Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka. PN 374

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka. PN 374

1 opinia

Format:

ibuk

Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych czasach wymaga nie tylko dobrego pomysłu na biznes, znajomości reguł rządzących rynkiem, wyczucia działań konkurencji, ale przede wszystkim informacji. Informacje te mogą pochodzić zarówno z otoczenia przedsiębiorstwa, jak i z jego wnętrza. Przy czym mówiąc o informacjach wewnętrznych, mamy na myśli nie tylko koszty, przychody, wynik czy rentowność. Do tych informacji bardzo często dołączane są dane o dokonaniach całej jednostki, jak również jej poszczególnych segmentów w układzie ex ante oraz ex post. Istotnym zagadnieniem dotyczącym jakości generowanych danych są standardy bądź wytyczne sprawozdawczości, które ułatwiają zrozumienie tych informacji oraz umożliwiają ich porównywanie.

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza należą do podsystemów rachunkowości, które dostarczają informacji dla potrzeb menedżerów. Stąd też opracowanie poruszające zagadnienia wykorzystania tych koncepcji zawiera myśl przewodnią, której głównym nurtem są narzędzia i techniki pozwalające na adekwatne przetwarzanie informacji. Przedstawione w niniejszej publikacji zagadnienia można przyporządkować do dwóch głównych grup tematycznych:
1) nowe kierunki sprawozdawczości – wyznaczane przez: dostosowanie do wielkości podmiotu (sprawozdawczość mikrojednostek), projekty międzynarodowe (np. wytyczne Międzynarodowych Ram Raportowania Zintegrowanego), dyrektywy unijne (w zakresie sprawozdawczości środowiskowej) oraz rodzaj podmiotu (np. sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego),
2) pomiar dokonań – poruszane tu kwestie dotyczą m.in.: ewolucji zbilansowanej karty wyników, budowy mierników oceny zarządu lub dokonań sfery zaopatrzenia, oceny dokonań organizacji pożytku publicznego oraz wykorzystania benchmarkingu w pomiarze i zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa.

Pozostałe zagadnienia przedstawione w publikacji można scharakteryzować jako prezentację specyficznych rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach odmiennych branż lub o różnych profilach działalności.

Autorzy mają nadzieję, że przedstawione przez nich koncepcje i zastosowania zostaną wykorzystane w praktyce gospodarczej bądź staną się przyczynkiem do dalszych dyskusji i poszukiwań jeszcze bardziej skutecznych zastosowań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.


Edward Nowak,
Zdzisław Kes


Liczba stron192
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-475-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Anna Balicka: Sprawozdawczość środowiskowa w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady    9
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Wyznaczanie strategii kosztowych w ubezpieczeniowych spółkach akcyjnych i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych – podobieństwa i różnice    19
  Joanna Dyczkowska: Nowe wyzwania dla spółek w zakresie sprawozdawczości: ujawnienia finansowe i pozafinansowe według Międzynarodowych Ram Raportowania Zintegrowanego    30
  Tomasz Dyczkowski: Użyteczność informacji finansowych ze sprawozdań organizacji pożytku publicznego w ocenie ich dokonań przez darczyńców    42
  Joanna Dynowska: Programy finansowo-księgowe wykorzystywane w gminach    57
  Rafał Jagoda: Zarządzanie należnościami w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw     70
  Zdzisław Kes: Pojęcie kontroli a budżetowanie    81
  Marcin Klinowski: Controlling w strukturach zorientowanych na projekty    91
  Robert Kowalak: Zarządzanie dokonaniami w zakładzie gospodarowania odpadami    101
  Marcin Kowalewski: Wykorzystanie benchmarkingu w pomiarze i zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa     114
  Wojciech Dawid Krzeszowski: Mierniki oceny zarządu – analiza krytyczna.    122
  Maria Nieplowicz: Ewolucja zrównoważonej karty wyników na tle potrzeb zarządzających    132
  Edward Nowak: Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat mikrojednostek    145
  Marta Nowak: Rachunkowość zarządcza, rachunkowość behawioralna – dwie strony tego samego medalu    154
  Michał Poszwa: Problem „uznaniowości” w ustalaniu kosztów uzyskania przychodów    162
  Marcin Wierzbiński: Krytyczna analiza systemu regulacji cen ciepła    172
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia