Podstawy fizyki. Tom 2

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

84,55  89,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 53,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe polskie wydanie kultowego podręcznika fizyki Resnicka, Hallidaya!


Nowoczesny, przejrzyście napisany, kompletny podręcznik podstaw fizyki, który powstał na podstawie legendarnej już książki Resnicka i Hallidaya. Przedstawia aktualny stan wiedzy, zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współczesną, jak i w tych dotyczących fizyki klasycznej. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany i poparty wieloma przykładami, a aparat matematyczny ograniczony do niezbędnego minimum. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie.


W 2002 roku Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne uznało książkę Podstawy fizyki najwybitniejszym tekstem wprowadzającym do fizyki w XX wieku.


Drugie wydanie polskie opiera się na najnowszym, już dziesiątym, wydaniu amerykańskim.


Tom 2 zawiera zagadnienia z następujących dziedzin: mechanika klasyczna, drgania, fale, termodynamika.


Uzupełnieniem książki są: wykazy niektórych danych astronomicznych, współczynników zamiany jednostek, wzorów matematycznych, właściwości pierwiastków, wybranych stałych fizycznych, wybranych właściwości fizycznych, a także układ okresowy pierwiastków oraz skorowidz pojęć.


Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno-fizycznych.


Rok wydania2015
Liczba stron392
KategoriaPodstawy fizyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18122-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego XI
  Przedmowa XIII
  Podziękowania XXI
  
  12. Równowaga i sprężystość    1
  
  12.1. Równowaga    1
  O fizyce    1
  Równowaga    2
  Warunki równowagi    3
  Środek ciężkości    5
  12.2. Kilka przykładów równowagi statycznej    7
  Kilka przykładów równowagi statycznej    7
  12.3. Sprężystość    14
  Układy nieoznaczone    15
  Sprężystość    16
  Podsumowanie    20
  Pytania    21
  Zadania    23
  
  13. Grawitacja    36
  
  13.1. Prawo powszechnego ciążenia    36
  O fizyce    36
  Prawo powszechnego ciążenia    37
  13.2. Grawitacja a zasada superpozycji    39
  Grawitacja a zasada superpozycji    40
  13.3. Grawitacja w pobliżu powierzchni Ziemi    43
  Grawitacja w pobliżu powierzchni Ziemi    43
  13.4. Grawitacja wewnątrz Ziemi    47
  Grawitacja wewnątrz Ziemi    47
  13.5. Grawitacyjna energia potencjalna    49
  Grawitacyjna energia potencjalna    50
  13.6. Planety i satelity: prawa Keplera    55
  Planety i satelity: prawa Keplera    55
  13.7. Satelity: orbity i energia    58
  Satelity: orbity i energia    59
  13.8. Grawitacja według Einsteina    62
  Grawitacja według Einsteina    62
  Podsumowanie    65
  Pytania    66
  Zadania    68
  
  14. Płyny    78
  
  14.1. Płyny, gęstość i ciśnienie    78
  O fizyce    78
  Co to jest płyn?    79
  Gęstość i ciśnienie    79
  14.2. Płyny w spoczynku    81
  Płyny w spoczynku    82
  14.3. Jak się mierzy ciśnienie?    86
  Jak się mierzy ciśnienie?    86
  14.4. Prawo Pascala    87
  Prawo Pascala    88
  14.5. Prawo Archimedesa    90
  Prawo Archimedesa    90
  14.6. Równanie ciągłości    94
  Ruch płynów doskonałych    95
  Równanie ciągłoąci    96
  14.7. Równanie Bernoulliego    99
  Równanie Bernoulliego    99
  Podsumowanie    103
  Pytania    104
  Zadania    105
  
  15. Drgania    116
  
  15.1. Ruch harmoniczny    116
  O fizyce    117
  Ruch harmoniczny    118
  Siła w ruchu harmonicznym    123
  15.2. Energia w ruchu harmonicznym    127
  Energia w ruchu harmonicznym    127
  15.3. Wahadło torsyjne    129
  Wahadło torsyjne    129
  15.4. Wahadła, ruch po okręgu    131
  Wahadła    131
  Ruch harmoniczny a ruch jednostajny po okręgu    135
  15.5. Ruch harmoniczny tłumiony    137
  Ruch harmoniczny tłumiony    138
  15.6. Drgania wymuszone i rezonans    140
  Drgania wymuszone i rezonans    140
  Podsumowanie    142
  Pytania    143
  Zadania    145
  
  16. Fale I    156
  
  16.1. Fale poprzeczne    156
  O fizyce    157
  Rodzaje fal    157
  Fale poprzeczne i podłużne    157
  Długość fali i częstotliwość    159
  Prędkość fali biegnącej    162
  16.2. Prędkość fali w napiętej linie    165
  Prędkość fali w napiętej linie    165
  16.3. Energia i moc fali biegnącej w linie    168
  Energia i moc fali biegnącej w linie    168
  16.4. Równanie falowe    170
  Równanie falowe    171
  16.5. Interferencja fal    173
  Zasada superpozycji fal    173
  Interferencja fal    174
  16.6. Wskazy    178
  Wskazy    178
  16.7. Fale stojące i rezonans    181
  Fale stojące    182
  Fale stojące i rezonans    184
  Podsumowanie    188
  Pytania    189
  Zadania    190
  
  17. Fale II    200
  
  17.1. Prędkość dźwięku    200
  O fizyce    200
  Fale dźwiękowe    201
  Prędkość dźwięku    201
  17.2. Biegnące fale dźwiękowe    204
  Biegnące fale dźwiękowe    204
  17.3. Interferencja    208
  Interferencja    208
  17.4. Natężenie i głośność dźwięku    211
  Natężenie i głośność dźwięku    212
  17.5. Źródła dźwięków w muzyce    216
  Źródła dźwięków w muzyce    216
  17.6. Dudnienia    221
  Dudnienia    221
  17.7. Zjawisko Dopplera    223
  Zjawisko Dopplera    224
  17.8. Prędkości naddźwiękowe, fale uderzeniowe    229
  Prędkości naddźwiękowe, fale uderzeniowe    229
  Podsumowanie    230
  Pytania    231
  Zadania    232
  
  18. Temperatura, ciepło i pierwsza zasada termodynamiki    244
  
  18.1. Temperatura    244
  O fizyce    244
  Temperatura    245
  Zerowa zasada termodynamiki    245
  Pomiary temperatury    247
  18.2. Skale Celsjusza i Fahrenheita    249
  Skale Celsjusza i Fahrenheita    249
  18.3. Rozszerzalność cieplna    251
  Rozszerzalność cieplna    251
  18.4. Pochłanianie ciepła    254
  Temperatura i ciepło    255
  Pochłanianie ciepła przez ciała stałe i ciecze    256
  18.5. Pierwsza zasada termodynamiki    261
  Bliższe spojrzenie na ciepło i prace    262
  Pierwsza zasada termodynamiki    265
  Niektóre szczególne przypadki pierwszej zasady termodynamiki    266
  18.6. Mechanizmy przekazywania ciepła    269
  Mechanizmy przekazywania ciepła    270
  Podsumowanie    275
  Pytania    276
  Zadania    278
  
  19. Kinetyczna teoria gazów    288
  
  19.1. Liczba Avogadra    288
  O fizyce    288
  Liczba Avogadra    289
  19.2. Gazy doskonałe    290
  Gazy doskonałe    290
  19.3. Ciśnienie, temperatura i prędkość średnia
  kwadratowa    294
  Ciśnienie, temperatura i prędkość średnia kwadratowa    295
  19.4. Energia kinetyczna ruchu postępowego    297
  Energia kinetyczna ruchu postępowego    298
  19.5. Średnia droga swobodna    298
  Średnia droga swobodna    299
  19.6. Rozkład prędkości cząsteczek    301
  Rozkład prędkości cząsteczek    302
  19.7. Molowe ciepła właściwe gazu doskonałego    306
  Molowe ciepła właściwe gazu doskonałego    307
  19.8. Stopnie swobody a molowe ciepła właściwe    312
  Stopnie swobody a molowe ciepła właściwe    313
  Nieco fizyki kwantowej    315
  19.9. Rozprężanie adiabatyczne gazu doskonałego    316
  Rozprężanie adiabatyczne gazu doskonałego    317
  Podsumowanie    322
  Pytania    323
  Zadania    324
  
  20. Entropia i druga zasada termodynamiki    332
  
  20.1. Entropia    332
  O fizyce    333
  Procesy nieodwracalne i entropia    333
  Zmiana entropii    334
  Druga zasada termodynamiki    339
  20.2. Entropia w świecie rzeczywistym: silniki    341
  Entropia w świecie rzeczywistym: silniki    342
  20.3. Chłodziarki i silniki rzeczywiste    348
  Entropia w świecie rzeczywistym: chłodziarki    349
  Sprawność silników rzeczywistych    351
  20.4. Statystyczne spojrzenie na entropie    352
  Statystyczne spojrzenie na entropie    353
  Podsumowanie    357
  Pytania    358
  Zadania    359
  
  Dodatki    367
  
  A. Międzynarodowy Układ Jednostek (SI)    367
  B. Niektóre podstawowe stałe fizyczne    369
  C. Niektóre dane astronomiczne    371
  D. Współczynniki zamiany jednostek    373
  E. Wzory matematyczne    377
  F. Właściwości pierwiastków    380
  G. Układ okresowy pierwiastków    383
  
  Autorzy zdjęć    384
  Odpowiedzi    385
  Skorowidz    389
RozwińZwiń