Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja. PN 390

Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja. PN 390

1 opinia

Format:

ibuk

Historyczna ewolucja systemu rachunkowości zdeterminowana jest rozwojem relacji gospodarczych. Współcześnie poziom globalizacji działalności gospodarczej, nowo kreowane transakcje, wirtualne składniki wartości podmiotu gospodarczego, pomiar i wycena czynników wcześniej nawet nieidentyfikowanych powodują, że obserwuje się intensywny rozwój metod wyceny aktywów i pasywów, a także ujmowanie nowych składników majątkowych. W rezultacie powstaje nowa koncepcja sprawozdania finansowego i są tworzone nowe wyzwania rewizji finansowej. Poziom regulatorów prawa bilansowego zmienia się z krajowego na ogólnoświatowy. Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dyskutowane są na poziomie międzynarodowym przy aktywnym lobbingu organizacji i instytucji o globalnym zasięgu.


Liczba stron296
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-507-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Jacek Adamek: Elementy kształtujące sylwetkę muzułmańskiego księgowego    11
  Mariusz Andrzejewski, Kinga Mróz, Maciej Popek: Testy zgodności w teorii i praktyce audytu sprawozdań finansowych    21
  Anna Bartoszewicz: Transformacja audytu wewnętrznego w Polsce − od audytu zgodności do audytu efektywnościowego    36
  Melania Bąk: Rachunkowość i jej kapitał, czyli rachunkowość w wymiarze niematerialnym    45
  Anna A. Białek-Jaworska, Katarzyna Drązikowska: Polityka rachunkowości spółek notowanych na NewConnect    55
  Anna A. Białek-Jaworska, Marek Żukowski, Jozef Bucko: Rola doświadczenia zawodowego w uczeniu się rachunkowości w Polsce i na Słowacji    64
  Grzegorz Bucior: Datio in solutum w ujęciu bilansowym i podatkowym    74
  Jolanta Chluska: Informacyjne aspekty funduszu własnego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej    82
  Halina Chłodnicka: Wpływ wykonywania wyceny przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej do celów sprzedaży na wybranym przykładzie    91
  Marek Garbowski: Przyszłość banków spółdzielczych w kontekście implementacji regulacji Basel III w polskim systemie bankowym    104
  Magdalena Giedroyć: Relewantność informacji sprawozdawczych    114
  Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka: Podejście praktyków do rozpoznania rezerw, zobowiązań oraz aktywów warunkowych w świetle MSSF – wyniki badania empirycznego    123
  Magdalena Janowicz: Rola biegłego rewidenta w procesie połączenia spółek    134
  Aldona Kamela-Sowińska: Obrót gospodarczy jako dobro prawnie chronione przez ustawę o rachunkowości    142
  Małgorzata Kamieniecka: Etyka w rachunkowości wczoraj i dziś – ocena aktualności postulatów L. Paciolego    150
  Katarzyna Kobiela-Pionnier: Pod presją. Wpływ lobbingu na kształtowanie standardów rachunkowości    160
  Mariola Kotłowska: Determinanty pomiaru dokonań na poziomie procesów w przedsiębiorstwie    173
  Edyta Łazarowicz: Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności    183
  Edward Pielichaty: Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w księgach rachunkowych banków    191
  Anna Mazurczak-Mąka, Paweł Zieniuk: Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych    203
  Małgorzata Rówińska: Koszt historyczny i wartość godziwa aktywów − analiza modeli wyceny na podstawie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie     212
  Beata Sadowska: Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe     222
  Karol Schneider: Przestępczość ekonomiczno-finansowa a kreatywne aspekty księgowości    234
  Joanna Toborek-Mazur: Kontrowersje wokół rozliczania fuzji w międzynarodowych standardach rachunkowości    242
  Piotr Wanicki: Metody wyceny efektów prac badawczo-rozwojowych     250
  Małgorzata Anna Węgrzyńska: Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w literaturze i regulacjach prawnych    261
  Edward Wiszniowski: Waluty wirtualne w rachunkowości    273
  Grzegorz Zimon: Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw    283
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia