L'impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes - 04 Rozdz. 5. Analyse des résultats obtenus; En guise de conclusion

-15%

L'impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes - 04 Rozdz. 5. Analyse des résultats obtenus; En guise de conclusion

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

9,77  11,49

Format: pdf

9,7711,49

cena zawiera podatek VAT

Przedmiotem refleksji Autorki jest ocena możliwości, jakich dostarcza wykorzystanie nowych technologii w procesie ewaluacji postępów ucznia w nauce języka obcego. W centrum zainteresowania znalazła się analiza procesu pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych (tzw. feedbacku), stanowiącego jeden z kluczowych elementów oceniania kształtującego, nazywanego także formatywnym. Głównym celem zaproponowanych w książce badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w procesie oceniania przekazywanie/pozyskiwanie informacji zwrotnych drogą elektroniczną przynosi takie same korzyści, zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia, jak stosowanie tradycyjnych technik? Zaplanowane badania dotyczyły przede wszystkim procesu nauczania/uczenia się języka obcego na poziomie podstawowym, odpowiadającym poziomom A1 i A2 (według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) i zostały przeprowadzone na osobach rozpoczynających naukę języka francuskiego jako co najmniej drugiego języka obcego po języku polskim (ojczystym) i języku angielskim.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-342-7
Numer wydania1
Język publikacjifrancuski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Table des matières
  
  Liste des sigles, acronymes et abréviations utilisés /    9
  
  Introduction /    11
  
  Première partie
  Évaluer en langues vivantes : questions théoriques
  
  1. Délimitation des concepts de base /    19
  1.1. Question de l’évaluation /    19
  1.2. Principales caractéristiques du processus évaluatif /    20
  1.3. Concept de feedback /    27
  1.4. Conception du feedback en didactique des langues vivantes /    30
  
  2. Traitement des productions des apprenants /    35
  2.1. Remarques préliminaires /    35
  2.2. Question de la norme /    36
  2.2.1. Perception de la norme — principaux repères linguistiques /    36
  2.2.2. Perception de la norme — perspective didactique /    40
  2.3. Question de l’erreur /    46
  2.3.1. Statut de l’erreur dans les principales méthodes et approches de
  l’enseignement/apprentissage des langues étrangères /    49
  2.3.2. Influences des recherches en linguistique et en psycholinguistique /    52
  2.3.2.1. Analyse contrastive /    52
  2.3.2.2. Analyse des erreurs /    53
  2.3.2.3. Héritage de l’AE et recherches sur l’interlangue /    55
  2.3.3. Influences des recherches en psychologie cognitive /    60
  2.3.4. Traitement des productions erronées en classe de langue /    64
  2.3.4.1. Types d’écarts /    64
  2.3.4.2. Causes d’écarts /    66
  2.3.4.3. Gravité d’écarts /    70
  2.3.5. Statut de l’erreur dans l’approche actionnelle /    71
  2.4. Choix du feedback /    72
  2.4.1. Classification du feedback selon ses fonctions /    73
  2.4.2. Classifications du feedback selon ses formes de transmission/réception
  possibles /    75
  2.4.3. Premières tentatives de recherches sur l’efficacité du feedback électronique /    80
  
  3. Apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication /    85
  3.1. Quelques précisions terminologiques /    85
  3.2. Classements généraux des TICE et leurs rôles dans le processus didactique /    87
  3.3. Principales caractéristiques des TICE /    94
  3.3.1. Notion d’interactivité /    96
  3.3.2. Types d’interactivité /    97
  3.3.3. Degrés d’interactivité /    99
  3.4. TICE et le processus d’enseignement/apprentissage des langues étrangères /    100
  3.5. Principaux types de supports multimédias employés en DLCE /    104
  3.6. Outils d’élaboration de contenu didactique /    108
  3.6.1. Question de la langue /    110
  3.6.2. Question de la nature d’activités langagières possibles à générer /    112
  3.6.2.1. Systèmes fermés /    112
  3.6.2.1.1. Exemples de systèmes-auteurs « mono-activité » /    115
  3.6.2.1.1.1. Exemples de générateurs de quiz /    115
  3.6.2.1.1.2. Exemples de générateurs de tâches fermées /    117
  3.6.2.1.1.3. Exemples de générateurs de jeux éducatifs /    119
  3.6.2.1.2. Exemples de systèmes-auteurs « multi-activités » /    120
  3.6.2.2. Systèmes ouverts /    124
  3.6.3. Question du feedback /    129
  3.6.3.1. Caractéristique du feedback électronique offert aux apprenants /    130
  3.6.3.2. Caractéristique du feedback électronique offert à l’enseignant /    136
  
  Deuxième partie
  Impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes : résultats des recherches empiriques
  
  4. Présentation de la démarche méthodologique retenue /    143
  4.1. Analyses des recherches pilotes /    143
  4.1.1. Identification des principaux types de difficultés d’apprentissage /    145
  4.1.2. Analyse des principales causes d’écarts observés /    152
  4.1.3. Bilan des recherches pilotes /    155
  4.2. Position du problème de recherche principal et caractéristique de l’approche méthodologique adoptée /    157
  4.3. Déroulement de la recherche /    164
  4.4. Présentation des participants /    166
  
  5. Analyse des résultats obtenus /    175
  5.1. Présentation des résultats /    175
  5.1.1. Présentation des résultats obtenus dans les tests d’entraînement /    176
  5.1.1.1. Analyse qualitative des réponses recueillies /    176
  5.1.1.2. Analyse quantitative des résultats obtenus dans les tests d’entraînement /    187
  5.1.1.3. Caractéristique générale des feedbacks proposés /    192
  5.1.2. Comparaison des résultats obtenus dans les tests d’entraînement et dans les tests de contrôle /    201
  5.1.2.1. Analyse des résultats obtenus dans le premier test de contrôle /    202
  5.1.2.1.1. Comparaison des résultats du TE1 et du TC1 /    202
  5.1.2.1.2. Comparaison des résultats du TE2 et du TC1 /    205
  5.1.2.2. Analyse des résultats obtenus dans le second test de contrôle /    207
  5.1.2.2.1. Comparaison des résultats du TE1 et du TC2 /    208
  5.1.2.2.2. Comparaison des résultats du TE2 et du TC2 /    211
  5.1.3. Comparaison de l’efficacité des deux types de feedback employés /    213
  5.1.4. Comparaison de la nature des informations reçues par l’enseignant /    218
  5.2. Discussion des résultats /    225
  
  En guise de conclusion /    231
  
  Annexes
  Annexe 1. Exemples de générateurs de quiz analysés /    237
  Annexe 2. Exemples de générateurs d’activités (ou de tâches fermées) analysés /    241
  Annexe 3. Exemples de générateurs de jeux et d’activités ludiques analysés /    243
  Annexe 4. Exemples de systèmes-auteurs « multi-activités » analysés /    249
  Annexe 5. Exemples de plateformes d’apprentissage analysées /    252
  
  Références bibliographiques /    257
  
  Streszczenie /    269
  Summary /    271
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia