Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. PN 388

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. PN 388

1 opinia

Format:

ibuk

Przed współczesną rachunkowością staje coraz więcej wyzwań związanych z przetwarzaniem i komunikowaniem informacji na potrzeby różnych grup interesariuszy – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W związku z tym istotną rolę odgrywają badania nad teorią rachunkowości, sprawozdawczością i analizą finansową. Dyskusja nad teorią rachunkowości ma duże znaczenie z perspektywy tożsamości tej dyscypliny naukowej i jej pozycji wśród nauk ekonomicznych, a także jej postrzegania przez przedstawicieli środowiska akademickiego. Natomiast problematy- ka dotycząca sprawozdawczości stanowi nieustannie ożywiony przedmiot badań przede wszystkim ze względu na rosnące zapotrzebowanie na informację ekonomiczną i postulaty niektórych środowisk dotyczące uwzględnienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i rozszerzania zakresu sprawozdawczości.


Liczba stron398
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-505-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Część 1. Teoria i wyzwania rachunkowości    13
  
  Ewa Wiktoria Babuśka: Badania naukowe w rachunkowości     15
  Halina Buk: Typologia i wycena przychodów z tytułu niestandardowych relacji z klientami     23
  Małgorzata Cieciura: Behawioralne aspekty rachunkowości we współczesnej gospodarce – zarys problemu     32
  Beata Dratwińska-Kania: Teoretyczne problemy sprawozdawania o ryzyku    41
  Dawid Garstecki: Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu?     49
  Waldemar Gos: Nauka rachunkowości – głos w dyskusji     57
  Wojciech Hasik: Koncepcyjne i społeczne determinanty sądów etycznych w rachunkowości w Polsce     68
  Marcin Jędrzejczyk: Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych     77
  Krzysztof Jonas, Katarzyna Świetla: E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych     87
  Katarzyna Klimczak, Anna Wachowicz: Studium przypadku jako metodabadawcza w nauce rachunkowości – analiza metodologiczna przykładowych zastosowań     95
  Joanna Koczar: Ewolucja polityki rachunkowości w praktyce gospodarczej Federacji Rosyjskiej     107
  Alina Kozarkiewicz: Kreatywność: nowe wyzwanie badawcze dla współczesnej rachunkowości     115
  Mirosława Kwiecień: Dylematy współczesnej rachunkowości     123
  Tomasz Lewandowski: M niej więcej dobrze czy dokładnie źle – przydatność informacji w systemie rachunkowości     137
  Wojciech A. Nowak: Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej     148
  Marcin Osikowicz: Rachunkowość jednostek mikro według ustawy o rachunkowości     159
  Piotr Szczypa: Nauczanie rachunkowości – współczesne uwarunkowania i dylematy     167
  Anna Szychta: Pozytywna teoria rachunkowości jako koncepcja głównego nurtu badawczego     176
  Joanna Zuchewicz: Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości     189
  
  Część 2. Sprawozdawczość     199
  
  Dorota Adamek-Hyska: Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego     201
  Anna Balicka: Wskaźniki środowiskowe w zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej     212
  Katarzyna Bareja: Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej     221
  Kinga Bauer: Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym     229
  Stanisław Hońko: Nadmiar informacji w sprawozdaniu finansowym – możliwe kierunki reform     238
  Angelika Kaczmarczyk: Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro w aspekcie zasady wiernego i rzetelnego obrazu     246
  Mariusz Karwowski: Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej     255
  Katarzyna Kostyk-Siekierska: Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle proponowanych i wprowadzonych zmian w KSR nr 7     263
  Grzegorz Lew: Propozycja rozszerzenia zakresu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego     276
  Bartłomiej Nita: Sprawozdawczość segmentowa jako przejaw konwergencji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej     285
  Józef Pfaff: Sprawozdawczość z badania ustawowego jednostek zainteresowania publicznego – ocena proponowanych kierunków zmian     295
  Katarzyna Piotrowska: Proces innowacyjny w aspekcie aktywów kompetencyjnych     304
  Lucyna Poniatowska: Z miany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości     314
  Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss: Segmenty operacyjne w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych – porównywalność czy różnorodność informacji     322
  Paweł Rumniak: Consolidated reporting – beyond financial statements     331
  Agnieszka Tłaczała: Prezentacja oraz ujawnianie informacji finansowych – zmiany w MSSF     349
  
  Część 3. Analiza finansowa    361
  
  Małgorzata Cygańska: Wykorzystanie analizy finansowej do oceny rentowności szpitali – wybrane problemy     363
  Beata Iwasieczko: Analiza finansowa w organizacji inteligentnej     373
  Magdalena Kowalczyk: Kierunki rozwoju analizy finansowej i strategicznej w jednostkach samorządu terytorialnego     381
  Piotr Oleksyk: Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w planowaniu finansowym jednostek samorządu terytorialnego     389
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia