Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,85

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy poddano szczegółowej analizie polski system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiono zagadnienia dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy z uwzględnieniem kwestii wychodzących poza wąsko rozumiany obszar rynku pracy, takich jak: całość polityki wobec osób z niepełnosprawnościami, system opieki społecznej, system edukacji. Omówiono kluczowe elementy składowe polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz dokonano analizy sytuacji tych osób w Polsce. Skonstruowano także model ekonometryczny mogący służyć identyfikacji kluczowych czynników determinujących specyficzną sytuację osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy. W pracy dokonano również oceny polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz sformułowano na tej podstawie zalecenia praktyczne dotyczące reformy tego systemu.

Monografie: Prace Doktorskie, nr 22, Kraków 2015


Liczba stron188
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-685-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     7
  
  Rozdział 1. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNKU PRACY – ASPEKTY TEORETYCZNE     11
  
  1.1. Wybrane zagadnienia teoretyczne dotyczące rynku pracy     11
  1.1.1. Rynek pracy     11
  1.1.2. Bezrobocie     14
  1.1.3. Sposoby i instrumenty interwencji na rynku pracy     20
  1.2. Wybrane zagadnienia teoretyczne dotyczące zjawiska niepełnosprawności     23
  1.2.1. Modele niepełnosprawności     23
  1.2.2. Nowe podejście do kwestii niepełnosprawności w dokumentach organizacji międzynarodowych     26
  1.2.3. Definicje i klasyfikacje niepełnosprawności     27
  1.2.4. Analiza zjawiska niepełnosprawności – problemy     30
  1.2.5. Ewolucja działań prowadzonych wobec osób z niepełnosprawnościami     31
  1.2.6. Polityka wobec osób z niepełnosprawnościami     32
  1.3. Specyfika rynku pracy osób z niepełnosprawnościami     34
  1.3.1. Dylematy związane z analizą sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy     34
  1.3.2. Czynniki wpływające na sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy     36
  1.3.3. Zjawisko pułapki świadczeń     38
  1.3.4. Regulacje prawne ograniczające popyt na pracę osób z niepełnosprawnościami     40
  1.3.5. Niedostosowanie osób z niepełnosprawnościami do wymogów współczesnych rynków pracy     41
  1.3.6. Determinanty sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy wynikające ze współczesnych teorii bezrobocia     44
  1.4. Polityka wobec osób z niepełnosprawnościami w obszarze rynku pracy     46
  1.4.1. Uwagi wstępne     46
  1.4.2. Instrumenty polityki rynku pracy stosowane wobec osób z niepełnosprawnościami     47
  1.4.3. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy     49
  1.4.4. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w warunkach chronionych     53
  1.4.5. Inne formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami     55
  1.4.6. Instrumenty polityki rynku pracy nieprzewidujące bezpośrednio zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami     57
  1.4.7. Świadczenia społeczne     58
  1.4.8. System zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ujęciu wąskim i szerokim     59
  
  Rozdział 2. POLITYKA WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SYSTEM ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE     62
  
  2.1. Podstawy prawne polityki wobec osób z niepełnosprawnościami     62
  2.2. Podmioty kreujące i realizujące politykę wobec osób z niepełnosprawnościami     65
  2.2.1. Władze szczebla centralnego     65
  2.2.2. Samorządy wojewódzkie     67
  2.2.3. Samorządy powiatowe     67
  2.2.4. Samorządy gminne     69
  2.2.5. Inne podmioty     69
  2.3. Model orzekania o niepełnosprawności     70
  2.4. Charakterystyka systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ujęciu wąskim     73
  2.4.1. Przepisy prawne dotyczące zakazu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu     73
  2.4.2. Przepisy prawne dotyczące czasu pracy i wymiaru urlopu osób z niepełnosprawnościami     73
  2.4.3. Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami     77
  2.4.4. Kwotowy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy     80
  2.4.5. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w warunkach chronionych     83
  2.4.6. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami podejmujących i prowadzących własną działalność gospodarczą     86
  2.4.7. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Polsce     87
  2.5. Charakterystyka wybranych elementów systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ujęciu szerokim     88
  2.5.1. Rehabilitacja medyczna i społeczna osób z niepełnosprawnościami     88
  2.5.2. Świadczenia społeczne wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami     89
  2.5.3. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami     98
  
  Rozdział 3. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNKU PRACY W POLSCE     101
  
  3.1. Charakterystyka populacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce     101
  3.2. Czynniki determinujące sytuację osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy – ujęcie modelowe     112
  
  Rozdział 4. OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI     127
  
  4.1. Ocena polityki wobec osób z niepełnosprawnościami     127
  4.1.1. Podział kompetencji między podmioty prowadzące politykę wobec osób z niepełnosprawnościami     127
  4.1.2. Ocena systemu orzekania o niepełnosprawności     132
  4.2. Ocena systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ujęciu wąskim     133
  4.2.1. Zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu     133
  4.2.2. Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do czasu pracy i wymiaru urlopu     134
  4.2.3. Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami     135
  4.2.4. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy     143
  4.2.5. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w warunkach chronionych     148
  4.2.6. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami prowadzących własną działalność gospodarczą     154
  4.2.7. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami     155
  4.2.8. Proponowany docelowy kształt polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ujęciu wąskim     156
  4.3. Ocena wybranych elementów systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
  w ujęciu szerokim     161
  4.3.1. Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty socjalne     161
  4.3.2. Pozostałe świadczenia społeczne oraz zwolnienia podatkowe (ujęcie wąskie)     167
  4.4. Ogólne założenia proponowanej reformy systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce     169
  
  Zakończenie     175
  
  Literatura     178
  Spis tabel     184
  Spis rysunków     186
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii Monografie: Prace Doktorskie     187
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia