Medycyna paliatywna

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

97,30  139,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

97,30139,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Medycyna Paliatywna to publikacja przygotowana przez grono znanych i cenionych autorów, dostosowana jest do nowego programu specjalizacji, a omówione w niej zagadnienia zostały opracowane w oparciu o najnowszą literaturę światową.


W podręczniku przedstawiono diagnozowanie, profilaktykę oraz leczenie farmakologiczne, chirurgiczne i radiologiczne objawów, które towarzyszą postępującym, zagrażającym życiu chorobom, a także formy rehabilitacji, zasady postępowania i komunikowanie się z chorym oraz jego rodziną, metody oceny jakości życia chorych, opiekę duchową i psychologiczną. Poruszono też tematykę związaną z wypaleniem zawodowym oraz problemami etycznymi i prawnymi w opiece paliatywnej.


Publikacja zainteresuje lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej, onkologów, pielęgniarki onkologiczne i pracujące w hospicjach oraz studentów medycyny i wydziałów nauk o zdrowiu.


Liczba stron488
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4986-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XX
  1. PODSTAWOWE POJĘCIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ. FILOZOFIA POSTĘPOWANIA W OPIECE PALIATYWNEJ. PODMIOTOWOŚĆ CHOREGO Jadwiga Pyszkowska     1
    Propedeutyka medycyny paliatywnej     1
    Filozofia postępowania w opiece paliatywnej     3
    Podmiotowość chorego     5
    Piśmiennictwo    7
  
  2. ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ Aleksandra Ciałkowska-Rysz     9
    Definicja opieki paliatywnej i medycyny paliatywnej     9
    Zespół interdyscyplinarny     10
    Formy organizacyjne opieki paliatywnej oraz ich finansowanie w Polsce     11
    Kwalifikacja pacjentów do opieki paliatywnej     14
    Ważne dokumenty dotyczące opieki paliatywnej    15
    Procedury medyczne z mające zastosowanie w opiece paliatywnej     17
    Piśmiennictwo    28
  
  3. REAKCJE I POTRZEBY PSYCHICZNIE CHORYCH. PRZYSTOSOWANIE DO CHOROBY Krystyna de Walden-Gałuszko     31
    Potrzeby psychiczne     31
    Reakcje psychiczne na wiadomość o chorobie     33
    Obraz choroby     33
    Reakcje emocjonalne na chorobę     34
    Przystosowanie do sytuacji kresu życia     38
    Piśmiennictwo     43
  
  4. UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ Z CHORYM I RODZINĄ Justyna Janiszewska    45
    Znaczenie komunikacji     45
    Umiejętności niezbędne w efektywnym komunikowaniu się z pacjentem i rodziną     46
    Błędy w komunikacji     49
    Rozmowa z chorym w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej oraz z jego rodziną     49
    Kształcenie umiejętności komunikacyjnych     54
    Piśmiennictwo     55
  
  5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z CHORYMI OBJĘTYMI OPIEKĄ PALIATYWNĄ     59
  
    5.1. Ból u pacjentów z chorobą nowotworową. Przyczyny, patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka Aleksandra Kotlińska-Lemieszek     59
      Klasyfikacja bólów u pacjentów z chorobą nowotworową. Częstość występowania     59
      Patofizjologia bólu w chorobach nowotworowych     62
      Ocena bólu u pacjentów z chorobą nowotworową     70
      Piśmiennictwo     74
  
    5.2. Farmakoterapia bólu Aleksandra Ciałkowska-Rysz    76
      Zasady leczenia bólu nowotworowego     76
      Leki stosowane w terapii bólu     81
      Koanalgetyki     96
      Piśmiennictwo     101
  
    5.3. Interwencyjne metody leczenia bólu u chorego na nowotwór Małgorzata Malec-Milewska, Jerzy Wordliczek    102
      Wprowadzenie     102
      Blokady neurodestrukcyjne     104
      Termolezja     112
      Kriolezja     113
      Leki podawane dokanałowo     113
      Leczenie chirurgiczne     118
      Podsumowanie     122
      Piśmiennictwo     122
    5.4. Objawy ze strony układu oddechowego i ich leczenie Ewa Jassem, Iwona Damps-Konstańska    123
      Wprowadzenie     123
      Najczęstsze objawy ze strony układu oddechowego     124
      Objawowe leczenie przeciwnowotworowe     124
      Duszność     124
      Przewlekły kaszel     131
      Krwawienie płucne    134
      Podsumowanie     136
      Piśmiennictwo     136
  
    5.5. Zaburzenia we krwi w zaawansowanych stadiach chorób nowotworowych i ich leczenie Wiesław Wiktor Jędrzejczak    138
      Wprowadzenie     138
      Zaburzenia we krwi spowodowane bezpośrednio przez choroby nowotworowe w zaawansowanych stadiach     139
      Zaburzenia krwi spowodowane niekorzystnymi skutkami leczenia chorób nowotworowych     140
      Pierwotna choroba krwi towarzysząca zaawansowanej chorobie nowotworowej     140
      Postępowanie dotyczące zaburzeń krwi u chorych w zaawansowanych stadiach chorób nowotworowych     142
      Podsumowanie     147
      Piśmiennictwo     147
    5.6. Objawy ze strony przewodu pokarmowego i ich leczenie Tomasz Dzierżanowski     148
      Wprowadzenie     148
      Zaparcie stolca     148
      Nudności i wymioty    158
      Kserostomia     163
      Czkawka     164
      Biegunka     165
      Piśmiennictwo     168
    5.7. Objawy ze strony układu moczowo-płciowego i ich leczenie Marcin Janecki     169
      Wprowadzenie     169
      Fizjologia     169
      Zaburzenia w oddawaniu moczu     170
      Krwiomocz     174
      Przetoki moczowe     176
      Zakażenia układu moczowego     177
      Piśmiennictwo     179
  
    5.8. Zaburzenia psychiczne w grupie chorych u kresu życia (i ich leczenie) Krystyna de Walden Gałuszko     181
      Wprowadzenie     181
      Zespół lękowy     181
      Leczenie zespołów lękowych     182
      Zespół depresyjny     184
      Zaburzenia neuropsychiatryczne ostre     189
      Otępienie     191
      Zaburzenia zachowania     193
      Piśmiennictwo     193
  
    5.9. Nowoczesne sposoby profilaktyki i leczenia odleżyn Maciej Sopata    194
      Wprowadzenie     194
      Patogeneza     194
      Klasyfikacja odleżyn     196
      Kompleksowy program postępowania z odleżynami     198
      Profilaktyka przeciwodleżynowa     199
      Leczenie odleżyn     201
      Piśmiennictwo    212
  
    5.10. Wyniszczenia nowotworowe Tomasz Buss    214
      Definicja i podział     214
      Epidemiologia     215
      Patofizjologia    216
      Postępowanie w kacheksji     223
      Postępowanie terapeutyczne     226
      Piśmiennictwo     232
  
    5.11. Zmęczenie/osłabienie w przebiegu choroby nowotworowej Tomasz Buss    233
      Definicja     233
      Epidemiologia     233
      Patofizjologia    234
      Ocena zmęczenia     237
      Postępowanie     238
      Piśmiennictwo    244
  
    5.12. Stany nagłe w opiece paliatywnej Monika Rucińska    245
      Wprowadzenie     245
      Zespół żyły głównej górnej     245
      Zespół ucisku rdzenia kręgowego     246
      Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego    247
      Krwotoki     248
      Płyn w jamach ciała wymagający odbarczenia     248
      Zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne     250
      Piśmiennictwo     251
  
    5.13. Opieka paliatywna w chorobach neurologicznych Maria Łukasik    253
      Stwardnienie zanikowe boczne     253
      Pierwotne i przerzutowe guzy mózgu     261
      Dystrofia mięśniowa Duchenne’a i rdzeniowy zanik mięśni     264
      Piśmiennictwo    266
  
  6. PALIATYWNA RADIOTERAPIA I SYSTEMOWE METODY LECZENIA ONKOLOGICZNEGO Jacek Jassem    267
  Wprowadzenie     267
  Radioterapia     267
  Systemowe metody leczenia     270
  Piśmiennictwo     276
  
  7. CHIRURGIA PALIATYWNA U CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Janusz Piekarski     277
  Wprowadzenie     277
  Najważniejsze procedury w chirurgii paliatywnej     278
  Piśmiennictwo     282
  
  8. INTERAKCJE LEKÓW STOSOWANYCH W MEDYCYNIE PALIATYWNEJ Aleksandra Kotlińska-Lemieszek    283
  Wprowadzenie     283
  Terapia niecelowa, leki niepotrzebne i błędy farmakoterapii     283
  Interakcje lekowe     284
  Niesteroidowe leki przeciwzapalne i paracetamol     285
  Leki opioidowe     286
  Glikokortykosteroidy     291
  Benzodiazepiny     292
  Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne     292
  Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny     292
  Leki przeciwdrgawkowe     294
  Inne podstawowe leki stosowane w opiece paliatywnej     294
  Leki przeciwkrzepliwe     295
  Leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze    295
  Pokarm i leki roślinne     295
  Monitorowanie leczenia     295
  Piśmiennictwo     296
  
  9. CHORY W WIEKU PODESZŁYM W OPIECE PALIATYWNEJ Aleksandra Modlińska     297
  Jakość życia chorego w wieku podeszłym    300
  Anamneza w praktyce     301
  Farmakoterapia. Aspekty praktyczne     305
  Podsumowanie     309
  Piśmiennictwo     309
  
  10. OPIEKA PALIATYWNA W CHOROBACH NIENOWOTWOROWYCH     311
    10.1. Opieka paliatywna w przewlekłej chorobie nerek Monika Lichodziejewska-Niemierko 311
      Przewlekła choroba nerek w Polsce i na świecie. Przyczyny     311
      Szacowana filtracja kłębuszkowa a okresy przewlekłej choroby nerek    312
      Jakość życia i objawy w zaawansowanej niewydolności nerek     313
      Leczenie nerkozastępcze i postępowanie zachowawcze     313
      Postępowanie zachowawcze. Modele predykcyjne ryzyka zgonu     315
      Opieka paliatywna w okresie leczenia zachowawczego niewydolności nerek i u kresu życia     317
      Piśmiennictwo     319
  
    10.2. Opieka paliatywna nad osobami z niewydolnością serca Piotr Sobański, Małgorzata Krajnik    320
      Wprowadzenie     320
      Podział niewydolności serca     321
      Modele sprawowania opieki paliatywnej nad chorymi z niewydolnością serca     321
      Leczenie dolegliwości     324
      Modyfikacja aktywności wszczepialnych urządzeń kardiologicznych     329
      Opieka nad umierającymi     331
      Podsumowanie     331
      Piśmiennictwo     332
  
    10.3. Leczenie objawowe chorych zakażonych HIV i pacjentów z AIDS Michał Chojnicki, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek     333
      Wprowadzenie     333
      Zakażenie wirusem HIV i przebieg choroby     334
      Objawy i zespoły objawów typowe dla HIV/AIDS     335
      Terapia antyretrowirusowa     337
      Leczenie objawów     338
      Terapia bólu u osób uzależnionych od opioidów oraz w trakcie terapii substytucyjnej    338
      Opieka w domu     339
      Ryzyko zakażenia związane z opieką nad pacjentem HIV-pozytywnym     339
      Piśmiennictwo     340
  
  11. OPIEKA NAD PACJENTEM UMIERAJĄCYM Anna Orońska     343
    Wprowadzenie     343
    Objawy fazy umierania     345
    Leki     349
    Sztuczne nawadnianie i odżywianie     350
    Komunikacja z pacjentem i jego rodziną     350
    Piśmiennictwo    351
  
  12. ELEMENTY REHABILITACJI W OPIECE PALIATYWNEJ Wiesława Nyka 353
    Wprowadzenie     353
    Rehabilitacja, fizjoterapia, zespół rehabilitacyjny     353
    Specyfika postępowania rehabilitacyjnego w opiece paliatywnej     354
    Strategia postępowania rehabilitacyjnego w stosunku do pacjentów objętych opieką paliatywną     355
    Procedury rehabilitacyjne zalecane do stosowania w przypadku pacjentów objętych opieką paliatywną     357
    Piśmiennictwo     374
  
  13. OPIEKA DUCHOWA W OPIECE PALIATYWNEJ Ks. Antoni Bartoszek     377
    Z historii kształtowania się opieki duchowej w ramach opieki paliatywnej     377
    Czym jest ludzka duchowość?     378
    Istota opieki duchowej w opiece paliatywnej     380
    Troska o religijność jako najgłębszy wymiar opieki duchowej (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy chrześcijańskiej)     383
    Zależność między opieką duchową a opieką psychologiczną     385
    Piśmiennictwo     388
  
  14. PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE RODZIN OSÓB CHORYCH PODLEGAJĄCYCH OPIECE PALIATYWNEJ Bożena Winch     389
    Wprowadzenie     389
    Problemy psychologiczne rodzin pacjentów chorujących onkologicznie     390
    Pomoc psychologiczna dla rodzin w fazie leczenia paliatywnego     395
    Piśmiennictwo     403
  
  15. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH I JAKOŚCI OPIEKI PALIATYWNEJ Maria Forycka, Wojciech Leppert     405
    Wprowadzenie. Pojęcie jakości życia     405
    Kryteria psychometryczne narzędzi służących do badania jakości życia     407
    Kryteria pozapsychometryczne narzędzi badania jakości życia     408
    Przegląd kwestionariuszy stosowanych do oceny jakości życia chorych poddanych opiece paliatywnej     408
    Ocena jakości życia w praktyce klinicznej     416
    Ocena jakości opieki paliatywnej     417
    Podsumowanie     420
    Piśmiennictwo    420
  
  16. WYPALENIE ZAWODOWE Joanna Kozaka    423
    Wprowadzenie     423
    Objawy wypalenia zawodowego     423
    Definicja wypalenia zawodowego     423
    Rozpowszechnienie syndromu wypalenia zawodowego     426
    Model wypalenia zawodowego     426
    Przyczyny wypalenia zawodowego     428
    Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym     431
    Piśmiennictwo     432
  17. PROBLEMY ETYCZNE W OPIECE PALIATYWNEJ Krystyna de Walden-Gałuszko, Leszek Pawłowski     435
    Wprowadzenie     435
    Zasady poszanowania autonomii     435
    Zasada poszanowania godności     437
    Poszanowanie zasady „nie szkodzić” (primum non nocere)     438
    Poszanowanie zasady czynienia dobra     442
    Poszanowanie zasady sprawiedliwości     443
    Piśmiennictwo     443
  
  18. PROBLEMY PRAWNE W OPIECE PALIATYWNEJ Leszek Pawłowski    445
    Wprowadzenie     445
    Organizacja opieki paliatywnej i hospicyjnej w polskim systemie ochrony zdrowia    445
    Warunki udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej     446
    Relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem i jego bliskimi     447
    Zasady zaangażowania wolontariuszy w opiece paliatywnej    452
    Zasady postępowania wobec chorego u kresu życia     453
    Postępowanie w razie pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci pacjenta     454
    Szczegółowe zasady dotyczące obrotu lekami zawierającymi środki odurzające i substancje psychotropowe     455
    Piśmiennictwo     456
  
  SKOROWIDZ     457
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia