Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 13 - 07 Strategic dilemmas of pre-election marketing in the age of the mediatisation of politics: The case of the Warsaw referendum of 2013

-25%

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 13 - 07 Strategic dilemmas of pre-election marketing in the age of the mediatisation of politics: The case of the Warsaw referendum of 2013

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,87  2,49

Format: pdf

1,872,49

cena zawiera podatek VAT

Niniejszy tom, podobnie jak poprzednie, jest zróżnicowany pod względem tematycznym, a zamieszczone w nim artykuły odzwierciedlają zainteresowania badawcze ich autorów. Kontynuując obraną we wcześniejszych tomach strategię publikowania tekstów poruszających problematykę wchodzącą w skład różnych subdyscyplin politologicznych, artykuły pomieszczono w czterech blokach tematycznych: „Systemy polityczne”, „Stosunki międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne” i „Myśl polityczna”. Uzupełnieniem całości jest dział „Recenzje i omówienia”, w którym tradycyjnie znaleźć można informacje o interesujących publikacjach z dziedziny nauk politycznych oraz sprawozdania z ważnych dla środowiska politologicznego wydarzeń. Tym razem autorami wszystkich opracowań są pracownicy i doktoranci Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Sześć z ośmiu artykułów zamieszczonych w tym tomie zostało przygotowanych w języku angielskim. Mamy nadzieję, że w ten sposób efekty badań i analiz prezentowanych na łamach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” będą mogły dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza osób związanych z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.


Najwięcej, aż pięć artykułów znalazło się w dziale „Systemy polityczne”. Ich tematem przewodnim jest dwudziestopięciolecie przemian demokratycznych w Polsce. Kolejne trzy działy obejmują po jednym artykule, które poświecone są zagadnieniom: Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, dylematom marketingu międzywyborczego w dobie mediatyzacji polityki oraz zagadnieniu kryzysu kultury europejskiej.


WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Redakcji    7
  
  Systemy polityczne
  
  Jan Iwanek: Standardization of modern democracy / Standaryzacja demokracji współczesnej    13
  
  Zbigniew Kantyka: Polish experiment 1980—1989 — revolution or transformation? Antinomies of transition from authoritarianism to democracy / Polski eksperyment lat 1980—1989 — rewolucja czy transformacja? Antynomie przejścia od autorytaryzmu do demokracji    25
  
  Rafał Glajcar: Evolution of the Polish political regime in the period of democratic transition / Ewolucja polskiego reżimu politycznego w okresie tranzycji demokratycznej    44
  
  Waldemar Wojtasik: Parliamentary elections in Poland 1989—2011 / Wybory parlamentarne w Polsce 1989—2011    68
  
  Sebastian Kubas: Similarities and differences of main left-wing parties in Poland and Hungary: The case of SLD and MSzP in comparative perspective (1989—2014) / Podobieństwa i różnice głównych partii lewicowych w Polsce i na Węgrzech: Przypadek SLD i MSzP w perspektywie porównawczej (1989—2014)    83
  
  Stosunki międzynarodowe
  
  Mieczysław Stolarczyk: Ewolucja stanowiska Polski wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej / Evolution of Polish position towards European Union Common Security and Defence Policy    105
  
  Komunikowanie społeczne
  
  Mariusz Kolczyński: Strategic dilemmas of pre-election marketing in the age of the mediatisation of politics: The case of the Warsaw referendum of 2013 / Strategiczne dylematy marketingu międzywyborczego w dobie mediatyzacji polityki: Casus referendum warszawskiego w 2013 roku    139
  
  Myśl polityczna
  
  Agnieszka Turoń-Kowalska: Kryzys kultury europejskiej w ujęciu Leszka Kołakowskiego / The crisis of European culture from Leszek Kołakowski’s point of view    153
  
  Recenzje i omówienia
  
  Barłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 466 (Robert Radek)    179
  
  Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Ośrodków Politologicznych, Ustroń, 13—14 maja 2014 (Maciej Marmola, Tomasz Okraska)    185
  
  Noty o Autorach    189
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia