Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. PN 388

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. PN 388

1 opinia

Format:

ibuk

Przed współczesną rachunkowością staje coraz więcej wyzwań związanych z przetwarzaniem i komunikowaniem informacji na potrzeby różnych grup interesariuszy – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W związku z tym istotną rolę odgrywają badania nad teorią rachunkowości, sprawozdawczością i analizą finansową. Dyskusja nad teorią rachunkowości ma duże znaczenie z perspektywy tożsamości tej dyscypliny naukowej i jej pozycji wśród nauk ekonomicznych, a także jej postrzegania przez przedstawicieli środowiska akademickiego. Natomiast problematy- ka dotycząca sprawozdawczości stanowi nieustannie ożywiony przedmiot badań przede wszystkim ze względu na rosnące zapotrzebowanie na informację ekonomiczną i postulaty niektórych środowisk dotyczące uwzględnienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i rozszerzania zakresu sprawozdawczości.


Liczba stron398
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-505-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część 1. Teoria i wyzwania rachunkowości    13
  Ewa Wiktoria Babuśka: Badania naukowe w rachunkowości    15
  Halina Buk: Typologia i wycena przychodów z tytułu niestandardowych relacji z klientami    23
  Małgorzata Cieciura: Behawioralne aspekty rachunkowości we współczesnej gospodarce – zarys problemu    32
  Beata Dratwińska-Kania: Teoretyczne problemy sprawozdawania o ryzyku    41
  Dawid Garstecki: Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu?    49
  Waldemar Gos: Nauka rachunkowości – głos w dyskusji    57
  Wojciech Hasik: Koncepcyjne i społeczne determinanty sądów etycznych w rachunkowości w Polsce    68
  Marcin Jędrzejczyk: Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych    77
  Krzysztof Jonas, Katarzyna Świetla: E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych    87
  Katarzyna Klimczak, Anna Wachowicz: Studium przypadku jako metodabadawcza w nauce rachunkowości – analiza metodologiczna przykładowych zastosowań    95
  Joanna Koczar: Ewolucja polityki rachunkowości w praktyce gospodarczej Federacji Rosyjskiej    107
  Alina Kozarkiewicz: Kreatywność: nowe wyzwanie badawcze dla współczesnej rachunkowości    115
  Mirosława Kwiecień: Dylematy współczesnej rachunkowości    123
  Tomasz Lewandowski: M niej więcej dobrze czy dokładnie źle – przydatność informacji w systemie rachunkowości    137
  Wojciech A. Nowak: Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej    148
  Marcin Osikowicz: Rachunkowość jednostek mikro według ustawy o rachunkowości    159
  Piotr Szczypa: Nauczanie rachunkowości – współczesne uwarunkowania i dylematy    167
  Anna Szychta: Pozytywna teoria rachunkowości jako koncepcja głównego nurtu badawczego    176
  Joanna Zuchewicz: Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości    189
  Część 2. Sprawozdawczość    199
  Dorota Adamek-Hyska: Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego    201
  Anna Balicka: Wskaźniki środowiskowe w zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej    212
  Katarzyna Bareja: Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej    221
  Kinga Bauer: Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym    229
  Stanisław Hońko: Nadmiar informacji w sprawozdaniu finansowym – możliwe kierunki reform    238
  Angelika Kaczmarczyk: Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro w aspekcie zasady wiernego i rzetelnego obrazu    246
  Mariusz Karwowski: Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej    255
  Katarzyna Kostyk-Siekierska: Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle proponowanych i wprowadzonych zmian w KSR nr 7    263
  Grzegorz Lew: Propozycja rozszerzenia zakresu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego    276
  Bartłomiej Nita: Sprawozdawczość segmentowa jako przejaw konwergencji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej    285
  Józef Pfaff: Sprawozdawczość z badania ustawowego jednostek zainteresowania publicznego – ocena proponowanych kierunków zmian    295
  Katarzyna Piotrowska: Proces innowacyjny w aspekcie aktywów kompetencyjnych    304
  Lucyna Poniatowska: Z miany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości    314
  Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss: Segmenty operacyjne w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych – porównywalność czy różnorodność informacji    322
  Paweł Rumniak: Consolidated reporting – beyond financial statements    331
  Agnieszka Tłaczała: Prezentacja oraz ujawnianie informacji finansowych – zmiany w MSSF    349
  Część 3. Analiza finansowa    361
  Małgorzata Cygańska: Wykorzystanie analizy finansowej do oceny rentowności szpitali – wybrane problemy    363
  Beata Iwasieczko: Analiza finansowa w organizacji inteligentnej    373
  Magdalena Kowalczyk: Kierunki rozwoju analizy finansowej i strategicznej w jednostkach samorządu terytorialnego    381
  Piotr Oleksyk: Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w planowaniu finansowym jednostek samorządu terytorialnego    389
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia