Wybór tekstów z dziejów języka polskiego

Tom 1. Do połowy XIX w.

1 opinia

Redakcja:

Marek Cybulski

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,40  39,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,4039,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich. Obejmuje ogół piśmiennictwa, utrwala w całości lub we fragmentach teksty od najstarszych po współczesne: od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kanoniczne, powszechnie znane, ale także dotąd niepublikowane i trudno dostępne; teksty wybitne i nietypowe oraz niewybitne i typowe: wielką poezję i nieudolną rymowankę, artykuł sławnego uczonego i pracę domową ucznia-nieuka. Odkryjemy zabawny barokowy przepis kucharski i ponury list skazańca pisany w dniu egzekucji; sensacyjny protokół sprawy o czary i pedantyczny regulamin strzelania z muszkietu. Odnajdziemy świadectwa ekspansji i porażek naszego języka, grzęźnięcia w prymitywie i dorastania do nowoczesności; ulegania obcym wpływom i wybijania się na językową niepodległość.
Książka umożliwia śledzenie ewolucji stylów funkcjonalnych, społecznych odmian języka, świadomości językowej i wiedzy o języku. Informuje o sytuacji językowej w Polsce, o polityce językowej Polaków i wobec Polaków. Pokazuje ewolucję fonetyki, gramatyki, słownictwa i ortografii. Teksty opatrzono omówieniami zjawisk, które w nich wystąpiły lub które stanowiły dla nich konteksty. Wyjaśnienia te umieszczono w komentarzach, przypisach, słownikach i w indeksie.
Wybór… ma przede wszystkim pomóc studentom i pracownikom filologii polskiej w studiowaniu i nauczaniu historii języka, gramatyki historycznej, stylistyki, retoryki, leksykologii, genologii, dialektologii, ale z pewnością zainteresuje każdego, kogo fascynują sprawy Polski i Polaków.


Liczba stron630
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-555-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  1. Dobór tekstów    12
  2. Sposób prezentacji    16
  Układ tekstów    16
  Tytuły    16
  Pisownia. Zasady transliteracji i symbole edytorskie    17
  Symbole edytorskie    19
  Przypisy dolne    20
  Komentarze    20
  Słowniki    22
  Indeks    22
  3. Autorstwo    23
  1. Bulla gnieźnieńska (1136)    25
  2. Kazania świętokrzyskie (XIV w.)    27
  3. Krystus zmartwychwstał je (1365)    31
  4. [Roty sądowe z Wielkopolski] (1387–1400)    32
  5. Psałterz floriański (1398–1399)    35
  6. Bogurodzica (początek XV w.)    38
  7. Kazania gnieźnieńskie (początek XV w.)    39
  8. Przecław Słota, Wiersz o chlebowym stole (początek XV w.)    43
  9. Psałterz floriański (część III) (początek XV w.)    47
  10. Cantilena inhonesta (1416 lub 1417)    49
  11. [List miłosny] (ok. 1428)    50
  12. Kodeks Świętosława (1449)    51
  13. Żywot świętego Błażeja (koniec 1. połowa XV w.)    55
  14. Biblia królowej Zofii (1455)    58
  15. Kazanie na dzień Wszech Świętych (połowa XV w.)    61
  16. Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego (1462–1463)    64
  17. Lament świętokrzyski (ok. 1470)    66
  18. Jakub Parkosz, Traktat o ortografii polskiej (ok. 1470)    68
  19. Modlitwy codzienne (1475)    71
  20. Modlitwy Wacława (między 1476 a 1489)    72
  21. Ortyle magdeburskie (ok. 1480)    75
  22. Chytrze bydlą z pany kmiecie... (ok. 1483)    76
  23. Psałterz puławski (koniec XV w. lub 1. ćwierć XVI w.)    77
  24. Rozmyślanie przemyskie (początek XVI w.)    80
  25. Reguła zakonu św. Klary (początek XVI lub przełom XV i XVI w.)    86
  26. Modlitwy codzienne (początek XVI w.)    91
  27. Jan Konarski, Mowa powitalna (między 1512 a 1515)    92
  28. Biernat z Lublina, [Przypowieści] (1522)    93
  29. [Rozmówki polsko-niemieckie] (1523)    95
  30. [Przepisy] (1. połowa XVI w.)    96
  31. Walenty Wróbel, Żołtarz Dawida Proroka (1528)    98
  32. Stanisław Kucieński, List do Mikołaja Szydłowieckiego (1529)    102
  33. List do burmistrza i rajców miasta Bardiowa (1530)    103
  34. Olbracht Gasztołd, List do Mikołaja Nipszyca (1531)    104
  35. Stefan Falimirz, O ziołach i mocy ich… (1534)    105
  36. Andrzej Glaber, Problemata Aristotelis (1535)    106
  37. Zygmunt I Stary, List do Jakuba Wilamowskiego (1539)    109
  38. Walenty Wróbel, Żołtarz Dawidow (1539)    111
  39. Ludycyje wieśne (1543)    115
  40. Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej (1544)    118
  41. Historia trzech króli (1544)    121
  42. Ewangelia Nikodema (1544)    123
  43. Mikołaj Rej, Psałterz Dawidow (przed 1548?)    126
  44. Mikołaj Radziwiłł Czarny, List do brata (1547)    130
  45. Bartłomiej Groicki, Porządek sądów… (1558–1559)    133
  46. Jakub Lubelczyk, Psałterz Dawida (1558)    136
  47. [Zeznanie w procesach] (1559)    142
  48. Mikołaj Rej, Przypowieści przypadłe… (1562)    144
  49. Lustracja miasta Bolimowa (1564)    148
  50. Bartłomiej Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego (1565)    153
  51. Łukasz Górnicki, Dworzanin polski (6)    156
  52. Stanisław Grzepski, Geometria… (1566)    162
  53. Bartłomiej Groicki, Tytuły prawa majdeburskiego (1567)    164
  54. [Faktura i korespondencja kupiecka] (1568–1569)    167
  55. Mikołaj Rej, Źwierciadło (1567–1568)    169
  56. Mikołaj Sęp Szarzyński, Wiersze (między 1568 a 1581)    174
  57. Marcin Czechowic, Summariusz Nowego Testamentu (1570)    175
  58. Marcin Białobrzeski, Kazanie na pogrzebie Zygmunta Augusta (1574)    180
  59. H. C. Agrippa / Maciej Wirzbięta, O ślachetności a zacności płci niewieściej (1575)    185
  60. Jan Kochanowski, Przy pogrzebie rzecz (1577)    187
  61. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich (1578)    189
  62. Marcin Czechowic, Trzech dni rozmowa… (1578)    192
  63. Jan Kochanowski, Psałterz Dawidow (1579)    198
  64. Marcin Czechowic, Respons na skrypt… (1581)    201
  65. Paweł Szczerbic, Speculum saxonum… (1581)    203
  66. Marcin Czechowic, Zwierściadłko panienek chrystyjańskich (1582)    208
  67. Marcin Czechowic, Epistomium na wędzidło… (1583)    211
  68. Jan Kochanowski, Treny (1583)    214
  69. Jan Kochanowski, Fraszki (1584)    217
  70. [Wiersz mieszczański] (ostatnia ćwierć XVI w.)    221
  71. Sebastian Grabowiecki, Sonet (1590)    223
  72. Marcin Łaszcz, Pogrom lewartowski (1592)    224
  73. Łukasz Górnicki, Raczył (1598)    233
  74. Jakub Wujek, Psalmy 50 (51) i 137 (1599)    236
  75. Jan Karol Chodkiewicz, [Listy] (przełom XVI i XVII w.)    241
  76. Barwiczka dla ozdoby twarzy… (1605)    243
  77. Stanisław Stadnicki, Votum na zjeździe lubelskim (1606)    246
  78. [Świadectwa cudownych uzdrowień] (1612–1637)    250
  79. Nicolaus Volckmar, Viertzig Dialogi (1612)    252
  80. Rożność nacyj, z ich własnościami (1614)    258
  81. [Wiersze sowiźrzalskie] (1615)    263
  82. [Umowa kupna-sprzedaży] (1616)    266
  83. Mateusz Bembus, Kometa, to jest pogrożka… (1619)    267
  84. Jan Karol Chodkiewicz, Mowy do wojska pod Chocimiem (1621)    270
  85. [Dekret sądu starościńskiego i przysięga] (1622)    273
  86. [Protokół rozprawy przed sądem miejskim] (1624)    274
  87. [Testament mieszczanki] (1624)    279
  88. Jan Brożek, Gratis abo dyskurs… (1625)    280
  89. Walerian Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum… (2. ćwierć XVII w.)    284
  90. Walerian Nekanda Trepka, Proemium… (2. ćwierć XVI w.)    287
  91. [Ćwiczenia uczniowskie] (1628)    289
  92. Jerzy Ossoliński, [Mowa pożegnalna marszałka izby poselskiej] (1631)    290
  93. Jurament podwojewodzego (1631)    292
  94. Wojciech Dębołęcki, Wywod jedynowłasnego państwa świata… (1633)    293
  95. Jacek Mijakowski, [Kazanie przy rozdawaniu kolędy] (1637)    298
  96. Adam Grodziecki, [Mowa weselna – dziękowanie za pannę] (1637)    301
  97. Fridrich Ledck, [Kwit] (1642)    304
  98. Krystyna Gieysztorowa, [Testament ziemianki] (1647)    305
  99. Iwan Teteruk, [List do syna] (1649)    308
  100. Marcin Smogulecki, [Zaproszenie na pogrzeb] (1650)    309
  101. Andrzej Maksymilian Fredro, [Odpowiedzi posłom…] (1652)    310
  102. Janusz Radziwiłł, [List do sługi] (1655)    314
  103. [Pozew sądowy] (1658)    316
  104. Jerzy Niemierzyc, Mowa do króla (1659)    317
  105. Błażej Lipowski, Piechotne ćwiczenie… (1660)    321
  106. Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa sonet (1661)    323
  107. Jan Kazimierz, [Uniwersał przedsejmowy] (1666)    324
  108. Jan III Sobieski, Mowa in Senatus Consilio (1681)    327
  109. Stanisław Czerniecki, Zebranie potraw (1682)    329
  110. Kazimierz Sapieha, Podziękowanie (1682)    331
  111. Jan III Sobieski, [List do Marii Kazimiery] (l683)    333
  112. Stanisław Solski, Geometra polski… (1683)    337
  113. [Wyrok sądu miejskiego] (1689)    340
  114. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (ok. 1690–1695)    342
  115. Wojciech Tylkowski, Część czwarta fizyki (1692)    349
  116. Jakub Boczyłowic, [Wzory listów] (1694)    352
  117. Rejestr wydatku (1694)    355
  118. Jan III Sobieski, Mowa in Senatus Consilio (1695)    355
  119. [Protokoły sądu wójtowskiego m. Opola] (1698)    358
  120. [Protokół posiedzenia rady Tarnowskich Gór] (1700)    362
  121. Elżbieta Sieniawska, [Listy] (1700–1707)    363
  122. F. W. de Kijau, Obwieszczenie (1712?)    367
  123. [Wzory mów weselnych] (1712)    368
  124. Cyprian Sapecki, Kazanie o Najświętszej Pannie (1720)    370
  125. August II Mocny, Uniwersał przedsejmowy (1720)    373
  126. [Protokoły sądu wójtowskiego Opola] (1721)    375
  127. [Protestacja] (1722)    378
  128. Wawrzyniec Różyński, Nowenny opisanie (1723)    379
  129. Antoni Widenski, [List do Elżbiety Sieniawskiej] (1724)    381
  130. [Protokół sprawy o czary] (1724)    383
  131. Józef Fontana, [List do Elżbiety Sieniawskiej] (1725)    385
  132. [Testament mieszczański] (1726)    386
  133. Elżbieta Sieniawska, [Wypuszczenie karczmy w arendę] (1728)    388
  134. Elżbieta Sieniawska, [Uniwersał] (1728)    390
  135. Józef Woronicz, [List] (1728)    392
  136. Zwierciadło […] przymiotów… (1728)    393
  137. Glejt (1733)    398
  138. August III, [Mandat królewski] (1735)    399
  139. Hilarion Falęcki, Wojsko […] afektów (1739)    400
  140. [Protół posiedzenia rady Tarnowskich Gór] (1740)    404
  141. Stanisław Konarski, [List do Józefa Sapiehy] (1740)    405
  142. [Tytulatura kancelarii królewskiej] (1745)    407
  143. [Protokół posiedzenia cechu] (1748)    409
  144. Marcin Matuszewicz, Diariusz życia mego (od 1754)    410
  145. [Protokół z posiedzenia cechu] (1755)    415
  146. Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny (1756)    417
  147. Mowa posła na sejmie (ok. 1760)    425
  148. [Akt kupna – sprzedaży] (1763)    426
  149. Stanisław Konarski, List do szlachty sejmikowej (1764)    427
  150. Józef Andrzej Załuski, Objaśnienie błędami zabobonów zarażonych (1766)    429
  151. [Ignacy Krasicki], [Artykuł o sposobach wydoskonalenia języka] (1766)    432
  152. Franciszek Bohomolec, Ceremoniant (1767)    434
  153. Jakub Lanhans, [Dziennik podróży] (1768)    438
  154. Tadeusz Krusiński [J. E. Minasowicz], Pragmatografia de legitimo usu… (1769)    441
  155. Wiadomość ciekawa (1769)    443
  156. [Ogłoszenie] (1774)    447
  157. [Protokół posiedzenia cechu] (1777)    448
  158. Franciszek Dionizy Kniaźnin, Erotyki (1779)    451
  159. Respons pewnej damy… (1779)    454
  160. Onufry Kopczyński, O pisaniu głosek (1780)    456
  161. Franciszek Zabłocki, Fircyk w zalotach (1781)    458
  162. Julian Antonowicz, Mowa z okoliczności uroczystego obchodu… (1783)    463
  163. [Wiadomości prasowe] (1784)    466
  164. Kwit z podymnego (1784)    468
  165. Adam Naruszewicz, Diariusz podróży Najjaśniejszego Stanisława Augusta… (1784)    469
  166. Ks. Laskowski, [Mowa powitalna] (1784)    473
  167. Stanisław Trembecki, Gość w Heilsbergu (1784)    474
  168. Regulamen egzercerunku… (1786)    477
  169. Stanisław Staszic, Edukacja (1787)    480
  170. [Księga cudów i intencji mszalnych] (1788–1802)    484
  171. Józef Kossakowski, Ksiądz pleban (1788)    486
  172. Ustawa rządowa […] 3 maja (1791)    488
  173. Michał Potulicki, Dziennik na rok 1794 (1794)    489
  174. [Ogłoszenia i listy gończe] (1794)    492
  175. Odezwa Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego (1794)    496
  176. Zarządzenie Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego (1794)    498
  177. Hugo Kołłątaj, Uwagi nad snami… (1796)    500
  178. Stanisław Szymański, Wzory biletów, listów… (1797)    503
  179. Pieśń wasalów pruskich (1798)    506
  180. List miejski (1799)    507
  181. Uwaga nad czuciem jestestwa (początek XIX w.)    509
  182. Franciszek Jelski, [List do Kajetany Oskierczyny] (1802)    510
  183. Przegnanie Niemców z Warszawy (1806)    512
  184. Franciszek Karpiński, Psalm 50 (1806)    513
  185. Julian Antonowicz, Kazanie (1807)    515
  186. Onufry Kopczyński, Prawidła przystoyności… (1810)    519
  187. [Obwieszczenia urzędowe] (1810)    522
  188. Kajetana Oskierczyna, [List do Mikołaja Gadomskiego] (1811)    523
  189. [Mianowanie na stopień oficerski] (1812)    524
  190. Ignacy Lubicz Czerwiński, Skazówka listowa… (1812)    525
  191. Jan Śniadecki, O języku narodowym w matematyce (1813)    527
  192. Jan Śniadecki, O języku polskim (1814)    530
  193. Julian Antonowicz, Dziennik nauczyciela domowego (1814–1823)    534
  194. Zbiór komendnych wyrazów (1815)    537
  195. L. Gaultier, St. Borodzicz, Rysy charakterystyczne złego wychowania (1817)    539
  196. Obwieszczenia (1818)    541
  197. [Ogłoszenie prasowe] (1818)    542
  198. Zapozew edyktalny (1818)    543
  199. Józef Mroziński, Oblężenie i obrona Saragossy… (1819)    544
  200. [Ogłoszenia] (1820)    547
  201. Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna (1820)    551
  202. Adam Mickiewicz, Lilie (1822)    553
  203. J. Hautepierre, Wojciech Sitkiewicz, Sztuka pisania listów (1822)    557
  204. Ignacy Bobiatyński, O nabijaniu sztućca (1823)    559
  205. Józef Mroziński, Odpowiedź na […] recenzję (1824)    560
  206. [Ogłoszenia prasowe] (1824)    565
  207. [Mianowanie na stopień oficerski] (1812)    566
  208. Kwit Magazynu Drewnego (1826)    567
  209. Adam Mickiewicz, Sonety krymskie (1826)    568
  210. Hieronim Kajsiewicz, [Ćwiczenie studenckie] (1829)    570
  211. Jan Nepomucen Kamiński, Czy nasz język jest filozoficzny? (1830)    572
  212. Kajetana Oskierczyna, [Polecenie wypłaty] (1830)    575
  213. Doniesienia (1831)    576
  214. [Ogłoszenia prasowe] (1831)    577
  215. Emilia Plater, [Oświadczenie] (1831)    578
  216. Aleksander Fredro, Zemsta (1834)    579
  217. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (1834)    581
  218. O C. K. szybko-wozie… (1835)    586
  219. Juliusz Słowacki, Testament mój (1839/1840)    587
  220. Podział pierścienia Saturnowego (1839)    590
  221. Michał Starzewski, [Traktat o szermierce] (ok. 1840)    590
  222. Juliusz Słowacki, Beniowski (1841)    593
  223. Wieści z teatru (1841)    596
  224. L. Wo…ski, [Recenzja teatralna] (1841)    597
  225. [Wiadomości prasowe] (1841)    597
  226. Juliusz Słowacki, Anioły stoją na rodzinnych polach... (1841)    598
  227. Hieronim Kajsiewicz, O rządach Opatrzności. Kazanie… (1842)    599
  228. [Adres posłów polskich do króla Prus] (1843)    601
  229. Michał Korzeniowski, Nowy sekretarz powszechny… (1843)    602
  230. [Ogłoszenie] (1843)    604
  231. Roztrząsanie sumienia (1845)    604
  232. Zygmunt Krasiński, [List do Izabelli Sanguszkowej] (1846)    607
  223. [Ludwik Mierosławski], Regulamin piechoty, kawalerii i artylerii… (1846)    609
  234. Juliusz Słowacki, Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli... (1846)    611
  235. Kornel Ujejski, Pieśni Salomona (1846)    613
  236. Stanisław Jachowicz, Rozmowy matki z Józią (1846)    617
  237. Kornel Ujejski, Kwiaty bez woni (1848)    619
  238. [Anegdota] (1848)    623
  239. Władysław Majewski, [Notatki z wykładu Chemia i technologia] (1848–1850)    623
  240. Uwiadomienie (1848)    627
  241. [Teksty prasowe] (1849)    628
  242. [Nekrologi z prasy poznańskiej] (1850)    631
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia