Wielokryterialna ocena jakości typu produktu

Wielokryterialna ocena jakości typu produktu

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,68

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii przedstawiono wiele metod i algorytmów, które mogą służyć do opisu i oceny jakości typu produktu. Wykorzystano wybrane metody taksonomii, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz wielokryterialnego wspomagania decyzji, które stosunkowo rzadko stosowane są do pomiaru jakości typu produktu. Podjęto próbę wskazania mocnych i słabych stron prezentowanych metod oraz określenia ich wpływu na końcową ocenę jakości typu. W pracy wprowadzono ponadto modyfikacje metod porządkowania obiektów i rozbudowano funkcjonujące rozwiązania, co miało na celu usunięcie niektórych wad metod oceny jakości typu. Zmodyfikowano i rozbudowano algorytm metody MAPPACC (multicriteria analysis of procedures by means of pairwise action and criterion comparisons). Zaproponowano metodę oceny jakości typu produktów opisywanych przez cechy mierzone na silnych oraz słabych skalach pomiarowych, uwzględniono także kwestię rodzaju i stopnia substytucyjności ich właściwości opisujących badane produkty. Funkcjonowanie opisanych metod zilustrowano na przykładach zaczerpniętych z rzeczywistości ekonomicznej (samochody, odkurzacze) oraz danych umownych. Przeprowadzono również próbę kontroli jakości i zgodności otrzymanych rankingów produktów.

Monografia pozwala wypełnić lukę metodologiczną dotyczącą statystycznych metod analizy i oceny jakości typu produktu. Zbiera i uzupełnia różne metody z zakresu wielu dziedzin i adaptuje je na gruncie oceny jakości typu produktu. Wartością pracy jest również to, że Autor próbuje w niej łączyć narzędzia z zakresu różnych dyscyplin, takich jak: statystyczna analiza porównawcza, wielokryterialne wspomaganie decyzji czy wielokryterialna optymalizacja.


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-687-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. PRODUKT I JEGO MIEJSCE W SYSTEMIE RYNKOWYM     19
  
  1.1. Potrzeba jako źródło kreowania i rozwoju produktu     19
  1.2. Produkt jako element rynku     21
  1.3. Cechy i zmienne diagnostyczne produktu     27
  
  Rozdział 2. KONCEPCJE JAKOŚCI I PODEJŚCIA DO JEJ DEFINIOWANIA     36
  
  2.1. Sposoby postrzegania i rozumienia jakości     36
  2.2. Współczesne koncepcje zarządzania jakością     47
  2.3. Miejsce i rola jakości typu w strukturze jakości produktu     57
  2.4. Strategie jakości typu produktu     63
  2.5. Trwałość i niezawodność produktu     65
  2.6. Ocena poziomu jakości typu będącej deklarowaną jakością produktu     66
  
  Rozdział 3. FORMALNE PODSTAWY MODELI OCENY JAKOŚCI TYPU PRODUKTU     69
  
  3.1. Dobór zmiennych diagnostycznych     69
  3.2. Ocena charakteru zmiennych diagnostycznych     71
  3.3. Określanie ważności badanych zmiennych diagnostycznych     76
  3.4. Ujednolicenie i normalizacja zmiennych diagnostycznych     80
  3.5. Pomiar podobieństwa produktów     85
  3.5.1. Uwagi ogólne     85
  3.5.2. Miary odległości dla skali przedziałowej i ilorazowej     86
  3.5.3. Miary odległości dla skali nominalnej i porządkowej     88
  3.5.4. Pomiar odległości między produktem a jego rzeczywistym lub wirtualnym wzorcem (antywzorcem) jakości typu     92
  
  Rozdział 4. WYBRANE METODY OCENY JAKOŚCI TYPU PRODUKTU     96
  
  4.1. Jednokryterialna i wielokryterialna ocena poziomu jakości typu     96
  4.2. Metody oceny wielokryterialnej wykorzystujące syntetyczne charakterystyki jakości     101
  4.3. Metody oceny wielokryterialnej wykorzystujące wzorzec jakości typu     103
  4.4. Metody oceny wielokryterialnej wykorzystujące wielokrotne porównywanie produktów parami     106
  4.5. Metoda porządkowania liniowego produktów oparta na diagramie Czekanowskiego     116
  4.6. Rola analizy skupień w procesie oceny jakości typu produktu     119
  
  Rozdział 5. PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH OCENY JAKOŚCI TYPU PRODUKTU     130
  
  5.1. Zalety i wady metod oceny jakości typu     130
  5.2. Propozycja oceny jakości typu produktów opisanych przez kombinację zmiennych mierzonych na mocnych i słabych skalach pomiarowych     137
  5.3. Zmodyfikowana metoda MAPPACC     143
  5.4. Ocena jakości typu produktu z uwzględnieniem rodzaju i stopnia substytucyjności ich właściwości     145
  5.5. Liniowe porządkowanie grup produktów (jakościowa ocena grup produktów)     155
  5.6. Ocena jakości metod oraz zgodności otrzymanych rankingów     156
  
  Rozdział 6. ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD OCENY JAKOŚCI TYPU PRODUKTU     165
  
  6.1. Przykłady zastosowania zmiennych syntetycznych do oceny jakości typu produktów     165
  6.2. Przykłady zastosowania metod wzorcowych do oceny jakości typu produktów     172
  6.3. Przykłady zastosowania metod wielokrotnego porównywania produktów parami do oceny jakości typu produktów     184
  6.4. Empiryczna ocena jakości stosowanych metod i zgodności otrzymanych rankingów     205
  6.5. Przykład zastosowania metody Czekanowskiego do liniowego porządkowania produktów     212
  6.6. Przykłady zastosowania wybranych metod klasyfikacji obiektów do opisu i oceny jakości typu produktów     213
  6.7. Przykład oceny jakości typu produktów opisanych przez kombinację zmiennych mierzonych na mocnych i słabych skalach pomiarowych     227
  
  Zakończenie     231
  
  Literatura     240
  Spis tabel     255
  Spis rysunków     258
  Streszczenie w języku angielskim     259
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie     261
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia