Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786-1788

1 opinia

Format:

ibuk

Zbiór... obejmuje uchwalone w latach 1786–1788 rezolucje Rady Nieustającej poświęcone tłumaczeniu obowiązującego prawa. Został opracowany na podstawie zachowanych w formie rękopisów protokołów ekspedycji publicznych Rady i jest uzupełnieniem wydanych już drukiem u schyłku XVIII w. pięciu tomów zawierających rezolucje interpretacyjne z lat 1776–1786. Rezolucje przedstawiono w porządku chronologicznym. Dla szybszego i wygodniejszego poruszania się po zbiorze datę uchwalenia umieszczono na ich wstępie. Zrezygnowano z edycji lokacji i datacji. Tekst każdej rezolucji został poprzedzony informacją o podmiocie składającym memoriał i przedmiocie sprawy analizowanej przez Radę Nieustającą. Pominięto stałą formułę intytulacyjną. Zrezygnowano również z niezmiennej formuły korroboracyjnej. W związku ze zmieniającymi się sygnatariuszami uwzględniono natomiast podpisy znajdujące się pod tekstem każdej rezolucji. Pominięto znajdującą się na końcu dokumentu informację o pochodzeniu (autorach) memoriału i departamencie.
Zebrane orzecznictwo stanowi cenny materiał źródłowy nie tylko w badaniach nad funkcjonowaniem Rady Nieustającej i prawem sądowym ostatnich lat I Rzeczypospolitej. To także interesujący obraz postawy społeczeństwa szlacheckiego wobec wątpliwości napotykanych w procesie stosowania prawa.
Zbiór adresowany jest przede wszystkim do historyków prawa i badaczy dziejów epoki stanisławowskiej. Może stanowić również uzupełniający materiał dydaktyczny dla studentów prawa i historii.


Liczba stron354
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-781-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania     13
  Wykaz skrótów     15
  
  I. Wprowadzenie     17
  1. Rezolucje Rady Nieustającej. Geneza i charakterystyka     19
  1.1. Rada Nieustająca jako organ uprawniony do interpretacji prawa     19
  1.1.1. Powołanie do życia Rady Nieustającej     19
  1.1.2. Okoliczności nadania Radzie uprawnienia do interpretacji prawa     19
  1.1.3. Spory wokół nowej kompetencji Rady     20
  1.1.4. Problem mocy wiążącej rezolucji     22
  1.2. Procedura uchwalania rezolucji     24
  1.3. Konstrukcja rezolucji     25
  1.3.1. Protokół     25
  1.3.2. Kontekst     26
  1.3.3. Eschatokół     26
  1.4. Drukowane zbiory rezolucji Rady Nieustającej z lat 1776–1786     27
  1.4.1. Geneza wydania zbiorów     27
  1.4.2. Charakterystyka zbiorów – układ wewnętrzny zbiorów i dane statystyczne     27
  1.5. Cel edycji rezolucji z lat 1786–1788     28
  2. Uwagi edytorskie     30
  2.1. Uwagi dotyczące układu wewnętrznego zbioru i przedstawienia rezolucji     30
  2.2. Uwagi o regułach pisowni przyjętych w edycji     31
  2.3. Informacje o zamieszczonych aneksach     32
  
  II. Rezolucje interpretacyjne Rady Nieustającej 1786–1788     35
  Rezolucja nr 2 z 21.11.1786 r. O komportacji dokumentów przez plenipotenta     37
  Rezolucja nr 3 z 21.11.1786 r. O wstrzymaniu egzekucji dekretu grodzkiego     39
  Rezolucja nr 6 z 24.11.1786 r. O przyspieszeniu procesu w sądzie grodzkim     39
  Rezolucja nr 9 z 1.12.1786 r. O regestrze poenalium w Trybunale Koronnym     41
  Rezolucja nr 10 z 1.12.1786 r. O forum właściwym dla rozpatrywania zaskarżonych dekretów Komisji Skarbu Koronnego     43
  Rezolucja nr 13 z 12.12.1786 r. O dawności w sprawie krwawej     45
  Rezolucja nr 16 z 15.12.1786 r. O przydaniu pomocy wojskowej do tradycji dóbr ziemskich     47
  Rezolucja nr 17 z 15.12.1786 r. O wstrzymaniu egzekucji dekretu grodzkiego     49
  Rezolucja nr 22 z 22.12.1786 r. O dekretach egzekucyjnych trybunalskich     50
  Rezolucja nr 23 z 22.12.1786 r. O sądzie kompromisarskim w sprawie granicznej     51
  Rezolucja nr 24 z 22.12.1786 r. O procesie w sprawie o rozgraniczenie dóbr ziemskich. O kontrowersjach wokół przepisu Formula processus w sprawach granicznych     53
  Rezolucja nr 25 z 27.12.1786 r. O kontrakcie emfiteutycznym     56
  Rezolucja nr 27 z 29.12.1786 r. O egzekucji na podstawie dekretu rozpisowego     57
  Rezolucja nr 29 z 2.1.1787 r. O odprawianiu sądów grodzkich po śmierci starosty. O zmazanych aktoratach     58
  Rezolucja nr 30 z 2.1.1787 r. O legatach na rzecz stanu duchownego     60
  Rezolucja nr 32 z 5.1.1787 r. O uprawnieniach prezydenta Trybunału     61
  Rezolucja nr 33 z 9.1.1787 r. O pensji kanclerza wielkiego koronnego     62
  Rezolucja nr 34 z 9.1.1787 r. O kasacji dekretu egzekucyjnego uzyskanej z niewłaściwego wpisu w Trybunale     64
  Rezolucja nr 37 z 16.1.1787 r. O prawie do sukcesji spadkowej     65
  Rezolucja nr 38 z 16.1.1787 r. O odmianie kadencji sądowych ziemskich i grodzkich w W. X. L.     68
  Rezolucja nr 41 z 19.1.1787 r. O kontrakcie dzierżawnym     71
  Rezolucja nr 42 z 19.1.1787 r. O regestrze sądowym w sprawach ekspulsyjnych     72
  Rezolucja nr 46 z 23.1.1787 r. O egzekucji na dobrach nadanych chorągwi nadwornej     74
  Rezolucja nr 47 z 26.1.1787 r. O prawie pisarzy lub regentów do dochodu z suscepty. O trzymaniu pieczęci grodzkiej. O dochodach z pieczęci grodzkiej     75
  Rezolucja nr 50 z 6.2.1787 r. O obmowie przeciwko urzędnikom ziemskim     78
  Rezolucja nr 51 z 6.2.1787 r. O transakcjach przez separatkę bez asystencji męża zawieranych     81
  Rezolucja nr 54 z 9.2.1787 r. O sporze o włóki tatarskie przywilejem nadane     83
  Rezolucja nr 55 z 13.2.1787 r. O wyborze na urząd miejski osoby pozostającej pod kondemnatą     85
  Rezolucja nr 56 z 13.2.1787 r. O suspensie sprawy w sądzie ziemskim     87
  Rezolucja nr 62 z 16.2.1787 r. O konfessatach przez tortury w sprawie kryminalnej     88
  Rezolucja nr 63 z 16.2.1787 r. O formie suscepty     89
  Rezolucja nr 64 z 20.2.1787 r. O eradykacji manifestów z ksiąg grodzkich     90
  Rezolucja nr 67 z 2.3.1787 r. O przywilejach Tatarom nadanych     92
  Rezolucja nr 68 z 6.3.1787 r. O dotrzymaniu przez żonę transakcji zawartej przez męża, skryptem ręcznym zabezpieczonej     93
  Rezolucja nr 70 z 9.3.1787 r. O wynagrodzeniu susceptanta     94
  Rezolucja nr 71 z 9.3.1787 r. O nadanych Tatarom dobrach dziedzicznych i starostwach do ekonomiów królewskich przyłączonych     95
  Rezolucja nr 72 z 9.3.1787 r. O sporze granicznym i noviter repertis documentis     97
  Rezolucja nr 74 z 13.3.1787 r. O kondemnacie przez sąd nieprzyzwoity wydanej     101
  Rezolucja nr 75 z 13.3.1787 r. O komunikacji dokumentów w sprawach ex vi noviter repertorum documentorum     102
  Rezolucja nr 79 z 23.3.1787 r. O dożywociu żonie służącym     104
  Rezolucja nr 80 z 27.3.1787 r. O oficjaliście nielegalnie na kondescensję sprowadzonym     105
  Rezolucja nr 81 z 27.3.1787 r. O sukcesji w krajach zagranicznych     106
  Rezolucja nr 82 z 27.3.1787 r. O regestrze remissowym dla spraw z kontraktów rezygnacyjnych     107
  Rezolucja nr 83 z 27.3.1787 r. O darowiznach na rzecz ubogich kościołów parafialnych     109
  Rezolucja nr 85 z 30.3.1787 r. O wzruszaniu kompromisów     110
  Rezolucja nr 89 z 17.4.1787 r. O apelacji w sprawie prostego długu     111
  Rezolucja nr 90 z 17.4.1787 r. O sądzeniu sprawy z niewłaściwego regestru sądowego     112
  Rezolucja nr 91 z 17.4.1787 r. O karze dla zabójcy     113
  Rezolucja nr 92 z 17.4.1787 r. O wznowieniu procesu w sprawie o długi w skrypcie zapisane     114
  Rezolucja nr 93 z 20.4.1787 r. O prawach palestranta     117
  Rezolucja nr 96 z 24.4.1787 r. O uwolnieniu dłużnika z aresztu w celu spłaty długu     119
  Rezolucja nr 98 z 1.5.1787 r. O żałobie per extensum w akta relacji woźnych wciąganej     120
  Rezolucja nr 99 z 4.5.1787 r. O zniesieniu prawa nadającego starostwo wareckie     121
  Rezolucja nr 100 z 4.5.1787 r. O położeniu dziedzicznych dóbr dyplomatycznych     123
  Rezolucja nr 101 z 4.5.1787 r. O wydaniu zbiegłego poddanego     126
  Rezolucja nr 104 z 11.5.1787 r. O nowo wynalezionych dokumentach po zapadłym dekrecie kompromisarskim     127
  Rezolucja nr 105 z 11.5.1787 r. O wysiadywaniu kary wieży     128
  Rezolucja nr 106 z 11.5.1787 r. O regestrach sądowych     129
  Rezolucja nr 107 z 11.5.1787 r. O dekrecie egzekucyjnym w sprawie uczynkowej     131
  Rezolucja nr 108 z 11.5.1787 r. O braku delatora w sprawie kryminalnej     132
  Rezolucja nr 111 z 18.5.1787 r. O tradycji urzędowej tamowanej przez areszt pieniędzy     133
  Rezolucja nr 113 z 22.5.1787 r. O sentencjach rozpisowych w sprawie osoby sądowej     135
  Rezolucja nr 114 z 25.5.1787 r. O forum właściwym dla spraw z nowo odnalezionymi dokumentami     136
  Rezolucja nr 119 z 1.6.1787 r. O rozsądzeniu przez arbitrów sprawy zgodnie z zapisem kompromisarskim     137
  Rezolucja nr 120 z 1.6.1787 r. O areszcie pieniędzy     138
  Rezolucja nr 125 z 10.7.1787 r. O prowizji z kontraktu zastawnego     139
  Rezolucja nr 126 z 10.7.1787 r. O kontraktach przez osoby głuchonieme zawieranych     141
  Rezolucja nr 135 z 24.7.1787 r. O wekslach     142
  Rezolucja nr 136 z 27.7.1787 r. O komisjach boni ordinis     143
  Rezolucja nr 137 z 27.7.1787 r. O udziale wdowy w rozpoczętej sprawie granicznej     145
  Rezolucja nr 138 z 27.7.1787 r. O oficjaliście nielegalnie zjeżdżającym na kondescensję     146
  Rezolucja nr 139 z 31.7.1787 r. O wydaniu zbiegłego poddanego     148
  Rezolucja nr 140 z 31.7.1787 r. O alienacji dóbr świeckich na rzecz stanu duchownego     149
  Rezolucja nr 141 z 31.7.1787 r. O obieraniu burmistrza     150
  Rezolucja nr 143 z 3.8.1787 r. O urzędnikach W. X. L. w Koronie urodzonych     155
  Rezolucja nr 147 z 14.9.1787 r. O prowentach ze starostwa płynących     157
  Rezolucja nr 148 z 18.9.1787 r. O sporze o grunta     158
  Rezolucja nr 149 z 18.9.1787 r. O tradycji prowentów starostwa     159
  Rezolucja nr 153 z 28.9.1787 r. O nieprzytomności sędziego na kadencji ziemskiej     162
  Rezolucja nr 155 z 2.10.1787 r. O dyspozycji testamentowej     163
  Rezolucja nr 156 z 2.10.1787 r. O sprawach sukcesjonalnych w sądzie pogranicznym sądzonych     165
  Rezolucja nr 158 z 5.10.1787 r. O niedopełniającym powinności urzędniku egzekucyjnym     167
  Rezolucja nr 159 z 5.10.1787 r. O przywileju juris caduci     168
  Rezolucja nr 162 z 9.10.1787 r. O przydaniu pomocy wojskowej dla zabezpieczenia dzieła granicznego     170
  Rezolucja nr 163 z 9.10.1787 r. O dekrecie egzekucyjnym trybunalskim     171
  Rezolucja nr 164 z 12.10.1787 r. O kondescensji wyznaczonej przez dekret trybunalski     172
  Rezolucja nr 165 z 12.10.1787 r. O infamii. O repozycji sumy zastawnej     173
  Rezolucja nr 168 z 16.10.1787 r. O obieraniu subdelegata w miejsce nieprzytomnego sędziego     174
  Rezolucja nr 173 z 6.11.1787 r. O zirrytowaniu tradycji     176
  Rezolucja nr 174 z 9.11.1787 r. O słownej opozycji oficjaliście egzekucyjnemu uczynionej     178
  Rezolucja nr 175 z 9.11.1787 r. O sporze o nieruchomość w grodzie i sądzie Komisji Skarbu Koronnego toczonym     179
  Rezolucja nr 176 z 13.11.1787 r. O przydzielaniu kuratorów w sprawach zabezpieczenia fortuny pod dożywociem wdowy będącej. O komunikacji dokumentów w sprawach o wykupno dóbr     181
  Rezolucja nr 178 z 20.11.1787 r. O communitas duchownych jure potioritatis na dobrach świeckich lokowanych     184
  Rezolucja nr 180 z 23.11.1787 r. O superarbitrze sądu kompromisarskiego     185
  Rezolucja nr 181 z 23.11.1787 r. O przydaniu pomocy wojskowej do tradycji dóbr ziemskich     187
  Rezolucja nr 182 z 27.11.1787 r. O sądzie właściwym dla dochodzenia roszczeń od opiekuna     190
  Rezolucja nr 183 z 27.11.1787 r. O procesie granicznym. O dylacji infirmitatis     191
  Rezolucja nr 186 z 30.11.1787 r. O ugodzie w sprawie o mężobójstwo     193
  Rezolucja nr 187 z 30.11.1787 r. O przyspieszeniu wydania sumy dłużnej w kancelarii grodzkiej złożonej     195
  Rezolucja nr 188 z 30.11.1787 r. O spłacie sumy z kontraktu zastawnego. O omyłkach sądu kompromisarskiego     196
  Rezolucja nr 191 z 7.12.1787 r. O dekrecie egzekucyjnym w sprawie kryminalnej     198
  Rezolucja nr 192 z 11.12.1787 r. O przydaniu pomocy wojskowej dla zabezpieczenia aktu kondescensji     199
  Rezolucja nr 193 z 14.12.1787 r. O forum właściwym dla dóbr wareckich     201
  Rezolucja nr 196 z 18.12.1787 r. O przeniesieniu kontraktów lwowskich do Dubna     202
  Rezolucja nr 197 z 21.12.1787 r. O cofnienia pomocy wojskowej do tradycji dóbr wyznaczonej     207
  Rezolucja nr 198 z 21.12.1787 r. O zawieszeniu sprawy w grodzie z powodu odsiadywania kary wieży     210
  Rezolucja nr 199 z 21.12.1787 r. O kontynuowaniu kompromisu przez sukcesorów     211
  Rezolucja nr 200 z 8.1.1788 r. O procesie o pobicie     215
  Rezolucja nr 201 z 11.1.1788 r. O sukcesji posagowej     221
  Rezolucja nr 205 z 15.1.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do tradycji dóbr senatorskich     222
  Rezolucja nr 206 z 15.1.1788 r. O pomocy wojskowej do ubezpieczenia sądu zjazdowego przydanej     224
  Rezolucja nr 207 z 15.1.1788 r. O regestrze taktowym w sprawach regentów przysięgłych     225
  Rezolucja nr 210 z 22.1.1788 r. O przysiędze super comportationem documentorum za granicą składanej     226
  Rezolucja nr 212 z 1.2.1788 r. O karze dla podsędka za opuszczenie kadencji sądowej     227
  Rezolucja nr 213 z 1.2.1788 r. O wyrugowaniu z dóbr ziemskich     229
  Rezolucja nr 214 z 1.2.1788 r. O prawie katolików do posiadania kościoła w Prusach Zachodnich     231
  Rezolucja nr 215 z 1.2.1788 r. O apelacji w sprawach deservitae mercedis     234
  Rezolucja nr 217 z 5.2.1788 r. O wznowieniu procesu z powodu nowego dokumentu     235
  Rezolucja nr 218 z 5.2.1788 r. O zamianie dóbr świeckich i duchownych     236
  Rezolucja nr 219 z 8.2.1788 r. O oficjaliście zjazdowym akt kondescensji ekspediującym. O upadku terminu kondescensji. O oficjaliście uciążliwość czyniącym. O egzekucji na mocy nieprawnego dekretu prowadzonej     237
  Rezolucja nr 220 z 8.2.1788 r. O sporze o dziesięcinę     239
  Rezolucja nr 223 z 19.2.1788 r. O roboracji transakcji w domu osoby gwałtownie chorobą złożonej. O zawarciu umowy dożywocia w formie testamentu     241
  Rezolucja nr 225 z 22.2.1788 r. O braku kompletu sądowego     244
  Rezolucja nr 226 z 22.2.1788 r. O wstrzymaniu pomocy wojskowej do ubezpieczenia sądu kompromisarskiego granicznego     246
  Rezolucja nr 229 z 26.2.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do egzekucji procesu wekslowego     247
  Rezolucja nr 232 z 4.3.1788 r. O prowizji     248
  Rezolucja nr 233 z 7.3.1788 r. O surogatach podkomorskich     249
  Rezolucja nr 234 z 7.3.1788 r. O przyspieszeniu procesu     251
  Rezolucja nr 235 z 7.3.1788 r. O oblatowaniu aktu zjazdowego. O komunikacji dokumentów     252
  Rezolucja nr 239 z 14.3.1788 r. O sprowadzeniu urzędu ziemskiego dla zeznania testamentu     254
  Rezolucja nr 240 z 14.3.1788 r. O ochronie majątku nieletnich opiekuna pozbawionych     255
  Rezolucja nr 241 z 14.3.1788 r. O apelacji w sprawach o dziesięcinę     257
  Rezolucja nr 246 z 11.4.1788 r. O wykonaniu przysięgi w innym grodzie     259
  Rezolucja nr 247 z 11.4.1788 r. O obieraniu subdelegatów na sąd grodzki     260
  Rezolucja nr 248 z 11.4.1788 r. O prowizji od sum duchownych     261
  Rezolucja nr 251 z 15.4.1788 r. O transakcjach ex actu bonae voluntatis     263
  Rezolucja nr 252 z 15.4.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do przywrócenia w posesję tradycyjną     264
  Rezolucja nr 253 z 18.4.1788 r. O zaprzysięganiu granic. O prowadzeniu granic bez podkomorzego. O nowo wynalezionych dokumentach po wyznaczeniu granic     266
  Rezolucja nr 256 z 25.4.1788 r. O przyjmowaniu w kancelariach transakcji w dni święte i niedziele     269
  Rezolucja nr 257 z 29.4.1788 r. O rozsądzeniu przez sąd kompromisarski sprawy w zapisie niewyszczególnionej. O wzruszaniu dekretu kompromisarskiego w sprawie mu niepoddanej. O kondescensji przez sąd kompromisarski wyznaczonej     270
  Rezolucja nr 260 z 2.5.1788 r. O komportacji dokumentów przez plenipotenta i przysiędze w domu obywatela chorobą złożonego składanej     272
  Rezolucja nr 261 z 6.5.1788 r. O sprawach ex noviter repertis documentis. O ważności zapisu kompromisarskiego     274
  Rezolucja nr 278 z 30.5.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do wprowadzenia w dobra ziemskie     276
  Rezolucja nr 289 z 16.9.1788 r. O dekretach sądu sejmowego     280
  Rezolucja nr 297 z 19.9.1788 r. O krzywdach mieszczan i włościan przez starostę czynionych     281
  Rezolucja nr 304 z 23.9.1788 r. O regestrze właściwym dla spraw prostego długu dotyczących     283
  Rezolucja nr 305 z 23.9.1788 r. O wyznaczaniu opiekunów     284
  Rezolucja nr 306 z 23.9.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do egzekucji dekretu kompromisarskiego     285
  Rezolucja nr 307 z 23.9.1788 r. O przenoszeniu transakcji do ksiąg własnego powiatu     287
  Rezolucja nr 308 z 23.9.1788 r. O skasowanym procesie i wstrzymaniu przydania pomocy wojskowej     288
  Rezolucja nr 309 z 26.9.1788 r. O wyposażeniu sióstr     289
  Rezolucja nr 310 z 26.9.1788 r. O uchylonym dekrecie egzekucyjnym     291
  Rezolucja nr 315 z 30.9.1788 r. O zadłużonych poddanych cudze mienie sobie przywłaszczających     292
  Rezolucja nr 316 z 30.9.1788 r. O apelacji w sprawie granicznej. O karze dla tamującego urzędowe prowadzenie duktów granicznych     294
  Rezolucja nr 317 z 30.9.1788 r. O funduszach na rzecz nowych kościołów parafialnych ritus latini     295
  
  III. Aneksy     297
  Aneks 1. Skład personalny Rady Nieustającej w latach 1786–1788     299
  Aneks 2. Osoby fizyczne wymienione w rezolucjach z lat 1786–1788     301
  Aneks 3. Familie wymienione w rezolucjach z lat 1786–1788     307
  Aneks 4. Wykaz urzędów i instytucji odnotowanych w rezolucjach z lat 1786–1788     308
  Aneks 5. Wykaz miejscowości i dóbr ziemskich odnotowanych w rezolucjach z lat 1786–1788     311
  Aneks 6. Regestr materii poruszanych w rezolucjach z lat 1786–1788     313
  Aneks 7. Uniwersały królewskie z lat 1786–1788     315
  Aneks 8. Słowniczek wybranych terminów XVIII-wiecznych oraz zwrotów i wyrażeń łacińskich     322
  
  IV. Bibliografia     327
  
  V. Ilustracje     335
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia