoplasmosis)    211
  4.1.6. Babeszjoza (babesiosis)    216
  4.2. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ HELMINTY    216
  4.2.1. Choroby wywołane przez płazińce    216
  4.2.2. Choroby wywołane przez obleńce (nicienie)    227
  ROZDZIAŁ 5    237
  CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PRIONY    237
  5.1. WPROWADZENIE – Charles Weissmann    237
  5.1.1. Replikacja prionów    237
  5.1.2. Szczepy prionów    238
  5.1.3. Bariera gatunkowa    238
  5.1.4. Ewolucja prionów    238
  5.1.5. Podsumowanie    239
  5.2. ASPEKTY KLINICZNE CHORÓB PRIONOWYCH – Richard Knight    240
  5.2.1. Idiopatyczne choroby prionowe    241
  5.2.2. Sporadyczna postać choroby Creutzfeldta–Jakoba (sCJD)    241
  5.2.3. Prionopatia wrażliwa na proteazę (ang. protease sensitive prionopathy, PSPr)    244
  5.2.4. Genetycznie uwarunkowane choroby prionowe    244
  5.2.5. Nabyte choroby prionowe    245
  5.3. AMYLOIDY I PRIONOIDY – Paweł P. Liberski    248
  5.3.1. Nomenklatura    249
  5.3.2. Choroby prionowe jako paradygmat amyloidoz mózgowych    249
  5.3.3. Amyloidy i prionoidy    251
  5.3.4. Choroba Alzheimera i peptyd Ab    252
  5.3.5. Polimorfizmy genu kodującego PrP a choroba Alzheimera    253
  5.3.6. Współistnienie AD i CJD    254
  5.3.7. a-synukleina i choroba Parkinsona    254
  5.3.8. Prionoidy i schizofrenia    255
  5.3.9. P53-priony wkraczają do onkologii    255
  5.3.10. Podsumowanie    255
  SKOROWIDZ    259
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia