Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym - 05 Aneks

-15%

Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym - 05 Aneks

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

5,10  6,00

Format: pdf

5,106,00

cena zawiera podatek VAT

Praca zawiera główne tezy z obszaru nowoczesnych form zarządzania i organizacji procesów kształcenia. Prezentuje genezę nauczania opartego na nowoczesnych środkach technicznych, z e-learningiem włącznie. W zakresie teoretycznym i badawczym omawia społeczne i techniczne aspekty upowszechnienia się e-learningu w Polsce. Dokonuje deskrypcji znaczenia ICT względem jej zastosowań edukacyjnych w kontekście społecznej asymilacji.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-651-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    9
  1. Znaczenie edukacji dla społeczeństwa informacyjnego w kontekście zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnej /    13
  1.1. Multimedialny substrat technologiczny społeczeństwa informacyjnego w kontekście edukacji /   14
  1.1.1. Dorastanie społeczeństwa przedinformacyjnego /    14
  1.1.2. Zarys rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście technologii informacyjno-komunikacyjnej /    17
  1.1.3. Multimedia – technika mediów zintegrowanych /    23
  1.1.4. Implikacje stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w sferze edukacji /    32
  1.2. Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w kształceniu ogólnym a dynamika zmian społeczno-ekonomicznych /    43
  1.2.1. Globalizacja edukacyjnych źródeł informacji i wiedzy – treści kształcenia /    44
  1.2.2. Technologia informacyjno-komunikacyjna a „szok informacyjny” /    46
  1.2.3. Perspektywy edukacji w kontekście technologii informacyjno-komunikacyjnej /    49
  Literatura /    60
  2. Techniczne i ekonomiczne aspekty dostępu do Internetu /    63
  2.1. Szerokopasmowy dostęp do Internetu na przykładzie Polski /    65
  2.1.1. Techniczny aspekt szerokopasmowego dostępu do Internetu /    67
  2.1.2. Polski rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu /    75
  2.1.3. Znaczenie łączy światłowodowych dla rozwoju Internetu /    82
  2.2. Satelitarne łącza komunikacyjne dla Internetu /    87
  2.2.1. Aspekt techniczny i kierunki rozwoju systemów łączności satelitarnej /    90
  2.2.2. Rynek satelitarnych usług telekomunikacyjnych /    94
  Literatura /    97
  3. Związki e-edukacji z koncepcjami behawiorystycznymi, kognitywistycznymi i konstruktywistycznymi /    99
  3.1. Uczenie się jako reakcja na bodźce – behawioryzm /    103
  3.2. Uczenie się jako aktywne przyswajanie informacji – procesy poznawcze /    107
  3.3. Konstruowanie wiedzy jako podstawa kreatywności w społeczeństwie informacyjnym /    111
  Literatura /    114
  4. Od nauczania programowanego do wirtualnej przestrzeni społecznej Internetu na usługach e-learningu /    116
  4.1. Nauczanie wspomagane komputerowo – wprowadzenie do e-learningu /    118
  4.1.1. Znaczenie koncepcji nauczania programowanego /    120
  4.1.2. Nauczanie wspomagane komputerowo – CAI /    127
  4.2. Rozwój form kształcenia w perspektywie wirtualnej przestrzeni społecznej Internetu /    131
  4.2.1. Kształcenie na odległość a e-learning /    132
  4.2.2. Między portalem a platformą w e-learningu /    145
  4.2.3. Systemy e-learningowe 3D /    150
  4.3. Potencjał e-learningu a transformacje zinstytucjonalizowanej edukacji /    159
  Literatura /    164
  5. Oczekiwania wobec zastosowań Internetu w edukacji a rzeczywiste postawy i potrzeby młodego pokolenia Polaków /    168
  5.1. Pokoleniowość użytkowników Internetu w kontekście ekspansji wytworów ICT /    170
  5.2. Edukacyjny wymiar Internetu w opiniach młodego pokolenia i jego nauczycieli /    175
  5.3. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji – kierunków kształcenia dla studiów nauczycielsko-informatycznych /    184
  5.4. Znaczenie Internetu w życiu pracowników placówek oświatowych wyznacznikiem zmian w zinstytucjonalizowanej edukacji /    189
  Literatura /    197
  Aneks /    201
  Metodologia stosowana w badaniach własnych /    201
  1. Wykorzystanie Internetu w procesie kształcenia w ramach projektu „Internet w każdej gminie” (IwG) /    203
  2. Edukacyjne zasoby Internetu w Polsce utworzone w ramach projektów wdrożeniowych /    206
  3. Publiczny dostęp do Internetu w Polsce na przykładzie kawiarenek internetowych /    208
  4. Wpływ Internetu na młode pokolenie w opiniach administratorów kawiarenek internetowych /    209
  5. Wpływ Internetu na młode pokolenie w opiniach młodych klientów kawiarenek internetowych /    211
  6. Zawartość informacyjna witryn WWW śląskich szkół /    212
  7. Przedmiot technologia informacyjna w edukacji gimnazjalnej w zreformowanym szkolnictwie w Polsce /    215
  8. Trendy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego w Polsce w obszarze wykorzystania ICT /    219
  9. Oddziaływanie szkolnego Internetu na twórcze zachowania uczniów /    221
  10. Oddziaływanie szkolnego Internetu na twórcze zachowania uczniów (kontynuacja – uzupełnienie) /    222
  11. Racjonalność pojmowania „społeczeństwa informacyjnego” w środowisku nauczycieli /    224
  12. Sfera informacyjna placówek oświatowych w zakresie wykorzystania Internetu /    225
  13. Awans zawodowy nauczycieli w kontekście usług Internetu /    227
  14. Szanse rozwojowe uczniów stwarzane przez zdobycze technologii informacyjno-komunikacyjnej /    228
  15. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w zarządzaniu publicznymi placówkami oświatowymi /    229
  16. Znaczenie Internetu w pracy i życiu prywatnym dyrektorów publicznych placówek oświatowych (1) /    230
  17. Znaczenie Internetu w pracy i życiu prywatnym dyrektorów publicznych placówek oświatowych (2) /    231
  18. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – wybór kierunku kształcenia (1) /    232
  19. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – wybór kierunku kształcenia (2) /    234
  20. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – wybór kierunku kształcenia (3) /    235
  21. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – wybór kierunku kształcenia (4) /    236
  22. Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej (pilotażowe) /    237
  23. Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej (1) /    238
  24. Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej (2) /    239
  25. Znaczenie Internetu w pracy i życiu prywatnym nauczycieli (1) /    240
  26. Znaczenie Internetu w pracy i życiu prywatnym nauczycieli (2) /    241
  27. Wpływ Internetu na procesy kształcenia gimnazjalistów /    242
  28. Bezpieczeństwo sieciowe w szkołach /    243
  29. Wpływ Internetu na relacje w grupach kształcenia integracyjnego /    245
  30. E-learning w życiu osób niepełnosprawnych /    246
  31. Znaczenie e-learningu dla rozwoju form kształcenia /    247
  Summary /    249
  Zusammenfassung /    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia