Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej

-20%

Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,4018,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obecny kryzys gospodarczy sprawił, że w refleksji dotyczącej stanu ekonomii jako nauki coraz częściej pojawiają się głosy, wedle których nauka ta wymaga gruntownej przebudowy. Zakres tych opinii jest oczywiście duży i obejmuje zarówno te skrajnie radykalne, głoszące, iż główny nurt, jakkolwiek byłby definiowany, należałoby czym prędzej porzucić, gdyż stanowi on źródło wszelkich gospodarczych niepowodzeń1, jak i te, które wskazują, że związek między stanem ekonomii jako nauki a sytuacją gospodarczą w żadnym razie nie może być postrzegany w sposób mechanicystyczny2, a zatem, że te dwa elementy, jeśli w ogóle można łączyć, to z pewnością nie na zasadzie prostych relacji przyczynowo-skutkowych. Wśród tych opinii jednak dość istotną część stanowią również te, które wskazują, że, jeśli w ogóle mamy do czynienia z sytuacją, którą można by określić mianem heurystycznego impasu, to źródeł tegoż impasu należałoby upatrywać przede wszystkim w filozoficznych i metodologicznych słabościach ekonomii, a dopiero później, jeżeli w ogóle, w jej warstwie teoretycznej.

Niniejsza praca stanowi nie tylko wyraz akceptacji dla tych opinii, ale też jest w zamyśle próbą ich rozwinięcia i analizy. Uważam bowiem, że dyskurs ekonomiczny jest współcześnie (i był w przeszłości) obciążony przez, zazwyczaj implicytną obecność w nim, filozoficznych rozstrzygnięć, stanowiących spuściznę modernizmu (tożsamego z tradycjami kartezjańsko-baconowskimi) i to one decydują w głównej mierze o pojawiających się w nim heurystycznych ograniczeniach. Główny nacisk zostaje więc w tej pracy położony na zagadnienie wpływu tego, co zostaje w niej określone jako modernistyczne przesądzenia filozoficzne, na charakter i przebieg dyskursu ekonomicznego w tej jego części, która odpowiada za obecność w ekonomii określonych przekonań i idei filozoficzno-metodologicznych właśnie. Mając jednak na uwadze, iż zagadnienie to jest już w dyskursie obecne, a także będąc świadomym, że koncepcje z obszaru filozofii nauki, które do jego analizy dotychczas były wykorzystywane, nie spełniły pokładanych w nich nadziei, narzędziem analizy postanowiłem uczynić koncepcję, która dość radykalnie od tych już zastosowanych się różni, a którą jest L. Flecka psychosocjologia poznania naukowego. Podstawowym jej rysem jest stricte konstruktywistyczny sposób postrzegania zagadnienia wiedzy naukowej, który w istotnym stopniu uzupełniają idee kolektywizmu i historyzmu epistemologicznego oraz paradygmatyczności poznania. Wybór tej akurat koncepcji nie jest oczywiście przypadkowy, gdyż wynika z mojego głębokiego przekonania, że jest ona wolna od słabości podejść alternatywnych i w tym sensie ma nad nimi znaczną przewagę heurystyczną.


Liczba stron285
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-467-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1. Konstruktywizm epistemologiczny i Ludwika Flecka psychosocjologia poznania naukowego jako perspektywa badawcza    15
  
  1.1. Racjonalizm i empiryzm jako źródła modernizmu    15
  1.2. Erozja modernistycznego wzorca poznania naukowego    18
  1.3. Konstruktywizm jako konsekwencja upadku modernizmu    20
  1.4. Zarys L. Flecka psychosocjologii poznania naukowego    25
  1.4.1. Kolektywy myślowe i style myślowe    25
  1.4.2. Poznanie, fakt, rzeczywistość i prawda we Fleckowskiej filozofii nauki    31
  1.4.3. Powstanie i rozwój faktu naukowego, ewolucja stylu myślenia    39
  1.4.4. Trwałość systemów przekonań a zmiana w nauce    45
  1.4.5. Rola języka w L. Flecka filozofii poznania    48
  1.4.6. Rola języka w konstruktywistycznej wizji nauki    52
  1.4.7. L. Flecka psychosocjologia poznania naukowego wobec głównych nurtów filozofii nauki    63
  
  Rozdział 2. Źródła obecności modernizmu w metodologicznym dyskursie ekonomicznym    74
  
  2.1. Uwagi wstępne    74
  2.2. J.S. Milla metoda indukcyjno-dedukcyjna    76
  2.3. L. Robbinsa definicja ekonomii    83
  2.4. M. Friedmana teza o „nierealistyczności” założeń    92
  2.4.1. Stylowe odczytanie stanowiska M. Friedmana    92
  2.4.2. Krytyka stanowiska M. Friedmana jako element procesu utrwalania stylu myślowego    101
  2.4.3. Obecność elementów konstruktywistycznych w stanowisku M. Friedmana    118
  2.5. M. Blauga ujęcie falsyfikacjonizmu    133
  
  Rozdział 3. Identyfikacja idei kanonicznych dyskursu metodologicznego w ekonomii    147
  
  3.1. Uwagi wstępne    147
  3.2. Idee kanoniczne w opinii kolektywu myślowego ekonomistów    151
  3.3. Proces intrakolektywnego uprawomocniania idei kanonicznych dyskursu metodologicznego    160
  3.3.1. Obecność zagadnienia identyfikacji modernizmu w aktualnym dyskursie metodologicznym    160
  3.3.2. Rola opozycji formalizm–empiryzm w procesie utrwalania stylu myślowego współczesnej ekonomii    168
  3.3.3. Rola sporu o „realistyczność” teorii w procesie utrwalania stylu myślowego współczesnej ekonomii    193
  3.3.3.1. Stylowa interpretacja pojęcia „realistyczności” i jej związek z opozycją formalizm–empiryzm    193
  3.3.3.2. Krytyka braku „realistyczności” teorii z perspektywy realizmu naukowego jako element procesu utrwalania stylu myślowego    200
  3.3.3.3. Realizm krytyczny T. Lawsona jako przykład roli heterodoksji w procesie utrwalania stylu myślowego    226
  3.4. Heurystyczny potencjał konstruktywizmu jako elementu metodologicznego dyskursu we współczesnej ekonomii – wybrane zagadnienia    233
  
  Zakończenie    262
  Bibliografia    265
  Summary    270
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia