Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej

Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca obejmuje charakterystykę prawną zasad realizacji zadania państwa określanego ustawowo „jako prowadzenie polityki rozwoju” w jego całokształcie, w przekroju ustrojowym, ustalając pozycje i wzajemne związki uczestniczących podmiotów publicznych zobowiązanych do prowadzenia tej polityki , tryb współpracy, zakres ich zadań i formy działania.


Liczba stron311
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2722-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O potrzebie budowania normatywnego mechanizmu prowadzenia polityki rozwoju. Założenia badawcze i cele pracy     9
  
  C Z Ę Ś Ć I. USTROJOWE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA PRZEZ PAŃSTWO DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU    21
  
  Rozdział I. Prowadzenie polityki rozwoju jako przedmiot normowania     23
  
  1. Od wspierania polityki regionalnej do prowadzenia polityki rozwoju. Działania aparatu państwa na rzecz rozwoju w ujęciu prawnym     23
  1.1. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych prowadzenia działań na rzecz rozwoju     23
  1.2. Prawny mechanizm wspierania rozwoju regionalnego     32
  1.3. Zasady współdziałania organów administracji rządowej i organów administracji samorządowej w przygotowaniu i realizacji Narodowego Planu Rozwoju     42
  2. Konstrukcja prawna prowadzenia polityki rozwoju     48
  2.1. Obszar normowania ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju     48
  2.2. Pozanormatywne ujęcie polityki i rozwoju. Względność jako cecha prawnie definiowanych zjawisk     50
  2.3. Normatywne ujęcie polityki rozwoju i jej prowadzenia     58
  3. Zasady unijnej polityki spójności jako determinant krajowego mechanizmu prowadzenia polityki rozwoju     61
  
  Rozdział II. Założenia ustrojowe jako podstawa organizacji prowadzenia polityki rozwoju     70
  
  1. Reorganizacja struktury terytorialnej państwa a zdolność wykonywania zadań publicznych     70
  2. Decentralizacja jako ustrojowa konstrukcja budowania struktur instytucjonalnych w sferze prowadzenia polityki rozwoju     74
  3. Ustawowy mechanizm osiągania wspólnego celu publicznego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej     80
  Podsumowanie części I. Ustrojowe założenia w prowadzeniu polityki rozwoju     85
  
  C Z Ę Ś Ć II. ORGANIZACJA PRAWNA I ZASADY DZIAŁANIA PODMIOTÓW PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU    89
  
  Rozdział I. Wielopodmiotowa struktura prowadzenia polityki rozwoju     91
  
  1. Ogólna charakterystyka prawnej organizacji aparatu wykonawczego w sferze prowadzenia polityki rozwoju     91
  2. Organizacja instytucjonalna prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu centralnym     94
  2.1 Rada Ministrów jako podmiot prowadzenia polityki rozwoju     94
  2.2. Szczególna pozycja ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego     98
  2.3. Rola aparatu pomocniczego     102
  3. Pozycja samorządu województwa w prowadzeniu polityki rozwoju. Dylematy
  z pogranicza prawa ustrojowego i materialnego     108
  4. Zakres samodzielności samorządu gminnego i powiatowego w prowadzeniu polityki rozwoju     117
  5. Legitymizacja działań władzy wykonawczej w prowadzeniu polityki rozwoju a rola władzy ustawodawczej     120
  
  Rozdział II. Charakterystyka prawna działań podmiotów prowadzenia polityki rozwoju     123
  
  1. Mechanizm strategicznego programowania rozwoju     123
  1.1. Programowanie rozwoju jako element wzajemnie powiązanych działań organów władzy publicznej     123
  1.2. Problematyka prawna organizacji programowania rozwoju – aspekty podmiotowe i proceduralne     128
  1.2.1. Kompetencje programotwórcze Rady Ministrów     129
  1.2.2. Programowanie rozwoju na poziomie struktur samorządowych     134
  1.2.3. Instytucja konsultacji strategii rozwoju i programów     138
  1.3. Klasyfikacja prawna strategii rozwoju i programów     141
  1.3.1. Strategie rozwoju     141
  1.3.2. Programy operacyjne i programy rozwoju     144
  1.4. Charakter prawny strategii rozwoju i programów     148
  1.5. Swoistość organizacji podmiotowej i proceduralnej strategicznego programowania rozwoju     153
  2. Współdziałanie typu konsensualnego podmiotów prowadzenia polityki rozwoju     157
  2.1. Czynności konsensualne w sferze prowadzenia polityki rozwoju a tradycyjne typologie prawnych form działania     157
  2.2. Kontrakt wojewódzki – forma prawna regulowania stosunków pomiędzy podmiotami prowadzenia polityki rozwoju     161
  2.3. Umowa partnerstwa – instrument współpracy czy współdecydowania?     169
  2.4. Kontrakt terytorialny – instrument prawny wzmocnienia współpracy i spójności działań w sferze prowadzenia polityki rozwoju     177
  2.5. Istota aktów konsensualnych w obszarze prowadzenia polityki rozwoju     185
  3. Koordynacja działań wzajemnie powiązanych w sferze prowadzenia polityki rozwoju     186
  3.1. Koordynacja prowadzenia polityki rozwoju     186
  3.2. Specyfika koordynacji wykorzystania środków zagranicznych. Wytyczne     190
  Podsumowanie części II. Sposób organizacji struktury i organizacji działań podmiotów prowadzenia polityki rozwoju     196
  
  C Z Ę Ś Ć III. ORGANIZACJA PRAWNA I ZASADY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU     203
  
  Rozdział I. Swoistość podstaw prawnych realizacji polityki rozwoju     205
  
  1. Obszar realizacji działań prowadzenia polityki rozwoju     205
  2. Złożoność podstaw prawnych działań organów administracji publicznej w sferze realizacji polityki rozwoju     206
  3. Charakter prawny systemów realizacji programów operacyjnych     210
  
  Rozdział II. Organizacja aparatu wykonawczego programów operacyjnych     220
  
  1. Szczególna struktura aparatu wykonawczego programów operacyjnych     220
  1.1. Formy organizacyjno-kompetencyjne realizacji programów operacyjnych     220
  1.2. Instytucje systemu realizacji programów operacyjnych     224
  1.3. Organizacja monitorowania realizacji programów operacyjnych     229
  1.4. Organizacja sprawozdawczości     234
  1.5. Instytucja audytowa     236
  1.6. Sposób organizacji realizacji programów operacyjnych     238
  2. Prawne formy działania podmiotów aparatu wykonawczego programów operacyjnych     242
  2.1. Prawne formy powierzania zadań związanych z realizacją programów operacyjnych     242
  2.2. Prawne formy dofinansowywania projektów     245
  Podsumowanie części III. Swoistość struktur organizacyjno-kompetencyjnych i prawnych form realizacji polityki rozwoju     254
  
  Wnioski końcowe. Publicznoprawne działania powiązane     259
  
  Wykaz podstawowych aktów prawnych wykorzystywanych w pracy     269
  Wykaz wykorzystywanego w pracy orzecznictwa     272
  Wykaz cytowanej w pracy literatury przedmiotu     274
  Wykaz najczęściej stosowanych skrótów     303
  The Legal Mechanism of Carrying Out Development Policy in Decentralized Public
  Authority Structures. Summary     305
  Der Rechtsmechanismus der Führung der Entwicklungspolitik in dezentralisierten
  Strukturen der öffentlichen Gewalt. Zusammenfassung     307
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia