Medycyna paliatywna

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

56,76  103,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

56,76103,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Medycyna Paliatywna to publikacja przygotowana przez grono znanych i cenionych autorów, dostosowana jest do nowego programu specjalizacji, a omówione w niej zagadnienia zostały opracowane w oparciu o najnowszą literaturę światową.


W podręczniku przedstawiono diagnozowanie, profilaktykę oraz leczenie farmakologiczne, chirurgiczne i radiologiczne objawów, które towarzyszą postępującym, zagrażającym życiu chorobom, a także formy rehabilitacji, zasady postępowania i komunikowanie się z chorym oraz jego rodziną, metody oceny jakości życia chorych, opiekę duchową i psychologiczną. Poruszono też tematykę związaną z wypaleniem zawodowym oraz problemami etycznymi i prawnymi w opiece paliatywnej.


Publikacja zainteresuje lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej, onkologów, pielęgniarki onkologiczne i pracujące w hospicjach oraz studentów medycyny i wydziałów nauk o zdrowiu.


Liczba stron488
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4986-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. PODSTAWOWE POJĘCIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ. FILOZOFIA POSTĘPOWANIA W OPIECE PALIATYWNEJ. PODMIOTOWOŚĆ CHOREGO Jadwiga Pyszkowska    1
[][]Propedeutyka medycyny paliatywnej    1
    Filozofia postępowania w opiece paliatywnej    3
    Podmiotowość chorego    5
    Piśmiennictwo    7
  2. ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ Aleksandra Ciałkowska-Rysz    9
    Definicja opieki paliatywnej i medycyny paliatywnej    9
    Zespół interdyscyplinarny    10
    Formy organizacyjne opieki paliatywnej oraz ich finansowanie w Polsce    11
    Kwalifikacja pacjentów do opieki paliatywnej    14
    Ważne dokumenty dotyczące opieki paliatywnej    15
    Procedury medyczne z mające zastosowanie w opiece paliatywnej    17
    Piśmiennictwo    28
  3. REAKCJE I POTRZEBY PSYCHICZNIE CHORYCH. PRZYSTOSOWANIE DO CHOROBY Krystyna de Walden-Gałuszko    31
    Potrzeby psychiczne    31
    Reakcje psychiczne na wiadomość o chorobie    33
    Obraz choroby    33
    Reakcje emocjonalne na chorobę    34
    Przystosowanie do sytuacji kresu życia    38
    Piśmiennictwo    43
  4. UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ Z CHORYM I RODZINĄ Justyna Janiszewska    45
    Znaczenie komunikacji    45
    Umiejętności niezbędne w efektywnym komunikowaniu się z pacjentem i rodziną    46
    Błędy w komunikacji    49
    Rozmowa z chorym w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej oraz z jego rodziną    49
    Kształcenie umiejętności komunikacyjnych    54
    Piśmiennictwo    55
  5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z CHORYMI OBJĘTYMI OPIEKĄ PALIATYWNĄ    59
    5.1. Ból u pacjentów z chorobą nowotworową. Przyczyny, patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka Aleksandra Kotlińska-Lemieszek    59
      Klasyfikacja bólów u pacjentów z chorobą nowotworową. Częstość występowania    59
      Patofizjologia bólu w chorobach nowotworowych    62
      Ocena bólu u pacjentów z chorobą nowotworową    70
      Piśmiennictwo    74
    5.2. Farmakoterapia bólu Aleksandra Ciałkowska-Rysz    76
      Zasady leczenia bólu nowotworowego    76
      Leki stosowane w terapii bólu    81
      Koanalgetyki    96
      Piśmiennictwo    101
    5.3. Interwencyjne metody leczenia bólu u chorego na nowotwór Małgorzata Malec-Milewska, Jerzy Wordliczek    102
      Wprowadzenie    102
      Blokady neurodestrukcyjne    104
      Termolezja    112
      Kriolezja    113
      Leki podawane dokanałowo    113
      Leczenie chirurgiczne    118
      Podsumowanie    122
      Piśmiennictwo    122
    5.4. Objawy ze strony układu oddechowego i ich leczenie Ewa Jassem, Iwona Damps-Konstańska    123
      Wprowadzenie    123
      Najczęstsze objawy ze strony układu oddechowego    124
      Objawowe leczenie przeciwnowotworowe    124
      Duszność    124
      Przewlekły kaszel    131
      Krwawienie płucne    134
      Podsumowanie    136
      Piśmiennictwo    136
    5.5. Zaburzenia we krwi w zaawansowanych stadiach chorób nowotworowych i ich leczenie Wiesław Wiktor Jędrzejczak    138
      Wprowadzenie    138
      Zaburzenia we krwi spowodowane bezpośrednio przez choroby nowotworowe w zaawansowanych stadiach    139
      Zaburzenia krwi spowodowane niekorzystnymi skutkami leczenia chorób nowotworowych    140
      Pierwotna choroba krwi towarzysząca zaawansowanej chorobie nowotworowej    140
      Postępowanie dotyczące zaburzeń krwi u chorych w zaawansowanych stadiach chorób nowotworowych    142
      Podsumowanie    147
      Piśmiennictwo    147
    5.6. Objawy ze strony przewodu pokarmowego i ich leczenie Tomasz Dzierżanowski    148
      Wprowadzenie    148
      Zaparcie stolca    148
      Nudności i wymioty    158
      Kserostomia    163
      Czkawka    164
      Biegunka    165
      Piśmiennictwo    168
    5.7. Objawy ze strony układu moczowo-płciowego i ich leczenie Marcin Janecki    169
      Wprowadzenie    169
      Fizjologia    169
      Zaburzenia w oddawaniu moczu    170
      Krwiomocz    174
      Przetoki moczowe    176
      Zakażenia układu moczowego    177
      Piśmiennictwo    179
    5.8. Zaburzenia psychiczne w grupie chorych u kresu życia (i ich leczenie) Krystyna de Walden Gałuszko    181
      Wprowadzenie    181
      Zespół lękowy    181
      Leczenie zespołów lękowych    182
      Zespół depresyjny    184
      Zaburzenia neuropsychiatryczne ostre    189
      Otępienie    191
      Zaburzenia zachowania    193
      Piśmiennictwo    193
    5.9. Nowoczesne sposoby profilaktyki i leczenia odleżyn Maciej Sopata    194
      Wprowadzenie    194
      Patogeneza    194
      Klasyfikacja odleżyn    196
      Kompleksowy program postępowania z odleżynami    198
      Profilaktyka przeciwodleżynowa    199
      Leczenie odleżyn    201
      Piśmiennictwo    212
    5.10. Wyniszczenia nowotworowe Tomasz Buss    214
      Definicja i podział    214
      Epidemiologia    215
      Patofizjologia    216
      Postępowanie w kacheksji    223
      Postępowanie terapeutyczne    226
      Piśmiennictwo    232
    5.11. Zmęczenie/osłabienie w przebiegu choroby nowotworowej Tomasz Buss    233
      Definicja    233
      Epidemiologia    233
      Patofizjologia    234
      Ocena zmęczenia    237
      Postępowanie    238
      Piśmiennictwo    244
    5.12. Stany nagłe w opiece paliatywnej Monika Rucińska    245
      Wprowadzenie    245
      Zespół żyły głównej górnej    245
      Zespół ucisku rdzenia kręgowego    246
      Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego    247
      Krwotoki    248
      Płyn w jamach ciała wymagający odbarczenia    248
      Zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne    250
      Piśmiennictwo    251
    5.13. Opieka paliatywna w chorobach neurologicznych Maria Łukasik    253
      Stwardnienie zanikowe boczne    253
      Pierwotne i przerzutowe guzy mózgu    261
      Dystrofia mięśniowa Duchenne’a i rdzeniowy zanik mięśni    264
      Piśmiennictwo    266
  6. PALIATYWNA RADIOTERAPIA I SYSTEMOWE METODY LECZENIA ONKOLOGICZNEGO Jacek Jassem    267
  Wprowadzenie    267
  Radioterapia    267
  Systemowe metody leczenia    270
  Piśmiennictwo    276
  7. CHIRURGIA PALIATYWNA U CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Janusz Piekarski    277
  Wprowadzenie    277
  Najważniejsze procedury w chirurgii paliatywnej    278
  Piśmiennictwo    282
  8. INTERAKCJE LEKÓW STOSOWANYCH W MEDYCYNIE PALIATYWNEJ Aleksandra Kotlińska-Lemieszek    283
  Wprowadzenie    283
  Terapia niecelowa, leki niepotrzebne i błędy farmakoterapii    283
  Interakcje lekowe    284
  Niesteroidowe leki przeciwzapalne i paracetamol    285
  Leki opioidowe    286
  Glikokortykosteroidy    291
  Benzodiazepiny    292
  Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne    292
  Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny    292
  Leki przeciwdrgawkowe    294
  Inne podstawowe leki stosowane w opiece paliatywnej    294
  Leki przeciwkrzepliwe    295
  Leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze    295
  Pokarm i leki roślinne    295
  Monitorowanie leczenia    295
  Piśmiennictwo    296
  9. CHORY W WIEKU PODESZŁYM W OPIECE PALIATYWNEJ Aleksandra Modlińska    297
  Jakość życia chorego w wieku podeszłym    300
  Anamneza w praktyce    301
  Farmakoterapia. Aspekty praktyczne    305
  Podsumowanie    309
  Piśmiennictwo    309
  10. OPIEKA PALIATYWNA W CHOROBACH NIENOWOTWOROWYCH    311
    10.1. Opieka paliatywna w przewlekłej chorobie nerek Monika Lichodziejewska-Niemierko    311
      Przewlekła choroba nerek w Polsce i na świecie. Przyczyny    311
      Szacowana filtracja kłębuszkowa a okresy przewlekłej choroby nerek    312
      Jakość życia i objawy w zaawansowanej niewydolności nerek    313
      Leczenie nerkozastępcze i postępowanie zachowawcze    313
      Postępowanie zachowawcze. Modele predykcyjne ryzyka zgonu    315
      Opieka paliatywna w okresie leczenia zachowawczego niewydolności nerek i u kresu życia    317
      Piśmiennictwo    319
    10.2. Opieka paliatywna nad osobami z niewydolnością serca Piotr Sobański, Małgorzata Krajnik    320
      Wprowadzenie    320
      Podział niewydolności serca    321
      Modele sprawowania opieki paliatywnej nad chorymi z niewydolnością serca    321
      Leczenie dolegliwości    324
      Modyfikacja aktywności wszczepialnych urządzeń kardiologicznych    329
      Opieka nad umierającymi    331
      Podsumowanie    331
      Piśmiennictwo    332
    10.3. Leczenie objawowe chorych zakażonych HIV i pacjentów z AIDS Michał Chojnicki, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek    333
      Wprowadzenie    333
      Zakażenie wirusem HIV i przebieg choroby    334
      Objawy i zespoły objawów typowe dla HIV/AIDS    335
      Terapia antyretrowirusowa    337
      Leczenie objawów    338
      Terapia bólu u osób uzależnionych od opioidów oraz w trakcie terapii substytucyjnej    338
      Opieka w domu    339
      Ryzyko zakażenia związane z opieką nad pacjentem HIV-pozytywnym    339
      Piśmiennictwo    340
  11. OPIEKA NAD PACJENTEM UMIERAJĄCYM Anna Orońska    343
    Wprowadzenie    343
    Objawy fazy umierania    345
    Leki    349
    Sztuczne nawadnianie i odżywianie    350
    Komunikacja z pacjentem i jego rodziną    350
    Piśmiennictwo    351
  12. ELEMENTY REHABILITACJI W OPIECE PALIATYWNEJ Wiesława Nyka    353
    Wprowadzenie    353
    Rehabilitacja, fizjoterapia, zespół rehabilitacyjny    353
    Specyfika postępowania rehabilitacyjnego w opiece paliatywnej    354
    Strategia postępowania rehabilitacyjnego w stosunku do pacjentów objętych opieką paliatywną    355
    Procedury rehabilitacyjne zalecane do stosowania w przypadku pacjentów objętych opieką paliatywną    357
    Piśmiennictwo    374
  13. OPIEKA DUCHOWA W OPIECE PALIATYWNEJ Ks. Antoni Bartoszek    377
    Z historii kształtowania się opieki duchowej w ramach opieki paliatywnej    377
    Czym jest ludzka duchowość?    378
    Istota opieki duchowej w opiece paliatywnej    380
    Troska o religijność jako najgłębszy wymiar opieki duchowej (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy chrześcijańskiej)    383
    Zależność między opieką duchową a opieką psychologiczną    385
    Piśmiennictwo    388
  14. PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE RODZIN OSÓB CHORYCH PODLEGAJĄCYCH OPIECE PALIATYWNEJ Bożena Winch    389
    Wprowadzenie    389
    Problemy psychologiczne rodzin pacjentów chorujących onkologicznie    390
    Pomoc psychologiczna dla rodzin w fazie leczenia paliatywnego    395
    Piśmiennictwo    403
  15. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH I JAKOŚCI OPIEKI PALIATYWNEJ Maria Forycka, Wojciech Leppert    405
    Wprowadzenie. Pojęcie jakości życia    405
    Kryteria psychometryczne narzędzi służących do badania jakości życia    407
    Kryteria pozapsychometryczne narzędzi badania jakości życia    408
    Przegląd kwestionariuszy stosowanych do oceny jakości życia chorych poddanych opiece paliatywnej    408
    Ocena jakości życia w praktyce klinicznej    416
    Ocena jakości opieki paliatywnej    417
    Podsumowanie    420
    Piśmiennictwo    420
  16. WYPALENIE ZAWODOWE Joanna Kozaka    423
    Wprowadzenie    423
    Objawy wypalenia zawodowego    423
    Definicja wypalenia zawodowego    423
    Rozpowszechnienie syndromu wypalenia zawodowego    426
    Model wypalenia zawodowego    426
    Przyczyny wypalenia zawodowego    428
    Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym    431
    Piśmiennictwo    432
  17. PROBLEMY ETYCZNE W OPIECE PALIATYWNEJ Krystyna de Walden-Gałuszko, Leszek Pawłowski    435
    Wprowadzenie    435
    Zasady poszanowania autonomii    435
    Zasada poszanowania godności    437
    Poszanowanie zasady „nie szkodzić” (primum non nocere)    438
    Poszanowanie zasady czynienia dobra    442
    Poszanowanie zasady sprawiedliwości    443
    Piśmiennictwo    443
  18. PROBLEMY PRAWNE W OPIECE PALIATYWNEJ Leszek Pawłowski    445
    Wprowadzenie    445
    Organizacja opieki paliatywnej i hospicyjnej w polskim systemie ochrony zdrowia    445
    Warunki udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej    446
    Relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem i jego bliskimi    447
    Zasady zaangażowania wolontariuszy w opiece paliatywnej    452
    Zasady postępowania wobec chorego u kresu życia    453
    Postępowanie w razie pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci pacjenta    454
    Szczegółowe zasady dotyczące obrotu lekami zawierającymi środki odurzające i substancje psychotropowe    455
    Piśmiennictwo    456
  SKOROWIDZ    457
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia