Chorologiczne aspekty występowania głogów w Karpatach Polskich

Chorologiczne aspekty występowania głogów w Karpatach Polskich

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,13

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji zostały sformułowane i rozwiązane ważne problemy bioróżnorodności krytycznego rodzaju Crataegus w Karpatach Polskich. Istotnym elementem opracowania są rozważania dotyczące zagadnień fitogeograficznych, oparte na bogatym i starannie zebranym materiale kartograficznym. Teren badań obejmuje zarówno pasma górskie (Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid Makowski, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Pieniny), jak i pas Pogórzy (Pogórze Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Dynowskie, Podgórze Rzeszowskie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze
Rożnowskie, Pogórze Wielickie, Pogórze Śląskie) oraz Doły Jasielsko-Sanockie. W pracy przedstawione zostały wyniki badań nad rozmieszczeniem i ekologią 8 taksonów głogów odszukanych przez autorów na obszarze Karpat Polskich. Dane kartograficzne były zbierane metodą kartogramu w jednostkach o boku 2 km. Dla poszczególnych gatunków zostały opracowane mapy rozmieszczenia poziomego, natomiast rozmieszczenie pionowe oraz preferencje ekologiczne przedstawiono na wykresach. Zwrócono także uwagę na związek przedstawionych w pracy wzorców rozmieszczenia z czynnikami topograficznymi, edaficznymi i antropogenicznymi.


Liczba stron210
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7996-025-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ABSTRAKT    7
  WSTĘP    8
  CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ    12
    Położenie i granice    12
    Ukształtowanie i rzeźba terenu    15
    Budowa geologiczna    17
    Gleby    20
    Klimat    22
    Szata roślinna    26
    Antropogeniczne przemiany środowiska    30
  MATERIAŁ I METODY    36
  CHARAKTERYSTYKA RODZAJU CRATAEGUS    39
  CHARAKTERYSTYKA TAKSONÓW GŁOGÓW    41
    Klucz do gatunków dziko rosnących w Polsce    43
  DYSKUSJA WYNIKÓW    67
    Rozmieszczenie poziome    67
    Rozmieszczenie pionowe    69
    Zajmowane siedliska    71
    Ekspozycja zbocza    74
    Wpływ działalności człowieka    75
  LITERATURA    78
  RYCINY I FOTOGRAFIE    99
  ABSTRACT    7
  INTRODUCTION    8
  DESCRIPTION OF THE SAMPLING SITE    12
    Location and boundaries    12
    The relief and topography of the study area    15
    Geologicalstructure    17
    Soils    20
    Climate    22
    Vegetation    26
    Anthropogenictransformation of the environment    29
  MATERIALS AND METHODS    36
  CHARACTERISTICS OF THE GENUS CRATAEGUS    39
  CHARACTERISTICS OF HAWTHORN TAXA    41
    Key to wildhawthornspecies in Poland    44
  DISCUSSION OF RESULTS    67
    Horizontaldistribution    67
    Verticaldistribution    68
    Habitats    70
    Slopeexposure    73
    Impact of humanactivity    75
  REFERENCES    78
  FIGURES AND PHOTOGRAPHS    99
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia