Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786-1788

1 opinia

Format:

ibuk

Zbiór... obejmuje uchwalone w latach 1786–1788 rezolucje Rady Nieustającej poświęcone tłumaczeniu obowiązującego prawa. Został opracowany na podstawie zachowanych w formie rękopisów protokołów ekspedycji publicznych Rady i jest uzupełnieniem wydanych już drukiem u schyłku XVIII w. pięciu tomów zawierających rezolucje interpretacyjne z lat 1776–1786. Rezolucje przedstawiono w porządku chronologicznym. Dla szybszego i wygodniejszego poruszania się po zbiorze datę uchwalenia umieszczono na ich wstępie. Zrezygnowano z edycji lokacji i datacji. Tekst każdej rezolucji został poprzedzony informacją o podmiocie składającym memoriał i przedmiocie sprawy analizowanej przez Radę Nieustającą. Pominięto stałą formułę intytulacyjną. Zrezygnowano również z niezmiennej formuły korroboracyjnej. W związku ze zmieniającymi się sygnatariuszami uwzględniono natomiast podpisy znajdujące się pod tekstem każdej rezolucji. Pominięto znajdującą się na końcu dokumentu informację o pochodzeniu (autorach) memoriału i departamencie.
Zebrane orzecznictwo stanowi cenny materiał źródłowy nie tylko w badaniach nad funkcjonowaniem Rady Nieustającej i prawem sądowym ostatnich lat I Rzeczypospolitej. To także interesujący obraz postawy społeczeństwa szlacheckiego wobec wątpliwości napotykanych w procesie stosowania prawa.
Zbiór adresowany jest przede wszystkim do historyków prawa i badaczy dziejów epoki stanisławowskiej. Może stanowić również uzupełniający materiał dydaktyczny dla studentów prawa i historii.


Liczba stron354
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-781-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    13
  Wykaz skrótów    15
  I. Wprowadzenie    17
  1. Rezolucje Rady Nieustającej. Geneza i charakterystyka    19
  1.1. Rada Nieustająca jako organ uprawniony do interpretacji prawa    19
  1.1.1. Powołanie do życia Rady Nieustającej    19
  1.1.2. Okoliczności nadania Radzie uprawnienia do interpretacji prawa    19
  1.1.3. Spory wokół nowej kompetencji Rady    20
  1.1.4. Problem mocy wiążącej rezolucji    22
  1.2. Procedura uchwalania rezolucji    24
  1.3. Konstrukcja rezolucji    25
  1.3.1. Protokół    25
  1.3.2. Kontekst    26
  1.3.3. Eschatokół    26
  1.4. Drukowane zbiory rezolucji Rady Nieustającej z lat 1776–1786    27
  1.4.1. Geneza wydania zbiorów    27
  1.4.2. Charakterystyka zbiorów – układ wewnętrzny zbiorów i dane statystyczne    27
  1.5. Cel edycji rezolucji z lat 1786–1788    28
  2. Uwagi edytorskie    30
  2.1. Uwagi dotyczące układu wewnętrznego zbioru i przedstawienia rezolucji    30
  2.2. Uwagi o regułach pisowni przyjętych w edycji    31
  2.3. Informacje o zamieszczonych aneksach    32
  II. Rezolucje interpretacyjne Rady Nieustającej 1786–1788    35
  Rezolucja nr 2 z 21.11.1786 r. O komportacji dokumentów przez plenipotenta    37
  Rezolucja nr 3 z 21.11.1786 r. O wstrzymaniu egzekucji dekretu grodzkiego    39
  Rezolucja nr 6 z 24.11.1786 r. O przyspieszeniu procesu w sądzie grodzkim    39
  Rezolucja nr 9 z 1.12.1786 r. O regestrze poenalium w Trybunale Koronnym    41
  Rezolucja nr 10 z 1.12.1786 r. O forum właściwym dla rozpatrywania zaskarżonych dekretów Komisji Skarbu Koronnego    43
  Rezolucja nr 13 z 12.12.1786 r. O dawności w sprawie krwawej    45
  Rezolucja nr 16 z 15.12.1786 r. O przydaniu pomocy wojskowej do tradycji dóbr ziemskich    47
  Rezolucja nr 17 z 15.12.1786 r. O wstrzymaniu egzekucji dekretu grodzkiego    49
  Rezolucja nr 22 z 22.12.1786 r. O dekretach egzekucyjnych trybunalskich    50
  Rezolucja nr 23 z 22.12.1786 r. O sądzie kompromisarskim w sprawie granicznej    51
  Rezolucja nr 24 z 22.12.1786 r. O procesie w sprawie o rozgraniczenie dóbr ziemskich. O kontrowersjach wokół przepisu Formula processus w sprawach granicznych    53
  Rezolucja nr 25 z 27.12.1786 r. O kontrakcie emfiteutycznym    56
  Rezolucja nr 27 z 29.12.1786 r. O egzekucji na podstawie dekretu rozpisowego    57
  Rezolucja nr 29 z 2.1.1787 r. O odprawianiu sądów grodzkich po śmierci starosty. O zmazanych aktoratach    58
  Rezolucja nr 30 z 2.1.1787 r. O legatach na rzecz stanu duchownego    60
  Rezolucja nr 32 z 5.1.1787 r. O uprawnieniach prezydenta Trybunału    61
  Rezolucja nr 33 z 9.1.1787 r. O pensji kanclerza wielkiego koronnego    62
  Rezolucja nr 34 z 9.1.1787 r. O kasacji dekretu egzekucyjnego uzyskanej z niewłaściwego wpisu w Trybunale    64
  Rezolucja nr 37 z 16.1.1787 r. O prawie do sukcesji spadkowej    65
  Rezolucja nr 38 z 16.1.1787 r. O odmianie kadencji sądowych ziemskich i grodzkich w W. X. L.    68
  Rezolucja nr 41 z 19.1.1787 r. O kontrakcie dzierżawnym    71
  Rezolucja nr 42 z 19.1.1787 r. O regestrze sądowym w sprawach ekspulsyjnych    72
  Rezolucja nr 46 z 23.1.1787 r. O egzekucji na dobrach nadanych chorągwi nadwornej    74
  Rezolucja nr 47 z 26.1.1787 r. O prawie pisarzy lub regentów do dochodu z suscepty. O trzymaniu pieczęci grodzkiej. O dochodach z pieczęci grodzkiej    75
  Rezolucja nr 50 z 6.2.17 r. O obmowie przeciwko urzędnikom ziemskim    78
  Rezolucja nr 51 z 6.2.1787 r. O transakcjach przez separatkę bez asystencji męża zawieranych    81
  Rezolucja nr 54 z 9.2.1787 r. O sporze o włóki tatarskie przywilejem nadane    83
  Rezolucja nr 55 z 13.2.1787 r. O wyborze na urząd miejski osoby pozostającej pod kondemnatą    85
  Rezolucja nr 56 z 13.2.17 r. O suspensie sprawy w sądzie ziemskim    87
  Rezolucja nr 62 z 16.2.1787 r. O konfessatach przez tortury w sprawie kryminalnej    88
  Rezolucja nr 63 z 16.2.1787 r. O formie suscepty    89
  Rezolucja nr 64 z 20.2.1787 r. O eradykacji manifestów z ksiąg grodzkich    90
  Rezolucja nr 67 z 2.3.1787 r. O przywilejach Tatarom nadanych    92
  Rezolucja nr 68 z 6.3.1787 r. O dotrzymaniu przez żonę transakcji zawartej przez męża, skryptem ręcznym zabezpieczonej    93
  Rezolucja nr 70 z 9.3.1787 r. O wynagrodzeniu susceptanta    94
  Rezolucja nr 71 z 9.3.1787 r. O nadanych Tatarom dobrach dziedzicznych i starostwach do ekonomiów królewskich przyłączonych    95
  Rezolucja nr 72 z 9.3.1787 r. O sporze granicznym i noviter repertis documentis    97
  Rezolucja nr 74 z 13.3.1787 r. O kondemnacie przez sąd nieprzyzwoity wydanej    101
  Rezolucja nr 75 z 13.3.1787 r. O komunikacji dokumentów w sprawach ex vi noviter repertorum documentorum    102
  Rezolucja nr 79 z 23.3.1787 r. O dożywociu żonie służącym    104
  Rezolucja nr 80 z 27.3.1787 r. O oficjaliście nielegalnie na kondescensję sprowadzonym    105
  Rezolucja nr 81 z 27.3.1787 r. O sukcesji w krajach zagranicznych    106
  Rezolucja nr 82 z 27.3.1787 r. O regestrze remissowym dla spraw z kontraktów rezygnacyjnych    107
  Rezolucja nr 83 z 27.3.1787 r. O darowiznach na rzecz ubogich kościołów parafialnych    109
  Rezolucja nr 85 z 30.3.1787 r. O wzruszaniu kompromisów    110
  Rezolucja nr 89 z 17.4.1787 r. O apelacji w sprawie prostego długu    111
  Rezolucja nr 90 z 17.4.1787 r. O sądzeniu sprawy z niewłaściwego regestru sądowego    112
  Rezolucja nr 91 z 17.4.1787 r. O karze dla zabójcy    113
  Rezolucja nr 92 z 17.4.1787 r. O wznowieniu procesu w sprawie o długi w skrypcie zapisane    114
  Rezolucja nr 93 z 20.4.1787 r. O prawach palestranta    117
  Rezolucja nr 96 z 24.4.1787 r. O uwolnieniu dłużnika z aresztu w celu spłaty długu    119
  Rezolucja nr 98 z 1.5.1787 r. O żałobie per extensum w akta relacji woźnych wciąganej    120
  Rezolucja nr 99 z 4.5.1787 r. O zniesieniu prawa nadającego starostwo wareckie    121
  Rezolucja nr 100 z 4.5.1787 r. O położeniu dziedzicznych dóbr dyplomatycznych    123
  Rezolucja nr 101 z 4.5.1787 r. O wydaniu zbiegłego poddanego    126
  Rezolucja nr 104 z 11.5.1787 r. O nowo wynalezionych dokumentach po zapadłym dekrecie kompromisarskim    127
  Rezolucja nr 105 z 11.5.1787 r. O wysiadywaniu kary wieży    128
  Rezolucja nr 106 z 11.5.1787 r. O regestrach sądowych    129
  Rezolucja nr 107 z 11.5.1787 r. O dekrecie egzekucyjnym w sprawie uczynkowej    131
  Rezolucja nr 108 z 11.5.1787 r. O braku delatora w sprawie kryminalnej    132
  Rezolucja nr 111 z 18.5.1787 r. O tradycji urzędowej tamowanej przez areszt pieniędzy    133
  Rezolucja nr 113 z 22.5.1787 r. O sentencjach rozpisowych w sprawie osoby sądowej    135
  Rezolucja nr 114 z 25.5.1787 r. O forum właściwym dla spraw z nowo odnalezionymi dokumentami    136
  Rezolucja nr 119 z 1.6.1787 r. O rozsądzeniu przez arbitrów sprawy zgodnie z zapisem kompromisarskim    137
  Rezolucja nr 120 z 1.6.1787 r. O areszcie pieniędzy    138
  Rezolucja nr 125 z 10.7.1787 r. O prowizji z kontraktu zastawnego    139
  Rezolucja nr 126 z 10.7.1787 r. O kontraktach przez osoby głuchonieme zawieranych    141
  Rezolucja nr 135 z 24.7.1787 r. O wekslach    142
  Rezolucja nr 136 z 27.7.1787 r. O komisjach boni ordinis    143
  Rezolucja nr 137 z 27.7.1787 r. O udziale wdowy w rozpoczętej sprawie granicznej    145
  Rezolucja nr 138 z 27.7.1787 r. O oficjaliście nielegalnie zjeżdżającym na kondescensję    146
  Rezolucja nr 139 z 31.7.1787 r. O wydaniu zbiegłego poddanego    148
  Rezolucja nr 140 z 31.7.1787 r. O alienacji dóbr świeckich na rzecz stanu duchownego    149
  Rezolucja nr 141 z 31.7.1787 r. O obieraniu burmistrza    150
  Rezolucja nr 143 z 3.8.1787 r. O urzędnikach W. X. L. w Koronie urodzonych    155
  Rezolucja nr 147 z 14.9.1787 r. O prowentach ze starostwa płynących    157
  Rezolucja nr 148 z 18.9.1787 r. O sporze o grunta    158
  Rezolucja nr 149 z 18.9.1787 r. O tradycji prowentów starostwa    159
  Rezolucja nr 153 z 28.9.1787 r. O nieprzytomności sędziego na kadencji ziemskiej    162
  Rezolucja nr 155 z 2.10.1787 r. O dyspozycji testamentowej    163
  Rezolucja nr 156 z 2.10.1787 r. O sprawach sukcesjonalnych w sądzie pogranicznym sądzonych    165
  Rezolucja nr 158 z 5.10.1787 r. O niedopełniającym powinności urzędniku egzekucyjnym    167
  Rezolucja nr 159 z 5.10.1787 r. O przywileju juris caduci    168
  Rezolucja nr 162 z 9.10.1787 r. O przydaniu pomocy wojskowej dla zabezpieczenia dzieła granicznego    170
  Rezolucja nr 163 z 9.10.1787 r. O dekrecie egzekucyjnym trybunalskim    171
  Rezolucja nr 164 z 12.10.1787 r. O kondescensji wyznaczonej przez dekret trybunalski    172
  Rezolucja nr 165 z 12.10.1787 r. O infamii. O repozycji sumy zastawnej    173
  Rezolucja nr 168 z 16.10.1787 r. O obieraniu subdelegata w miejsce nieprzytomnego sędziego    174
  Rezolucja nr 173 z 6.11.1787 r. O zirrytowaniu tradycji    176
  Rezolucja nr 174 z 9.11.7 r. O słownej opozycji oficjaliście egzekucyjnemu uczynionej    178
  Rezolucja nr 175 z 9.11.1787 r. O sporze o nieruchomość w grodzie i sądzie Komisji Skarbu Koronnego toczonym    179
  Rezolucja nr 176 z 13.11.1787 r. O przydzielaniu kuratorów w sprawach zabezpieczenia fortuny pod dożywociem wdowy będącej. O komunikacji dokumentów w sprawach o wykupno dóbr    181
  Rezolucja nr 178 z 20.11.1787 r. O communitas duchownych jure potioritatis na dobrach świeckich lokowanych    184
  Rezolucja nr 180 z 23.11.1787 r. O superarbitrze sądu kompromisarskiego    185
  Rezolucja nr 181 z 23.11.1787 r. O przydaniu pomocy wojskowej do tradycji dóbr ziemskich    187
  Rezolucja nr 182 z 27.11.1787 r. O sądzie właściwym dla dochodzenia roszczeń od opiekuna    190
  Rezolucja nr 183 z 27.11.1787 r. O procesie granicznym. O dylacji infirmitatis    191
  Rezolucja nr 186 z 30.11.1787 r. O ugodzie w sprawie o mężobójstwo    193
  Rezolucja nr 187 z 30.11.1787 r. O przyspieszeniu wydania sumy dłużnej w kancelarii grodzkiej złożonej    195
  Rezolucja nr 188 z 30.11.1787 r. O spłacie sumy z kontraktu zastawnego. O omyłkach sądu kompromisarskiego    196
  Rezolucja nr 191 z 7.12.1787 r. O dekrecie egzekucyjnym w sprawie kryminalnej    198
  Rezolucja nr 192 z 11.12.1787 r. O przydaniu pomocy wojskowej dla zabezpieczenia aktu kondescensji    199
  Rezolucja nr 193 z 14.12.1787 r. O forum właściwym dla dóbr wareckich    201
  Rezolucja nr 196 z 18.12.1787 r. O przeniesieniu kontraktów lwowskich do Dubna    202
  Rezolucja nr 197 z 21.12.1787 r. O cofnienia pomocy wojskowej do tradycji dóbr wyznaczonej    207
  Rezolucja nr 198 z 21.12.1787 r. O zawieszeniu sprawy w grodzie z powodu odsiadywania kary wieży    210
  Rezolucja nr 199 z 21.12.1787 r. O kontynuowaniu kompromisu przez sukcesorów    211
  Rezolucja nr 200 z 8.1.1788 r. O procesie o pobicie    215
  Rezolucja nr 201 z 11.1.1788 r. O sukcesji posagowej    221
  Rezolucja nr 205 z 15.1.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do tradycji dóbr senatorskich    222
  Rezolucja nr 206 z 15.1.1788 r. O pomocy wojskowej do ubezpieczenia sądu zjazdowego przydanej    224
  Rezolucja nr 207 z 15.1.1788 r. O regestrze taktowym w sprawach regentów przysięgłych    225
  Rezolucja nr 210 z 22.1.1788 r. O przysiędze super comportationem documentorum za granicą składanej    226
  Rezolucja nr 212 z 1.2.1788 r. O karze dla podsędka za opuszczenie kadencji sądowej    227
  Rezolucja nr 213 z 1.2.1788 r. O wyrugowaniu z dóbr ziemskich    229
  Rezolucja nr 214 z 1.2.1788 r. O prawie katolików do posiadania kościoła w Prusach Zachodnich    231
  Rezolucja nr 215 z 1.2.1788 r. O apelacji w sprawach deservitae mercedis    234
  Rezolucja nr 217 z 5.2.1788 r. O wznowieniu procesu z powodu nowego dokumentu    235
  Rezolucja nr 218 z 5.2.1788 r. O zamianie dóbr świeckich i duchownych    236
  Rezolucja nr 219 z 8.2.1788 r. O oficjaliście zjazdowym akt kondescensji ekspediującym. O upadku terminu kondescensji. O oficjaliście uciążliwość czyniącym. O egzekucji na mocy nieprawnego dekretu prowadzonej    237
  Rezolucja nr 220 z 8.2.1788 r. O sporze o dziesięcinę    239
  Rezolucja nr 223 z 19.2.1788 r. O roboracji transakcji w domu osoby gwałtownie chorobą złożonej. O zawarciu umowy dożywocia w formie testamentu    241
  Rezolucja nr 225 z 22.2.1788 r. O braku kompletu sądowego    244
  Rezolucja nr 226 z 22.2.1788 r. O wstrzymaniu pomocy wojskowej do ubezpieczenia sądu kompromisarskiego granicznego    246
  Rezolucja nr 229 z 26.2.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do egzekucji procesu wekslowego    247
  Rezolucja nr 232 z 4.3.1788 r. O prowizji    248
  Rezolucja nr 233 z 7.3.1788 r. O surogatach podkomorskich    249
  Rezolucja nr 234 z 7.3.1788 r. O przyspieszeniu procesu    251
  Rezolucja nr 235 z 7.3.1788 r. O oblatowaniu aktu zjazdowego. O komunikacji dokumentów    252
  Rezolucja nr 239 z 14.3.1788 r. O sprowadzeniu urzędu ziemskiego dla zeznania testamentu    254
  Rezolucja nr 240 z 14.3.1788 r. O ochronie majątku nieletnich opiekuna pozbawionych    255
  Rezolucja nr 241 z 14.3.1788 r. O apelacji w sprawach o dziesięcinę    257
  Rezolucja nr 246 z 11.4.1788 r. O wykonaniu przysięgi w innym grodzie    259
  Rezolucja nr 247 z 11.4.1788 r. O obieraniu subdelegatów na sąd grodzki    260
  Rezolucja nr 248 z 11.4.1788 r. O prowizji od sum duchownych    261
  Rezolucja nr 251 z 15.4.1788 r. O transakcjach ex actu bonae voluntatis    263
  Rezolucja nr 252 z 15.4.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do przywrócenia w posesję tradycyjną    264
  Rezolucja nr 253 z 18.4.1788 r. O zaprzysięganiu granic. O prowadzeniu granic bez podkomorzego. O nowo wynalezionych dokumentach po wyznaczeniu granic    266
  Rezolucja nr 256 z 25.4.1788 r. O przyjmowaniu w kancelariach transakcji w dni święte i niedziele    269
  Rezolucja nr 257 z 29.4.1788 r. O rozsądzeniu przez sąd kompromisarski sprawy w zapisie niewyszczególnionej. O wzruszaniu dekretu kompromisarskiego w sprawie mu niepoddanej. O kondescensji przez sąd kompromisarski wyznaczonej    270
  Rezolucja nr 260 z 2.5.1788 r. O komportacji dokumentów przez plenipotenta i przysiędze w domu obywatela chorobą złożonego składanej    272
  Rezolucja nr 261 z 6.5.1788 r. O sprawach ex noviter repertis documentis. O ważności zapisu kompromisarskiego    274
  Rezolucja nr 278 z 30.5.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do wprowadzenia w dobra ziemskie    276
  Rezolucja nr 289 z 16.9.1788 r. O dekretach sądu sejmowego    280
  Rezolucja nr 297 z 19.9.1788 r. O krzywdach mieszczan i włościan przez starostę czynionych    281
  Rezolucja nr 304 z 23.9.1788 r. O regestrze właściwym dla spraw prostego długu dotyczących    283
  Rezolucja nr 305 z 23.9.1788 r. O wyznaczaniu opiekunów    284
  Rezolucja nr 306 z 23.9.1788 r. O przydaniu pomocy wojskowej do egzekucji dekretu kompromisarskiego    285
  Rezolucja nr 307 z 23.9.1788 r. O przenoszeniu transakcji do ksiąg własnego powiatu    287
  Rezolucja nr 308 z 23.9.1788 r. O skasowanym procesie i wstrzymaniu przydania pomocy wojskowej    288
  Rezolucja nr 309 z 26.9.1788 r. O wyposażeniu sióstr    289
  Rezolucja nr 310 z 26.9.1788 r. O uchylonym dekrecie egzekucyjnym    291
  Rezolucja nr 315 z 30.9.1788 r. O zadłużonych poddanych cudze mienie sobie przywłaszczających    292
  Rezolucja nr 316 z 30.9.1788 r. O apelacji w sprawie granicznej. O karze dla tamującego urzędowe prowadzenie duktów granicznych    294
  Rezolucja nr 317 z 30.9.1788 r. O funduszach na rzecz nowych kościołów parafialnych ritus latini    295
  III. Aneksy    297
  Aneks 1. Skład personalny Rady Nieustającej w latach 1786–1788    299
  Aneks 2. Osoby fizyczne wymienione w rezolucjach z lat 1786–1788    301
  Aneks 3. Familie wymienione w rezolucjach z lat 1786–1788    307
  Aneks 4. Wykaz urzędów i instytucji odnotowanych w rezolucjach z lat 1786–1788    308
  Aneks 5. Wykaz miejscowości i dóbr ziemskich odnotowanych w rezolucjach z lat 1786–1788    311
  Aneks 6. Regestr materii poruszanych w rezolucjach z lat 1786–1788    313
  Aneks 7. Uniwersały królewskie z lat 1786–1788    315
  Aneks 8. Słowniczek wybranych terminów XVIII-wiecznych oraz zwrotów i wyrażeń łacińskich    322
  IV. Bibliografia    327
  V. Ilustracje    335
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia