Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu word.net

Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu word.net

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia prezentuje zasady wykorzystywania ontologii typu wordnet w inteligentnych systemach e-learningowych działających w wielotematycznych dynamicznie przyrastających repozytoriach treści. Omawiana jest w niej nowa klasa systemów typu Intelligent Tutoring Systems (ITS), pozwalających na personalizację kształcenia z wykorzystaniem zasobów repozytorium e-learningowego o różnej tematyce oraz złożoności. Zdefiniowane w pracy ontologie typu wordnet, bazujące na strukturze leksykalnych baz danych oraz poszerzone o możliwość reprezentowania wiedzy dziedzinowej oraz eksperckiej, służą w systemie jako model dziedzinowy, który wykorzystywany jest podczas podejmowania decyzji o wyborze treści w trakcie realizacji strategii edukacyjnych. W pracy zaprezentowano algorytm tworzenia ontologii powyższego typu oraz zasady ich wykorzystania przy indeksowaniu treści. Określono zasady modelowania treści z wykorzystaniem systemu taksonomicznego UCTS (Universal Curricular Taxonomy System) oraz architekturę systemu. Zaprezentowany model teoretyczny zweryfikowany został z wykorzystaniem systemu Edumatic ITS, repozytorium treści e-learningowych z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym o objętości ok. 4800 jednostek uczących oraz ontologii typu wordnet zawierającej ok. 1500 konceptów. Uzyskane wyniki mają również charakter bezpośrednio użytkowy: posłużyć mogą jako model przy tworzeniu wielotematycznych repozytoriów treści e-learningowych, mogą też być zastosowane przy budowie inteligentnych systemów wspierających kształcenie w środowisku Internetu.


Liczba stron243
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2857-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie     9
  
  1.1. Przyjęte założenia     9
  1.2. Zakres i organizacja pracy     21
  
  2. Repozytoria treści dydaktycznych o dużych rozmiarach     23
  
  2.1. Postawienie problemu     23
  2.2. Treści w nauczaniu zdalnym     25
  2.3. Postać materiałów dydaktycznych     30
  2.3.1. SCORM     30
  2.3.2. Organizacja i agregacja treści     32
  2.3.3. Komunikacja pomiędzy treścią dydaktyczną a systemem e-learningowym     34
  2.3.4. Sekwencjonowanie treści     35
  2.3.5. Metadane     37
  2.4. Strukturyzowanie treści na potrzeby repozytoriów treści dydaktycznych     38
  2.4.1. Format zapisu a postać treści     40
  2.4.2. Kompozycyjność przy budowaniu treści w postaci elektronicznej     45
  2.5. UCTS (Universal Curricular Taxonomy System): narzędzie do kompozycyjnego strukturyzowania treści uwzględniające ich miejsce w procesie dydaktycznym     49
  2.6. Budowa repozytoriów treści dydaktycznych o dużych rozmiarach     52
  2.6.1. Struktura treści w repozytorium     56
  2.6.2. Opisywanie treści w repozytorium     61
  2.7. Przykład repozytorium o dużych rozmiarach: E-archaeology Content Repository     63
  
  3. Ontologie typu wordnet: konceptualizacja bazująca na danych leksykalnych uzupełnionych o wiedzę dziedzinową i ekspercką     69
  
  3.1. Postawienie problemu     69
  3.2. Organizowanie informacji w postaci elektronicznej     72
  3.2.1. Języki informacyjne w organizowaniu informacji     74
  3.2.2. Opisywanie tematyki treści     75
  3.2.3. Systemy klasyfikacyjne     78
  3.2.4. Tezaurusy     81
  3.2.5. Tagowanie     84
  3.2.6. Metadane w opisywaniu treści     85
  3.3. Ontologie w organizacji informacji     86
  3.4. Leksykalne bazy danych typu wordnet     94
  3.5. Ontologie typu wordnet     100
  3.5.1. Jednostki leksykalne, synsety i relacje leksykalne pomiędzy synsetami     101
  3.5.2. Mapowanie synsetów na ontologie wysokiego poziomu     103
  3.5.3. Mapowanie synsetów na tezaurusy, systemy klasyfikacyjne, ontologie dziedzinowe oraz relacje dziedzinowe pomiędzy synsetami     104
  3.5.4. Konceptualizacje dziedzinowe o charakterze ogólnym i lokalnym     107
  3.6. Algorytm budowy ontologii typu wordnet     110
  3.7. Ontologie typu wordnet: przykładowe zasoby     116
  3.7.1. Ontologia Historia i Kultura Staropolska     117
  3.7.2. Ontologia PMAH     120
  
  4. Wykorzystanie ontologii typu wordnet przy opisywaniu tematyki oraz przeszukiwaniu zasobów     123
  
  4.1. Postawienie problemu     123
  4.2. Budowanie ontologii typu wordnet na potrzeby opisywania tematyki treści     127
  4.2.1. Synsety i struktura wordnetu     129
  4.2.2. Ontologie wysokiego poziomu     130
  4.2.3. Konceptualizacje dziedzinowe o charakterze ogólnym i lokalnym     131
  4.2.4. Relacje dziedzinowe pomiędzy synsetami     136
  4.3. Indeksowanie zasobów za pomocą ontologii typu wordnet     137
  4.4. Przeszukiwanie zasobów z wykorzystaniem ontologii typu wordnet     140
  4.4.1. Wyszukiwanie treści o tej samej tematyce     140
  4.4.2. Wyszukiwanie treści o powiązanej tematyce     141
  4.4.3. Wyznaczanie pojęć powiązanych     143
  4.5. Model reprezentacji ontologii typu wordnet na dwóch poziomach     149
  4.6. Przykład zastosowania ontologii typu wordnet: poszerzone systemy tagujące    153
  
  5. Model inteligentnego udostępniania treści dydaktycznych     157
  
  5.1. Postawienie problemu     157
  5.2. Architektura inteligentnego systemu e-learningowego     162
  5.3. Agent ITS jako inteligentny agent     172
  5.4. Implementacja zachowania systemu za pomocą strategii dydaktycznych     175
  5.5. Strategie dydaktyczne odwołujące się do całego repozytorium przez Agenta ITS     178
  5.5.1. Trigger Actions i Trigger Conditions     178
  5.5.2. Extension Points     181
  5.5.3. Tworzenie Extension Points oraz implementacja Triggerów w SCO     182
  5.6. Wykorzystanie ontologii typu wordnet w przeszukiwaniu repozytorium oraz w regułach rekomendacyjnych     184
  5.6.1. Formułowanie zapytań do repozytorium     186
  5.6.2. Konstruowanie reguł rekomendacyjnych     188
  5.7. Przykładowe strategie dydaktyczne odwołujące się do zasobów całego repozytorium     190
  5.7.1. Similar Content Strategy     190
  5.7.2. Case Study Inclusion Strategy     196
  
  6. Środowisko eksperymentalne     203
  
  6.1. Przyjęte założenia     203
  6.2. Edumatic ITS: instancja inteligentnego systemu e-learningowego     204
  6.3. Zasoby E-archaeology Content Repository treści tworzące repozytorium dużych rozmiarów     208
  6.4. Ontologia PMAH: ontologia typu wordnet przy opisywaniu i przeszukiwaniu repozytorium treści e-learningowych     209
  6.5. Kursy e-learningowe implementujące strategie dydaktyczne     211
  6.5.1. Kurs Podstawowe zagadnienia archeologii     212
  6.5.2. Kurs Mentalities and perspectives in archaeological heritage management     218
  6.6. Podsumowanie     223
  
  Bibliografia     229
  Indeks wybranych terminów     239
  Intelligent e-learning systems using wordnet based ontologies (Summary)     241
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia